De Sint-Romboutstoren

met categorie:  
Het hoe, wat, waar en waarom van de trots van alle Mechelaars. Wat is er van aan van de Maneblussers en alle mogelijke details over onze toren? Staat hij op koeienvellen en hoe hoog moest hij worden ?
Als gids weet ik wel wat af van die toren natuurlijk, al ben ik niet alleswetend, maar er bestaat ook een interessante studie over de toren van de hand van Linda Van Langendonck. Die heb ik thuis nog ergens. Een website daarover maken kan ik echter niet wegens computerdebiel ( alhoewel het lichtjes verbeterd is!)
Ik zou zeggen: vuur af die vragen ! En dan ook aandacht voor de onvolprezen beiaarden van Mechelen
wat is er nu waar van het verhaal dat de toren inderdaad op koeienvellen zou staan ?
Jonas, zolang 'm maar niet op ezelsvellen staat is het goed zeker? Ik laat de Rudy, als gids de juiste oplossing voordragen, maar ik heb tevens een strikvraag voor hem: Er waren 514 (stenen) trappen opwaarts, maar na de recente werken is het trapje voor het ingangsdeurtje verdwenen! Hoeveel (stenen) trappen zijn er nu tot boven? Niet raden hé Rudy: juist zijn is de boodschap! :-)
Bij mijn weten was er normaal nog voorzien dat er nog een stuk bovenop moest bijkomen maar omdat er niet genoed geld was is dit dus niet gebeurt :)
Inderdaad, normaal had er nog een hoge spits moeten opkomen en zo de allerhoogste kathedraaltoren van de wereld geworden (nu staat die in Ulm (D)). Jammer, geen Guinness-boeknotering voor de Sint Rombouts...
Ik heb altijd vernomen dat de stenen die voor de spits moesten dienen op de Sint-Rombouts uiteindelijk naar Antwerpen zijn gegaan voor de afwerking van hun kathedraal en dat daardoor een echte vete is ontstaan tussen de 2 steden (zie ook Opsinjoor die beide steden "claimen"). Maar ik ben ook geen echte historicus natuurlijk...
Was er niet ook een scheur ontstaan in het gebouw door de vele zware klokken en de moerassige ondergrond? En daardoor zou de constructie het gewicht van een volledige toren niet meer kunnen dragen?
Weet iemand welke VIPS de toren ooit hebben bestegen? Ik heb weet van Napoleon Bonaparte in 1803 en Lodewijk XV in 1745 en Koning Albert in 1914, maar daar blijft het bij ...
En Gunter Neefs in 2005 ;-)
Antwoord voor Jonas : de toren staat NIET op koeienvellen of op welke vellen hoe dan ook. Waar haalt men dat vandaan?
Wel omdat de toren op een fundering staat die in de vorm is van een gewelf. Een hoe luidt de naam van een gewelf in het oud Vlaams? : een VELTE ( vergelijk dit met het Franse voute en het Engelse voult en het latijn volta)
Zo verbaster je dit snel tot VEL.
Nochtans zijn er vermoedelijk wel vellen ( zijnde gelooide huiden ) aangebracht in die funderingen en dit om eventueel opstijgend grondwater tegen te houden. Dit is dus hetzelfde principe als de plastieken vellen die men vandaag de dag in funderingen aanbrengt.
Dit samen is de verklaring.
Volgens onze gewaardeerde oppergids Marcel Kocken is er ook nog een andere plausibele uitleg mogelijk. Er zou tussen toren en kerk ( want de toren werd apart van de kerk gebouwd en pas later, als de gebouwen "gezet" waren werd de laatste travee = de verbinding tussen de twee gemetst. Volgens Marcel bevond er zich tussen de twee bouwsels een waterput , dieper dan het grondwater, die werd afgezet met damplanken die dan weer met huiden waren bezet om waterdicht te blijven. Die put moest dan vollopen met grondwater, dat er dan uitgevijzeld werd.

Met andere woorden, wel huiden, maar de toren staat dus helemaal niet op vellen, maar waarschijnlijk wel op palen die in een ondergrond van zand en steen werden gedreven.
Noteer ook dat dit "vellenverhaal" ook van andere bouwsels wordt verteld, maar neem het dus maar met een grote korrel zout.
Misschien dat die jongens van Pisa ooit hebben geprobeerd een toren op vellen te bouwen, met het gekende gevolg.
Voilà, zo zit de vork aan de steel.
Reactie op Eddy,

eerlijke gezegd ik zou dat eerste trapje niet meetellen. Volgens mij tel je ook de treden niet mee die leiden van de inkomhall naar de het eerste deurtje, enfin ik heb daar nooit echt op gelet, hou het maar op 514, al vind ik de allerlaatste eigenlijk maar een halve trede.
Trouwens en jij kan het weten, als toeristen de toren bezoeken dan verlaten zij de stenen trap aan de eerste klokkenkamer, gaan enkele extra treden op naar de deur en vervolgen dan hun weg via verschillende houten spiltrappen tot boven aan de nieuwe beiaardkamer. Als je dan verder gaat naar de beiaardkabine, terug naar beneden en dan terug de stenen trap neemt doe je er mee dan 514. Maar exact hoeveel weet ik niet - misschien jij of gaan we eens samen tellen?
ik ben toch fier op ons toreke!!!
Reactie op Steve en DC
De toren was gepland met een hoogte van 500 Mechelse voet ofte ongeveer 167 meter.
De toren is momenteel 97.30 meter hoog. Er ontbreekt dus zo'n 70 m. Die spits - achthoekig van vorm en niet meer vierkant zoals de huidige toren- vergelijk met Antwerpen! - is echter wel begonnen. Dat is namelijk het stuk dat boven het balkon (de trans) uitsteekt.
De toroen is niet afgewerkt door geldgebrek en daarvoor waren er twee redenen. Eerst de beginnende godsdienstoorlogen die veel geld opslorpten en mijns inziens de ontploffing van het opgeslagen buskruit in de oude zandpoort (zandpoortvest) in 1546 die een derde van de stad verwoestte en 200 mensenlevens eiste ( voor het effect refereer ik graag naar Enschede enkele jaren geleden, vuurwerk is ook buskruit)
Wat er met de stenen gebeurd is ( als die al allemaal klaarlagen ) die zijn zeker niet naar Antwerpen verhuisd, maar volgens verschillende bronnen naar Willemstad, een mooi vestingsstadje aan de Schelde in Nederland. Zij zouden daar als fundering gediend hebben voor de verdedigingswerken. Die zijn in baksteen maar volgens hun gidsen zitten "onze" stenen er onder. Who knows?
Tenslotte is inderdaad de toren van Ulm met zijn 162 meter de hoogste gotische toren, maar die van ons is, zelfs onafgewerkt; de mooiste ter wereld. Arrè en nu de banbliksems van heel Antwerpen over mij.
Steve Martens , de vete tussen Antwerpen en Mechelen is eerder te zoeken in het feit dat Antwerpen zijn lukratieve "stapelrechten" ( eersteverkoopsrecht van haver, zout en wol ) verloor aan Mechelen in 1303 toen Mechelen zijn stadsrechten verkreeg van Jan II van Brabant. Mechelen was toen namelijk vele belangrijker dan de koekenstad. 't kan verkeren niet?
Reactie op de scheur van Christophe en de VIPS van Marc Alcide.

Er is een scheur , net in de verbinding tussen kerk en toren waarover ik hierboven sprak, maar die kwam vermoedelijk door het ongelijk zetten van beide gebouwen.
Men kan dat vandaag nog zien, al is de scheur grotendeels gemaskeerd door schilderwerk of bezetting.
Onder het eerste grote venster na de ingang en dus na de toren, zie je duidelijk dat de dorpel aan één kant lager is dan aan de andere, men heeft dus na die verzakking een nieuwe "pas" gemaakt. Kijk in de kerk , aan het orgel naar beide eerste ramen en je kan ook de scheur zien vanuit de punt van de spitsboog. Die bogen zijn trouwens ongelijk, omdat men bij de bouw de halve zuil tegen de toren niet meeberekende en dus een "knik moest geven om de boog te doen uitkomen.

Verder Marc, je hebt 100% gelijk wat betreft die Vips, eventuele andere ken ik ook niet, wie wel?
Als ik dat zo allemaal lees, zou ik beter eens een bezoek aan toren en kerk organiseren. Misschien eens afspreken. Gratis voor niks.
Christophe, het gewicht van de constructie : er werd in de jaren 70 en studie gedaan door een student van de
Naeyer en die kwam tot de conclusie dat de spits er wel op zou kunnen komen. Momenteel zou er een druk zijn van 6.5 kg per cm² op de ondergrond.
Met de spits zou die stijgen tot amper 7.5 kg, terwijl die ondergrond tot 13 kg zou kunnen verdragen.
Bij sterke wind zou het metselwerk in de spits echter wel aan grote druk onderhevig zijn. In geval van afwerking suggereerde die student dat een betonnen steun van de spits met stenen afwerking beter zou zijn. Mogelijk waren er wel twijfels in het verleden, maar de algemeen gangbare mening is dat geldgebrek de hoofdoorzak is.
Nog wat over die moerassige ondergrond : zo zeker is dat niet, de kerk en de toren staat denkelijk op een soort "eiland" tussen vlieten en dat was van zand. Vergelijk ook maar eens met de Grote Markt, bij de uitgraving daarvan was er geen spoor van vlieten, wel duidelijk zandgrond, een soort grote duin werd er geconcludeerd. Dat was daar droger dan men dacht.
@ Rudy:
De 514 trappen begingen IN de inkomhal; er zijn er dus nog altijd 514!
Wanneer je stijgt (via de houten trappen) doe je 516 trappen op (de trappen naar de nieuwe beiaardcabine NIET meegeteld!) en wanneer je daalt doe je er dus maar 514. Conclusie; na een (normaal) torenbezoek ga je voortaan 2 trapjes hoger door het leven dan ervoor ...
Graag gedaan Rudy! ;-)
A propos: er zijn 1028 stenen treden in de toren; Er zijn immers TWEE (stenen) trappen die naar boven leiden!
De bouw van de reusachtige
Sint-Romboutskathedraal begon reeds
in de 13de eeuw, aan de constructie zie je dat het een hoog gebouw ging worden, want de ambities waren 167m hoger dan het uiteindelijke resulaat dat is 97,28 meter.

De bouw is gestopt in de 16de eeuw, het lag echter niet aan de zozeer financiële, maar wel godsdiensttroebelen ten grondslag
van het stilleggen van de werken.
Het is een monument geworden dat nooit
is afgewerkt, het heeft wel 514 treden
die tot aan de top gaan.
Voor je aan de top bent kom je nog in
6 verschillende zalen langs waar je
eventjes kunt uitblazen tot je helemaal
boven bent.
De eerste zaal noemd men de Radkamer,
daar kan men het vakmanschap van
vroegere kraanbouwers bewonderen.
Een paar trappen hoger, krijgt je de
eerst 6 zware luiklokken te zien die
boven je hoofd hangen van de
historische beiaard.
In de volgende drie zalen die hogerop
liggen daar ziet men 49 klokken van
dit instrument dat niettegenstaande
zijn hoge ouderdom toch volledig
bespeelbaar is. Er zijn enkele bekende
klokken die je ziet, dat is de Salvator
die zomaar eventjes 8.884 kg weegt,
de klok Jehsus die dateert van 1460 en
we hebben nog de jongste klok die ze de
bevrijdingsklok wordt genoemd en die
is van 1947.

Een paar treden hogerkomt men in een
nieuwe, volledige, zware beiaard.

Het totaalgewicht van de twee zware
beiaarden weegt 80 ton met hun 98 klokkendat indrukwekkend is op zich, maar dit isnog niet alles, want slechts een paar tredenverwijderd komt men terecht op de top van de toren waar u zich op een binnenplaats
komt en waar u de torentrans bereikt.
Als je daar bent aangekomen dan zie
je heel Mechelen en zelfs daarbuiten als
het goed weer is.

Alles gezien, wel dan ga je die 514 trappen weer naar beneden en je kijkt in de lucht en zeg je in je eigen "ik ben daar helemaal
bovenaan geweest". Voor je dit doet
zeker geen hoogtevrees hebben.

Veel klimgenot.
Vanwaar de naam Rombouts ?
De kerk is namelijk gebouwd ter ere van de Heilige Rombout, een zevende-eeuwse Ierse missionaris die in Mechelen werkzaam was. Zijn stoffelijke resten zouden zich bevinden in de kathedraal. In het koor illustreren 25 laatgotische schilderijen ( 15 e en 16 e eeuw) het leven van deze martelaar.
M.a.w Mechelen heeft Ierse roots...wie had dat gedacht ?
Onze kathedraal is genoemd naar Heilige Rombout...

Een legende vertelt hoe Rombout vermoord werd. Hij liet in de buurt van Mechelen een kleine kerk bouwen en – tegen de gewoontes van die tijd in – betaalde hij de arbeiders een billijk loon. Dat was opgevallen bij twee mannen die vermoedden dat Rombout wel heel erg rijk moest zijn. Ze besloten hem om te brengen. Toen Rombout op zekere dag een van beiden van overspel berispte, was het hek van de dam. Ze volgden hem toen hij al biddend ergens aan het wandelen was, sloegen hem dood en beroofden hem van het weinige geld dat hij op zak had. Rombouts belagers wierpen zijn lijk in het water en namen de benen.

Een wonderbaarlijk licht scheen echter op de plek waar het lijk in het water lag. Het werd ontdekt en met grote luister bijgezet in het kerkje dat Rombout zelf had laten bouwen. Vlakbij het graf gebeurden aanstonds mirakels en men kwam van heinde en verre de martelaar vereren. Later werden Rombouts beenderen in een zilveren relikwiekas gelegd. De huidige kas dateert van 1825 en het is die kas die zowel dertig jaar geleden als nu werd geopend om de beenderen te bestuderen.
Wat vertellen die beenderen? Ze vertellen in elk geval meer dan dertig jaar geleden, want de onderzoeksmethodes zijn ondertussen enorm verfijnd. We weten nu dat in de kast een man ligt die tussen de 35 en 40 jaar oud moet zijn geweest toen hij stierf. Hij had een lengte van ongeveer 1,69 meter en het skelet vertoont sporen van onder meer genezen rachitis op jonge leeftijd, alsook sporen van een ziekte die ontstaat door een eiwitrijk dieet. Daar men toen zeer veel eieren at in kloosters, moet het een kloosterfiguur geweest zijn. Onze streken werden inderdaad in die periode gekerstend vanuit de kloosters… Met 95 procent zekerheid kan ook gezegd worden dat de man gestorven is tussen het jaar 580 en 655. Dat stelt een probleem, want traditioneel wordt Rombouts overlijdensdatum gedateerd in 775.

Daaruit concluderen dat het niet om Rombout gaat, is voorbarig. Zoals gezegd werden jaartallen van overlijdens nooit genoteerd. Het jaartal 775 duikt pas in de dertiende eeuw op. Van geen enkele ‘oude heilige’ kennen we het exacte sterfjaar, maar enkel de stervensdag. Het moet om een uiterst belangrijke figuur gegaan zijn, want zelden treft men beenderen van die ouderdom aan die in zulk een goede toestand bewaard zijn. Een van de enige personen die daarvoor in aanmerking komen, is Rombout. De voornaamste conclusie is dus dat het leven van Rombout vroeger moet gesitueerd worden dan gedacht. Dat valt te rijmen met wat ik daarvoor gezegd hebt: hij zou van Ierse afkomst zijn en in de zevende eeuw komen heel wat missionarissen uit Ierland ons bekeren.

dus Mechelaars we leven in een mirakelstad....
Beste Bloggers,
knap werk van Nathan over de geschiedenis van de kathedraal etc...

Maar de toren is veel jonger. Die werd pas gestart in 1449 ( funderingen) en de eerste steen werd gelegd door Jan Van Musene, communiemeester in 1452.
De toren moest een oudere toren vervangen, waarover we bitter weinig weten. Dat hij er stond staat vast want men praat in de archieven over klokken etc.. in de oude St.Rommestoren.
Spectaculair is het feit dat de parochie van St.Jan in 1482 een "schaliedekkere" betaalt voor het
afbreken van de spetse van de oude St.Rommes toren en die op onzen torre te plaatsen!!! M.a.w de spits van StJan is de oude spits van de oude St. Romboutstoren. Waaruit we dus kunnen afleiden dat die oude toren er zowat als de huidige St.Janstoren moet uitgezien hebben. Er zouden geen afbeeldingen van die oude toren bestaan, maar tot mijn verbazing hangt er sinds enige tijd in de eerste kamer, de kraankamer ( met die oude kraan die Nathan beschreef) een afbeelding, gebaseerd op een tekening van De Noter ( vermoed ik - corrigeer mij als dit niet juist is) met daarop de kathedraal met haar oude toren. De Noter kan die onmogelijk gezien hebben, maar hij baseerde zijn tekeningen dikwijls op oudere tekeningen. Verder is van de Noter geweten dat hij wel eens een loopje durfde nemen met de waarheid en verhoudingen etc... en mogelijk is deze tekening dus deels fantasie. Verder moet het jullie opvallen dat die spits pas 30 jaar na het leggen van de eerste steen werd afgebroken, dus stond die oude toren er nog tijdens het begin van de bouw van de nieuwe! Sommige vermoeden dat deze oude toren deels ingebouwd is in de nieuwe, maar dat is natuurlijk speculatie. Hierover wat meer info vinden zou niet slecht zijn.
@Nathan: geen hoogtevrees hebben? och, kan geen kwaad hoor. Ik heb hoogtevrees, maar toch met plezier al 2 keer tot boven geweest. ok, toegegeven, beide keren met een heel klein hartje, en een armlengte van de railing gebleven, maar zoiets kan je toch niet missen vanwege hoogtevrees zeker!
Zou het zo weer doen hoor :-)
Ik heb ergens gelezen dat de toren ten tijde van het 'maneblussergebeuren' begroeid zou zijn geweest met klimplanten die in herfsttooi waren. Dat zou de vuurrode gloed van de maan op de toren verklaard kunnen hebben. Is dit een uitvlucht/verzinsel van de mechelaars, of is dit een geschiedkundig feit?
Ik lees graag verhalen en mythes over steden...ik heb nog nooit iets gelezen over klimplanten...Volgens geschiedschrijvers gebeurde het in de nacht van 27 op 28 januari 1687. De St.-Romboutstoren was in mist gehuld. Een dronkaard die tamelijk laat naar huis terugkeerde zag plots dat die toren in brand stond en sloeg onmiddellijk alarm. Buren, uit hun diepste slaap opgeschrikt, trokken hun vensters open en konden alleen hetzelfde vaststellen. In een mum van tijd stond de hele stad in rep en roer en werd de noodklok geluid.

Het stadsbestuur, de burgemeester op kop, snelde naar de plaats van het onheil en begon in ijltempo de blussingswerken te organiseren.

(Toen hadden ze nog een burgemeester die zich dagdagelijks bezig hield met het welzijn van Mechelen, in tegenstelling met de huidige burgemeester die méér vertoeft in Melsenstraat te brussel )
Langs de torentrap (514 trappen !!!!!)gingen emmers water als een ketting van hand tot hand, maar nog vóór de top werd bereikt, schoof de maandoor de nevel en moesten de moedige Mechelaars toegeven, dat ze slechts de rossige nevelvloed van de maan hadden gezien.

Hoewel ze hebben geprobeerd de zaak stil te houden, konden de Mechelaars niet verhinderen, dat er zelfs over de landsgrenzen hartelijk om werd gelachen.

De spotnaam "Maneblussers" zouden zij voor altijd bewaren.
Voor mij zijn de klimplanten ook onbekend maar nathans verhaal dat komt me wel zeer bekend voor :-D
Om het verhaal compleet te maken:die dronkaard is niet zomaar uit de lucht gevallen.... ons bekendste monument is de St. Romboutstoren en een andere zaligmakende bezigheid is bier brouwen (Lamot, Gouden Carolus, Mechelschen Bruyne, …) Die twee samen hebben er op een dag voor gezorgd dat ze dachten dat de toren in brand stond. En zelf al goed geblust, zijn ze dan maar den toren beginnen te blussen. Tot op het moment dat er een nuchtere Mechelaar zag dat de rosse gloed in den toren, het schijnsel van de maan was.

Over de datum 27 en 28 januari zijn historici het eens: op zo'n koude winternacht vind je géén klimplanten in herfstbloei...Rudi, wat denk jij ervan ?
onlangs een rondleiding gehad in de brandweerkazerne, en hun oude ladderwagen gezien waarmee ze naar het schijnt ooit een brand van de kathedraal hebben bestreden (1972). Hun ladderwagen was maar net hoog genoeg! Ik ben echter vergeten te vragen of hun nieuwe ladderwagen groot genoeg zou zijn om een barnd te blussen in de toren. Ik betwijfel het echter...
Voor Nathan en Eric C.
De data van Nathan zijn correct - over klimplanten nooit iets gehoord.
Het is echetr wel een feit dat er "iets" gebeurd is, daarover is een boekje verschenen en daarin vermeldt men wel enkele getuigenissen
Die volgen hier onder - ik heb die wel geplakt uit één of ander artikeltje hierover, maar hopelijk is het duidelijk genoeg.
- Wij bezitten een uitgebreid verslag van een onbekende, maar bij nader inziens heeft de auteur er zo op los gefantaseerd, dat wij sterk aan zijn verhaal mogen twijfelen. Ik geef enkele voorbeelden :
Hij spreekt van iemand die op een januarinacht in de tuin een luchtje gaat scheppen, de torenwachter zou om 23 U. niet op zijn post geweest zijn en hij zou daarover door de magistraat ondervraagd, NIET berispt zijn.

- Een zekere Goossens vertelt ook over de feiten, maar geeft toe dat hij in 1687 slechts 3 jaar was en dus veel heeft uit overlevering. Vreemd is dat hij het NIET heeft over een dronkenlap.

- Wij hebben een kort verslag van ene mijnheer Joffroy, die 18 was tijdens de feiten en beweert meegeholpen te heb ben!

- Burger Van Gestel was 30 bij de brand, vermeldt het gebeuren uiterst bondig en spreekt van de Maneblussers.

- Een bewaker van de charters van Mechelen, ene Cuypers vermeldt de brand in slechts 2 regels.

Tot zover wat wij in de oude geschriften terugvinden.
Wie heeft de toren ontworpen?
Rudi,

ken je volgend gedicht van de poëet David Troch over Romboutstoren ?

laat het letters sneeuwen,
spaar ons niet.

stroboscoop op sint-romboutstoren,
jij daarboven.

dichter die de stad
feeëriek met woorden wit.

maan de maneblussers
tot slow motion,

dwarrel hen het bovenzinnelijke
voor de voeten

en schud god de hand.

als analfabeten zullen we spelen,
hier beneden, in onze
mechelse steegjes.

leer ons lezen.
Chris Frédericque,

ik weet het niet echt...alleen dit...onze Romboutstoren is een voorbeeld van de brabantse gothiek..de bekendste bouwmeester van deze stijl is de bouwmeester Evert Spoorwater..
Nathan en Chris Fréderique.
Dat gedicht kende ik niet, maar het is niet mis. Misschien een idee om dat ergens aan de toren te bevestigen. Er zijn al vele mooie gedichten her en der in de stad op de muren ( hebben jullie die al gelezen?) en dit zou er niet op misstaan.

Wat de ontwerpers betreft : omdat hier door de eeuwen heen al heel wat discussie is geweest en men het eigenlijk niet exact weet, citeer ik uit de thesis van onze cllega stadsgids en historica Linda Van Langendonck - ere aan wie ere toekomt.
Jan II Keldermans is veruit de meest belangrijke bouwmeester en komt het meest in aanmerking als ontwerper. Wel stierf hij al in 1445, enkele jaren voor de start der werken. Wouter Coolman, wiens grafsteen trouwens rechts van het ingangsdeurtje van de toren is ingemetseld, was ook en belangrijk architect en verschillende auteurs beschouwen hem, om het simpele feit dat hij indertijd begraven werd aan de voet van de toren, als de ontwerper. Tenslotte speelt de zoon van Jan II, Andries ook mee in de strijdvraag en bemerken we verder in de archieven dat andere leden van de beroemde Keldermansfamilie een belangrijke rol hebben gespeeld in de verder afwerking. Van de Keldermansen die de werken geleid hebben citeert men : achtereenvolgens Andries, Antoon I, Antoon II, Rombout en Laurijs.

Men weet het dus niet juist, maar het was een interessante vraag en vooral die "outsider" Wouter Coolman intrigeert de historici.

Ikzelf ( en ook Linda ) hou het echter bij een Keldermansontwerp, vergeet trouwens niet dat er in Zierikzee een gelijkaardige toren als die van Mechelen staat ( zo'n 56 meter hoog slechts- die verging het dus nog slechter) ook een Keldermansontwerp en dat deze mensen overal een hand in hadden in de grote bouwwerken van de Nederlanden. Tot zover de architecten -stof tot nadenken.De Mechelse Keldermansfamilie was echter één van de grotet geslachten van bouwmeesters. Respect!
Slaapwel
en Nathan, die Spoorwater ken ik niet, maar het is niet omdat ik stadsgids ben dat ik alles weet - leg maar eens uit wie dat was of anders zoek ik eens op het web.
in Noord Brabant en omliggende zijn diverse kerken en profane gebouwen van bouwmeester Evert spoorwater in typische Brabantse gothiekstijl...deze bouwwerken zijn allen geïnspireerd op onze Romboutstoren ...het zou me niet verbazen dat de familie Keldermans en Witteveen elkaar kenden...
ik ben evenwel niet dagdagelijks met deze dingen bezig (ik ben géén stadsgids, géén historicus, géén archeoloog,...)
Wie en op welke datum sprong er ooit voor het eerst iemand van de toren met een parachute? De eerste was volgens mij een Kroaat of een Serviër, gevolgd door een Belg?
Aan Lorejas : Het waren 2 belgen, één daarvan is en maat van mij, die nu uitgeweken is naar Amerika om daar professioneel te gaan lesgeven in base jumpen.Zijn naam DE VLADI, is toch een Belg.
Ik weet nog dat er toen wa veel wind stond en dat hij bang was op het dak van de toenmalige "KILT" terecht te kome.
Klopt dat het 2 belgen waren, één daarvan ken ik namelijk ook, zijn vader was stadsambtenaar, maar die mens heeft daar niks mee te maken.
@ Rudi: Zierikzee? dat wist ik helemaal niet... en ik heb dan nogwel Zeeuwse roots...
Hallo,

Ik heb ergens gelezen dat er iemand een website zou gaan maken over de toren he ?
Wel die bestaat al:
http://nl.wikipedia.org/wik...

En ik heb de vrijheid genomen om een deel van de informatie die hierop gepost is daar te plaatsen ...

Groetjes,

Peter
Hanna,
Ja zeker, de Lievenmonstertoren is inderdaad een Keldermans - ontwerp en op de koop toe praktisch het kleinere broertje van de Mechelse trots.
Ik ben die eens gaan bezoeken, samen met Linda Van Langendonck trouwens, en toen heb ik foto's in kikkerperspectief van die toren genomen en iedereen dacht dat ik foto's van Mechelen genomen had.
Vanop de toren heb je ook een goed uitzicht over Zeeland en op de kerncentrale van Doel. Ik herinner me nog dat ik veel dichterbij vond te zijn dat ik dacht.
Trouwens, de toren van Z. heeft eenzelfde eigenschap als die van M. en dat is namelijk de volledige vrije ruimte onder de toren, zijnde dus de ingang.
Hiermee zet je me op weg naar een ander bewijs dat de toren een Keldermansontwerp is.

Het is namelijk zo dat beide torens aan de zijde van de ingang ( dus boven het gewelf aan de ingang ) en aan de zijde van het kerkdak een steunbeer hebben die niet tot in de funderingen daalt en dus eigenlijk geen nut heeft. De ontwerper heeft dit gedaan om een volledige vrije ruimte te creeëren onder de toren, een ruimte die zo hoog en breed is als het middenschip van de kerk. De andere steunberen van de constructie gaan wel tot in de funderingen en steunen dus wel. In de twee middenste steunberen van de zijkanten zijn trouwens de twee trappen
ingewerkt. Voor zulke grote constructies is dit wel gewaagd, bij smallere torens is die derde steun niet nodig natuurlijk.
Dat wil dus zeggen dat aan de voor en achterkant van de toren er minder steun is en men heeft dit opgelost door aan die kanten tussen beide hoekensteunberen ( hoekdrummers genaamd) zware trekijzers aan te brengen. En je kan die zien als je de toren bezoekt. Die ijzers zie je dus alleen aan twee kanten van de kamers en niet aan de twee zijkanten waar daar zit dus wel een steunbeer en dus zijn die ijzers niet nodig.
Capito? Neen, Ga dan eens kijken naar de voorkant ( ingang) van de Sint Rombouts ( en dus ook van de Lievenmonstertoren) en je zult zien dat die middenste steunbeer niet tot op de grond komt. En binnen in de kerk kun je onder de toren gaan staan ( vlak onder het orgel, dat slechts later toegevoegd werd. Helemaal boven het orgel, onder het gewelf zie je de onderkant van een (rond) luik) Dit luik geeft uit in de eerste torenkamer - de kraankamer - en van dat luik zie je dus de bovenkant als je in de kraankamer staat. Het gewelf is 28 meter hoog!

De Keldermansen hebben nog een dergelijk steunberenexploot op hun palmares in Antwerpen, ook de toren van de St.Jacobskerk ( opzij van de Meir, waar Rubens begraven is) is zo'n geval.

De toren van Z. staat trouwens naast en niet tegen de kerk. Dit heeft te maken met twee dingen - men bouwde hem apart van de kerk ( zie mijn vroegere uitleg) om het ongelijke zetten met mogelijke scheuren tegen te gaan. Op de koop toe werd de originele kerk van Zierikzee verwoest door een brand en vervangen dor de huidige classicistische kerk.

Tenslotte, Zeeland is een echte Keldermansregio.
Het prachtige stadhuis van Middelburg is van hen, en ook verschillende gebouwen in die regio ( Vere, Goes etc...)
Samen met het Markiezenhof van Bergen-op-zoom is dit stadhuis een pareltje van hun kunnen. Buiten hun prestaties in Mechelen. ( "stadhuis" - Hof Van Busleyden, de toren etc...)
Mechelaars om fier op te zijn!!!!
Na vluchtige inspectie van de website over de Sint Rombouts even een opmerking.

Eigenlijk is de StRombouts kerk GEEN kathedraal, mar een METROPOLITANE KERK. Dit is namelijk de zetel van een AARTSbisschop. De zetel van een bisschop noemt men een kathedraal. Natuurlijker gebruiken we in Mechelen gemakkelijkheidshalve ook "kathedraal" maar eigenlijk staat de St.Rombouts een trapje hoger in de hierarchie.
't Is maar dat je het weet.

Als ik nu logisch denk betsaan er maar twee "metropolitanes" in België : Mechelen en Sint Goedele in Brussel, want het is het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Dat laatste hebben we te danken aan die fransdolle Suenens!
Ik heb verder de indruk dat die website gebaseerd is op al het nieuws dat we samen de laatste dagen hebben uitgewisseld op mechelen blogt.
Waarschijnlijk het werk van die mens die mij gevraagd had om info om een website op te starten.
Nu nog in andere talen en we hebben er weer een website over onze "zot" bij.
Nog wat info is te vinden op volgende webiste (zowel over kathedraal als toren):

http://www.kerkmechelen.be/...
Goed gezien Rudi.
Ik heb de vrijheid genomen om enkele dingen uit deze post op de wikipedia te zetten. Dat is een schitterende encyclopedie op het internet.

Uiteraard is deze site nogniet af, maar stukje bij beetje wordt zo de kennis op het net gezet.

http://nl.wikipedia.org/wik...
Peter, heb je die opmerkingen uit 2004 over plagiaat ook gelezen?
hoi Rudi
bedankt voor je zeer nuttige uitleg. Ik heb zelf in de buurt van Goes gewoond nl.... mijn moeder is zeeuws...
Goes, Vlissingen, Middelburg.... heerlijk vertoeven, dus volgende halte is Zierikzee!
Ter info: die website,wikipedia, is niet diegene die ik ga maken (mee bezig ben), de website zal enkel over de toren, de beiaard en de kathedraal gaan.
Maar heb nog niet genoeg info om hem online te plaatsen, de lay out heb ik voor een stuk al.
Voor Rudi:
Hmm. Indien er problemen zijn, haal ik het wel er af. Ik heb het hier ook gewoon gemeld he ...
:-)
Verder willen we toch alleen maar dat er juiste informatie staat op die site he ?
En het komt onzen Toren toch maar ten goed he.

Maar eerlijk is eerlijk. Ik kon alleen moeilijk bronvermelding doen, want dat wordt niet echt gedaan in de de Wikipedia.
Peter, Meuris Geen bronvermelding nodig hoor, het was maar een opmerking - ik kik niet op auteursrechten of zo...
Aan Rudi : Waar kan ik ergens die studie over de toren van Linda Van Langendonck vinden en hoe noemt die?
Misschien in de bib ?
Rudi & Peter: Wikipedia is echt wel een interessante bedoening he! En ja, inderdaad: als er voor verandering eens een bronvermelding staat.. het is eens wat anders ;-)

Ik sluit me verder aan bij Hanna: inderdaad, zeer interessant al deze wijsheid/heden hier te lezen..

Het Keldermansverhaal, en de link met Zierikzee kende ik, maar heb toch ook al veel bijgeleerd in deze topic! Dankuwel!

Hanna, je schreef: "Goes, Vlissingen, Middelburg.... heerlijk vertoeven, dus volgende halte is Zierikzee!..."
Heb altijd graag vertoefd in Zeeuws Vlaanderen. Als kind kwam er al dikwijls, en vorig jaar nog organiseeerden we met onze lokale VTB-afdeling nog een zeer geslaagde uitstap naar Veere, Middelburg, Zierikzee, .... en ik hoop er deze zomervakantie nog eens naar toe te kunnen...

Chris Fréderique: ben erg benieuwd naar je webstek!
Rudi:
In ruil heb ik je dan maar een plaatsje gegeven op de wikipedia bij de bekende Mechelaars.
http://nl.wikipedia.org/wik...
Ere wie ere toekomt.
:-)
wel wel wel, komt dat tegen.... nog zeeland liefhebbers hier ...
Markec:
Mijn moeder komt uit Goes, mijn broer woont in Vlissingen, ... ik zit gemiddeld eens per 2 maanden in Zeeland bij mijn familie.
Veere is ook geweldig, we hebben een zeilboot liggen op het Veerse meer...
Totaal off topic, maar zeg nooit Zeeuws-Vlaanderen tegen Zeeland ;o)
Peter, merciekes hé, ik heb wat ingevuld, je moet maar eens lezen.
Als ik je ooit tegenkom zal ik je een Gouden Carolus betalen, maar maak je dan wel bekend hé.
Voor Chris Fréderique.
Geen idee waar je die kunt te pakken krijgen, maar nu gaat er een lichtje branden - op het archief natuurlijk. Ga daar maar eens kijken.
Hé Hanna, leg eens uit verschil Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. Zeeland is zeker de naam van de provincie en Zeeuws-Vlaanderen van de regio misschien?
Ik zal het nooit meer doen, Hanna!
ZEELAND, ZEELAND...

Maar het klopt wel he.. Zeeuwsch Vlaanderen is meer Cadzand, Retranchement, Terneuzen, Axel, Sas Van Gent, Hulst....

Ook dààr vertoef ik graag... én dus in Zeeland ;-)
Hanna, ik heb trouwens uitstekende herineringen aan mijn bezoeken aan Zeeland ( of Zeeuws-Vlaanderen) wat is het nu?

Nog een wetenswaardigheid - er is in Zierikzee een huis genaamd " de maagd van Mechelen" met een wapenschild boven de deur ( meen ik mij toch te herinneren) Waarom exact schenen de toenmalige bewoners niet te weten.
Een opdracht bij je volgende bezoek - waarom draagt dat huis die naam?
@rudi:
Ik heb ondertussen dus teruggevonden waar ik die info over de klimplanten had gelezen:

http://nl.wikipedia.org/wik...

Zonder bronvermelding uiteraard, maar die anekdote moet toch van ergens komen... Ik zoek verder.
Rudi, ik zal de opdracht uitvoeren, zodra ik weer ginds ben ;-)
Toch wat fouten in die Wikopedia - hoogte moest 176 meter zijn en niet 196 en verder dat wingerdverhaal - dat zou er af moeten jongens en meisjes - wie beheerst de PC goed genoeg om die dingen uit de Wikopedia te halen?
Verdomme tip ik toch mis zeker - hoogte was 500 Mechelse voet ofte 167 meter. Ik buig het hoofd diep beschaamd in het stof.
@ Rudi

het is heel eenvoudig. Provincie is Zeeland. Dat is onderverdeeld in Zuid-Beveland (Goes, Middelburg, etc), Tholen, Schouwen-Duiveland, enzovoort.
Zeeuws-Vlaanderen is het stukje ONDER de Westerschelde, waar Cadzand, Hulst, Terneuzen,.... ligt.
De 'echte' zeeuwen bekijken Zeeuws-Vlaanderen als een stukje België, wat echt niet bij Zeeland behoort.....
Vlamingen gaan daarentegen wel graag even 'over de grens' naar Zeeuws-Vlaanderen om te shoppen met het idee dat ze in Nederland zijn... Al beschouwen de Nederlanders in het algemeen Zeeuws-Vlaanderen als een stukje niet-Nederland, maar ook net nog geen België....
Zeer complex dus.... maar wel intrigerend.
... wel.. ik waan me altijd in Vlaanderen, als ik in Cadzand, Retranchement, Terneuzen, Hulst ben... de mentaliteit daar is niet zo gek anders dan die in Vlaanderen...

Ik had dat trouwens moeten weten, Hanna, van die indeling: onze gids op onze Zeeland-uitstap had het nog zo goed uitgelegd ;-)

dus ik corrigeer mijn statement van daarstraks: "ik kwam dus vaak in Zeeuws-Vlaanderen, Shouwen-Duiveland en Zuid-Beveland ;-)
voilà en zo leren we allemaal dagelijks wat bij ....
eén van de mooiste schrijfsels die ik ooit van 'onze' toren gelezen heb is het volgende: "(...) Hij fonteint niet op, dwars door de wolken de hemel in, lijk die van Antwerpen, hij hangt de dandy of nieuwe rijke niet uit, lijk die van Brussel, hij schreit niet lijk die van Brugge, maar hij staat daar, lijk een rots, uit graniet gehouwen. Hij staat daar, onroerbaar, onwrikbaar, groot en zwaar. Hij zegt: 'wees man!' "
Deze tekst komt van Robert van Passen, en ik las het in het boekje: "Mechelen, de Dijle - de beiaard", met tekeningen van Alfred Ost; tekst St.Vandenberghe. (uitg. Stevens, Mechelen 1981).
Ik wou het jullie niet onthouden...
JanS
zo bekijk ik het ook en zonder ook die tekst te hebben gelezen wil ik even verwijzen naar een zinnetje in mijn boek over o.a de architectuur:
"er straalt een kracht en mannelijkheid van uit die men in de veelgeroemde Antwerpse OLV toren niet terugvindt"

Puur toeval, maar wel dezelfde golflengte!
... mooi boek trouwens Rudy. Ik heb het juist nog eens vastgenomen om wat je schreef na te lezen...
Vooral de 'brede' benadering van alle mogelijke kunstvormen is boeiend. Zeker geen 'muf' boek, maar een mooie mix van goedgekozen foto's, teksten...
Voor wie het niet kent: een boek dat elke fiere Mechelaar zeker op de plank moet hebben staan.
En... ik bén trots op m'n stad. Ik laat buitenstaanders graag Mechelen zien. Laat ons maar een beetje van het chauvinisme van de Antwerpenaars hebben...
Ik ben het er volkomen me eens. Ik ben wel een ingeweken Mechelaar, maar woon ondertussen toch al weer 6 jaar in deze stad.

Ik zal mijn gasten steevast onze stad laten zien, ik laat geen enkele mogelijkheid ongebenut.

Mechelen is nog steeds veel te weinig bekend bij de Belgen !! Zelfs mensen die in de buurt wonen weten niet wat er in Mechelen allemaal voor moois te zien is.

Maar onze toren kennen ze wel natuurlijk ...
bericht voor Peter Meuris.
Op die Wikopedia staan toch wel enkele titels die niet juist zijn:

Kun jij daar iets in veranderen?

noteer -

Margareta van Parma is niet Mechels, zij was een natuurlijk kind van de Chaaarel met een Oudenaardse dame en zij werd geboren in Oudenaarde!

Mijn baas heeft de oude woning van die madam in Oudenaarde gerestaureerd en baat er nu het restaurant de Margareta's uit! Dus M.v.Parma er uit aub.

Mogelijk is de vergissing er gekomen met de Italiaanse bijnaam van M.v.Parma, namelijk Margerita d'Austria ( Margareta Van Oostenrijk!!!!!!)
Zij was, denk ik, namelijk getrouwd met Don Juan van Oostenrijk ( ook hertog van Parma meen ik). Vandaar de Italiaanse naam d'Austria!!!

Let dus op wat je Italianen vertelt over Margareta van Oostenrijk.

Verder ligt Van Beethovens grootvader niet begraven in Mechelen, de man is gestorven in Bonn toen Ludwig drie jaar oud was. Waar hij exact begraven ligt weet ik niet, maar zeker niet in Mechelen.
De Beethovens waren niet honkvast, we vinden 12 vermeldingen van Van Beethovens terug in de archieven, maar daarvan slechts 3 overlijdens! Dus misschien is wel een Beethoven gestorven en begraven in Mechelen, maar niet de grootvader en ook niet de beruchte overgrootvader, want die is uit Mechelen naar Bonn gevlucht!!!

Ik zal eens een blog plaatsen over Van Beethoven - interessante materie
Hallo Rudi: alles in orde gebracht
Ben benieuwd naar je info over Van Beethoven
@Peter Meuris: Ik ben ook ingeweken Mechelaar, sinds een kleine 5 jaar en laat ook geen kans onbenut om de stad te promoten aan bezoekers. Helaas blijkt dit meestal een reactie te zijn van ingeweken mensen. De echte Mechelaars zijn het denk al gewoon en daar valt het niet zo voor op.
Waar wonen jullie in de binnenstad ?
Ik woon op het Jef Denynplein naast den TSM...
Juist uit curiositeit.
Ik woon eigenlijk niet echt in de binnenstad, maar er dan ook weer niet echt buiten, stationsstraat.
Eigenlijk ideaal, vlak bij het station om te gaan shoppen in Antwerpen of Brussel, of zelfs beter maar 300 m van Bruul om te shoppen in Mechelen. Stationsplein vlakbij voor een Duvelke op een terraske en de Vismarkt is een aangename wandeling ver.
Ik woon in Mechelen, Van Hoeystraat.
Ik woon al 35 jaar in "centre ville", 5 jaar Van Hoeystraat en 30 jaar in den beruchte Heembeemd, en ben van plan er nog minstens zoveel bij te doen.
Ik woon net buiten het centrum
tussen de afleidingsdijle en de Caputsteenstraat.
Den dezen woont in de Lindestraat, wijk Coloma.
Vroeger enkele jaren in de M. Sabbestraat.
Vandaar ging ik te voet naar de stad en ging ik graag door het Begijnhof. Zo is mijn liefde voor de stad ontstaan en het idee gids te worden.

Leuk is dat mijn grootouders aan meoders kant in de Vrouw van Mechelenstraat woonden - in't Begijnhof dus.
@chris woon jij in een van die bakstenen gele/rode huizen ? Die zijn prachtig ... Ik ben op zoek naar de naam van de architect ...
... en ik woon in de Stenenmolenstraat, ook wijk Coloma dus; of voor de oude(re) Mechelaars 'de Hanswijkenhoek'. Mijn liefde voor deze wijk, en Mechelen in het algemeen heb ik geerfd van m'n grootvader die boeiend kon vertellen over z'n stad. En de geschiedenis van de kleine man is even boeiend als de grote historie. M'n andere grootouders kwamen van Battel, en de Brusselsesteenweg... dus ik hoorde heel wat 'verhalen' uit verschillende wijken van de stad. Een mooie 'erfenis'.
ik ben ook een 'aangespoelde' in Mechelen sinds 15 jaar...ik heb eerst een tijdje gewoond in de buurt van de Brusselse steenweg..en woon nu reeds 8 jaar in de zijstraat van de caputsteenstraat (Nekkerspoelwijk)...
ik geniet ten volle van Mechelen
@Nathan
dag buur, ik woon in de Caputsteenstraat
@Nathan
dag buur, ik woon in de Caputsteenstraat
oeps, beetje geknoeid.
Ellys dus...
ik woon paralel met de Caputsteenstraat
Tof dat zoveel 'aangespoelden' onze stad zo 'genietbaar' vinden. Misschien overtuigt dit de autochtone Mechelaar toch dat deze stad beslist zo kwaad nog niet is (integendeel). Soms wordt er wat smalend gedaan over dit 'ingeslapen provinciestadje' waar niets te beleven zou vallen... maar de werkelijkheid is toch veel genuanceerder. Een aantal zaken kunnen beter; maar we gaan echt de goeie weg op. Als ik zie hoe tal van gebouwen (bekende en minder bekende) zijn opgeknapt en gerestaureerd sinds de jaren '8O (vergelijk maar eens met foto's uit het boek Inventaris van het cultuurbezit in Mechelen (uit 1984), en nu: dan merk je pas het verschil. En dan spreek ik nog niet over de opgeknapte pleinen, het verhoogde cultuuraanbod, de museumas, de mooie toeristische dienst, de bebloeming langs de straten, de sfeerverlichting (in de straten en de detailverlichting op historische gebouwen), toeristische bewegwijzering, groter evenementen (Keizer-Kareljaar, stad in vrouwenhanden), Mechelen-kinderstad, de opwaardering van de Dijle-oevers,... te veel om op te noemen. Deze stad wordt steeds aangenamer. Ik blijf alert en positief kritisch voor wat verkeerd gaat: maar de eindbalans is voor mij positief. Mechelen krijgt terug uitstraling, de oude hoofdstad der Nederlanden waardig... (luister maar eens naar alle lovende commentaren van binnen-en buitenlandse bezoekers...)
Volledig akkoord met JanS.
Nu dit nog in het hoofd prenten van de eeuwige kankerende Maneblussers.

Wat fierheid mag, geen valse bescheidenheid.
Ik denk dat veel te maken heeft met het feit dat meer en meer jonge mensen de weg naar Mechelen gevonden hebben.

Mechelen wordt hoe langer hoe minder een stad van senioren, en meer een jongere stad.

Let hierbij vooral op de woonuitbreidingen in het centrum. De nieuwbouw appartementen in het oude centrum rijzen als paddestoelen op.

Deze nieuwe bewoners brengen voor Mechelen een nieuwe dynamiek mee.

Wij verhuren een paar apprtementen in een pand in de binnenstad, en het zijn bijna allemaal jonge tweeverdieners van buiten onze stede die hier komen wonen. En wat meer is, stuk voor stuk verhuizen ze, als ze een huis gaan bouwen en ons appartement verlaten naar een eigen huis in Mechelen !

Prachtige evolutie hoor.
Als, niet aangspoelde, maar "autochtone" Mechelaar, kan ik Jan én Rudi alleen maar gelijk geven!

Citerend, Jan S: "...soms wordt er wat smalend gedaan over dit 'ingeslapen provinciestadje' waar niets te beleven zou vallen... maar de werkelijkheid is toch veel genuanceerder. Een aantal zaken kunnen beter; maar we gaan echt de goeie weg op..." Ik schreef min of meer hetzelfde in ons afdelingskrantje en op mijn blog (http://markec.blogspot.com/...). waar ik "Mechelen Blogt!" bestoef...

Enfin, je ziet, er zijn ook "autochtone" Mechelaars die trots zijn op hun stad ;-))
Heb soms gedacht voorbij jaren dat ik de enige was die enigszins trots is op zijn stad.. gelukkig bewijzen de feiten mijn ongelijk! ;-)
Als interessant extra op de opmerking van Peter Meuris het volgende: ik doe al zeker een acht
tal jaar ( of langer ik hou het niet bij) samen met de Ferre, de rondleidingen voor de "nieuwe Mechleaars" in het stadhuis, die om de twee maanden plaatshebben.

Het is opvallend hoezeer het publiek de laatste jaren veranderd is. Bijna uitsluitend jongeren, nauwelijk allochtonen. Dit was in het begin van dit, door de genodigden fel gesmaakte initiatief, helemaal anders.

Er is dus duidelijk wat aan het veranderen en de bevolking is aan het verjongen - een goeie zaak.

En Markec, natuurlijk zijn niet alle "autochtone" Mechelaars beschaamd over hun stad. Alleen ontbreekt het aan een groot deel ( maar dus niet allemaal hé) de fierheid over hun stad. En in plaats van dan beschaamd te zwijgen, hebben zij het negatieve in het lang en breed uitgesmeerd in het hele land. En daaraan heeft Mechelen zijn slechte reputatie te danken. Een Antwerpenaar kankert even veel over zijn stad als een Mechelaar, maar als het moet wordt alles alsnog met de mantel der (stads)liefde bedekt. Dat is het verschil. Mechelaars draaien het mes nog eens extra in de wonde en dat hebben we de laatste jaren meermaals in de media mogen vaststellen.
Laat ONS dan alvast beginnen om op die manier over onze stad te praten. Dit forum is een prima manier. Misschien werkt dat wel aanstekelijk. (gelukkig zijn er in de media nog toffe Mechelse ambassadeurs zoals Marc Uytterhoeven, die onze stad eens in een leuk daglicht zetten. Een aflevering van De Laatste Schow in het Mechels, en het carnavaleske liedje dat toen werd gezongen door Gunther Neefs, geven eens een 'ander' en ludiek beeld. En de impact van zoiets is toch wel groter dan je zou denken...)
Er staat een 'leven zoals het is ... MECHELEN' te gebeuren op EEN (den BRT1 van vroeger), en dat schijnt niet erg flatterend voor de stad te zijn.

Verder is er in de Augustijnenstraat de nieuwe versie van 'De Block', en dat zal allicht weer reklame zijn voor jonge mensen om hier te komen wonen...
Ja, ik vrees ook wat voor 'het leven zoals het'... Ik hoop alleen maar dat het geen vertekend beeld geeft van reilen en zeilen in de stad. Ik hoop op de integriteit van de VRT, en dat men niet met teveel knip-en plakwerk een 'bepaald' beeld wil ophangen. Want beelden kan men in 'reality-TV' best manipuleren. Men moet zaken niet rooskleuriger voorstellen dan dat ze zijn - dat niet - maar... En aangezien dat TV nog steeds heel beeldbepalend is...
Ik kwam onlangs nog (Pinksteren) met een cameraploeg van VRT in 'aanraking' bij het schieten van beeldmateriaal, in 't Kranske op de Tervuursesteenweg (voorlopig nog de 'noodkerk' van St.-Jozef-Coloma). 'Boeiend' vond men vooral de wekelijkse 'transformatie' van feestzaal in 'kerk' en omgekeerd. Ik ben benieuwd hoe alles in beeld zal gebracht worden. De vieringen in Coloma zijn steeds eigentijds, en worden gedragen door een brede 'jong-denkende' gemeenschap, geengageerd en steeds nieuwe vormen zoekend van vierend samen-zijn. Ik hoop dat dit 'kerk-beeld' er mag uitkomen. (enfin, dit is m'n persoonlijke ervaring met 'het leven zoals het is' - ik wil voorlopig nog de kat uit de boom kijken, en wachten tot in het najaar... Van andere items die de serie gaan vullen, weet ik verder niets...)
Ik heb ergens opgevangen dat het niet zo een flatterend beeld van de stad zal worden ...
Maar meer weet ik niet, afwachten dus.
Ik hoop vooral dat het geen 'karikatuur' wordt. VRT leverde met zijn reality-TV al mooie werkstukken af (zoals 'zonnekinderen', en ook 'kinderziekenhuis'...). Maar toch heb ik dikwijls een wat ongemakkelijk gevoel bij dat alles-registreren-voor-de-camera. Eenmaal de beelden gedraaid zijn heb je ook geen vat meer op de regie. Ik betrouw alleen op de ethiek van de VRT.
En ik volg dit zéker met argusogen wegens de confrontatie die ikzelf had met de cameraploeg.
@Peter Meuris, neen spijtig genoeg niet ik woon in de bocht,mijn kot is toch ookal van 1904"
De huizen die jij waarschijnlijk bedoeld zijn, naar men mij heeft verteld, vroeger van de Rijkswacht geweest.
Ik heb ooit gesproken met die regisseur die van plan was om Ferre en mij te volgen op de plezante wandeling. Daar is nooit niks meer van gehoord, logisch, als je die serie bekijkt dan moet er wat gebeuren en buiten wat rondleiden gebeurt er niks op zo'n wandeling ( buiten lachen ), dus geen TV onderwerp.

Die mensen vertelden toen dat zij een genuanceerd beeld zullen brengen.

Ik weet van enkele items waar ze bij waren, onder andere de verhuis van een madam, volgens broeder Felix van Scheppers, die er per toeval bij was omdat hij die madam wilde helpen samen met een verhuizer, oud-leerling. Afwachten wat zij daar van maken.
Ik heb ook gezien dat ze Luc Perdieus hebben gevolgd, dat is toch geen negatieveling en bij de voorstelling van diens smoelenboek waren zij uitgebreid aan het filmen, ook niet te negatief dus.
Maar het spreekt vanzelf dat zij natuurlijk enkele controversiële items niet zullen schuwen. Tijdens dat gesprek werd dat duidelijk gesteld en werd er gesuggereerd dat zij al contact hadden met "klagers". Niet te vermijden dus. Volgens de makers hebben zij dit ook duidelijk gemaakt aan het stadsbestuur en die waren akkoord.

Afwachten, maar ik vrees ook voor iets te veel negatief - klagers zijn nu éénmaal spectaculairder.
Ik meen te weten dat ze ook mensen van Vinci Park zouden volgen, ondermeer Kris de nachtwaker van de ondergrondse parking door de week doet er in mee heb ik horen zeggen.
Ik vind het heel interessant om al die uitleg te lezen over onze toren.Ik woon reeds 60 jaren in de USA,maar ik ben nog altijd fier over onze toren,Ik kan niet meer herrinneren hoe dikwijls ik op onze toren geweest ben gedurende de Mechelse kermis( toen was ik maar 10 of 12 jaren oud)maar dat zijn tijden dat ik nooit zal vergeten,groeten aan u allen van Indiana,USA,Louis
... gegroet Louis, gegroet Amerika - ik ben blij dat de liefde voor Mechelen grenzeloos is...
Ik volg de Rudi die trouwens in mijn straat woont. De mechelaar is wat te veel kankeraar maar ik ben ervan overtuigd dat de vrt met het programma "het leven zoals het is" een positief beeld gaat ophangen van onze steeds mooier wordende stad. Ze hebben o.a. gevolgd: dirk de gendt van het bisdom, chris demey van de dienst lokale economie, een ploeg grondwerkers van de stad, den dirk palstermans van de taverne de kravat, de groene jongens van mechelen-zuid, den dré eeckelaers met zijn paardjes en ik vergeet er nog een paar. Kijken vanaf de lente 2006, een tiental weken lang.
ik ben een overbejaarde student die na mijn studies aan De Ham (nu KHM) is blijven plakken.... en ik woon op 2 minuutjes van de Grote Markt ;o)
Kijk eens aan. Als auteur van het hierboven geciteerde gedicht zeg ik natuurlijk geen 'nee' tegen het idee om het eventueel ergens op of rond de Sint-Romboutstoren te bevestigen. Overigens is de titel 'dirk verbruggen' en daarmee meteen ook een ode aan deze Mechelse dichter/auteur. Hij wordt volgend jaar 55, het zou een mooi verjaardagsgeschenk van de stad Mechelen kunnen zijn. Wie zou hem dat misgunnen?

Van harte,
David Troch
Ik vind dit alvast een prachtig idee. Daar moet wel een plaatsje voor te vinden zijn...
Ik vind het trouwens geweldig, die gedichten op zeildoek aan o.m. het Groen Waterke, begijnhof, Nekkerspoelstation... Jullie ook?David, je gedicht sprak me bovendien héél erg aan.
Misschien zijn er nog wel andere vormen te bedenken om gedichten als dit te 'vereeuwigen' op strategische plekken?
Het zou Mechelen nog meer culturele uitstraling geven - met een beperkt budget...
(net zoals de Ost-tekeningen van de Vlietjes in het straatbeeld te laten 'ophangen' - zoals reeds geopperd werd in een vroegere blog...)
Inderdaad waarom ook niet. Ik ben pas terug uit het mooie Thüringen en in de cultuurstad Weimar heb ik ook op verschillende plaatsen mooie spreuken gezien die dan geschilderd waren op de gekleurde gevels, maar eveneens soms op zeildoek aan gebouwen hingen. Ik vind dat in ieder geval een schitterend idee !
Zou het eveneens niet tof zijn om, op basis van die mooie foto's, bordjes te plaatsen voor de toerist met als opschrift "neem uw foto hier"?
@Chris. Dat vind ik een goede ! :-)) En pas op het gebeurt hoor. Ik was onlangs in California in Hearst Castle, en de gids zei ons waar de beste plaats was om een foto te nemen.
.. en ja hoor; vorige zomer was ik in Efeze, en onze Turkse gids Ergun wees ons ook het plekje waar volgens hem het best het theater kon gefotografeerd worden... Dat was nu inderdaad wel een mooi punt - maar toch kies ik liefst zelf vanuit welk standpunt ik foto's maak... Da's pas toch de creativiteit! Anders koop je beter prentkaarten. Ach, voor mij hoeft dat niet echt hoor Chris - maar misschien zijn er wél toeristen die het leuk vinden.
By the way, we kunnen als Mechelaars zelf ook meedoen he ... Wij hebben een gedicht voor het raam hangen ... Waarom niet ?
Kan er iemand mij vertellen wat aflaten zijn?
Ik lees hier dat de pelgrims in 1451 massaal aflaten kwamen verdienen en door giften de bouw van de toren bespoedigden.
Een aflaat is de kwijtschelding ten overstaan van God van (een deel van) de boete (straffen) die gedaan moet worden na het vergeven van de zonden.

Zie ook
http://nl.wikipedia.org/wik...
Thnx Peter
GEZOCHT : Iemand die de website over de Sint-Romboutstoren, kathedraal en beiaard - waar ik nog aan het prutsen ben - kan vertalen naar het Engels en/of het Frans.
Het zou wel verniet moeten kunnen gebeuren ;)
Ik wil mij wel bezig houden met de vertaling naar een van beide talen of zelfs alle 2. Hoeveel tijd krijg ik daarvoor?
@ André zoveel je wil :)
Je kan me berieken op volgend emailadres: chris.fredericque@telenet.be
dan zal ik je de url geven waar de website staat.

Alvast 1000x bedankt.
groeten,

Chris
Heeft er iemand nog foto's van de Sint-Romboutstoren met z'n stelling eromheen?
Indien ja, mag ik ze dan gebruiken om op een website over de toren te plaatsen?
Liefst kleurenfoto's, indien niet anders kan mag zw-wit ookwel.
Kliene kanttekening bij die gedichten.
Als ik Antwerpenaars rondleid krijg is dikwijls als reactie : wilden jullie Antwerpen nadoen na Tom Lannoye? Tja, ze kunnen het niet laten, alles komt nu éénmaal van de koekestad denken ze.

Alleen breekt het hen zuur op als ik dan zeg dat die dingen hier al zeker 5 jaar of langer hangen.
Hihihihi

En nu ik toch bezig ben, onlangs zei ik tegen een overwegend Antwerpse groep dat ik onze toren veel mooier vond dan die van hun.
Reactie van een dame : nu moet je niet
CHAUVINISTISCH doen, die van ons is veel mooier ---jawadde... CHAUVINISTISCH!
Heb gedichten ook gezien in Den Bosch, daar schijnen ze al veeeel langer te hangen ...
(Maar in Mechelen zijn ze mooier)
:-)
Net gevonden op het web: een bijzonder geestig gedicht getiteld "De torenbrand van Mechelen.
(naer het latijn van L. de Meyer.)" uit J.F. Willems (red.), Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands (Eerste deel). Maatschappij tot Bevordering der Nederduitsche Taal- en Letterkunde, Gent 1837.

http://www.dbnl.org/tekst/w...
hebben jullie ondertussen onze toren kunnen bewonderen vanuit de helikopter op TV?
Knap hé
De skyline van Mechelen, lol
Knap gedicht Joerie, waar vind je ze !! De moeite voor op de website van de toren
tip:geen auteursrechten
Misschien kan het gedicht van Joeri op de Toren ...

Het is een hooooooooooooge toren...
Tijdens het bezoek aan de toren hebben Chris Fréderique en ik kunnen vaststellen wat een slachtpartij onze slechtvalken aanrichten in het duiven-en andere vogelbestand. We vermoeden zelf dat er een andere roofvogel slachtoffer werd van de beestjes.
In hoeverre beide jongen nog leven, moeten we afwachten, vandaag liep ik onder de toren, hoorde het typische geschreeuw en stelde vat dat er drie vogels rond de toren circelden. Waar was de vierde? Dood?

Ik heb ondertusen via via gevraagd of men a) de toren eens wil opkuisen op trans en b) of onze vrienden vogelkijkers eens willen gaan checken wat voor prooi die slechtvalken zoal verschalken. Van zodra ik nieuws heb...
Voor de geinteresseerden, [url]http://www.ethesis.net [/url], daar vind je werken die handelen over diverse onderwerpen, ook over Mechelen.
Bedankt, Chris! Erg interessant inderdaad!!!
De stad organiseert ieder jaar vanaf juni tot en met de tweede week van september een reeks beiaardconcerten op maandagavond op de beiaard van de Sint-Romboutstoren. Het publiek kan deze concerten bijwonen vanuit de tweede binnentuin van het Cultuurcentrum. Dit jaar worden eveneens 15 concerten georganiseerd, waarvan 8 door stadsbeiaardier Jo Haazen en adjunct-stadsbeiaardier Eddy Mariën, 4 door internationale gastbeiaardiers en 3 door laureaten van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denijn.
Het volledige programma ziet er als volgt uit:

 6 juni: Jo Haazen en het Mechels Harmonie Orkest
 13 juni: Jo Haazen
 20 juni: Jo Haazen
 27 juni: Geert Bierling (NL)
 4 juli: Els Debevere (einddiploma beiaardschool)
 11 juli: Kristiaan van Ingelgem
 18 juli: Charles Dairay (F)
 25 juli: Jo Haazen
 1 augustus: Eddy Mariën
 8 augustus: Tom Van Peer
 15 augustus: Teun Michiels
 22 augustus: Eddy Mariën
 29 augustus: Elena Sadina
 5 september: Eddy Mariën
 12 september: Jo Haazen + receptie in de kolommenzaal van het stadhuis en uitreiking diploma’s van de beiaardschool.
Wat de 'hoogste kerktoren ter wereld' betreft, nl. die van de Dom van Ulm, waarnaar hier en daar verwezen werd: toch effe vermelden dat die toren pas in de late 19de eeuw werd voltooid (1885-1890). Eigenlijk was de originele Middeleeuwse toren niet veel meer dan een stompje (eind bouwfase 1494).
Ik denk hierbij ook aan de (utopische?) plannen van beiaardier Jo Haazen om ook de Sint-Romboutstoren ooit te voltooien! Wat denken jullie daarvan?
Met wat laserstralen, de hoge toren tonen, lijkt me wel wat ....
Volgens mijn informatie is het dat wat Jo Haazen wou bewerkstelligen.

Een brug vanuit de 15e eeuw naar de 21e !

Mechelen met een hoogtechnologische toren, waarom niet he, als het kan.
Het zou inderdaad geen slecht idee zijn moest men de torenspits kunnen "simuleren". Ik vrees echter dat het een dure grap zal worden. Misschien een audio-visueel bedrijf aanspreken en dat warm maken voor zo'n stunt?

JO Haazen is een toffe vent, hij droomt ervan de toren eindelijk afgewerkt te zien, maar ik vrees dat het utopisch is. Verder nog iets, als je tekeningen enz.. ziet van de toren op zijn geplande hoogte naast de kerk dan moet het toch opvallen dat de toren dan buiten proportie zou zijn. Vandaag is het toevallig ongeveer gelijk ; bijna 100 m hoog tegenover de kerk bijna 100 m lang. En zoals gezegd op de wandeling : rond de toren lopen, boven, is ook +/- 100 meter!

Ik herhaal hier verder mijn "technische" opmerkingen over het eventuele afwerken van de spits:
Christophe, het gewicht van de constructie : er werd in de jaren 70 en studie gedaan door een student van de
Naeyer en die kwam tot de conclusie dat de spits er wel op zou kunnen komen. Momenteel zou er een druk zijn van 6.5 kg per cm² op de ondergrond.
Met de spits zou die stijgen tot amper 7.5 kg, terwijl die ondergrond tot 13 kg zou kunnen verdragen.
Bij sterke wind zou het metselwerk in de spits echter wel aan grote druk onderhevig zijn. In geval van afwerking suggereerde die student dat een betonnen steun van de spits met stenen afwerking beter zou zijn.
Website over Sint - Romboutstoren, de -kathedraal en de beiaard staat online,
Weliswaar op een voorlopige server.
Indien u nog bugs vindt, aarzel niet om me te contacteren.
http://www.sandravanhorenbe...
Veel leesgenot.
In het engelse gedeelte krijg ik telkens foutmeldingen als ik naar een ander deel dan de hoofdpagina wil

The requested URL was not found on this server.
Engelse en Franse versies zijn nog niet online, die pagina's zijn nog niet aangemaakt.
zeg Chris, zou je die website nu geen andere naam geven met een duidelijke verwijzing naar de toren zelf en niet naar Sandra?
Ben nog even aan het afwachten om een domeinnaam aan te vragen, ik heb reeds enkele domeinnamen die ik moet bekostigen.
http://www.sintromboutstore...
Voorlopig kan u deze als verkorte url gebruiken.
Kleine opmerking i.v.m. de niet-afwerking van de toren: iets wat m.i.
telkens wordt vergeten als mogelijke mede-reden voor het niet afwerken van de torenspits, naast uiteraard de godsdienstoorlogen met alle gevolgen vandien, is de verandering van de bouwstijl! De Sint-Romboutstoren is bij uitstek een gothisch concept. Die Laat-Middeleeuwse stijl was in de tweede helft van de 16de eeuw eigenlijk al lang achterhaald, zeker in een stad als Mechelen waar men tijdens de regeerperiode van Margaretha van Oostenrijk kennis had gemaakt met de nieuwe Italianiserende Renaissance-stijl. Het is nogal logisch dat zelfs als men de mogelijkheid had gehad om de toren wél af te werken, men niet zomaar voor een verderzetting van die 'ouderwetse' gothische stijl had gekozen. Hoe de toren er ooit zou uitgezien hebben, zal wel altijd een open vraag blijven.
Reactie op Koen DV.
Een interessante denkpiste, maar ik heb zo mijn twijfels daarover. Er bestaan wel degelijk plannen (zelfs 2) van de toren met zijn spits. Beide tekeningen zijn in gotische stijl, maar ze zijn verschillend, wat al wijst op een evoluerende stijl, maar wel nog gotisch.
Blijft dan nog het verhaal of die stenen nu klaar lagen om de spits af te werken of niet. Er wordt verteld dat ze werden door de Hollanders werden meegenomen om de vesting Willemstad te bouwen.Zij zouden daar als fundering gediend hebben voor de verdedigingswerken. Die zijn echter in baksteen maar volgens hun gidsen zitten "onze" stenen er onder. Who knows?
Als die stenen dus klaar lagen zal het vermoedelijk wel niet in renaissance stijl geweest zijn.

Verder moet je weten dat bijvoorbeeld de minderbroederskerk onder de toren gotisch is maar nog herbouwd in het begin van de 17de eeuw in de klassieke gotische stijl.
Enkele jaren geleden was ik in Willemstad. Echt een prachtig stadje voor wie van vestingswerken houdt (drie verschillende periodes zijn er te zien).Ze waren toen archeologisch opgravingen aan het doen. Er werden ook fundamenten blootgelegd. Had ik dat geweten had ik de plaatselijke archeologen onder schot kunnen houden met een naburig stuk veldgeschut van de Duitseres uit 40-45 en mijn wagen kunnen volladen! Trouwens,was er geen item bij een andere blog over gestolen kunstschatten? Moesten die vlogens jou ook niet teruggegeven worden, Rudi?Willen we met alle Bloggers een paar Bobcatten huren op de Antwerpse steenweg, Willemstad gaan belegeren en terugnemen wat ons toebehoord?;O}
Rudi, ik ken die twee 'ontwerpen' heel goed, maar dat zijn slechts vrijblijvende tekeningen. Vraag blijft hoe het er in werkelijkheid zou uitgezien hebben!
Ach, laat het dagdromen maar; en laat 'onze' toren maar zijn huidige stompe - stoere vorm bewaren... Dat maakt hem nu net zo specifiek. Laat de ranke torens maar torenen boven Ulm en Antwerpen... Wij houden van onze robuuste, mannelijke Sint-Rombouts. Al eeuwen staat hij nu al zo in het centrum van onze mooie stad. Hij mag 'onafgewerkt' blijven. Ik heb respect voor dromers als Jo Haazen e.d., maar het idee van een spits zie ik écht niet zitten; niet in steen en zéker ook niet met één of ander lichteffect... Da's mijn mening.
(NB. soms is de afwerking van een niet voltooid historisch gebouw naar oude plannen wel OK - zie ons stadhuis - maar laat Sint-Rombouts toch maar blijven zoals hij is...)
Hoe lang duurt het voor de toren te beklimmen? (normaal tempo...)
Ik ben niet al te sportief en ben rond de 55 jaar.
Indien het druk is, kan men dan rusten zonder de rest te storen die verder willen?
Beste tijl
Normaal duurt een torenbezoek zo'n anderhalf uur.
Het zijn dus 514 treden, maar we doen dat in etappes.
te weten : 1ste stop na 160 treden ( en dat is de zwaarste "tocht") Daar blijven we zeker 10 minuten uitleggen
Dan weer 70 treden naar de tweede kamer met een "stop" van 5 minuten.
Vervolgens zo'n 100 treden naar de eerste klokkenkamer - weer 5 minuten en dan telkens een 20 trapjes op via een kleinere houten trap naar de andere klokkenkamers met telkens (3x ) een korte stop voor uitleg.
Dan vanuit de laatste beiaardkamer via de stenen trap nog zo'n 100 treden naar de askelder - daar weer een uitleg en tenslotte nog 20 treden en dan ben je boven.
Die eerste 160 treden zijn echt de zwaarste - je moet je dan nog aanpassen, de volgende "etappes" zijn dan een makkie
Nu denk ik aan iets : ik heb ooit de toren bezocht met gehandicapten, geestelijk en lichaamlijk. Eén daarvan was een dikke jongen in een rolstoel - die heeft de toren gedaan met de ene hand aan de leuning en aan de andere gesteund op een begeleider en die is onderweg enkele keren blijven zitten terwijl het zweet letterlijk van zijn billen gutste, maar die is boven geraakt en dan nog naar beneden. Een indrukwekkende prestatie en een staaltje van wilskracht. Ik heb dan ook aan zijn groepsgenoten een ovatie voor die gast gevraagd. Dus...

Dus tijd om op adem te komen genoeg. Verder zijn de stenen treden eigenlijk van een goeie hoogte en "gemakkelijk" de stenen trap is ook vrij breed.

Ikzelf ben 57 en denk niet dat ik alle dagen de toren doe - misschien een 5 keer dit jaar, maar ik ondervind geen grote hinder en ook de meeste bezoekers niet. Verder ben ik niet de grootste sportieveling al wandel ik wel wat af in de stad als ik gids. Volgens mij gaat dat erg meevallen - Welkom op de toren
Beste Rudi,
dank je voor het volledig antwoord.
Mij kun je verwachten. Het is alleen maar dat ik tijdens een ongeval 1/3 van een van mijn longen kan gebruiken.
Het zal wel lukken.

Groetjes en tot "boven"?
Ik vraag mij werkelijk af vanwaar iedereen deze informatie haalt?! Ik heb nooit veel over de toren eweten,uiteraard ben ik er erg fier op,heb hem slechts éénmaal begonnen,maar als de klein mannen groter zijn,zal ik het zeker nog een keertje overdoen,en met plezier. Mijn ventje is geboren en getogen in Antwerpen,en ondanks het feit dat hij Anwterpen boven Mechelen verkiest (mannen hebben allemaal hun fouten),vind hij 'onze' toren toch de mooiste van belgië.
Voor mijn part mogen ze deze info in de scholen beginnen geven,veel interessanter als mechelaar dan wat de oude franken en romeinen deden.
@ Jazzy: Ik heb een website gemaakt omtrent de Sint-Romboutstoren. Misschien moet je daar ook maar eens een kijkje nemen.Bekijk ook de talrijke foto's en je zal merken dat je ventje geen ongelijk heeft.
http://www.sintromboutstore...

Ik heb met iemand gesproken over de idee van schepen Nobels om de toren met licht te vervolmaken.
Dit zou onmogelijk blijken.
Volgens de wetten van de fysica kan je licht niet stoppen.Men zou dus niet kunnen simuleren dat de toren 167 meter zou zijn, want dat licht stopt niet op die hoogte, dat gaat gewoon verder de lucht in, vertelde hij.
Weet iemand hier meer over?
interessante site zeg,ik wist echt niet dat er zoveel verhalen rond 'onze' toren waren. Ik bekijk'm nu met nog meer trots. Op je poll heb ik natuurlijk *rolleyes* nee gestemd,de toren moet blijven hoe hij is,het geen dak hebben is zijn handelsmerk,dus voor mij hoeft er geen dak op. De toren is voor mij altijd een beetje 'thuiskomen',als ik op verlof ben geweest,ben ik pas echt weer thuis als ik hem vanop de e19 zie staan.
Bijzonder merkwaardig ! Tijdens een studiebezoek in Bergen met een uitgebreid bezoek aan de Sint Waltrudiskerk was ik wel heel verwonderd, en vooral verontwaardigd wanneer de plaatselijke stadsgids absoluut beweerde dat onze Sint Romboutstoren zou nagemaakt zijn volgens een plan ontworpen voor de toren van de Sint Waltrudiskerk! Wanneer ik beweerde dat onze Sint Romboutstoren was ontworpen door één van de Keldermansen was ze niet van haar stuk te brengen. Dus volgens haar is onze toren gemaakt naar het ontwerp van ene zekere 'Mathijs de Layens'wel een Vlaming maar zij noemde hem wel Mathieu dat klonk natuurlijk franser! Dat is toch wel heel eigenaardig, wat vinden jullie hier nu van ?
@ Garda; daar zou ook ik verontwaardigd op gereageerd hebben, want hiervan heb ik nog nooit iets gehoord of gelezen! Ik weet wel dat deze Mathys de Layens bouwheer was van het Leuvense stadhuis, maar van enige link met onze Sint-Romboutstoren heb ik totaal geen weet! Ik kan natuurlijk niet alles weten - maar de betrokkenheid van de Layens met onze toren lijkt me onwaarschijnlijk...
Misschien kunnen Rudi of Chris Fr. ons wat meer info verschaffen?
@JanS, ja dat heeft ze inderdaad gezegd, dat hij ook bouwheer was van het stadhuis in Leuven. Ik ben toch ook heel benieuwd wat Rudi en Chris Fr.hier eventueel over te vertellen hebben.
Volgens wat ik tot nu toe over de toren gelezen heb kan ik enkel maar bevestigen wat JanS reeds schreef.
Het best is wachten op Sint Rudi, de patroonheilige van de onwetenden.Hij zal ons wel uit ons lijden verlossen met een interessant verhaal.
Ik weet niet he, maar die Sint Waltrudiskerk is maar een kleintje
http://upload.wikimedia.org...
EN kijk hier voor meer info over Mathijs de Layens
http://nl.wikipedia.org/wik...
Die Matthijs had wel Keldermans links
Hier volgt de oplossing van de Waltrudistoren in Bergen.

De lokale gids dwaalt.Dit is een zaak om duimen en vingeren af te likken. Ik baseer mijn antwoord op de studie van Linda Van Langendonck en ik verzeker jullie dat ik via de gidsenbond een briefje zal sturen naar Mons.

Hier gaan we dan:
Herinner julie de eerstesteenlegging van onze toren: dat was in 1452.
In 1534 en 1547 stuurden de kanunnikessen van de Sint Waltrudiskerk va Mons waarnemers naar Mechelen, Leuven, Arras, Antwerpen Marchienne en andere steden om torens te bezichtigen en kopieën van de plannen te maken.In 1550 werden de schetsen van de St.Rombouts als het meest geschikt bevonden en werd gevraagd een volledig ontwerp van dit monument naar Mons te sturen.( Zie L.Devillers Mémoire historique et descriptif sur l'église de Sainte - Waudru à Mons ( 1857)
Dit werd dus gedaan. Alleen al het feit dat de dames uit Bergen zo'n 80 jaar na de start van onze toren die waarnemers naar Mechelen stuurden is al een voldoende argument.
Ik meen echter te weten waar mijn Bergense collega haar informatie haalde:

In 1844 vervaardigde R.Chalon een fascilie van deze oude kopie en hij moemde dat het originele plan van de St.Waltrudistoren. In 1889 werd door P.Van Boxmeer aangetoond dat het hier echter wel ging om een kopie van het originele plan van de Mechelse toren. Dit wordt ook vermeld in een congres in Mons van 1894.

Dit originele Mechelse plan werd echter maar gedeeltelijk gevolgd en verschilt in zijn verdere afwerking sterk van het Mechelse voorbeeld. En noteer hier ook maar weer de bouwdata van de Sint Waltrudis-toren: van 1550 tot 1669

Linda Van Langendonck, wiens studie ik gebruikte om dit te weerleggen, besluit dat er zeker 2 torens werden gebouwd met de Sint-Rombouts als voorbeeld , de toren van Zierikzee en die van Bergen!

Bedankt voor de aanbreng, dit was nu eens plezant om dat te weerleggen zie, vanaf dat ik het berichtje van Garda las ging de adrenaline stromen.

Via de gidsenbond zal ik eens een briefje sturen naar de collega's in Wallonië.

Verder : Mathijs de Layens heeft volgens Linda misschien met zijn ontwerpen van de daktorentjes van het Leuvense stadhuis de ontwerpers van de spits van de Sint-Rombouts, waarvan het bovenvermelde plan Chalon een kopie is, beïnvloed, maar meer dan ook niet en zo snap je dan ook weer waar de Bergense stadsgids zijn "leuvense" mosterd haalde.
@Rudi, Heel erg bedankt voor uw zo duidelijk en vooral oplossend antwoord.
Ik breng mijn collega's die mee op studiebezoek waren zeker op de hoogte van de dwaling van de Bergense gids.
Een ding wil ik er toch wel aan toe voegen ze vertelde het allemaal in bijna voortreffelijk Nederlands! Dus veel beter dan haar stadsgenoot Di Rupo ! ;-)
Er is dus nog hoop voor Wallonië zo te zien... Als ze nu nog leren eens direct proberen Nederlands te spreken als ze naar hier komen zoals wij dat doen bij hun in het Frans dan is er nog hoop voor dit apenland. Met excuses bij al die Walen die wel de moeite willen doen - dat is nu 10%, vroeger 0% ook al iets
Garda, één van de mensen van de Gidsenbond bracht aansluitend een bezoek aan Mons en hierbij zijn opmerkigen en besluit.
Je had dus vermoedelijk te maken met een buitenbeentje van een eigenzinnige gids.
Verleden zondag ben ik met mijn vrouw (het was prachtig weer voor een uitstap) naar Mons gereden en heb er de collegiale kerk grondig bezocht. Uit de toeristische toelichting (in 3 talen) die zich tegen de muur van het zuidelijk zijportaal bevindt citeer ik de volgende paragrafen uit de Nederlandse tekst :

'Vanaf het midden van de 15e eeuw namen de kannunnikessen van de H.Waldetrudis de beslissing een nieuwe collegiale kerk op te richten. ... Men had gepland de westgevel te versieren met een honderdtal meter hoge toren, geïnspireerd door de toren van de St Romboutskerk in Mechelen. Enkel de basis van deze toren kwam tot stand. ...'

en in het Frans staat er : 'Dès le milieu du 15e siècle les chanoinesses de Ste Waudru décidèrent de bâtir une nouvelle collégiale. ... Une tour, haute d'une centaine de mètres et semblable à celle de l'église St Rombaut à Malines, aurait dû orner la façade orientale de l'édifice. La base seule fut construite. ...'

Op de Dienst voor Toerisme heb ik vlug de aldaar te koop aangeboden publicaties over de geschiedenis van de stad en de speciale brochure over de 'Collégiale Ste Waudru' nagelezen. Ik heb er in gelijkaardige bewoordingen dezelfde versies over de toren teruggevonden !

Ofwel heeft uw verontwaardigde correspondente de uitleg verkeerd begrepen ofwel is de gids in kwestie (waarvan we de naam toch niet kunnen te weten komen) een uniek eigenzinnig personage dat er goed zou aan doen de toeristische teksten na te lezen, die aan de gevel van de collegiale kerk zelf bevestigd zijn of in de officiële brochures van de stad Mons gepubliceerd worden.
@Rudi, ik heb die uitleg absoluut niet verkeerd begrepen, die stadsgids heeft het wel degelijk zo verklaard, dat kunnen 20 aanwezige collega's getuigen! Ik stond wel alleen als enige vertegenwoordigster uit Mechelen en daarom was ik ook zo verontwaardigd. Maar het is goed te weten dat de toeristische toelichting dan toch wel juist is weergegeven, gelukkig maar. Wij hebben jammer genoeg pech gehad, en waarschijnlijk heeft de gids, niettegenstaande haar voortreffelijk nederlands, bij haar uitleg toch even de feiten omgedraaid, want het was inderdaad juist andersom, hé. Toch bedankt voor de nuttige informatie.
halo

ik moet van mijn juf een legende over mehcelen zoeken.
zijn er nog andere legendes over mechelen
holo

ik moetvan mijn juf een legende over mechelen zoeke.
hebben julie nog andere legendes pver mechelen.
Js Sooi, die van Sint Rombout bvb.
Kijk maar eens naar
http://nl.wikipedia.org/wik...
@ Sooi:
... of de legende van het vastlopen van een schip in de Dijle, met aan boord een Mariabeeld... Dit gaf aanleiding tot de bouw van een kerk, en later tot de Hanswijkprocessie.
(te vinden op de website van Stad Mechelen, of 'Hanswijk' intikken... zo kom je wel aan het verhaal...).
Veel succes ermee!
@ sooi: Kijk is op http://www.sintromboutstore...
onder de rubriek mythes.
Sooi, mail me eens op mijn email : demets.r@tijd.com

Ik zal een zien of ik je dan de legende van Hoebergen kan doormailen
Hoera, Hoera !

De website http://www.sintromboutstore... is genomineerd door het computermagazine Click X om mee te dingen naar de titel "amateursite van het jaar 2005".
Jullie kunnen mij daarbij helpen en meteen Mechelen helpen promooten, je hoeft het zelfs niet voor niets te doen.Er worden tal van knalprijzen onder de stemmers verdeeld.
Dus stem op Nr 80 ,sintromboutstoren.tk, bij de amateurssites.
Alvast bedankt !
Waar kunnen we stemmen ?
Proficiat !!
Proficiat Chris Frédéricque! Het is dan ook een prachtige website - duidelijk, overzichtelijk en heel aangenaam om lezen! Je mag er fier op zijn!
Ik zal er zéker op stemmen .
hele férme site joh, en nu weet ik eindelijk hoe het zit met die slechtvalken!
@Chris Frédéricque, Proficiat!
Ik heb net gestemd op uw mooie website.
Hopelijk ben je toch zeker bij de gelukkige winnaars, hé.
@ alle stemmers, bedankt voor de moeite en de toffe comments.

Chris F
Toen ik in 1988 het boek Mechelen en zijn St. Romboutstoren van Frans Vermoortel kocht en ik blz 13 omdraaide, viel mijn mond zowat open van verbazing. Een foto van een halfafgewerkte St. Romboutstoren !! Het was maar een fractie van een seconde, maar toch.
Toen ik dan las dat er in Zierikzee zowat een kopie bestaat van onze trots, vertrokken de Kokkens de volgende zondag naar Zierikzee.

De St. Lievens Monstertoren dankt zijn naam aan het feit dat achter de toren ooit een klooster stond (een monastère)wat nadien verbasterd werd in monster. Maar de Zeeuwen zelf noemen dit bouwwerk de "dikke toren".
Na een jarenlange studie toonde Haakma Wagenaar aan dat de toren 207 m hoog zou zijn geworden, indien hij volgens de plannen van Keldermans werd voltooid.
Maar dit megalomane project werd nooit verwezenlijkt en het bouwen ging trouwens niet van een leien dakje. De eerste stenen werden op houten matten gelegd maar omdat de 8 meter diepe bouwput (die minstens 25m x 25m moet hebben gemeten) voortdurend vol grondwater liep, duurde het ongeveer 20 jaar alvorens de fundamenten klaar waren.
Na Andries I Keldermans en Anthonis I Keldermans, werd Rombouts II Keldermans de nieuwe bouwmeester. Maar de strubbelingen van de 16e eeuw verhinderden de verdere bouw.
Reeds in het begin van de 18e eeuw werden de eerste tekenen van verval vastgesteld en twee decennia later diende het dak met klokkensoel en enkele steunberen te worden afgebroken.
Er werd een lelijk houten dak bovenop de "dike toren" geplaatst.
Eind 19e eeuw was de staat van de toren zo slecht geworden, dat men overwoog om hem te slopen. Gelukkig werd hij aan de Hollandse Staat overgedragen en werd hij in 1883 zo goed mogelijk gerestaureerd.
Op het einde van W.O. II leed de toren nogmaals zware beschadingen omdat hij het mikpunt was voor artillerievuur.
Pas in 1957 werd de toren opnieuw gerestaueeerd.
Net als de St. Romboutstoren heeft de St. Lievens Monstertoren twee trappenhuizen, maar gelet op zijn hoogte (58m) tellen die respectievelijk slechts 281 en 279 treden.
En inderdaad Rudi, vanop de toren heeft men een zeer mooie uitkijk.
Aan iedereen die onze toren in het hart draagt, kan ik een tripje naar het mooie Zierikzee alleszins warm aanbevelen om er zijn kleine broertje te gaan bezoeken.
En in Zierikzee staat een huis genaamd :
"de maagd van Mechelen"

Verder info heb ik niet, een collega heeft ooit aan de bewoners meer info gevraagd, maar zij moesten hem het antwoord schuldig blijven.
Een kleine 10 km van Zierikzee, in Brouwershaven, zou er in de 18e eeuw een herberg bestaan hebben die "In de Maagd van Mechelen heette". De herbergier zou destijds gestraft geweest zijn omdat hij toestond dat er in zijn herberg gedanst werd. Ja, het waren toen zedeloze tijden...
Als ik mij niet vergis, is er op het einde van de Katelijnestraat een huis dat onlangs is gerenoveerd en dat 'De maagd van Mechelen' heet. Wie heeft er meer info over deze 'bekende' maagd ? Rudi ? Roger ? JanS ?
Wat onoomstotelijk bewijst dat er vroeger in Mechelen nog maagden waren.
@ Peter,
ivm. 'De Maagd van Mechelen': dit was een woning uit 1637 - nummer(s) 27-29.
Het was de woning van beeldhouwer Koenraad Van de Kerckhoven.

Dit korte antwoord op een Kerstmorgen -tussen m'n bed, na een véél te korte nacht, en ... m'n werk..., want ik heb het 'geluk' om van dienst te zijn...
Prettig Kerstfeest voor elke blog-bezoeker....
Beste bloggers. Onlangs werd er gemeld dat de toren meer zou open gesteld worden voor individuele bezoekers.
Helaas, dat zal in de nabije toekomst niet het geval zijn. Het is misschien op langere termijn wel doenbaar, maar dan wel stap voor stap.
Om dit te realiseren moet het hele veiligheidsgegeven worden herbekeken en zijn er veel aanpassingen nodig i.v.m. beveiliging en ontruimingsschema’s. Concreet – iemand evacueren met een draagbaar via de wenteltrap is ondoenbaar.
Verder spreek ik dan nog niet over bewaking, vandalismeproblemen enz… de tijden zijn wat dat betreft veranderd tegenover 40 jaar geleden, helaas
Men gaat echter wel de infopanelen uitbreiden opdat men met een begeleide wandeling ( want die blijven uiteraard bestaan) een nog betere info zou krijgen.

Voor een langdurige openstelling van dit monument is het dus nog veel te vroeg.

En als ik dit persoonlijk even evalueer kan ik niet anders concluderen dan dat deze keer de bevoegde instanties geen ongelijk hebben. Ik ben altijd sceptisch geweest wat betreft dit initiatief om bovenvermelde redenen en nu is men op het satdhuis ook tot die conclusie gekomen.
Daarom niet getreurd, onze toren verwacht alle bloggers – laat ons eens een datum vastleggen.
Ah.. Rudi, jammer, maar.. uitgesteld is niet verloren he! Beter stap voor stap zoals je zegt...

Enne.. als we nu op 22/02 al eens met enkele bloggers die zich overdag in de namiddag kunnen vrijmaken die toren al eens bestijgen, of hm.. misschien toch beter op een weekend, he.. dan kunnen meer bloggers de toren bestijgen!
Als de bestijging op 22/2 doorgaat is het beter voor de meeting dan erna. Ik vrees dat na de meeting er een aantal misschien niet meer zouden bovengeraken of als ze bovengeraken, niet meer benedengeraken. :-p
... of twee torens zien en bijgevolg niet weten welke van de twee te kiezen ;-)

Ja, Filip: best ERVOOR he!
Goed voorstel Rudi - het is lang geleden dat ik nog de toren beklom...
22 febr. lukt mij best (als onderdeel van het Grote-Blog-Treffen). Maar als méér bloggers het liever op een andere datum gepland zien: ook goed...
Ik zou liever andere datum zien.
22/02 is werkendag
voor mij ook liever in een weekend. Ik kan 22/02 geen vrij nemen. Ik ga al vroeger moeten stoppen, wil ik kunnen meegaan eten ervoor.
Mijn enige torenbestijging dateert van eind 1999.... Veel te lang geleden dus voor een Mechelaar die er zo goed als onder woont ;o)
No problemo, we doen de torenbestijging dan wel in een weekend ... we mogen die dag ook niet te overvol maken he....
Ik zie er al naar uit. Mijn laatste torenbestijging dateert van 1982 of 1983. In de tweede helft van de jaren 50 deed ik dat zowat wekelijks maar toen was de toren nog de ganse dag vrij toegankelijk (entree: 7,5 frank). Men kon er indien gewenst dus van 's morgens tot omstreeks 17u op blijven.
En als de weergoden ons die dag in februari ook nog eens gunstig gezind zouden willen zijn...
Beste bloggers
De toren bezoeken op 22/2 is helaas onmogelijk wegens werken in Oudenaarde tot 17 u.
Ik zie dat 26/2 (zondag) vrij is – misschien een suggestie?
reactie op alle reacties die zegge dat de tore HEEL hoog is:
Ik heb als ik 10jaar was de toren met de school beklommen en dat is helemaal niet zo vermoeiend en hoog. ik heb zelfs op de klokke mogen spelen :) ik speelde toen broeder jakob voor HEEL mechelen :D dus mss heb je mij wel gehoord...
@Cedric:We zijn er ook nog altijd niet goed van...;-)
Dag sitemaster, of iemand anders die dit leest.
Voor school moet ik een opstel schrijven met als titel: Mechelen als Beiaardstad.
Kan iemand soms mij wat extra informatie geven????
er zijn precies een paar lampen stuk op een van de gevels van den toren
Gisteren op de toren geweest, ondanks het slechte weer een ongelooflijk vergezicht. En... de slechtvalken hebben eieren gelegd. Het zijn er 4. Allemaal vrij grote eieren en bruin.
Er wacht ons dus weer nageslacht.
Slecht nieuws voor de Mechelse duiven.

Zal dus binnenkort weer wel een slechtvalk een duif zien verslinden in mijn tuin. Een schitterend zicht trouwens.
Allez dan zullen we binnenkort weer het verschrikkelijke geschreeuw van onze naar duivebloed hongerende toren horen.
(of is het duiveNbloed?)
Rudi, zeker dat ge geen eitje gelogen hebt en er stiekum eentje meegenomen hebt voor het zondagontbijt?
lieven, ik eet doodgraag eitjes, maar stel dat ik wild word van eitjes van roofvogels. Op de koop toe is het niet makkelijk er aan te komen, ze liggen net onder de trans op één of ander ornament. Ik heb een foto op de blog gezet. Verder heeft de pers ook foto's genomen die verschijnen dus wel in HLN of GVA. En tijdens die fotosessie vandaag stelde ik vast dat madam slechtvalk op die eieren aan het broeden was, maar uit veiligheid even ging vliegen toen ze ons opmerkte. En toen opvallend vlug terugkwam en net onder ons kwam zweven als om te zeggen, maak dat jullie weg komen. Mooi, mooi!!
Ja geweldig, de lente is in aantocht
Eergisteren op de toren geweest en ik stuitte daar op twee "vogelaars" die gingen kijken of de eieren al "gekipt" waren (uitgekomen). Dat was nl. net gebeurd op de toren van de St.Goedele kathedraal van Brussel. De man wist me dan te vertellen dat de pop ondanks zijn (discrete) bezoek op de eieren bleef zitten wat hem deed vermoeden dat ze aan het "kippen" waren. Wat dan gevaarlijk was, niet te dicht bij komen, want als die pop dan toch wegvliegt pakt ze soms in haar haast een jong of ei mee met alle gevolgen van dien. Ik dus met mijn twee Estse toeristen stlletjes tot zeker 20 meter van het nest gestopt om madam niet te storen, maar ik zag een slechtvalk al wegvliegen voor ik nog maar in de buurt was. Of het nu madam of mijnheer was kon ik niet uitmaken en daarom waagde ik het niet om stilletjes te gaan kijken, want misschien zat dame slechtvalk toch op het nest etc...
Dus wordt vervolgd, ik probeer volgende week meer te weten en neem eventueel een foto.
Den toren blijft de trots van mechelen
Wie ket klokkenwerpen heeft gezien kon niet naast onze wondermooie toren kijken, hij is niet voor niets een kunst erfgoed monument

heeft er iemand foto's of afbeeldingen hoe de toren moest worden ?

@jurgen667: even de toren bezoeken en in de kraankamer vindt je daarvan een afbeelding!

word eigenlijk eens tijd dat ik dat nog eens doe....

 

was toen nog iets te klein om me dat allemaal in detail te herinneren

 

Ik ben niet zeker of die tekening van de oorsponkelijke toren er nog zal hangen want alles is nu gespitst op de audiowandeling. Maar er bestaan genoeg uitgaven en websies over de toren... google proberen of de beeldbank.

@jurgen667: SME001002163 als zoekargument gebruiken op http://www.beeldbankmechelen.be/

vermits bij audiowandeling geen beelden inbegrepen zijn!

 

dank u , intresante site,

 

ik woon al heel mijn leven in  muizen

 
            Ulmer munster bij nacht.
 
Peter, u gelooft het niet maar u krijgt mijn primeur.
Zonder kritiek te willen uitbrengen op vorige deelnemers wens ik toch iets recht te zetten.
Ulm heeft geen kathedraal maar wel een munster en dusdanig zou Sint Rombouts toch de hoogste kathedraal ter wereld kunnen zijn.

@GL, eigenlijk is de St.Rombouts geen kathedraal maar een metropolitane kerk, zijnde de zetel van een aartsbisschop. Een kathedraal is de zetel van een bisschop! Dus is elke metropolitane kerk een kathedraal, maar is een kathedraal niet altijd een metropolitane kerk. Maar goed het is makkelijker te spreken over een kathedraal, doen wij trouwens ook in Mechelen. Wat betreft de Münster : dat is een Domkerk en een Domkerk is een kerk van een (aarts)bisschop, maw ook minstens een kathedraal (Duits is ook :Kathedrale) Bron: Kramers woordenboek. Men spreekt ook van de Kölner Dom.

Anderzijds is het bezitten van een kathedraal de reden om in het Engels die stad een CITY te noemen en geen TOWN. Het is dus de City Hall (stadhuis )of Mechelen en niet de Town Hall. En dat heb ik van een "native speaker" - vertaler. Wist ik trouwens niet, maar denk maar even aan de City of Westminster, deel van London, omdat daar de Westminster Cathedral te vinden.  Enfin een heleboel geleuter van mezelf over taal , maar dat doe ik nu éénmaal graag daar over "leuteren"

@G.L.: Toch even je huiswerk doen he...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hoogste_kerktorens

Geen geleuter, rudi, maar interessant :-) . Ik vraag me af of "Münster" iets te maken heeft met monasterium ? een kerk annex klooster ?

 Het is allemaal vrij simpel.Een kathedraal is een Katholiek godshuis en een munster situeert zich in de protestantse hoek.De Kölner Dom is dan weer een katholische tempel.

@Peter: interessante link, blijkbaar toch een specialiteit van de duitschers, hoge kerktorens bouwen. En ook veel architectuur uit begin jaren '50 in hun stadskernen :-)) 

Ik dacht dat de toren zelf eigenlijk het belfort is???

wat betreft de hoogte van de toren heeft iedereen het tot nu toe fout.  Iedereen denkt wel dat hij 167 meter hoog moest worden, maar dat is allesbehalve zeker; men heeft namelijk nooit originele plannen van de toren kunnen terugvinden, die rechtstreeks van de ontwerper (ik noem Wouter Coolman en de Keldermansen) kwamen.  Slechts kopies zijn teruggevonden, en elke bezitter van zo'n kopie beweert dat het "het echte ontwerp is".  Nu is er iets raars aan al die kopies; ze hebben allemaal een andere hoogte!  De oudste tekening (het plan dat destijds van Mechelen naar Bergen gestuurd werd als ontwerp voor de Sint-Waltrudiskerk, maar later gespecifieerd als een ontwerp van onze toren) is 167 meter hoog, en daarmee de hoogste, het plan van Wenceslaus Hollar is 157 meter hoog en er is een tekening waar de toren slechts 149 meter hoog is (allemaal afgaande op de huidige hoogte).  Tenzij de echte plannen zullen worden teruggevonden, zullen we nooit weten hoe hoog de Mechelse trots moest worden! 

(Kan je misschien vermelden als je nog eens toeristen rondgids in onze prachtige stad!)

@Wies, niet iedereen heeft het fout. Iemand heeft wel gelijk. Wat ontbreekt is, denk ik, ergens een definitieve vermelding. Ik meen te weten dat men ergens spreekt over een hoogte van 500 Mechelse voet.  Als je een voet rekent aan 33 cm dan kom je met die 500 voet aan zo'n 165 meter. De tekeningen zijn wat ze waard zijn. Ik heb dat ooit eens nagemeten en het klopt dat je bij Hollar wel op zo'n 158 meter komt. Van 149 meter heb ik geen weet.

@Rudi

Je hebt gelijk, verschillende sites houden het bij 500 Mechelse voet, en een zo'n Mechelse voet is 0.278 meter.  En hoeveel is 500 maal 0.278 meter?  Dat is 139 meter, nog lager dus!  Moest hij, zoals nog andere sites beweren, 600 Mechelse voet zijn, dan zou onze toren wel 167 meter hoog zijn.  Maar ook van een van deze veronderstellingen bestaat geen bewijs of tekening.  Dus, wat hebben we dan: we weten niet of hij 500 of 600 voet hoog moest worden, we weten ook in meter de hoogte niet en er is geen enkel origineel ontwerp van de toren!  Dus gooi ik nog een theorie op tafel: wie zegt dat er ooit een ontwerp is geweest?  Verscheidene architecten hebben gewerkt aan onze toren, dat is duidelijk te zien bij het stijlkenmerk tussen de boven en onderkant, en misschien had iedere architect wel een eigen ontwerp, dat hij waarschijlijk naar believe aanpaste. 

Mijn mening is, dat we nooit gaan weten hoe hij moest worden.

en een gemiddelde, telt dat mee? ;-)

Ik heb net de hele blog over de Romboutstoren gelezen.

Heel interessant allemaal, maar het lijkt alsof de mechelaars al vijf jaar volledig uitverteld zijn over hun toren.

Kan iemand mij vertellen wie de bouwmeesters waren van de gotische Sint-Medarduskerk in Wervik.

Als tegenprestatie laat ik dan een afdruk van de zegelring zien van Jan II Keldermans met in het midden het wapenschild van de familie, daarrond enkele gotische spitsbogen en natuurlijk ook zijn naam.