Recente reacties

 • @ GL :

  Hoog tijd - voor velen - om achter de Historische Waarheid aan te gaan !

  JAL weet het al, want onlangs vatte hij die Historische Waarheid hier, op deze blog, samen in... één zelfstandig naamwoord.  

  Waarvoor hulde.

  gimycko
 • Gimycko, weer over die groene geitenwolle sokken ? Ik heb daar zoveel uitleg niet over nodig zeunne. Naar de woestijn ermee.

  G.L.
 • Hoe moet het nu verder ?  Misschien helpt Spinoza wel.

  (En alhoewel het niet mag, doe ik het toch maar : een copypaste'je)

  "...De zeventiende-eeuwse denker Spinoza (1632-1677) lijkt meer voor ons te schrijven dan voor zijn tijdgenoten: zijn ideeën over naturalisme, ethiek en democratie zijn heel modern. Sinds ik Spinoza begon te lezen, lijkt het alsof ik de wereld toch anders bekijk. Wat is dan zijn charme? Hij vindt de rede ontwikkelen enorm belangrijk, maar beseft tegelijkertijd hoe emotioneel mensen zijn. Hij is een realist, die de wereld wil beschrijven zoals die is, maar altijd het beste uit de mens wil halen. Zijn filosofie is een fantastisch antidotum voor wanhoop, angst en onmacht.

  Spinoza was een naturalist: hoewel hij geen evolutietheorie ontwierp, anticipeerde hij wel op het darwinistische schandaal, dat de mens evenmin het hoogtepunt als het centrum is van de schepping. De natuur heeft geen doel, alleen oorzaken. Zo heeft een vogel geen vleugels om te vliegen, een vogel met vleugels kan vliegen. Om iets te begrijpen, is het cruciaal altijd op zoek te gaan naar de oorzaken, en elke vooronderstelling over een plan of doel los te laten. Maar mensen projecteren vaak hun eigen plannen op de wereld. Ze bedenken begrippen als zonde, verlossing, of schuld. Die getuigen echter alleen van onwetendheid over de natuur en de ware aard van God. Beloning en straf komen alleen in deze wereld voor, hier en nu. En God is niet anders dan de eeuwige en oneindige scheppende natuur, waarvan de mens deel uitmaakt. In zijn Ethica ontwerpt hij een plan waarmee elke mens zijn weg naar geluk en vrijheid kan ontdekken.

  Spinoza viseert vaak de religieuze fanatici die droeve passies gebruiken om hun greep op anderen te vergroten Aan Spinoza's confronterende psychologische inzichten heb ik op moeilijke momenten heel veel. Hij toont hoe onwetend we zijn over onze eigen motieven; hoe onze oordelen over anderen beïnvloed worden door onze eigen herinneringen en ervaringen; waarom we een foute keuze maken, terwijl we pertinent weten dat er een wijzere optie is. Spinoza's Ethica biedt een heel praktische en moderne manier om met onze gevoelens om te gaan, zodat we zo 'blij' mogelijk leven, zonder droeve passies, zoals schaamte, schuld, medelijden, berouw, jaloezie of ressentiment. Die gelukzaligheid kunnen we bereiken door de rede, die ons helpt om onszelf te begrijpen.

  Het effect van Spinoza's denken is levensbevestigend. Uit zijn naturalisme volgt dat elk wezen tracht te blijven bestaan. Maar voor de mens is leven meer dan overleven. Het komt erop aan dat iedereen zich in vrijheid ontplooit: in een vrije samenleving bloeien de kunsten, de wetenschappen en de handel. Een democratisch bestuur leidt tot 'vroomheid': iedere burger handelt te goeder trouw, zonder haat, geweld of bedrog. Bij de democratie hoort een radicale vrijheid van denken, waarbij alleen tot haat of geweld aanzetten en laster verboden zijn. Spinoza wou dat iedere mens de vrijheid kreeg om zijn rede te gebruiken, te twijfelen, van gedachte te veranderen en op zoek te gaan naar waarheid, los van beperkende, theologische denkkaders.

  In zijn geschriften viseert Spinoza vaak de religieuze fanatici, die hun geloof aan anderen willen opdringen. Zij interpreteren de goddelijke boodschap als een strijdmiddel voor politieke macht. En ze gebruiken droeve passies om hun greep op anderen te vergroten, waarbij ze wraak- of haatgevoelens en angst voor uitsluiting, of straf niet schuwen.

  Spinoza is een realist, die zonder utopisch verlangen naar de wereld kijkt. Maar zijn werk ademt het verlangen om te werken aan een betere wereld, waarin ieder het beste uit zichzelf kan halen..."

  Blij leven dankzij Spinoza - Toogfilosoof Tinneke Beeckman (DM - 27032016)

  gimycko
 • gimycko
 • Een mooi gebaar!  Maar wat me in deze verbaast, is dat de politiekers bij zo'n bijeenkomst  wel graag op de eerste rij staan, ze in het parlement oeverloos over de zaak palaveren, maar dat er blijkbaar nog geen één het minimum aan moed heeft kunnen opbrengen om de Wet Lejeune en de vervroegde vrijlating (dé oorzaak van al die miserie) in vraag te  stellen.  'Politieke moed" is er bij de excellenties anders genoeg aanwezig  wanneer het is om wetten te stemmen die de burger nog maar eens te meer extra zullen takseren.  Dat gebeurt dan in een wip.

  Roger Kokken
 • Leuk filmpje over de toekomstmogelijkheden van PTS'ers :

  Van schoolbank naar werkvloer - PTS Mechelen

  gimycko
 • Antwaarpe overtrof (zoals altijd) alles :

  En masse met een witte bloem aant MAS en Kumbaya My Lord van The Seekers.

  (of was het Imagine van John Lennon) ?

  gimycko
 • Beste G.L.  bij onze "objectieve" media wordt  zoiets al jaaaaren "politieke correctheid". genoemd.  Quod licet Jovi non licet bovi....

  Roger Kokken
 • Beste mijnheer gimycko, hoe is het mogelijk dat deze filmpjeus zo snel de wereld rond geraken en een simpele krans neerlegging van een democratisch verkozen Vlaamse politieke partij in honderd jaar nog niet . Schort daar wat met ons systeem of begrijp ik het niet. 

  De krans zult ge zelf moeten zoeken, zo gaat dat hier in ons landeke.

  G.L.
 • En op Witte Donderdag werd de Serene Stilte (in stilte) doorbroken :

  Trieste vlaggentwist op Beursplein

  Vrouw verscheurt vlag bij gedenkteken (LiveLeak)

  gimycko
 • Bedankt voor dit verslag!
  Ben er door agenda-problemen & timing (19.30 was meer dan net te krap) tot mijn spijt niet geraakt...

  Deze muziekliefhebber koopt ook nog steeds zijn muziek op fysieke drager, al ben ik ook betalend gebruiker van Spotify en gebruik ik ook iTunes...
  Ik had het al eens eerder vernomen, maar ongeloofelijk hoe wéinig artiesten krijgen van streams op spotify !!!!
   

  Wat Hans Helewaut betreft: Elisa Waut is medio 2015 heropgestaan. Al weet ik niet op Hans opnieuw in de line-up van zit; Zus Elsje uiteraard wél...

  Mark Van Mullem
 • Wel mijnheer JS, laat ons Zaterdag allen samen brullen dat het moet ophouden. Ophouden nu. Begrepen ? Of moet er nog een tekening bij ?

  G.L.
 • Stilte ?  Laat zaterdag Salvator opnieuw luiden !

  Start, als beiaardhoofdstad, de actie : #CarillonsWorldwideAgainstTerrorism

  gimycko
 • gimycko
 • @ Jal,

  ik stel vast dat we het in de grote lijnen eens zijn, alleen heb jij het in een beschaafdere taal dan ik neergeschreven.

  Ik blijf er bij dat binnen ons strafrecht deze daders gestoorde criminele massa moordernaars zijn,

  en dat moorden in naam van een godsdienst geen verontschuldiging is,

  Laat dat maar over aan  Sven Mary om dit te bewijzen

  Eric
 • @GL: hadden sommige perslui hun mond gehouden, de veiligheidsdiensten hadden hun werk in rust en vrede kunnen afmaken en deze toestanden voorkomen.

  Oeverloos gepalaver zet geen zoden aan de dijk. 

   

  malenie
 • Zaterdag zal er om 16u45 een stille manifestatie zijn op de Grote Markt.

  Jan Smets
 • Juist Gimyko,

  maar mijn reactie op Roger, sloeg niet op deze blog noch op zijn bloggers.

   

  Eric
 • Neen Malenie, dat zou zeker niet beter zijn. Er is al veel te lang gezwegen en weg gekeken. Sorry hoor.

  G.L.
 • Zou het niet beter zijn als iedereen zijn mond zou houden.

  Wat helpt al dat oeverloos geëmmer ?

   

  malenie
Inhoud syndiceren