Recente reacties

 • Beste,

  Ik ga met niet uitspreken over wat nu de kerntaak is van onze stad maar ik wil jullie wel het een en ander verduidelijken.

  De totale kostprijs voor het bewaren en ontsluiten van een stukje van onze Mechelse geschiedenis is 'peanuts'. Een groot deel van dit werk op het Stadsarchief en KV Mechelen wordt verzorgd door vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor dit titanenwerk. Zij worden bijgestaan door professionelen die hun vak goed kennen, échte archivarissen. En dus ja, op de club zelf wordt ook een zeer groot deel van de Malinois geschiedenis zorgvuldig bewaard, met raad en daad bijgestaan door het Stadsarchief omtrent het beheer van deze collectie.

  Wij nodigen jullie vriendelijk uit om eens een kijkje te komen nemen op het Stadsarchief of beter nog: jullie kostbare tijd te spenderen aan vrijwilligerswerk en met jouw kennis G.L., de pers te counteren in het versprijden van foute informatie over topscorer aller tijde Albert de Cleyn. Dit is ook één van de taken van het Malinwa Archief.

   

   

  Bertrand
 • Onder voorbehoud m.b.t. het bijgesleurd politie(k) onderwerp, moet ik deze keer G.L. ten volle gelijk geven. De Stad mag ook niet investeren in het opstellen en bijhouden van een lijst der medewerkers die elk meer dan 500 gevels van meer dan twee verdiepingen schilderde, noch aan een erelijst voor degenen die er dichtbij kwamen. Koning Voetbal...

  SomeHuman
 • Beste Bertrand, neem me niet kwalijk maar het archiveren van het Malinois archief is een taak van de club zelf. De stad heeft al genoeg andere katten te geselen zoals bijvoorbeeld de beveiliging van zijn burgers. Lees de krant van vandaag in verband met de politiezone Mechelen - Willebroek. Dit heeft trouwens als voordeel dat de kranten in de toekomst geen bokken meer zullen schieten zoals onlangs over " 500 wedstrijden in eerste klasse ". In de erelijst kreeg Bert De Cleyn ergens een plaats toebedeeld met als ik mij niet vergis 479 wedstrijden. Daar waar in feite den Bert de eerste Belgische voetballer is geweest die deze kaap van 500 heeft gerond. Ergens begin jaren vijftig tegen Racing Doornik. Ik wil maar bedoelen, wat we zelf doen, doen we beter. Ook geel rode groeten.

  G.L.
 • Prachtig initatief van 'Kakker' Bertrand !

  Het Stadsarchief is de ideale locatie om dit te beheren/bewaren.

  Geelrode groeten

  Robert

  25
 • Een museum op een vaste plaats zal er niet komen: we opteren er eerder voor om de supporter op verschillende locaties in het vernieuwde stadion te laten kennismaken met onze boeiende geschiedenis. Niets is definitief beslist, we hebben nog wat extra tijd 'gekregen' ;-) 

  Bertrand
 • Eindelijk nog eens goe nieuws van achter de kazerne sé. En komt er nu ook nog een museum ?

  G.L.
 • Laurens zijnen euro is blijkbaar gevallen. Zou hij naar Ukraine trekken ? Wie weet meer ?

  G.L.
 • hallo,

   

  Geheel toevallig kom ik hier op tercht met jullie vraag...zoveel jaren later wil ik u een antwoord geven op je vraag, want ik ken Laurens. Dit is zijn tel.nr. 0471/45.37.01  Hij woont nog steeds in de Nekkerspoelstraat, maar zijn huis is verkocht en vertrekt definitief uit België, ergens in augustus 2014.  Ik weet niet of ik u van dienst kon zijn. Krijg ik een antwoordje van u dat je dit hier gelezen hebt ?  

   

  Groetjes, Lieve

  Lieve Daem
 • Dag Eva

  Je vader heeft inderdaad zijn verhaal gedaan. Stuur het adres maar door naar info@graafkalli.be. We zullen hem een exemplaar bezorgen.

   

  mvg,

  Katrien

   

  KatrienV
 • bekijk de verschillende foto's van het stadhuis met torentje

  De 1ste foto toont sneeuw op het dak/gevel. Daar heeft het verhoogde dak van de Spaanse gevel duidelijk een andere structuur (nog zonder leien/of dak in zink). Ook op de anderen foto's/tekeningen is dit zichtbaar. Het torentje heeft een bevestingsstang. Dit duidt toch op een stenen structuur. Wel vreemd, op de M van museum is een venster?

  marcanne
 • GVA tussen 1924 en 2004 is nog niet digitaal raadpleegbaar

  marcanne
 • Het raadsel is hier niet opgelost. Veel meer over het "pretentieuse koekebakkersding" genoemde hoektorentje is te vinden in 'Stadhuis en zo...' (rubriek vanaf 9 maart 2014).

  SomeHuman
 • @Luc: Misschien was "Magnette" (met hoofdletter) gewoon toen al de eigennaam geworden voor de ongetwijfeld veelbesproken geplande tijdelijke constructie [inclusief de kantelen], het "Opplaksel", zoals een magneet 'plakt' op een stuk ijzer (en tegenwoordig magnetische strips op de koelkast). Voor het genus van de (ver)Frans(t)e (Engelse?) term, synoniem van 'aimant', lees hier.

  Als je foto's wil zien van Magnettes die niet Paul heten, kom je bij MG uit. De familienaam lijkt me niets te kunnen verklaren: "On rencontre le nom en Lorraine ainsi qu'en Belgique. Il pourrait s'agir d'un diminutif (sans doute matronyme) formé sur Magnier, nom de personne d'origine germanique (Maginhari : magin = force + hari = armée). Mais d'autres solutions sont possibles (voir Manet). En Belgique, il peut aussi s'agir d'un diminutif du prénom Marie". Het huis van wijlen Charles Magnette in Luik is welbekend, maar art nouveau zonder torentje of plaasterwerk.

  Ik kreeg eerst om een nog onverklaarde reden noch "Magnette" noch "Maquette" noch een paar andere sleutelwoorden gevonden in GvA/GvM van mei 1913 ("Magnette" leverde wel 'magneet' op 24 mei 1913) en dus kon ik de suggestie van marcR niet meteen verifiëren. Het gebruik van een hoofdletter (wat voor het toenmalig lettertype in de GvM niet kan ontstaan door mangelende OCR) lijkt me nogal onwaarschijnlijk voor het gewone woord maquette. Overigens is 'maquette' vrouwelijk hoewel in het Mechels 'maquet' zowel vrouwelijk [een makket] als onzijdig [e makket] gehoord wordt. En ik zocht dan 'NOT Luik NOT Staatsblad NOT Parlement ( Maquette OR Magnette ) date:[19110101 TO 19141231]' en vond nu toch Lucs citaat van 25 mei 1913, nagezien in de afbeelding van de krantenpagina's en daar staat wel degelijk "de Maquette". Bovendien ...

  Extra gevonden: rubriek 'Stadnieuws' verschenen in GvM van 8 december 1913 op blz 3:

  • "Genoemde Commissie heeft met algemeene stemmen de verdwijning van den Spaanschen gevel, hoek der Hallestraat en Groote Merkt, goedgekeurd, tevens enkele wijzigingen voor dienzelfden hoek aan het huidig magnet (lichter maken) voorziende. Voor het overige behoudt zij in al zijn breede en groote lijnen, het ontwerp van de heer bouwmeester Ph. Van Boxmeer, wat hem stellig tot eere strekt"

  Hoezo goedgekeurd door 'genoemde' (maar eerdere vermelding door mij niet teruggevonden) commissie, en nog wel eind 1913? Wie besliste dan wanneer tot het behoud van de krollengevel, het wel absoluut extreem licht maken van "het magnet", en dat Fluppe Van Boxmeer kon gaan witten? Viel er wel zulke finale beslissing, of strooide de mobilisatie nog geen acht maand later enig roet in het eten?

  Luc citeerde diezelfde krant van diezelfde dag, met andere tekst, en besloot daaruit zelf: "Het avontuur met het fantasietorentje eindigt met de volgende mededeling van 8 december 1913 van dezelfde krant: [.. zie bij 'Foto Q 16'...] Tot daar het avontuur van de geplande ' vermeerdering ' van de spaanse gevel."

  Uit het hierbovenstaande krantenberichtje blijkt dat in Lucs citaat "herstelling van de oude Halle" niet mag begrepen worden als 'afbraak van de tijdelijke demo' maar wel als 'herschepping van de halle zoals die voor de 17e eeuw was'. Het avontuur moest dan nog goed en wel beginnen, met een 'lichter' hoektorentje en zonder Spaanse gevel. Maar die beslissing is niet uitgevoerd.

  SomeHuman
 • @marcanne: Iedereen kan gratis heel dat reeds gedigitaliseerde archief GvA / GvM rechtstreeks op http://archief.gva.be raadplegen, maar voor de Gazet van Antwerpen van minder dan dertig dagen oud zal men abonnee moeten zijn.

  SomeHuman
 • GVM digitaal?! 

  Alle edities van de periode 1891-1920 en die van 2004 tot vandaag zijn gratis te raadplegen voor abonnees van Gazet van Antwerpen. Niet-abonnees kunnen het archief doorzoeken op verschillende partnerlocaties in de provincie Antwerpen:

  marcanne
 • @Luc: Hou het maar op het Opplaksel, in een tijd dat Franse termen nog zeer vlot over de lippen gingen.

  Ik blijf veel meer benieuwd wat die gepubliceerde goedkeuring betreft.

  SomeHuman
 • @SomeHuman: De GVM was indertijd een strijdvaardige katholieke gazet en het zou me benieuwen hoe een liberale krant over het bouwsel sprak. Het wordt tijd dat de andere kranten hun archieven ook digitaliseren.

  Magnette of magnet, ik heb deze woorden in de krant toen gevonden maar in geen vlaamse, engelse of franse encyclopedie heb ik iets kunnen terugvinden dat relevant kon zijn, zelfs niet in de bouwkundige basiswerken.

  Luc
 • Is het niet maquette ipv magnette? Ik vermoed dat je in de digitale ingescande versie aan het lezen bent en niet in het oorspronkelijk gedrukte artikel. De leessoftware (OCR) maakt wel eens interpretatiefouten.

   

   

  marcR.
 • Dan weet Luc nog meer, want 'plaaster' las ik nergens eerder... Ik kan nog steeds niet snappen hoe men dat plaasteren Schepenhuistorentje van de foto alsvolgt zou kunnen vergeleken hebben met de octogonale hoektorentjes van het Belfort en dat van de zogenaamde Bauwenstoren: "Het torentje op den hoek is opgevat volgens de beide torentjes van het belfort. Met deze van den hoek der Hallestraat (Brandspuithuis), maakt het een prachtig geheel." (Gazet van Mechelen van 25/10/1913 geciteerd door Jos Nys op 31/07/2011 - 01:24). Een geheel? Ik zie er een krachtige persiflage in. Als die echt gebouwd was zoals de foto toont, in plaaster, hout en/of karton, dan was het iemands evidente bedoeling om in geen geval de nieuwe en goede plannen ten uitvoer te laten brengen - een staaltje doeltreffend gebleken volksverlakkerij. Overigens, na de door de GvA aan het woord gelaten ooggetuige-bewonderaar van de ware tijdelijke kunstgevel, waar zijn de andersluidende meningen die toch de doorslag gaven, en vooral: welke omschrijving gaven die van het torentje?

  • [A posteriori ingelast:] August Vermeylen: "Welke Apachen hebben zich aan die sabotage-van-hoogerhand plichtig gemaakt, en ons dat proper-killige stadhuis geschonken, en dat pretentieuse koekebakkersding op den hoek van het plein" (datum mij onbekend, i.v.m. de op 12/03/2014 - 16:21 gelinkte Belfortstrijd "van 1911" en een petitie/referendum in de nasleep ervan). Vermeylen was een tegenstander van de vernieuwbouw en dus is zijn omschrijving  'pretentieuse koekebakkersding' niet bijvoorbeeld de Spaanse Gevel maar wel het hoektorentje. Of hij (al) een plaasteren zag of slechts plannen of schetsen, is me niet bekend.

  Ik begin te vrezen dat stoemmelingse leuzzers nog voor het aangekondigde referendum even een 11,72 meter grote plaasteren koekoeksklok aan onze Toren zullen hangen om Mechelen wijzer te maken.

  SomeHuman
 • Weet iemand de oorsprong van het woord ' Magnette / magnet ' ( het tijdelijk hoektorentje )?

  Luc
Inhoud syndiceren