Recente reacties

 • Er is niet "de" school van de middenstand, het plebs, de rijke mensen, maar er is de juiste school voor de juiste leerling.

  Waar de ene zich thuis voelt, ziet de andere het echt niet zitten, allebei in dezelfde school

  Op gevaar van hier een schoolstrijd te ontketenen zie ik eigenlijk het bestaan van alle verschillende netten niet echt nuttig zijn. Maar ja, dat alles begin je pas met de jaren in te zien.

  Niettemin proficiat met het honderdjarig bestaan van de school. 

  malenie
 • Het grappige in dat artikel van het Nieuwsblad met zijn 16 foto's (hier nog eens de link) is dat ge op de eerste 15 foto's de leden ziet van het Anti-Leuzze-Comité : allemaal slimme, oudere en gedistingeerde mannen (jasje, dasje, gestreken broek en ringbaardje) en op foto 16 de (al-dan-niet Mechelse) Jeugd-Van-Tegenwoordig die dat zootje op gevoelige plaat vastlegt.

  En die laatsten staan daar met een gezicht van... WTF !

  ;-)

  gimycko
 • Als ik morgenvroeg weer eens met veel pijn en moeite uit mijn bed kom, dat is oud worden zeker, verder mankeer ik niets hoor, dan zal ik aan Lien denken en niet meer jermiëren.

  Toffe meid doe zo verder!

  malenie
 • Er is zelfs geen geld om de omgeving van het Hombeeks kerkhof proper te houden. En in de Boterstraat in dezelfde fusiegemeente is er sinds maanden zware schade aan de rijweg die maar niet hersteld geraakt. Ik zal maar stoppen of anders beginnen ze weer over dien tutter.

  Rare jongens die Mechelaars, neen klein kinderen.

  G.L.
 • Het gaat hard tegen onzacht, zowel in de gazetten als op tinternet !

  En als die Old-Boys-Mannenclubjes Pro en Contra er niet uit geraken, dan hoop ik dat de Mechelinnen / Mechelessen de doorslag zullen geven.

  :-)

  gimycko
 • Zucht !

  Eindeloos gezaag over die leuze. Vroeger zegden de mensen dan : " geef die kleine zijnen tutter es " . Nog ene keer, er is geen geld voor al dat geexperimenteer.

  G.L.
 • Het absurde van het tegenstandersfilmpje is, dat de woordvoerders uitsluitend of meest nadrukkelijk argumenteren dat we reeds zo veel aan tijd gebonden zijn en we dus tijdens een wandeling in de stad eens niet voortdurend aan de tijd hoeven herinnerd te worden.

  Vanzelfsprekend is het argument volslagen waardeloos vermits dezelfde groep wijst op het bestaan van de aan het uurwerk gekoppelde 'rammel', en die toch niet weg wil. De rammel weerklinkt exact op het juiste tijdstip en om die waar te nemen moet men de toren niet eens in zicht hebben, laat staan er speciaal voor omhoog kijken.

  Bovenal bewijst hun argument dat deze heren, inclusief een stadsgids, geen snars afweten van het wijdbekende Mechels uur - of niet verder denken dan hun neus lang is. Precies wegens de uurwijzer zonder minutenwijzer op onze door zijn omvang beroemde torenwijzerplaat, was de tijdsaflezing niet heel scherp (of kon men dat beweren) en is de erdoor ontstane term 'Mechels uur' vanouds een aanduiding dat men de tijd niet zo nauw neemt. Het is die gewild nonchalante tijdsindicator die opnieuw de Stad zal symboliseren zodra de wijzerplaat terug is. Eindelijk zullen de te recent geborenen er als vroeger aan herinnerd worden dat Mechelen een ontspannen stad hoort te zijn.

  SomeHuman
 • Niet veralgemenen hé, Luc... er zijn hier echt wel wat verdedigers van het herstel van de Toren in zijn volle glorie. In je reactie had i.p.v. de term 'Mechelaars' misschien beter 'politici' gestaan. Ik speelde nog niet met de kaarten tegen een van die laatsten, wel tegen andere Mechelaars en niet-Mechelaars en overigens ook 'chapeau'. Mijn rekening viel vrijwel steeds mee en wat de anderen betreft kon ik nimmer een verschil merken naargelang hun herkomst. Ik moet toegeven dat ik hoegenaamd geen winnaarsmentaliteit heb, maar mijn pogingen zeker niet te verliezen blijken verdomd doeltreffend. ;-)

  SomeHuman
 • GL, YDS voor de sossen? Ik denk dat dat al een tijdje geleden is... Cherchez la femme...

  Wieland Volkaert
 • Verscheidene mechelaars lijden nog steeds aan ' provincialismus vulgaris ', hou alles bij het oude en riskeer nooit iets dat buiten het alledaagse valt. Mechelaars zijn slechte kaartspelers: zij hebben veel troefkaarten in hun hand maar ze durven ze niet uitspelen omdat ze misschien een risico moeten nemen. Mechelaars hebben geen winnaarsmentaliteit. Het provinciestadje waar de buitenmensen naar de stads-evenementen komen en de mechelaars verkiezen om naar Familie of Thuis te kijken: 1.000 afleveringen waarin niks gebeurt maar de kijker moet ook geen risico 's nemen, niet nadenken.

  Het herstellen van de wijzerplaten komt neer op het herstellen van oorlogschade, is dat dan zo vreemd? ' De wijzerplaten zullen nep zijn ' ... ja, so what? Het torentje van het schepenhuis is ook herbouwd dus nep. Het stadhuis is gemaakt op basis van de originele plannen maar dan eeuwen later, dus ook nep. Het gerechtshof is gerestaureerd en ' verbeterd ' met gefantaseerde gevelstukken .... . De IJzerenleen hangt aan mekaar van nep-gevels en toch vindt iedereen dat een meerwaarde voor de binnenstad.

  Als ik kijk naar de wijzerplaten van de OLV katedraal in Antwerpen, dan werden die ook pas in 1989 gerestaureerd vanwege verval. De wijzerplaten op onze St Libertuskerk werden onlangs gerestaureerd en terug in werking gesteld. Ik heb niemand horen klagen; alleen nu onze St. Rombouts aan de beurt is gaan we steigeren? 

  Ik versta niet waar de fierheid van de mechelaars gebleven is.

  Luc
 • @ "Een NEE stem"  (cf. reactie van 11/09/2014 - 16:47):

  kostprijs: De overheidsuitgaven of de wijze van financieren ervan zijn voor de torenwijzerplaat precies als voor de duizenden andere. Daar valt geen argument pro of contra uit te halen.
  democratisch: De beslissing is er een als duizenden andere. Daar valt geen argument pro of contra uit te halen.
  authenticiteit: De toren zonder uurwerk herinnert niet aan het uurwerk en vergeet de geschiedenis, zowel de tijd met uurwerk als de schade van WO I. Bekijk eens wat foto's van het Mechelse centrum na die beschietingen en durf dan nog eens te stellen dat men die toestand had moeten behouden.
  romeinse cijfers: Het is geen nieuw ontwerp en dus kan het geen gebrek aan durf verweten worden. Monumenten worden zo mogelijk niet 'vernieuwd' maar wel 'gerestaureerd' en dat "oubollig" noemen houdt in dat alle monumenten zouden weggehaald en monumentenzorg zou afgeschaft moeten worden.
  de Mechelaar van morgen: ...gaat net als ik een halve eeuw geleden en alle Mechelaars van het laatste half millenium nog wel naar de toren kijken.
  meerwaarde: in principe even veel of even weinig als andere ornamenten, met het verschil dat het "draaiend stuk ijzer" al meer doet dan niet eens bewegende stukken steen. Dat men de toren om de wijzerplaat aan op te hangen reeds heeft, scheelt een slok op de borrel t.o.v. iets anders dat even zeer de aandacht zou kunnen krijgen.

  Kort overlopen: Het is intellectueel oneerlijk tegelijk te verwijten dat iets niet vernieuwend is en dat het een ingrijpend gevolg heeft: een vernieuwend design zou namelijk nog ingrijpender gevolgen hebben. Meerwaarde van een ornament is geen objectief bepaalbaar criterium, als subjectief criterium is er al minstens sinds 2007 geregeld openlijk over gepalaverd. Dat er dan tussen de soep en de patatten zou over beslist worden is dus volstrekte onzin: bij geen enkele andere beslissing is al zo veel en gedurende zo veel tijd inspraak mogelijk geweest. (In 'A' palavert men ook al lang over een project dat het stadsbeeld beïnvloedt, maar dat kost wel een ietsiepietsie meer.)  

  Je (1), (2), (3) zijn jouw opinie en ik denk dat als je (4) toepast, men je een zageman gaat noemen. ;-)

  @ CartoonistHenning: (cf. reactie van 12/09/2014 - 02:58)
  (Je nummerde geen punt I, maar dat blijkt uit je wel genummerde punten II, III, enz.)

  I. a. Waarom precies een kleine uitgave eruit pikken om een puntje te scoren over budgettaire orthodoxie? Je wil uitsluitend politiek bedrijven, sommige anderen willen over een torenwijzerplaat argumenteren. Budgettaire orthodoxie vergt keuzes en is geen synoniem van totale uitgavenstop.
  I. b. Het zou interessant zijn de gemiddelde langetermijnkost van onderhoud en herstelling te becijferen. Ik maakte diezelfde bedenking bij het muurschilderingenproject. Zonder een becijfering en criteria ter vergelijking valt er niet veel pro of contra over te zeggen, maar een beperkte initiële kost heeft toch dát al voor t.o.v. de vele andere projecten waarvan de toekomstige kost evenmin gedetailleerd is.
  II. Ik ben ook een tegenstander van referendae. Toch nog meer van spreekbuizen van een naar hun niet in het minst onderbouwde mening "zwijgende meerderheid".
  III. a. Je argument over een historisch onschatbare waarde haalde ik hierboven bij 'authenticiteit' al onderuit.
  III. b. Reeds tijdens de bouw van de toren was voorzien dat er een uurwerkwijzerplaat zou komen. Het was eerder het Spaans Bewind (1598 – 1713) dat zo vreselijk lang getalmd heeft en pas in de periode dat dit bewind ten einde liep nam het Mechelse bestuur de beslissing. Rond 1700 werd nog een heel ander type uurwerkwijzerplaat ontworpen, maar afgekeurd. In 1705 ontwierp Jacob Willmore de tot voor 100 jaar alomgekende. In december schreef ik: "Het had nog bijna anderhalve eeuw geduurd vooraleer de van meet af aan geplande wijzerplaten het 16e-eeuwse torenuurwerk completeerden. Amper veertig jaar na het bereiken van de 97,28 meter bouwhoogte, was rond 1560 het klokmechanisme reeds geheel functioneel. In september 1706 besliste het stadsbestuur eindelijk tot het laten vervaardigen van de lang verbeide uitlezing". Ik zie in het destijdse regime geen valabel argument pro of contra: Goed dat we hier geen Romeinen hadden; Oostenrijkers (Dossin), Fransen, Duitsers (Oude Zwemdok)... alles maar afbreken en Amelinckxblokken restaureren?
  IV. Een opinie, geen argument. Overigens wordt het leerprogramma evenmin door de vzw als door de Stad bepaald.
  V. (door jou per vergissing opnieuw IV genummerd)  Welke "eventuele" schade aan de zandsteen? Hoezo "verminken"? Pure angstaanjagerij zonder enige basis: De verankering komt op dezelfde plaatsen als van de identieke wijzerplaat die er al ruim twee eeuwen in weer en wind heeft gehangen en ik zie nergens schade.

  Er is wel serieuze schade geweest aan de zandsteen want de restanten van de originele wijzerplaat die ik nog heb zien hangen, waren niet van de zucht in die toestand geraakt. Na de beschietingen werd die zandsteen wel hersteld, net als aan de eigenlijke kathedraal en aan de huidige Post, en werd de IJzerenleen heropgebouwd (zij het niet authentiek en onvolledig). Ik denk nochtans niet dat de stadsfinanciën er toen zo veel beter voor stonden... Waar een wil is, is een wijzerplaat en liever alle vier. Na 1560 hebben ze 146 jaar moeten wachten, in de huidige snelle tijd zou 100 jaar genoeg moeten geweest zijn.

  SomeHuman
 • Malenie, de politieke partijen moeten hun handpoppen af en toe toch eens laten dansen zeker. YDS voor de sossen, KS voor ons Bartje en CH voor Marckske van de kampioenen. Opsignorreke zal het wel over de tsjeven hebben zeker. Ik stel voor om met al die mannen en vrouwen eens een plezante wandeling naar het Zennegat te ondernemen. En kunnen we nu een betere begeleider hebben dan de Rudi. Da es tenminste ne stadsgids mee gezond verstand. Enne Rudi, laat ze dan a.u.b. allemaal ginder hé.

  Gim, aan n'n drone hebbe ze nog ni gedacht.

  G.L.
 • Ja, als YDS zijn brilleke opzet, dan wordt het serieus !

  ;-)

  gimycko
 • hier het vrouwelijk element van het pro leuzze stuk van de blog.

  Beginnen kijken naar de video van al die gewichtige mannen van het anti-leuzze komité.

  Van zodra YDS zijn mond opengedaan had gestopt. Zo een gewichtigdoenerij, goei genade, daar krijg ik de weubbe en de kribbekeskoorts van.Doe gewoon dat is al onnozel genoeg.

  Ja, ja, ik weet het ik mag niet peroonlijk worden en de bal en niet de man spelen of hoe zeggen ze dat, maar ik werd er kregel van.

  malenie
 • Ik heb nu eindelijk eens rustig uw uiteenzetting gelezen Jan. Mooi gedaan en af en toe met een krop in de keel. Ook al heb ik zelf van achtergrond helemaal niets met Mechelen te maken. 
   
  Er was idd weinig volk op de grote markt, maar die er waren, kwamen voor de salvatorklok en om even stil te staan.  De klok wordt ruim gehoord in de gehele binnenstad. Dus wie dit hoorde zal er dan wel even bij stil gestaan hebben, ook al was dat dan niet op de grote markt. De klok blijft een bijzondere stem van onze toren die augustus 1914 doorstaan heeft!  Ze slaat trouwens sinds 2009 ook het uur.   Je kan de Grote Salvator hier nog eens beluisteren van op enkele verschillende plaatsen. 

  https://m.youtube.com/watch?v=_4xO-BoNenE

   

  https://m.youtube.com/watch?v=_4xO-BoNenE

  Nick vanhaute.
 • Hier het Anti-Leuzze-Comité in een filmpje (Maan-TV).

  Allemaal iel seurieuze mannen...

  gimycko
 • I want to to thank you for this great read!! I definitely loved every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you post…
  farm heroes saga cheats
 • Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
  bp claims
 • Ongeveer 30 jaar hebben ze er aan gehangen. Ze zijn ermee begonnen in 1963.

  Roger Kokken
 • Wisten jullie, dat in de lanceerperiode van Lamot in Brugge, de Mechelse vrachtwagens na levering in de Hootkaai 7, 8000 Brugge, gedurende bepaalde tijd op de Markt dienden te parkeren als vorm van reclame? Bron: mijn vader 'biervoerder voor Lamot en Brouwerij Bekaert uit Torhout, met filiaal in Brugge.

  Rony Callewaert
Inhoud syndiceren