Recente reacties

 • gimycko
 • Is Noël als enige van gans het circus naar de beiaardschool geweest?

   

  Jokke oep zeun blokke
 • Eveline De Haes stormt als derde over de eindmeet met 20 juiste antwoorden.

  Luc
 • Gimycko, echt waar maar dat is nu het laatste voor heiligen abend zeune. " Het ijs op de vaartjes in het Vrijbroek park is nog niet dik genoeg om op te schaatsen ". Inderdaad, Mechelen verveelt nooit.

  G.L.
 • Ondertussen kreeg ik van onze Vlietendeskundige Paul Temmerman enkele foto 's van de uitgegraven ( rond 2002 ) Veemarkt waaronder de volgende:

  De uitgegraven waterput zou wel eens de waterput van het plan van 1745 kunnen zijn:

  De vraag is gesteld aan onze dienst archeologie dus: ' wordt vervolgd '.

  Luc
 • Op tweede kerstdag laat ik de oplossing op jullie los. Wie nog een gok wil wagen heeft dus maar een paar dagen tijd, dus tot voor het aperitief of na de kalkoen. In afwachting ... tot dan!

  Luc
 • gimycko
 • Eveline De Haes verhoogt haar score naar 14 juiste antwoorden.

  Luc
 • Sorry dat ik effe blijf doorbomen, maar dat "Kerkelijk Tribunaal van Mechelen" bleef me intrigeren.  Dus vragen we raad aan dokter Google.  En bingo.

  "...Naast het toegankelijk maken van de eigen collecties ondersteunt het Rijksarchief ook de ontsluiting van bijzondere archiefbestanden in externe archiefbewaarplaatsen.  Zopas werd de inventaris van het vroegmoderne Officialiteitsarchief, bewaard in het Aartsbisschoppelijk Archief van Mechelen, gepubliceerd.

  De Officialiteit was een rechtbank waarvan de bisschop gebruik kon maken om overtredingen, begaan door de gelovigen uit zijn diocees, te laten bestraffen.  Om welke overtredingen ging het ?  Schending van de zondagsrust, Paasplichtverzuim, heiligschennis en inbreuken op de huwelijkswetgeving in de meest ruime zin van het woord : de scheiding van tafel en bed, overspel, concubinaat en incest zijn er enkele van.  Dit Tribunaal bleek ook een beproefd instrument om deviant gedrag bij de Geestelijkheid aan te pakken.  Verschillende zaken hebben hier dan ook betrekking op (celibaatsovertredingen, vechtpartijen, enz).  Vandaag bestaat de instelling nog steeds, maar houdt ze zich voornamelijk bezig met betwistingen in verband met de huwelijksband van kerkelijk gesloten huwelijken.

  Hoewel erg fragmentarisch bewaard vormt het bestand een rijke bron voor historisch onderzoek, zeker voor wat betreft de 17de- en 18de-eeuwse socio-religieuze geschiedenis van het Aartsbisdom.  Aan de hand van vonnissen, dagvaardingen en getuigenissen schetsen de stukken een beeld van het bestraffingsbeleid ten opzichte van diegenen die afweken van de kerkelijke voorschriften inzake geloof en zeden.  Naast de eigenlijke processtukken bevat het archief ook een stuk kernarchief, dat niet alleen informatie verstrekt over de interne werking van de instelling, maar eveneens - in aanvulling met andere bestanden - toelaat de verhouding tussen de Kerkelijke en Wereldlijke Rechtsmacht in de Zuidelijke Nederlanden verder in kaart te brengen..."

  Te vinden in het Rijksarchief van België.

  In de archiefwinkel is de "Inventaris van het archief van de Officialiteit van het Aartsbisdom Mechelen in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen (1510) 1596‐1796" van ene Tom Bervoets te vinden.

  gimycko
 • Goed nieuws is altijd leuk om te lezen :

  CO2-uitstoot in Mechelen met 8 procent gedaald (DeRedactie 18/12/2015)

  "...De CO2-uitstoot in de stad Mechelen is tussen 2011 en 2013 met 8% gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van consultancykantoor FutureProofed in opdracht van de stad.  Vooral de huishoudens (-20 procent) en de tertiaire sector (-14 procent) maakten een goede beurt.  Op het vlak van mobiliteit steeg de emissie echter nog (8,8 procent).

  Bij de huishoudens ging vooral de uitstoot door elektriciteits- en stookolieverbruik erop achteruit, allicht door meer eigen productie door middel van zonnepanelen en zonneboilers.  Ook bij de tertiaire sector was er een sterke daling in het verbruik van stookolie.  De hogere uitstoot door mobiliteit is allicht te wijten aan het hoger aantal gereden kilometers (11 procent in Vlaanderen, voor Mechelen bestaan daar geen specifieke cijfers over), dat vooral terug te vinden is bij het personenvervoer (goed voor 94 procent van alle gereden kilometers)...."

  Nu is "CO2" een zo algemeen begrip, dat niemand eigenlijk (nog) weet wat het is.  Dus halen we er effe de Wikipedia bij :

  Koolstofdioxide (Brutoformule CO2)

  Onder het hoofdstuk "Ontdekking" vinden we de naam van de ontdekker en wetenschapper : de Brusselaar Jan Baptista Van Helmont (1579-1644).  En deze alchemist, fysioloog en arts hield er, op sommige onderzoeksgebieden, wel heel bizarre ideeën op na :

  "...Vanwege "De Magnetica Vulnerum Curatione", waarin hij de genezende werking van relieken toeschreef aan Magnetisme, kreeg Van Helmont problemen met de Inquisitie.  Gealarmeerd door de jezuïet Roberti, fileerden een aantal theologen en artsen het werk om er 24 afkeurenswaardige stellingen in te vinden (Propositiones Notatu Dignae, 1624).  Het boek werd op de index geplaatst en de auteur werd vervolgd voor het kerkelijk tribunaal in Mechelen..."

  "...Jan Baptista Van Helmont overleed eind 1644 aan een longaandoening, waarschijnlijk Pleuritis.  In 1646 verkreeg zijn weduwe van de aartsbisschop te Mechelen zijn rehabilitatie...."

  :-)

  gimycko
 • Wat gisteren groot nieuws was is morgen alweer vergeten.  Lijstjes in gazetten en op tinternet hebben niks eeuwigheidswaarde.  De(ze) blog heeft dat wel !

  Over 100 jaar zullen ze nogal verschieten hoe goedkoop of duur het leven was in het Mechelen van 2015.

  gimycko
 • Het regent hier vooral veel gelul van steeds dezelfde internetgraaier die wellicht denkt dat wij geen gazet kopen..

  Roger Kokken
 • Altijd goed om te weten voor tijdens de feestdagen !

  Alcoholcontroles in kaart : hier blaast u het vaakst (DM)

  "... Met 721 alcoholcontroles staat Antwerpen met kop en schouders boven de andere steden en gemeenten. Mechelen, op de tweede plaats, heeft de afgelopen twaalf maanden 234 controles georganiseerd..."

  gimycko
 • Ontdek hier ons Mechelen with wheelchair & en español.

  "... Mechelen is a warm and flirtatious city, which lost in its streets and enjoy its people is a pleasure..."

  :-)

  gimycko
 • Het regent lijstjes.

  Nu weer dit : Waar zijn de Vierkante Meters het goedkoopst ?

  gimycko
 • Vismarkt / Haverwerf / Van Beethovenstraat is een topper.  Zeker nu met dit droge en warme weer.

  En met een tweejaarlijkse wissel Circus Ronaldo / Spiegeltent op de Grote Markt is het helemaal mooi.

  Misschien kan de Korenmarkt er ook nog bij.

  :-)

  gimycko
 • en het was zoe doenker in den doenker da'k zonderr soep terug naar huis gereden ben.

  vond jullie niet in die massa mensen

  malenie
 • Hier nog eens de Kerstmarkt in Mechelen op 17-18-19 december 2010 met sneeuw-sneeuw-sneeuw !

  :-)

  gimycko
 • En Telenet doet ook een duit in 't zakje want, omwille van de Kerstjumping in de Nekkerhal, kan er gratis geparkeerd worden op hun terreinen :

  MadeInMechelen : Telenet laat shoppers gratis parkeren

  gimycko
 • gimycko
Inhoud syndiceren