Recente reacties

 • @Christophe: Je hoeft niet alle argumenten te weerleggen. Slechts 2: dat restaureren ook informatie uit de originelen definitief doet verdwijnen, en dat restaureren minstens voor het publiek belang waardeloos wordt zodra de bruikleenperiode afgelopen is. Maar als je dat niet wil, moet je ook de tijd niet nemen om te komen beweren dat je mijn 'grote gelijk' met tegenargumenten zou kunnen weerleggen. De paardenkop hebben we al gehad, voor de twee anderen blijf ik nog beschikbaar.

  SomeHuman
 • Christophe ???? Ne paardekop ???? Hoe kom je daar bij ????

  G.L.
 • Eigenlijk volg ik uw verhaal van bewaring en replica's niet, ik ga m.a.w. niet mee in uw grote gelijk, beste Some.
  En eerlijk gezegd, al uw argumenten hier een voor een weerleggen met tegenargumenten, ik zou dat kunnen doen, maar daar heb ik de tijd, noch de goesting voor.
  Voor die twee man & een paardekop die dat dan nog zouden lezen :-)
  Let's agree to disagree.

  Christophe
 • In dat artikel staat ook dat na 1530 de Mechelse poppetjes verdwenen en men overschakelde op nieuwe grotere houten (religieuze) beelden - Nog steeds te bewonderen in het Schepenhuis.

  Dus... het ambacht (voor privé-devotie) ging niet verloren maar werd - in mindere mate - verdergezet in de Besloten Hofjes.  Dit alles werd dan verder uitgebreid met de nodige tirlantijntjes (pijpaarde, planten, bloemen, medaillons, enz.)

  Anno 2014 hebben we nog altijd zoiets : de Onze-Lieve-Vrouwkes onder stolp bij ons moemoe - de plastieken wit-blauwe Onze-Lieve-Vrouweflesjes uit Lourdes en de plastic Jesus on the dashboard of my car.

  gimycko
 • Lees toch eerst de artikels waar je een link naar plaatst, Gimycko, vooraleer je er een vraag bij geeft: Je poppetjes werden "en masse geproduceerd in Mechelen tussen 1450 en 1530. Zij waren voornamelijk bestemd voor privédevotie en werden los opgesteld of verwerkt in huisaltaren of besloten hofjes". Niks "voorloper"; ergens hierboven schreef ik het al: "Alles uit de omgeving van de vervaardigster kwam van pas".

  SomeHuman
 • Graag niet enkel een boek (met state-of-the-art foto's natuurlijk) maar ook een time-lapse filmpke van de restauraties graag !

  Zoiets staat altijd goed in één of ander Mechels museum.

  :-)

  BTW :

  Waren de Besloten Hofjes een opvolger van de Mechelse poppetjes ?
  Een Versie 2.0 - "Medieval-Style," als het ware ?

  gimycko
 • @Christophe: Niemand betwijfelt de kwalificaties van de specialisten, maar een al te hoog "vertrouwen" in de bekwaamheden van experts had ik reeds genoemd. Het is onmogelijk besloten hofjes in hun ware oorspronkelijke staat te brengen: Men kan ze in het allerbeste geval in een gelijkwaardige en ook op termijn op het zicht niet van die oorspronkelijke staat te onderscheiden staat brengen. Toekomstig onderzoek met nu nog onvermoede technieken en door volgende generaties specialisten met de dan bijkomend beschikbare wetenschappelijke kennis, wordt door restauratie altijd ingeperkt. De vraag is dan, of dat ergens nodig voor is. Dat ze er na restauratie uitstekend zullen uitzien, ga ik niet betwijfelen, maar indien 1) datzelfde uitzicht haalbaar is door de hofjes te repliceren, en 2) de originelen in gevrijwaarde huidige toestand kunnen bewaard worden zonder of met beperkter ingrepen, komt zulks de voor latere onderzoekers nuttige authenticiteit ten goede. Bovendien gaan wij het einde van de bruikleen niet meer meemaken, maar ontslaat dat ons van elke verantwoordelijkheid voor de situatie ter zake die van dan af gaat bestaan ten gevolge van een door onze generaties gemaakte keuze?

  Moet ik nu echt met alle argumenten afkomen? Restauratie biedt één voordeel: De wetenschappelijke kennis zal dankzij de voor restauratie nodige ingrepen op de originelen, meer dan waarschijnlijk toenemen, sterker dan met non-invasief onderzoek vandaag mogelijk is. Dat neemt niet weg dat een niet-invasief onderzoek dat een gelijkwaardige (niet noodzakelijk identieke) kennistoename zou bieden, de voorkeur geniet. Praktisch dient door de specialisten afgewogen te worden, of de te verwachten onmiddellijk (invasief) toenemende kennis volstaat om het potentieel van toekomstige (non-invasieve) kennistoename te hypothekeren. Geen van beide te vergelijken gegevens is bij voorbaat objectief meetbaar doch slechts subjectief in te schatten. Objectief een subjectieve schatting maken is dansen op de hoge koord. Hun eerlijke objectiviteit wordt daarbij serieus op de testbank gelegd, want die latere kennistoename komt alvast niet op hun palmares en zijzelf genieten niet mee van dat latere wetenschappelijk inzicht - wijl zij als wetenschappers curieus moeten zijn. Maar is de vraag hen gesteld geweest?

  SomeHuman
 • Na de restauratie zou ik graag een boekje zien verschijnen over de toen gebruikte iconografie. Zulke erotische taferelen vragen dikwijls wat meer uitleg. De uitbeelding van ' Kijk eens Lieve Heer hoe mooi ik me gemaakt heb voor U, wilt ge in mijne hof komen spelen? ' mag wel eens verklaard worden.

  Buiten een verwijzing naar het Hooglied van Salomon heb ik daar nog niet teveel over gelezen, misschien was de tijd nog niet rijp. Van de andere kant stonden de gasthuiszusters met hun twee voeten in de echte wereld.

  Luc
 • Bedenk ook dat enkele decennia later de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) uitbrak.

  In deze aflevering van Teleac hierover zie je niet enkel dat het toenmalige "Duitsland" nog maar een aaneenhangsel was van kleine staatjes die zich stilaan verenigden, maar ook hoe dat de verworvenheden van de Industriële Revolutie zorgden voor nieuwe wapens (voorlader werd achterlader en de swingmitrailleur met vele lopen) en inzichten (de infanterie was stilaan verouderd) in oorlogsvoering en hoe de treinen werden ingeschakeld om het front met goederen en soldaten ASAP te bevoorraden.  Een beetje te vergelijken met de latere autostrades in Nazi-Duitsland, die oorspronkelijk niet werden aangelegd om de burger te plezieren, maar om ASAP de legers aan het front te bevoorraden.

  gimycko
  180
 • Nu denk ik wel dat de mensen die deze nodige restauraties uitvoeren door studie en werkervaring specialisten zijn in deze materie. Bijgevolg mogen we er wel vertrouwen in hebben dat het resultaat meer dan de moeite zal zijn zeker?
  Zelf kijk ik er in ieder geval naar uit om de hofjes te kunnen bekijken wanneer ze hersteld zijn in hun oorspronkelijke staat.

  Christophe
 • Dit beeld is het "meest gekende" van Queen Victoria.

  Maar gezien haar geboortedatum (1819) was ze in 1843 / 1845 nog heel jong toen ze, in Mechelen, een tussenstop hield.

  Vermoedelijk waren er toen nog geen treintoiletten...

  gimycko
  180
 • bedankt Jan voor het plezierig interview and voor Maladie d'amour. De groetjes vanuit Kuala Lumpur

  Carl

  carl cleves
 • Geen van beide evenementen was me bekend. Natuurlijk kende Leopold zijn nicht Victoria reeds. Niet zij maar zijn eerste vrouw zou koningin van Engeland geweest zijn indien ze niet zo jong gestorven was.

  In 1843 zeilde Victoria met haar jacht naar Oostende om haar oom in zijn paleis te Laken te ontmoeten: " ‘It was such a joy for me,’ she wrote after parting with him, ‘to be once again under the roof of one who has ever been a father to me.’ Charlotte Brontë, who was in Brussels, saw her ‘laughing and talking very gaily’ when driving through the Rue Royale, and noticed how plainly and unpretentiously she was dressed. Her vivacity brought unwonted sunshine to King Leopold's habitually sombre court." [bron]. Bij de treinrit naar Brussel had ze op 16 september Gent aangedaan. Het jaartal 1843 voor de overhandiging van bloemen aan het Mechelse station (ets naar tekening die in de Illustrated London News was verschenen), zag ik bevestigd. Vanuit Antwerpen voer ze af om op 21 september in Woolwich aan te komen.

  Victoria legde voor haar tweede bezoek in de Scheldestad aan nadat ze met haar gemaal op 9 augustus 1845 's avonds Engeland met het koninklijk jacht verliet. [De hogere 'bron' stelt vermoedelijk ten onrechte "Landing at Antwerp (6 August)"]

  Waarom reisde Victoria beide keren, en toch wat verrassend vanuit tegengestelde richting ook Leopold in 1845, naar Mechelen? In 1835-'36 ontbrak nog een brug over de Vaart maar in 1843 en 1845 had koningin Victoria per trein zonder overstap tussen Antwerpen en Brussel kunnen rijden. In 1845 was Engeland nog volop in een beurshype rond spoorwegen - was dat een aanleiding om begeleid door haar oom 't Arsenaal te komen zien? Was de in september 1843 nog groeiende interesse in de spoorwegen ook de reden voor haar eerste stop te Mechelen?

  Als ik deze tekst (Queen Victoria, a biography - Sir Sidney Lee, 1902) mag geloven, was er ook in 1858 (gedrukte p. 282) een evenement dat sterk op dit van 1845 geleek: "She" [Victoria] "and the Prince landed at Antwerp, and at Malines met King Leopold, who travelled with them to Verviers" (p. 283). Kort daarop feliciteert ze de Amerikaanse president James Buchanan met de eerste onderzeese kabel tussen de VS en het VK (p. 284). Via die op 5 augustus 1858 tot stand gebrachte telegraafverbinding zond Victoria op de 16e haar telegram. [Mogelijk verwarde die hogere 'bron' de datum "6" augustus, misschien van deze reis, met die van 1845.]

  Wat hadden die beide regerende Saksen-Coburg-Gotha's toch met Mechelen om hier dan 3 respectievelijk 4 keer naartoe te komen, want die van ons was hier al geweest op 3 juli 1854 en had eens in Vilvoorde op 't eerste 't beste treintje naar de Vaart gesprongen.

  SomeHuman
  180
 • Ik had inderdaad een TV zaak in Willebroek, maar café de Harlem herinner ik mij niet meer. Mijn zaak was gevestigd in het gebouw van 'The Club' en naast 'Den Beer".

  Stan Maes
 • De Geschiedenis van de Spoorwegen - zowel in België als in Mechelen - was en is nog steeds een succesverhaal.  Niet alleen bracht het de Industriële Revolutie naar deze contreien, maar ook nieuwe goederen en mensen.  En tussen die laatsten zat een heel opmerkelijk figuur !

  Een tijdje geleden kwam ik volgende ets tegen...

  Beschrijving erbij was :
  Presentation of flowers to Queen Victoria at Malines 1843

  Ik vond de tekening niet interessant want ik herkende niet direct iets.  Totdat ik op de achtergrond, achter het (misschien) inderhaast opgezette podium met de gordijntjes, het... eerste treinstation van Mechelen ontdekte.

  Dus ben ik wezen googlen op "queen victoria malines flowers" en na enkele websites bekeken te hebben was het bingo :

  THE QUEEN'S FIRST VISIT TO GERMANY.

  On the evening of the day that she prorogued Parliament, the Queen and
  the Prince with the Earl of Aberdeen as the minister in attendance,
  started from Buckingham Palace that she might pay her first visit to
  Germany. Surely none of all the new places she had visited within the
  last few years could have been of such surpassing interest to the
  traveller. It was her mother's country as well as her husband's, the
  home of her brother and sister, the place of which she must have
  heard, with which she must have had the kindliest associations from
  her earliest years.

  The first stage of the journey--in stormy weather, unfortunately--was
  to Antwerp, where the party did not land till the following day, when
  they proceeded to Malines, where they were met by King Leopold and Queen Louise, who parted from their royal niece at Verviers. On the Prussian frontier Lord Westmoreland, the English ambassador, and Baron Bunsen met her Majesty. "To hear the people speak German," she wrote in her Journal, "to see the German soldiers, seemed to me so singular.  I overheard people saying that I looked very English."

  Uit Life of Her Most Gracious Majesty Queen Victoria (1819 - 1901)

  En ook volgende tekst geeft een beschrijving van the Queen in Mechelen :

  VICTORIA R. I. HER LIFE AND EMPIRE

  Germany was next to be visited, and the Queen much 
  disliked leaving, for the first time, her children. She 
  wrote on August 8, 1845 : " A very fine morning when we 
  got up. Both Vicky and Alice were with me while I 
  dressed. 'Why am I not going to Germany?' asked the 
  eldest. Most willingly would I have taken her, and wish- 
  ed much to have taken one of dearest Albert's children to 
  Coburg ; but the journey is a serious undertaking, particu- 
  larly the first time, and she is very young, too; but what 
  chiefly decides us is a visit to the King of Prussia, where I 
  could not have looked after her. " 
  
  At Antwerp they had bad weather, but the people have 
  illuminated the town with those triangular illuminations 
  on the tops of long poles, as when we were here before." 
  The King and Queen of the Belgians met them at Malines. 
  At the Prussian frontier they were met by Chevalier Bunsen and others. 

  Uit Archive.org - The life of Queen Victoria

  Conclusie : Geschiedenis blijft leuk !

  :-)

  gimycko
  180
 • Geeeeeeuw.

  G.L.
 • Ik heb de indruk dat SH nog nooit een atelier van het KIK-IRPA van binnen heeft gezien. Maar ja, replica's zullen wel toeristen aantrekken. De wijzerplaten van de toren zouden dat ook zijn.

  Gerrit
 • Ik stelde reeds dat schilderijen gerestaureerd mogen worden. Museumbezoekers mogen de voorwerpen niet aanraken. Indien dan toch een verschil tussen een origineel object en een kopie waarneembaar zou zijn, is het een slechte kopie en staat het vast dat het alternatief, inzake restauratie, precies even slecht zou uitgevoerd zijn - maar het definitief gevolg is veel verschrikkelijker. De liefhebber van een overschatte eigenwaarde is geen échte kunstliefhebber.

  SomeHuman
 • Beter onderzoek in de toekomst wil niet zeggen dat er dan wel iets moet gedaan worden. Nu en ook in de toekomst bewaren om steeds verder, moderner onderzoek mogelijk te houden, is beter dan nu (of in de toekomst) gedeeltelijk verprutsen. Of je dat nu snapt of niet, er is hoe dan ook geen reden om te "restaureren" - dat is namelijk 'beschadigingen en ouderdomsverschijnselen wegwerken en zo nodig ook authentiek materiaal vernietigen en vervangen door nieuwe materialen om het geheel in een toestand te brengen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke lijkt aan te leunen'. "Bewaren" wil daarentegen zeggen dat de nodige maatregelen genomen worden om (verdere) beschadiging en verouderingsverschijnselen te voorkomen, maar geen herstellingen uitvoeren. Om in hoofdzaak het ruim publiek zich dan toch een goed beeld te laten vormen van de oorspronkelijke 'nieuwe' (of meest gewenste historische) toestand, kan dan een replica van het origineel gemaakt worden waarbij de correcties volgens die gekende of sterk vermoede historische toestand wél aangebracht worden. Onthou: restaureren betekent steeds wijzigen, lees vernielen, van authentieke aspecten.

  Een extra voordeel van bewaren + replica tentoonstellen is, dat een ernstig onheil (brand, oorlogsschade, waterschade, e.d.) dat het origineel ondanks de beste zorgen toch zou overkomen, nog altijd een goede replica nalaat (beter dan niets!) en bovendien dat vandalisme e.d. eerder de replica zou treffen dan het origineel welk dan apart in (ook tegen diefstal) veiliger omstandigheden opgeslagen kan blijven.

  Bovendien was je conclusie in dit geval verre van logisch, omdat restaureren betekent dat de Stad over minder dan 99 jaar niets meer gaat hebben. Het origineel is dan hoe dan ook opnieuw een louter privaat bezit. Met een replica, behoudt de Stad toch die. Indien echter inmiddels een restauratie plaatsgevonden zou hebben, is de private eigenaar geneigd om diens voor tentoonstellen geschikte besloten hofjes, ten eigen bate (duurder) betalend te maken en is controle op verdere goede bewaring zeer moeilijk of onmogelijk. Erger nog, de eigenaar kan voor de originelen diverse kopers zoeken en aldus kunnen de zeven besloten hofjes verspreid raken. Zonder restauratie en de eruitvolgende winstmogelijkheden, vermits de mooiere replica door de Stad tentoongesteld blijft, is de private eigenaar eerder geneigd om het bruikleen te verlengen (of alle besloten hofjes aan de overheid aan te bieden voor een minder exorbitante koopprijs), zodat de Stad voor de deskundige bewaring (en de kosten daarvan) blijft instaan maar ook iedereen verzekerd blijft van de correcte staat van de originelen.

  Indien 'wij' nu een restauratie betalen, zullen 'onze achterkleinkinderen' gedwongen zijn die meerwaarde bijkomend op te hoesten om te voorkomen dat de besloten hofjes verdwijnen.

  SomeHuman
 • SH, willen we onze musea dan afschaffen en veranderen in geklimatiseerde bewaarkluizen en in de plaats replica's exposeren? Als er twee hoofdtaken zijn voor elk museum dan zijn dat conservatie en expositie, niet van copies, maar van de originelen. Misschien kan een bediende ook genieten van een copie, een échte kunstliefhebber kiest voor het échte werk.

  Gerrit
Inhoud syndiceren