Recente reacties

 • o

  marcanne
 • ob

   

  marcanne
  WWW
 • kaart van Popp

  marcanne
  WWW
 • ob

   

   

   

  marcanne
  WWW
 • ob

  marcanne
 • ob

  marcanne
 • allez, heum kreeg dan toch nog een astridje, wa chance, de liefde was nog nietr helemaal op...

  ze weet nog niet goed hoe gelukkig dat ze is dat hem er nog is en koefelt in ze kot vanachter

  al hoert heum de bel da niet...

  malenie
 • Zorg dat ik jullie vind dit jaar in al dat gewezzel op de Haverwerf ;-)

   

  malenie
 • Als het vernieuwde organisatieteam op zin lancé kan doorgaan moet de 10.000 € haalbaar zijn!

  Succes, dames en heren!

  Jokke oep zeun blokke
 • "En wa doen ZE allemal mé ons cente? Niks, just allien ma alles in heule zakke steeke" ;-)

  Jokke oep zeun blokke
 • Allee, Kareltjes belastingbewind kan dus wat vergeleken worden met onze opeenvolgende regeringen waarbij het  huidige bewind  niet in het minst en zijn onze contreien op het gebied van uitgezogen te worden steeds geweldig verwend geweest.

  Roger Kokken
 • Een dame met klasse. Onder haar bewind werden de eerste "ketters" op de brandstapel gezet en  ze "luisterde" in Den Haag zo'n verbranding "op" met haar gedistingueerde aanwezigheid. Tijdens haar eerste bewindsperiode volgde ze nog de politiek van broer Filips die feitelijk de laatste echte vorst der Nederlanden was en ze voerde zoals Filips een politiek die rekening hield met de belangen van de Nederlandse staten. Na haar demotie door neefje Karel had ze haar les geleerd. Tijdens haar tweede ambtsperiode (1515 -1530) was ze de waardige vertegenwoordigster van een afperser als Karel V en was ze alleen geïnteresseerd in de familiebelangen en niet langer in die van de onderdanen. Ze kocht de keizerskroon voor hem en de Nederlanden waren juist goed genoeg om de enorme afkoopsommen voor die kroon te betalen en belastingen op te hoesten om zijn "Weltpolitik" te financieren zodat hij kon oorlog voeren in Duitsland, Frankrijk, Italië, Tunesië enz. Marguerite d'Autriche deed geen pogingen hem af te remmen. Historici hebben uitgerekend dat de belastingen met  70 % stegen tijdens Karels regering. O.a. in Gent daalde de levensstandaard van de arbeidende klasse tot de helft van twee generaties eerder.  

  janarthurleo
 • Net nog het artikel op canvas gelezen, geleid door Torens a/d dijle op FB.

  In feite kan je van die dame toch best een mini tv serie maken: drie afleveringen of zoiets. Ik vind  haar levensloop en haar invloed op de geschiedenis niet zo onbelangrijk.

  Ik denk met veel plezier terug aan het optreden van Zefiro Torna in het gerechshof ter gelegenheid van Mechelen, stad in vrouwenhanden, met heuse papegaai!

   

   

  malenie
 • "In Mèchele is toch noet niks te doon!"

  jevara
 • Als kinderen uit de drankgelegenheden allerhande aan het Stationsplein, hadden we verschillende speelterreinen waarop we ons konden uitleven. Eén daarvan was de aardeweg langs de Vaartdijk. Aan die hobbelige oeverweg van het kanaal paalde het gebouw van "Het Zegel". Daar werden de Belgische postzegels gedrukt en ook alle soorten rantsoeneringszegels van tijdens en na WO II.

  Op een mooie zomerdag hadden ze in die drukkerij de vuilnisbakken buiitengezet op de Vaartdijk. Die waren propvol gestopt met alle mogelijke resterende vellen van die zegeltjes. Waarde hadden ze toch niet meer. Zowel niet als zegel dan als verzamelobject. Het waren er teveel om er een antiquiteit van te maken. We vermaakten ons die voormiddag om die vellen gegomd papier, overal waar ze maar wilden kleven, op te plakken. Het was eens iets anders dan dan de zoveelste voetbalmatch op de kasseien van de Van Kerckhovenstraat.

  jevara

 • Ik heb het niet speciaal opgezocht maar ik meen me te herinneren dat de vleesrantsoenering in januari 1948 verdween. Zuivelproducten en tekstiel waren einde mei 1948 niet langer op de bon. Alleen alle nodige dingen voor brood en taarten bleven nog tot einde 48 begin 49 op de bon. Ik herinner me ook nog de vrolijkheid bij de familie toen in 1954 de mededeling kwam dat de rantsoenering was afgeschaft bij de grote overwinnaar; "den Engelsman" zoals de Mechelaars toen zeiden.

  janarthurleo
 • 223000 LED"s

  Waar is de tijd dat de stadarbeiders de lampekes één voor één moesten indraaien.

  marcanne
 • Ik herinner me dat bij een autorondrit in de jaren '80 we Joegeslavië doorkruisten. We dienden daar aan de grens benzinebons aan te schaffen.

  marcanne
 • Ik kan mij niets voorstellen bij de waarde ' 5 ', was dat veel of was dat weinig? Wat Janarthurleo zegt over bons voor de kleinhandel of distribiteurs, is een uitleg die zeer plausibel is. Als je niet over een kolenkelder beschikt is een bon voor 200 kilo kolen niet uit te leggen. Net zoals in de jaren vijftig gingen die mensen een zakje kolen van 10 kg kopen.

  Wat de gevel van het postgebouw betreft, misshien gebruikte men een bestaande postzegelcliché uit of vóór WO I? 

  Luc
 • Een van mijn verste herinneringen is dat ik met mijn moeder aan het trapje van het Busleydemuseum (?) aanschoof voor rantsoeneringsbonnetjes.  Vermits ik het mij nog herinner, was het wellicht al na de oorlog, ik vermoed eind 1946 of misschien nog later??  Janarthurleo weet wellicht tot wanneer die zegeltjes werden uitgereikt.

  Merkwaardig dat de zegels van 1943 de oude gevel van het postgebouw tonen alhoewel die rond 1907 werd verbouwd tot de trapgevel zoals we hem nu nog kennen.

  Roger Kokken
Inhoud syndiceren