Recente reacties

 • Ik herinner me dat bij een autorondrit in de jaren '80 we Joegeslavië doorkruisten. We dienden daar aan de grens benzinebons aan te schaffen.

  marcanne
 • Ik kan mij niets voorstellen bij de waarde ' 5 ', was dat veel of was dat weinig? Wat Janarthurleo zegt over bons voor de kleinhandel of distribiteurs, is een uitleg die zeer plausibel is. Als je niet over een kolenkelder beschikt is een bon voor 200 kilo kolen niet uit te leggen. Net zoals in de jaren vijftig gingen die mensen een zakje kolen van 10 kg kopen.

  Wat de gevel van het postgebouw betreft, misshien gebruikte men een bestaande postzegelcliché uit of vóór WO I? 

  Luc
 • Een van mijn verste herinneringen is dat ik met mijn moeder aan het trapje van het Busleydemuseum (?) aanschoof voor rantsoeneringsbonnetjes.  Vermits ik het mij nog herinner, was het wellicht al na de oorlog, ik vermoed eind 1946 of misschien nog later??  Janarthurleo weet wellicht tot wanneer die zegeltjes werden uitgereikt.

  Merkwaardig dat de zegels van 1943 de oude gevel van het postgebouw tonen alhoewel die rond 1907 werd verbouwd tot de trapgevel zoals we hem nu nog kennen.

  Roger Kokken
 • De aanmaakt en de verdeling van de bonnenkaarten waren taken voor de gemeente. Die was ook verantwoordelijk voor de distributie van de schaarse voedings- en andere producten die de stadsdiensten leverden aan de winkeliers waarbij iedereen zich verplicht moest inschrijven. Iedere gemeente maakte ook eigen bonnen aan voor sommige producten. In Mechelen huisde de dienst voor Voedselvoorziening en Rantsoenering in de danszaal Magic in de Goswin de Stassartstraat. De Mechelse oorlogsburgemeester Baeck (VNV) deed er met schone en vuile middelen alles aan om iedere aardappel of bloemkool die in Mechelen geteeld was ook in Mechelen aan te bieden. Hij werd geregeld op de vingers getikt maar trok zich daar weinig van aan: "eigen Mechelaars eerst" was zijn leuze.

  janarthurleo
 • Ratsoeneringsbonnen werden door de overheid in het leven geroepen om bij een tekort aan producten, er voor te zorgen, dat iedereen aan deze producten kon geraken. Door middel van een verdeelsysteem en controlesysteem, de distributiebonnen. Distributiebonnen als controle, maar ook om hamsteren door de bevolking tegen te gaan, en speculeren door handelaars tegen te gaan door bevoorradingsbonnen. 

  Dus de klanten leverden hun distributiebon in bij de handelaar, de handelaar leverde deze distributiebonnen om voor bevoorradingsbonnen. Waarmee hij zijn goederen kon inkopen.

  marcanne
 • Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank in België is met een jaarwedde van 479.000 €, de best betaalde gouverneur in Europa. 'k weet het, offtopic, maar allé, de Jan zo'n wedde...

  marcanne
 • Oscar Wilde was geen Ier maar een Anglo-Ier en dat is een hemelsbreed verschil.Hij stamde dus uit een familie van de Engelse bezetters van Ierland die tijdens zijn leven nog alle macht in Ierland bezaten en het land en zijn bewoners keihard onder de duim hielden. Wilde was dus ook een protestant die zich op zijn sterfbed tot het katolicisme bekeerde. Hij is -in tegenstelling tot wat hierboven staat - nooit veroordeeld voor sodomie (anaal geslachtsverkeer volgens de Britse wet) maar wel voor "grove onzedelijke daden". In het eerste geval zou de straf nog veel zwaarder geweest zijn. Waarschijnlijk herinneren alleen bejaarde Mechelaars zich nog dat de vele Mechelse amateurgezelschappen geregeld zijn twee successtukken speelden: Lady Windermere's waaier en vooral De ernst van Ernst. Wilde schreef ook in het Frans Salomé, dat -vertaald in het Duits- letterlijk gecomponeerd werd door Richard Strauss.  

  janarthurleo
 • Uiteraard Lodewijk 15...  Stomme fout.  Ik corrigeer het.

  Bedankt voor de reactie.

  Jan Smets
 • Interessant ! Paar kleine rechtzettingen en aanvullingen.

  1. Lodewijk VX in aflevering 3 ? Frankrijk heeft nooit een Lodewijk 45 gehad (XXXXV). Bedoeld is Lodewijk 15. (aflevering 3)

  2. Oostenrijkse keizer Leopold II (aflevering 4). Oostenrijk had tot 1804 geen keizer. Zoals bij Karel VI en Jozef II was Leopolds hoogste eigen titel : koning van Hongarije en koning van Bohemen, aartshertog van Oostenrijk en was hij ook hertog van Brabant, graaf van Vlaanderen enz. . Wel werd hij zoals zijn voorgangers verkozen tot keizer van het Heilige Roomse rijk der Duitse natie. Maria-Theresia was alleen keizerin omdat zij de echtgenote was van keizer Frans I. Als vrouw kon zij niet verkozen worden maar ze was wel op eigen titel koningin van Hongarije enz. enz. en zij en niet Frans bestuurde haar vele landen.  Ze was heel boos dat de keurvorsten aanvankelijk een Beier als keizer kozen ipv Frans. Die "Duitse" keizer (Frans 2, ook laatste Heer van Mechelen) aanvaardde in 1804 zijn degradatie tot keizer van Oostenrijk.

  3. Mercier (aflevering 5) werd niet als Vlamingenhater bestempeld wegens een conflict met een marginale groep als de Vlaamse activisten tijdens de oorlog maar omdat hij in 1906 tezamen met de andere bisschoppen de beruchte Instructions uitvaardigde waarin het Nederlands niet geschikt werd geacht voor het universitair onderwijs. Op het einde van zijn leven ging hij akoord met een katholieke Nederlandstalige univ....in Antwerpen. Van Roey begon dan toch met de vernederlandsing van Leuven uit schrik voor de concurrentie met Gent. Het standpunt van Mercier wijkt niet zoveel af van dat van idioten als Pauwels van de VUB die tegenwoordig vinden dat Vlamingen die in Vlaanderen leven en werken aan Vlaamse universiteiten vooral in steenkolen-Engels moeten studeren.

  4. Van Roey organiseerde een massamanifestatie "na de turbulente periode van de schoolstrijd in 1957". (aflevering 5). Neen, hij organiseerde o.a. het feest van de 10.000 (op KV Mechelen) tijdens de schoolstrijd want die eindige eerst einde 1958.

  5. Uiteraard steunde Van Roey Leopold III en niet II (aflevering 5) tijdens de koningskwestie. De kardinaal overtrad bewust de wet toen hij de koning en zijn Oostendse minnares trouwde vooraleer zij burgerlijk gehuwd waren. Het koppel kwam dan ook zijn stoffelijk overschot groeten. Ook alle Mechelaars waren welkom om hem te groeten (mijn vader nam me mee).

  6.En ik vind dat er toch een woordje mag gezegd worden over mei 1966 toen Suenens in Sint-Rombouts door een troep studenten werd uitgescholden en weggezongen waarbij het orgel probeerde de studenten te overstemmen en er hysterische reacties waren van afkeer of steun bij de aanwezigen in de mis.

  janarthurleo
 • Die gespecialiseerde mannen op de foto, 2 broers van begin vorige eeuw, werkten vooral voor rekening van het bestuur van de dorpen in de omgeving van hun woonplaats Weerde, daarnaast maakten ze ook meubels/huisgerei om de kost te verdienen. Na hun pensioen maakte ze nog manden en dergelijke.

  marcanne
 • Marcanne,die gespecialiseerde mannen waren rond 1950 in Hombeek werklozen, zij kwamen van rond Putte en Heist oep den Berg.

  G.L.
 • Ik zat vroeger ook af en toe in het archief maar zo'n een mooi en duidelijk leesbaar geschreven verslag ben ik nooit tegengekomen. Mooi verhaal heb je ervan gemaakt, Jan.

  Maar dijkgraaf/goaslager?

  In de straat waar ik in mijn jeugd woonde, woonde Jef de kantonnier. Ik vermoed dat dit hetzelfde is.

  Zijn functie als kantonnier bestond erin, het onderhouden van het natuurlijk afwateringstelsel. Dat wil zeggen grachten, beken, waterlopen in zijn kanton, die vies, aan erosie onderhevig of beschadigd zijn, met een groep dagloners  herstellen of schoonmaken.

  Of Jef deed beroep op gespecialiseerde mannen. Door hun vlechtwerk hielden de wanden van de waterlopen jarenlang stand.

  marcanne
 • Als dat geen super aanwinst is!

  peter
 • De uitvaart van Gusta gaat zaterdag a.s door om 10 uur in de Sint-Romboutskathedraal...

  Jan Smets
 • Gusta was een dame om U tegen te zeggen ... op vele vlakken. Bij Mechelenbinnenstebuiten was zij een vaste abonnee op onze zomerwandelingen. Vergis u niet, als gids moest je je verhaal serieus kunnen verdedigen want zij was een vrouw ' die pertinente vragen stelde '. Die moest je kunnen beantwoorden op een directe manier, zonder zwans en dan pas werd je een gesprekspartner.

  Zij was bij sommigen gevreesd en bij anderen geliefd. Voor mezelf was ze telkens een uitdaging: een geslaagde gidsbeurt moest je verdienen en Gusta zat in de jury!

  Erik, als je dit leest dan begrijp je me wel ;-)

  Luc
 • Berthe Seroen is nog altijd een zeer grote naam in Nederland. Op de website van mijn Amsterdamse kennis René Seghers is een hele pagina met zeer veel details aan haar gewijd (401Dutchdivas.nl). Zij leerde Nederland en vooral Holland de Franse vocale (niet-opera) componisten kennen. Nederland had in 1914 geen echte operaschouwburgen meer zoals Antwerpen, Gent en Brussel maar importeerde meestal vooral Italiaanse gezelschappen. Seroen vond dus geen werk als operazangeres en wendde zich noodgedwongen tot concerten met Lieder en Mélodies. En ze keerde jammer genoeg niet terug naar Mechelen. Een franskiljonse criticus beschrijft haar als "petite bourgeoise" maar daar heb ik na het zien van de foto's grote twijfels over gezien ze naast de partituur van Salomé staat. Het werk dateert uit 1905 en veroorzaakte sensatie door de drie morbide moorden en de beruchte dans der zeven sluiers waarna Salomé (in theorie en tegenwoordig ook meestal in de praktijk) spiernaakt op de scène staat. Meer dan een sopraan weigerde de rol te zingen wegens te onfatsoenlijk (de New Yorkse Met schrapte de opera in 1907 na 1 voorstelling) en na uiteraard stiekem de partituur te bekijken want het is een gruwelrol die heel de tijd de zware orchestratie van Strauss moet overwinnen.

  NB: Jan Dewilde was de gewaardeerde verantwoordelijke voor het VRT-orkest tot de cultuurbarbaar De Graeve Jan en later het orkest aan de deur zette.

  janarthurleo
 • Sinds 69 kom ik in Bergen. Prachtig stadje en vanaf de oprit Mechelen-Noord exact 40 minuten rijden in het weekend en bibberen en beven in de week voor de files van de Antwerpse ring. Ik ken aardig wat Bergenaren en heb er nog nooit iemand ontmoet (op voorwaarde dat ie een echte Noord-Brabander is)  die als hij/zij naar de grote stad trekt iets anders bedoelt dan Antwerpen; de belangrijkste stad van wat in de realiteit Midden-Brabant is. Maar ik heb ze inderdaad moeten warm maken voor Mechelen want ondanks de Keldermans-connectie van het Markiezenhof waren er maar weinigen die de stad kenden. (Eentje zei er: "Wat moet ik in Mechelen als ik op vijfentwintig minuten tijd in Antwerpen ben ?")  Goed initiatief van de auteur. Dat hij nog altijd Belgisch ipv correct Nederlands gebruikt voor de naam van Sven van Haezendonck ligt natuurlijk aan La Belgique unie et indivisible. Maar schrijf Nederlandse namen nou eens in het Nederlands. Dus geen Jolande Van Eekelen maar Jolande van Eekelen.

  janarthurleo
 • Gezellig verslag van een gezellige dag. Als Jan maar op een dak kan staan om te fotograferen is hij de koning te rijk. ;-) Jij moet later op het hoogste gaan wonen als je ooit moest verhuizen.

  malenie
 • Of: hoe men via een "teermenu" op de geschiedenis van de drukkunst komt.

   

  malenie
 • Een voordruk lezer had ook nog tot de mogelijkheden behoord.

  Men las een proef van het te drukken werk. Tegenwoordig een (ge)print (blad), maar ten tijde van Luc zijn vader was dit waarschijnlijk een plot (geurend naar ammoniak) of ten tijde van het letterzetten in lood één gedrukt blad.

  marcanne
Inhoud syndiceren