Recente reacties

 • Yes Sir ;-)))

  G.L.
 • @ Wel Gimycko,

  Het was destijds 16de-17de eeuw een normale zaak om bendes/soldaten in te huren om voor een bepaalde veldheer het slagveld op te gaan.

  De huurlingen in Spaanse dienst, tijdens de 80 jarige oorlog, stonden wel onder bevel van Spaanse officieren.

  Nationale legers had men niet, en de militaire macht van de machthebbers was meestal te klein en onvoldoende uitgerust om grote confrontaties aan te gaan.

  Die huurlingtroepen vochten voor diegene die eerst was en of meer betaalde dan zijn tegenstander, of een goed vooruitzicht gaf op buit via plundering.

  Ook Schotten en Duitsers vochten voor veldheren tegen betaling (bv voor Willem van Oranje Nassau Dillenburg)

  Deze troepen zwierven door het toenmalig Europa van slagveld naar slagveld.

  Het plunderen in onze regio's, waar deze troepen voor gevreesd werden, was voornamelijk te wijten aan het niet tijdig of niet  uitbetalen van de soldij.

  Zo is de hierboven aangehaalde Spaanse furie te Antwerpen en te Mechelen, ondermeer mede veroorzaakt door dit feit, waardoor de huurlingen gingen muiten met het gekende gevolg

  Eric

 • @ Mon

  voor Alva's tijd in onze contreien, werd reeds  tijdens het eerste concilie van Trente 1545- 1547, de verplichting aan de parochiepriesters opgelegd een register van huwelijk aan te leggen ( om oa inteelt te vermijden bv neef / nicht) de doopregister was wenselijk vnl om te weten hoeveel zieltjes onder de 7 jaar er in de dorpen enz waren.

  Tijdens het tweede concilie van Trente 1551-1552 werd de verplichting opnieuw bevestigd en deze maal werd ook het overlijdens register er aan toegevoegd.

  Het derde concilie van Trente 1562-1563 voegde de verplichtg eraan toe dat de Aartspriester van het bisdom jaarlijks een visitatie moest verrichten bij de lokale geestelijken, zeg maar controle op de boeken.

  En Mon, iedereen werd genoteerd in de parochieregisters, niet alleen de begoeden.

  Zo vind ik een mijner voorvaders in het dorp Leest terug in de overlijdensregister van 1593, en hij was maar een gewone cossaert.

  Dit alles moest geschieden met onmiddellijke ingang, maar sommige dorpspastoors hadden tientallen jaren later hun zaakjes nog niet op orde, vandaar de controlemaatregel.

  In de meeste steden was de registratie, door de gedurende bevolkingsaangroei, reeds veel vroeger, zelfs voor het concile.

  Zo vindt men in het Mechels stadsarchief reeds parochieregisters vanaf 1519

  Met alle respect Mon, maar het zeer katholieke echtpaar waar u naar verwijst had totaal niks te maken met de invoering van de parochieregisters,mogelijk hebben ze bijkomende richtregelen verstrekt  ivm de toepassing, 

  en kardinaal is/was trouwens een kerkelijke eretitel waar destijds  geen geestelijke priesteropleiding voor nodig was (cfr o.a. de Borgia's ). 

   

  Eric
 • Eric, met die stelling over de inteelt zit u heel juist. Dat liet zich vaak blijken door gepaard gaande dodelijke ziektes bij kinderen. Het was vaak de oorzaak dat er tien of twaalf kinderen gekocht werden waarvan er zes of zeven stierven. Er waren destijds ook geen medische hulpmiddelen om de sterfte te bekampen.

  G.L.
 • @ G.L.

  ik beschik over de copies van de parochieregisters van Hombeek

  -dopen 1591-1797 (invoering burgerlijke stand onder Franse bezetting)

  -huwelijken 1592-1797 (invoering  B.S. onder Franse bezetting )

  en niet alles is verloren gegaan onder Spanjaarden hoor, er is meer definitief verloren gegaan van parochieregisters tijdens de periode van de Boerenkrijg 1798, voornamelijk in Klein-Brabant en de Kempen.

  Eén van de daders van het opfakkelen was ondermeer onze Emmanuel Benedictus Rollier, die daarmee trachtte te verhinderen dat de Franse bezetter aan de lijsten van "conscripts" kon komen via de doopregisters.

  Eric
 • Is deze Roger Van Kerckhoven een ver familielid van de Mechelaar Willem Frans Van Kerckhoven ?

  gimycko
 • :-D

  gimycko
 • @ G.L. :

  Laat ons iets weten als de Fietsgids ôôt Mechele-Stad Oembeik Deurrep aandoet.

  Goed ?

  ;-)

  gimycko
 • Hoera !  Iemand uit Meldert ontdekt ook de kracht van muurbloemekes !

  HLN - Afwasmiddel uit klimop

  gimycko
 • @Gimycko; Zorroën is dat het Spaanse equivalent van het werkwoord vossen?

  Jokke oep zeun blokke
 • Ik ken iemand die nen oave pjèrremeule weg doe. Da staat oek nog tien en tander oep. De pjèkkes meschien ?

  G.L.
 • Zonet nog een Stadsgids-te-voet met een pak volk gespot oep de Groete Mèt.  Jaja, die mannen zijn er dôôdelijk vroeg bij.

  Wordt de actieradius van de Fietsgids (met zijne Gidsfiets) groter en uitgebreider ?  Met verhalen tot ver buiten de Ring, misschien ?

  :-)

  gimycko
 • Dit soort initiatieven maakt onze geliefde stad nog leuker. Mooie reportage over mooie mensen Kevin!

  Rudi Van Poele
 • Buitengewoon Artikel Kevin!

  RealRaven
 • Mon, in Oembeik zegge de mensen dat een kat altijd op haar poete valt.

  G.L.
 • Mooi artikel Kevin. We hopen inderdaad dat het Buitengewoon wordt :-)

  Johan, de beroemde Mechelse fietskoerier vevoert pakjes, terwijl de we in de gidsfiets mensen gidsen. Een totaal andere sector.

  peter
 • Dat lezen en literatuur onze mentale gezondheid kan bevorderen, vertelt... een psychiater.

  Knack - Schrijvers voelen problemen beter aan dan wetenschappers

  gimycko
 • Heel mooi.  Artikel in GVA hier.

  Alleen moet / mag (onze) Peter niet Johan Verwey, de Mechelse fietskoerier uit de markt prijzen, hé !

  ;-)

  gimycko
 • Als de wijk Zorro af zal zijn, zal het chique wonen worden, daar op (of vlakbij) de Auwegemvaart.  Want residentie Groenendael is vlakbij...

  Foto Gimycko

  gimycko
 • Boot op de Leuvense Vaart, vlakbij Battel - Foto Gimycko

  gimycko
Inhoud syndiceren