Recente reacties

 • Voor de volledigheid mijn lijstje na 2 keer 45 minuten vogels spotten in mijn tuin!

  RealRaven
 • Mon, " DE ZEVENDE DAG " zat deze morgen weer vol met sneeuwwitte raven. 

  G.L.
 • @Mon Ik ben geen ornitholoog maar ik kan je zeggen dat raven in onze contreien zelden tot niet voorkomen. Ik heb ooit het geluk gehad om er eentje te spotten in een Amerikaans staatspark. De lokale ranger wist ons te vertellen dat raven uitzonderlijk intelligente vogels zijn. Zo zouden raven volgens hem zwarte beren naar een vers gevonden kadaver of gewonde dieren lokken zodat die beren het kleine zoogdier verscheuren en grotendeels verorberen. Nadien gaat de raaf dan aan de feestdis zitten. Trouwens een raaf is een indrukwekkend grote zwarte vogel van meer dan 50cm. Als je er eentje spot laat het me weten, ik kom direct af! :-)

  RealRaven
 • @Jan Het aantal Maneblussers dat naar de lucht staren heb ik niet exact kunnen uitvogelen.

  Via onderstaande link kan het globaal rapport van de telling van 2014 vinden.

  http://www.natuurpunt.be/uploads/biodiversiteit/vogels/beelden/rapporthg...

  Op niveau van steden of gemeenten zijn er niet direct statistieken terug te vinden. Maar vorige jaar hebben 20000 mensen vogels geteld. Ik veronderstel dat er toch ook een groot aantal Mechelaars meededen. Ik schat dat er ongeveer 500 mensen in het Mechelse meetelden.

   

  RealRaven
 • @Mon Ik ben een dierenvriend, vele van de vogels die ik gespot hebt zijn beschermd en sommige gevleugelden dalen snel in aantallen. Onze katten zijn grote huiskatten. Ze komen/willen niet buiten. Dus tuinvogeltjes eten of vangen kan ik niet over mijn hart krijgen.

  RealRaven
 • @Jan Ik tel jaarlijks de vogels in mijn stadtuin. Maar ik kijk regelmatig vogels. Ik ben geen ornitholoog enkel gepassioneerd door de natuur. Ik heb dat met de paplepel van mijn ouders meegekregen. Hoeveel mensen exact vogels tellen kan ik niet zeggen. Maar ik ga het eens proberen op te zoeken.

  RealRaven
 • Ik zou benieuwd zijn naar de door vogels in hun biotoop gespotte ongevleugelde tweebenigen. Daar binnengedrongen, merkte ik echter dat vooral de vissentabel van blauwe reigers indrukwekkend moet zijn. RealRaven, heb je goede recepten voor eetbare tuinvogeltjes? Als je kat jou lief vindt, moet je er geen zelf vangen want worden ze netjes geapporteerd.

  Mon
 • [bleek opgeslagen ondanks foutmelding]
  Mon
 • Gezien je toenaam hier, maar ditmaal toch in ernst: Weet je wanneer voor het laatst raven in het Mechelse gezien zouden zijn? In welke omgeving (naam of type)? Hopelijk minder serieus: Als die ooit geapporteerd worden, zou je best de soorten katten zorgvuldig tellen.

  Mon
 • Een idee hoeveel mensen in Mechelen dit weekend zo naar de lucht staren?  Doe je dit voor de eerste keer?

  Jan Smets
 • Als er niet veel zinnigs meer uit de bus komt, ga ik nu als maker van dit artikel de reactiemogelijkheid uitschakelen.

   

  Jan Smets
 • En hup, alweer een nieuwe hype op Facebook ( aka het Grote
  Smoelenboek
  ) :

  Na de Selfie en de Schelfie is er nu de Pelfie !  D.i. een selfie met een paracommando.

  :-D

  gimycko
 • De 700 Maneblussers vonden hun betoging geen onzin. Ook verkneukelden ze zich niet aan de terreur. Gimycko gooit wel onophoudelijk olie op het vuur.

  Mon
 • "Zij" een hekel bij uitstek aan de Belgen en/of Mechelaars? Ik dacht het niet. En weer niet ter zake.

  Mon
 • Als leerling aan het SRC heb ik les gekregen van de alom geprezen Aloïs Jans.  Wat mij is bijgebleven dat wat nu gebeurt in het verleden, in de geschiedenis ligt.

  En dan kun je afvragen waarom zij een hekel aan ons hebben en bijv. niet nos cousins, les Congolais.  Want deze laatsten hebben ( in datzelfde verleden ) serieus geleden onder a) onze Leopold II en b) de Mechelaar Willem Frans Van Kerckhoven.

  gimycko
 • Dat kan je nu moeilijk aan Gimyco verwijten. Het is hij niet die deze onzin hier heeft neergepoot en ook Oepsignorreke niet. We kunnen natuurlijk ook terugkeren naar de orde van den dag. Roodkapje en klein duimpje bijvoorbeeld.

  G.L.
 • Jij lijkt je er wel in te verkneukelen Gim, als ik jou niet afhoudende stroom van reacties hier bekijk...

  PS: er zijn op Mechelenblogt nog wel andere artikeltjes te vinden waarop een (zinnige) bijdrage kan geleverd worden, niet?  ;-)

  Jan Smets
 • In '91 ging er een schok door ons Belgenland, want uit het niets was er een partij ontstaan die niet direct te vereenzelvigen was.  Maar wat was er eerst : de kip of het ei ?

  911 alweer een schok - dan London - dan Barcelona - dan Pim Fortuyn - dan Theo Van Gogh - enz.

  Na Charlie gaan er nog meer schokgolven volgen.  Verviers is #2.

  gimycko
 • Iedereen zou nu toch stillekensaan moeten beseffen dat "de islam" niet bestaat, en nooit bestaan heeft. Bij de christenen bleven schisma's en zo wat langer uit. En in het Avondland van de rechtsen of het West-Europa van de linksen en middenmoters zit zeker vanalles.

  Mon
 • En dit denkt Lucas Van der Taelen over het multiculfiasco.  Straf om dat uit de mond van een linkse rakker te horen. Toch ene met wat gezond verstand.

  LUCKAS  VANDER TAELEN (Groen!) is het beu naast een  getto te leven waar allochtone jongeren hem  behandelen alsof hij op hun  privéterrein  loopt. 'Waarom durven wij niet opkomen voor  wat eigenlijk essentieel is: respect voor de  wetten en de waarden van het land  waarin wij leven?'

  Ik  woon vlakbij een buurt in  Vorst, van de Merodestraat tot het  Zuidstation, die je zelfs met de meest  multiculturele vooringenomenheid niet anders  dan als een getto kunt  omschrijven. Mijn dochter heeft het al  lang opgegeven om in die wijk te gaan. Daarvoor is ze net iets te vaak uitgescholden voor  veel onfraais. Ik fiets er elke dag door en  beleef steeds een ander avontuur. Dubbel  geparkeerde auto's, bestuurders die een  kruispunt blokkeren om met elkaar te  praten, rondhangende jongeren die je bekijken  alsof je op hun privédomein  komt.

  Probeer vooral niets te zeggen als  je weer eens bijna omvergereden wordt: de  laatste keer dat ik dit toch deed, werd ik de  huid vol gescholden door een  omstaander van nog geen zestien jaar, die  zijn tirade afsloot met een  boodschap die ik niet vertaal: 'Nique ta  mére.' Dat was  minder erg dan de vorige keer, toen een  andere jonge Maghrebijnse chauffeur zich  door mijn gedrag beledigd voelde: ik had het  aangedurfd mijn voorrang te nemen. Zijn eer  was dusdanig gekrenkt dat hij dit blijkbaar  enkel kon rechtzetten door me in het gezicht  te spuwen...

  Dus vooral: zwijgen. Want  als je probeert duidelijk te maken dat 70 km  per uur veel te snel is in een zone 30, dan  heb je meteen recht op een confrontatie met  het eergevoel van een jonge nieuwe  Belg die het niet kan hebben dat iemand hem  ook maar iets verbiedt en die bereid is je daarom in elkaar te rammen.

  Twintig  jaar geleden was ik ervan overtuigd dat de  jonge nieuwe Belgen snel geassimileerd zouden  worden. Maar nu is in Brussel een  generatie van 'rebels without a  cause' opgegroeid die zich altijd verongelijkt en tekortgedaan voelt. Nooit voor iets  verantwoordelijk, het is altijd de  fout van iemand anders: van de  overheid, van de racistische Belgen.  En ook binnen hun eigen families blijven de  jonge Maghrebijnse mannen onaantastbaar. Toen de  politie in Molenbeek een jongen oppakte,  organiseerde de vader meteen een  betoging omdat zijn zoon 'nog geen appel zou  stelen.'

  De inspanningen van de  overheid in de probleemwijken hebben ervoor  gezorgd dat de jongeren de noodzaak niet  voelen die te verlaten, toonde een ULB-studie  vorig jaar aan. Zo creëer je  de bekrompenheid van een dorp in  de grote stad.

  Een  dochter van Marokkaanse vrienden heeft  een Belgisch vriendje. Met hem gaat ze nooit  uit in de wijk, omdat ze meteen wordt  nageroepen. Want bijna al de jonge  allochtonen mogen dan wel de Belgische  nationaliteit hebben, enige identificatie met  dit land hebben zij niet. Integendeel: 'België'  is een scheldwoord...

  Jonge vrouwen  alleen zie je overigens bijna nooit in de wijk.En zeker niet in het café , daar worden ze zelfs niet gedoogd. Toen een  medewerkster van de gemeente er een  koffie vroeg, werd haar snel duidelijk gemaakt  dat ze er niet op moest  rekenen om bediend te  worden. Als ik de Merode-wijk binnenfiets,dan weet ik dat ik tot ver voorbij het  Zuidstation niet één vrouw  op een caférras zal  zien. En dan heb ik het nog niet over de  dubbele seksuele moraal  die van jonge allochtone vrouwen nog  steeds verwacht dat ze tijdens de  huwelijksnacht hun maagdelijkheid bewijzen, ook  al weet iedereen dat Brusselse ziekenhuizen met  een eenvoudige ingreep  maagdenvliezen herstellen...
  Een  gerenommeerd Frans-Marokkaanse kunstenaar  stelde tot vorige week een merkwaardige  installatie tentoon in Brussel: een reeks  bidtapijtjes met schoenen. De kunstgalerij  kreeg onmiddellijk dreigtelefoons, het glas  voor het kunstwerk werd bespuugd en  beschadigd. De commotie kwam er omdat er bij het bidtapijtje  rode vrouwenhakken te zien waren. De kunstenaar  wou op die manier 'de plaats van de  vrouw in de Islam' aankaarten maar dat kan al  niet meer in Brussel: na een paar dagen werd  het kunstwerk verwijderd.

  Maar wellicht bedoelde Lucas hier de "uitzonderingen", want zoals iedereen weet is de islam een godsdienst van vrede en liefde...

  Roger Kokken
Inhoud syndiceren