Recente reacties

 • als je niet gelovig bent moet je die belasting natuurlijk ook betalen, maar kan je ervoor opteren dat deze naar een ngo (artsen zonder grenzen, rode kruis, amnesty international) of naar vrijzinnige organisaties gaat.
  jn
 • De details van die 'Kirchensteuer' (goed Roger !) ken ik ook niet Sint.
  Bij gebrek aan een overtuiging kan je daar misschien kiezen de bijdrage rechtstreeks aan 'dinges' te storten.
  :-)
  J.T.
 • Dat is een goed systeem van die duitsers, maar dat je geen enkele overtuiging aanhangig bent en bijgevolg de 8% mag bijhouden dat zal daar dan weer niet pakken zeker? (lacht) Tenzij ze het via een omweg doen en de overheid ervan overtuigen dat ze in zichzelf geloven natuurlijk.

  Voorts ben ik dezelfde mening als rudi toegedaan: Dat ze zichzelf financieren; en als dat wil zeggen dat ze dan niet meer rondkomen en hun stookkosten niet meer kunnen betalen, awel ja, dat is dan tegenslag he, dan moeten ze maar wat verkopen of failliet gaan, dat geldt voor eender welke organisatie met een commerciele activiteit.. als morgen den anderlecht geen volk meer trekt mogen ze van hun stadion ook terug een parkske maken. Ik zie niet in waarom dat voor een geloof anders zou moeten zijn. En zoals men nog altijd kan gaan sjotten op het eerste het beste pleintje kan men ook nog altijd gaan preken onder de eerste de beste boom.
  St Netels
 • Richtig J.T. und das heisst da "Kirchensteuer".
 • @Rudi: Misschien moet er dan eens gedacht worden aan het Duits model. Daar betaald de burger zijn 'kerkbelasting' via de fiscus (8% van de te betalen belasting op de inkomsten, dacht ik) en bepaald zelf naar welke godsdienst/levensbeschouwing zijn bijdrage gaat.
  J.T.
 • Ook ik sluit mij graag aan bij de woorden van Koen.
  J.T.
 • Even ter verduidelijking van de discussie toch even aan halen dat het waar is wat iemand schrijft dat een aantal kloosters werd verkocht als zwart goed en dat er daarna straten werden op gebouwd waar particulieren konden komen wonen. Dat klopt wel, maar er is mijns inziens ook een tegengestelde beweging geweest. Ergens in de 18de eeuw heeft de stad verboden nog kloosters in de binnenstad op te trekken, zogenaamd omdat er te veel geestelijken in de stad waren en Mechelen een te stille stad was geworden ( haha de geschiedenis herhaalt zich dus!!??)
  Welnu, ik denk dat er nog een andere reden was. En ik baseer me nu op de bouw van het klooster en de kerk van de Predikheren (De Stassartstraat). Dit werd opgetrokken in een wijk van de stad die daarvoor volledig verdween. Niet alleen hele straten, maar ook huizen en hun grondbelasting betalende inwoners. Dit staat letterlijk in archieven en plannen. Niet te verwonderen dat de stad na verloop van tijd anders aankeek tegen de komst van kloosters, want o.a. die predikheren genoten belastingsvrijheid.

  Waarmee ik maar wil zeggen dat die discussie dus van alle tijden is.

  Tenslotte mijn mening van een vrijzinnige/agnost : laat die kerk eventueel maar staan, het kan me echt niet schelen, al is haar waarde niet zo groot in vergelijking met de kerken in de binnenstad.. En is ze te vervallen dan mag ze ook afgebroken worden.
  Maar verder blijf ik er wel bij: elke levensbeschouwing zou zichzelf moeten bedruipen wat betreft het propageren van hun opvattingen en dat geldt voor alle godsdiensten, sekten, ketterijen en vrijzinnigen.
  anoniem als rudi
 • Deze
  http://farm1.static.flickr....
  lijkt er ook op Rudi ...
 • Ik heb een foto die uit ongeveer dezelfde hoek is genomen in december en die een fantastische vergelijking is met de situatie van toen. Ik heb die echter niet digitaal, maar denk die te kunnen hebben. Even geduld en ik organiseer dat.
  anoniem als rudi
 • Beste Koen, ik zou het niet beter kunnen zeggen hebben. Zeer goede argumentatie en o zo waar !
 • Roger, post it!
  kazamel
 • @bobby:
  Al uw argumenten culmineren eigenlijk in één twistpunt. U hebt er blijkbaar problemen mee dat gemeenschapsgelden worden aangewend om de restauratie van kerkelijk erfgoed te financieren.

  Restauratie van cultureel erfgoed kost inderdaad veel geld, of het nu van kerkelijke origine is of van burgerlijke aard, een privéwoning of een openbaar gebouw. Dat is nu eenmaal de 'tol' die we betalen voor het feit dat we een land zijn met véél waardevol patrimonium. Het is dan ook erfgoed van de héle gemeenschap.

  Dat er inderdaad weinig kerkgangers zijn en nog minder kerkbedienaars, klopt allemaal. Dat er voldoende kerken zijn is ook waar. Maar dat heeft toch niks te maken met de discussie of deze kerkrestauratie nu al dan niet betaald moet worden met gemeenschapsgelden.

  Wanneer Monumenten & Landschappen beslist dat een gebouw een waardevol monument is, kijkt men in de eerste plaats naar de patrimoniumwaarde. De functie van dat gebouw speelt hierbij in principe geen rol. Of een kerk als gebedsruimte wordt gebruikt of deel uitmaakt van een museumcomplex, doet er niet toe. Als het gebouw de moeite waard is, wordt het gesubsidieerd.

  Dat het in onze contreiën vaak kerken zijn die hiervoor in aanmerking komen, tja, we komen nu eenmaal uit een eeuwenoude christelijke cultuur. Of je dan nu graag hebt of niet.

  Als jij ergens een waardevolle moskee weet staan in het Mechelse, heb ik er geen enkel probleem mee dat zo'n gebouw gerenoveerd wordt met gemeenschapsgeld. Idem dito voor een waardevol gebouw van gelijk welke gezindheid.

  Voor mijn part hoeven ook niet àlle kerkgebouwen worden bewaard. Maar de Colomakerk is toch een onmiskenbaar ijkpunt in het stedelijk landschap van Mechelen-Zuid.
  koendv
 • Ik vermoed dat we als maatschappij een goede keuze moeten maken, van wat we als kerk houden, wat we herbestemmen, en wat we afbreken of onderhouden ... Daar mag zeker over nagedacht worden.

  Ik denk dat niemand dat hier betwist of vergis ik me ... ?

  Mijn erfgoed-volgorde voor de kerken in de binnenstad, heb ik reeds eerder gemeld:

  - Kathedraal (!!)
  - Hanswijk (unieke koepel voor onze regio)
  - Sint Janskerk (uniek interieur)
  - Begijnhofkerk (uniek)
  - OLV-kerk
  - Petrus en Paulus kerk
  - Katelijnekerk
  - Heilg Hart kerk
  - Predikherenkerk (gebruikt als schouwburg)
  - Paterkerk (Karmelietenstraat wordt binnenkort een hotel)
 • Beste Peter,

  ik heb toch al heel wat argumenten gegeven me dunkt.

  1. nieuwe of gerestaureerde kerk kost veel geld aan gemeenschap
  2. weinig kerkgangers zelfs een tekort aan pastoors om kerken te bemannen
  3. voldoende kerken in de omgeving
  4. een deel van de katholieke gemeenschap vraagt de afbraak dus cultuurhistorische waarde?
  5. vandaag Coloma, morgen Libertus, overmorgen kerk Veemarkt en daarna...?; men beschikt niet over onuitputtelijke fondsen om oude kerken te restaureren
  6.wat met de niet gelovige, de moslim enz.
  Voila nu graag een aantal valabele tegenargumenten
  bobby
 • In Mechelen centrum is er toch nog plaats om meer inwoners te huisvesten. Er kunnen nog steeds een groot aantal huizen opgeknapt worden, men is bezig met een aantal projecten waar leegstaande (industrie)gebouwen worden omgezet naar woongelegendheden.
  Moest men ook de wooneenheden boven de winkels in de winkelstraten kunnen activeren dan heb je zo tientallen appartementen bij. Loop maar eens door Bruul, je zal merken dat slechts enkele appartementen bewoond zijn. Dit omdat de winkels anders een goede meter vitrine moeten opofferen voor de toegang.
  JC
 • @bobby: Ik denk dat we je beter zouden kunnen begrijpen, indien je argumenten zou gebruiken i.p.v. verwijten ... wat denk je ?
 • heel zwak J.T.
  bobby
 • Bij ons de straat ( Muizen )is gisteren voor de 2e keer 'geveegd'.

  OK het is een verkaveling , maar wij betalen ook belastingen he.

  In plaats van te vertellen dat er overal om de 2 weken geveegd wordt (wat blijkbaar niet haalbaar is) had men beter die periode groter genomen. Misschien had men dan wel kunnen doen wat men beloofde.
  Bij ons moet men zelfs niet om de 2 weken komen vegen, als men daar om de 4-6 weken komt is het ook proper want daar komen zowiezo weinig mensen, maar waarom altijd die slechte communicatie ? Daarmee brengt men zichzelf in de problemen! Vroeger werd er niet geveegd, dus als men om de 4-6 weken zou komen was het al een hele verbetering en had iedereen tevreden geweest. Nu wil natuurlijk iedereen om de 2 weken die veegmachine zien, want dat is hen zo beloofd.
  V_L_E
 • @FrankS: Het zit al meer dan een jaar in men koppeke om zo'n "kuiswagentje" eens een dagje te volgen (mét camera).Als het weer het toelaat.U hoord en ZIET er nogwel wat van.
  nen echte Mecheleir
 • De deelgemeenten zijn goed genoeg om de 80.000 inwonersdrempel te halen om als "grote stad" aanzien te worden. Concreet betekent dit meer subsidies die daaraan vasthangen die dan vooral in de stad zullen geïnvesteerd worden. In 't stad zelf is er niet veel plaats meer over om extra inwoners te huisvesten, daarom word/werd er reeds plaats gemaakt in de deelgemeenten en is men niet vies van onteigeningen. Neem bijvoorbeeld de kuiswagentjes : men komt ze regelmatig tegen in de stad en naar het schijnt heeft elke wijk er één, maar in de deelgemeenten...ze draaien terug op de dorpsgrens!!!
  FrankS
Inhoud syndiceren