Recente reacties

 • @markec en Kristiaan ik ben ook nieuwsgierig,laat je iets weten?Louis heeft,toen hij in de politiek stapte,een plaatje uitgebracht(gratis in ons bus)over Mechelen "Zorg voor een hart in uw Stad" ik heb toen samen met Louis daar een filmpje op gemaakt dat toen is geprojesteerd in het Volksbelang.Ik heb daar mooie herinderingen aan over gehouden.
 • @Kristiaan: bedankt jong.. Ge verlost ons dan meteen uit onze onwetenheid en dito nieuwsgierigheid ;-)
 • ik zal morgen eens tot daar fietsen en het weten te zeggen sé.
  Kristiaan
 • @Jackie: amai, dat is wel tof ja! Of het nog steeds zo is... Kaat?
 • Toen ik,z'on 10 jaar terug,in Gierle was hebben we dat cafétje bezocht en er stond zelfs nog een glazen kast met souverniers en foto's van Louis Neefs. Misschien nu nog??
 • @Kaat: fijn om dat te horen... vandaag nog vertelde mijn moeder me dat er in Gierle het stamcafé van Louis nog altijd is en dat hij ook daar verre van vergeten is!

  Heel fijn te weten dat ook de Jeugd in Gierle hem nog "kent", en dat jullie in Gierle trots op hem zijn.... MEER DAN TERECHT als je het mij vraagt !!!
 • Ondertussen heeft 'de kok en de proever' op zijn website de link naar het gastenboek wel onklaar gemaakt. Da's toch wel minnetjes, vind ik. Ofwel smijt ge dat gastenboek eraf, ofwel laat ge het erop. Maar dit is nog het een nog het ander. Enfin, het is wel duidelijk dat de kritiek van de afgelopen maanden hen niet koud laat. Laat ons hopen dat ze er dan ook lessen uit getrokken hebben...
  Metteko
 • @jeroen
  haha, dan ben jij het die hier zorgt voor de geluidspollutie! Maar ok, ieder diertje zijn pleziertje, ik ga wel even binnen voor een drankje en een plasje als je voorbij komt.
  Enneuh... ik kan me ook geen "spic splinter nieuwe Mercedes" permitteren, maar wel een klein milieuvriendelijk autootje en een fiets. Helaas geen schip uit 1909. De uitnodiging voor het bezoek aan je schip neem ik graag aan!
  rikkert
 • "Filip f"
  Goeie vondst, dat klein kleutertje.
  Humor overwint alles!
  josvandenhoek
 • @Kristiaan-dat klopt maar 70cent vindt ik toch een groot verschil das toch nogaltijd 28 oude belgische frankkes das meer dan ne slok oep nen borrel.
 • de jeugd in gierle kent hem ook, helaas hebben we hem zelf nooit kunnen ontmoeten.. Gierle is in ieder geval nog erg trots op louis neefs
  kaat
 • @rikkert:Ik voel me aangesproken?! Mijn buitenboordmotor is van respectabele leeftijd (+20 jaar)en staat in de winter in de garage. Die moet ieder seizoen terug zorgvuldig behandeld worden als een oud ventje met nukken en maakt van zijn oren als een oude snorfiets. Mijn Zodiac is van '78 van het type ABL. Sorry kameraad, maar ik kan mij geen spic splinter nieuwe Mercedes permiteren ('k heb wel een oude van '65) en blijf dus tussen de oldtimers zitten en genieten van het water. Maar ik wil best rekening houden met het regelement en jullie. Let trouwens maar op dat de stad binnenkort geen waterfietsen gaat verhuren op de Dijle tijdens het seizoen. Anders ben je binnenkort welkom om eens een bezoek te brengen op mijn schip dat ik aan het restaureren ben uit 1909. Die kan gelukkig voor jullie niet onder de brug van de Vismarkt.;0)
  anoniem Jeroen van FP
 • Van zodra niet iedereen zijn voldoende aantal vierkante meters heeft is het miserie.

  Was het misschien klein klein kleutertje ? :)
  filip f
 • Ik hoop ook van harte dat de kok en de proever terug op het goede spoor zit. Hoe meer goede "eetketen" hoe beter!
  evake
 • @jackie- ge moet er iets voor over hebben om in een sofa te kunnen zitten hé.( in Lier op het zimmerplein moet ge maar een halve euro bijleggen en ge hebt een smakelijke DUVEL.)
  het vervelende aan cafebazen die denken dat ze een exclusief cafe hebben, is dat ze nogal exclusieve prijzen vragen. T'is nochtans maar gewoon een trendy cafe in wording, zoals er de laatste tijd al veel opgekomen zijn.
  Kristiaan
 • Over nostalgie : misschien niet direct een antwoord op de vraag waarom men de centiemen steeds halveerden, maar toch een stukje Mechelse folklore van destijds.
  De benamingen der geldstukken in het Mechels Dialekt

  De geldstukken worden door het volk over ’t algemeen niet aangeduid door de waarde die er, volgens het decimaal stelsel op uitgedrukt staat, maar door een eigen benaming die meestendeels ontleend is aan vroegere muntstukken, ofwel ook een benaming ontleend aan ’t afbeeldsel dat op het stuk voorkomt.
  Overschouwen we even onze geldstukken en melden we hoe ze in het Mechelsch dialekt genoemd worden.

  1. Het stukje van 0,01 fr : Thans omzeggens buiten omloop, heet algemeen ‘een suske’. Fictief kent het Mechelsch ook ‘een half suske’ in de uitdrukking : ‘Hij heeft nog geen half suske’, om te beduiden dat iemand zeer arm is.

  2. Het stukje van 0,02 fr : heet ‘vent’, soms ook ‘koperen cent’, dit vooral gebruikt door oudere menschen, die spreken van hun jongen tijd. B.v. ‘als wij in onzen tijd een koperen cent kregen…’.

  3. Het stukje van 0,05 fr : Hiervoor kent men ‘en souke’, of ‘een halve sou’, meer ‘een solleke’. Dit geldt ook voor ’t Noorden der provincie Antwerpen tot aan de lijn die gaat van Boom naar Geel. Verder kent men in Mechelen geen andere benaming voor dit stukje; men zegt ‘een stukske van vijf centiemen’.

  4. Het stukje van 0,10 fr : Algemeen in de provinciën Antwerpen, Brabant, Limburg en enkele andere localiteiten, bezigt men ‘vijf cent’. Ook te Mechelen, Doch waar ‘cent’ in andere gewesten doorgaans in ’t enkelvoud voorkomt, is dit bij ons niet immer het geval; men hoort alhier ‘vijf cens’ en meer en meer ‘vijf centen’.

  5. Het stuk van 0,25 fr : De benaming ‘kwartje’ is omzeggens uit ’t Mechelsch verdwenen; men spreekt nu van ‘’n stuk van vijf en twintig centiemen’, meer van ‘’n stuk van twaalf en half’ d.i. twaalf centen en een halve.

  6. Het stuk van 0,50 fr : Naast het algemeen gebezigde ‘’n stukje van vijftig centiemen’, kent het Mechelsch tevens ‘een halfvoetje’. De kinderen, ook wel groote menschen, verzamelen de stukjes en bewaren ze in eenflesch; wanneer ze vol is worden de stukjes omgewisselt en het geld op ’t spaarboekje geplaatst.

  7. Het stuk van 1 fr : Hiervoor kent de Mechelaar : ‘een tist’, ‘een patat’, ‘een baard’. Deze laatste benaming is in den volksmond gekomen tijdens de regeering van Leopold II die met zijn baard op deze geldstukken was afgebeeld.

  8. Het stuk van 2 fr : Thans buiten omloop, noemde men ‘nen dobbele frank’.

  9. Het stuk van 5 fr : De huidige kleine stukken hebben geen bepaalde benaming. De vroegere groote stukken heetten ‘peerdoog”.

  10. In 1930, bij de gelegenheid van de eerste feestviering der Belgische onafhankelijkheid, werden nieuwe stukken van 10 fr. Geslagen; ze vertoonden op de eene zijde de beeltenaar der drie koningen : Leopold I en II alsook Albert. Deze stukken deden verwarring ontstaan met andere reeds in omloop zijnde; wanneer men ze aannam, kwam het menigmaal voor dat ze werden omgekeerd en goed bekeken om de waarde ervan te kennen. ‘’t Is er een van tien, zei dan de gever, hoort ge ze niet zingen ?’ was zijne verder vraag. Men bedoelde natuurlijk de Drie Koningen, met contaminatie aan deze uit het H. Schrift.

  Jozef Van Balberghe
  Uit ‘Folklore en Dialekt van het Mechelsche” 1ste jaargang Nr 1 – 1940.
  Nys Jos
 • Yup Eva, ik had je berichten ivm de kok & de proever een tijdje teurg al gelezen. vandaar was ik benieuwd of er ondertussen al terug wat positieve ervaringen waren. Een mens kan immers leren uit zijn fouten he :-)
  Persoonlijk zou ik ook ten strijde trekken tegen een restaurant dat zijn klanten grof behandelt, dus ik begrijp je kruistocht wel. Maar volledigheidshalve moet ik wel zeggen dat ik daar - de eerste en enige keer -ben gaan eten ergens in maart en dat ik toen over niks kon klagen... Vandaar dat ik benieuwd was of deze menu-actie de moeite waard was. Allee, niemand van den blog daar gaan eten de afgelopen weken?
  Metteko
 • Een idee uit de Far-west: Gezocht plantendief, 1000 euro beloning, dood of levend!
  Josvanden hoek
 • De Pekton en Frans Perckmans, Folklorist.

  Ja er was nog een Pekton-winkeltje in Mechelen...Ik citeer de Frans zaliger:

  “...Boven het winkeldeurtje was nog een klein vensterraampje tegen de zoldering aangebracht, waarachter ledige flessen en azijn stopen te pronk stonden.
  Dit winkeltje had een zeker vermaardheid; het was bekend voor de goede kwaliteit pek – “teer” – die men er verkocht, en uit een groot houten vat schepte. Vandaar ook de naam: “IN DE PEKTON “. Ook voor wit zand kwam men van einde en verre…”

  In de volksmond bekend als“ Jan Pek” .

  Frans had een voorliefde om verkleinwoordjes te gebruiken. Ik denk soms dat Wendy Van Wanten bij hem in de leer is geweest!.
  Het hoger vermelde winkeltje was gelegen aan de Melaan nummer 2.

  Men verkocht er alle mogelijke zaakjes uit bokaaltjes en vaatjes. Sjongens toch, dat geurde daar naar alles en nog wat. Voor ons , klein mannen, was het het ideale winkeltje. Je kon er binnen stappen door een half-deurtje en gewoon vragen: Voor zeven sens en half(x) flierbollen. Die werden gewogen in een weegschaal die aan het plafond hing, waar wij wel achterdochtig naar loerde of de wijzer wel correct in ’t midden stond.

  Nostalgie……

  X= was feitelijk 15 centiemen, maar in Mechelen zei men steeds zeven-sens-en-half. Zo had je ook: twelf-en-half–sens = 25 centiemen. Waarom men de centiemen steeds halveerde weet ik echt niet.

  Verder nog veel lui zweet gewenst van uit den Hoek!(27° binnen-33° in de schaduw op ons koert—je!
  Josvandenhoek
 • SOFA:uit een NUTRAALE KLOK.Maandag 14u02 terras 6per binnen 3.Zet mij binnen aan tafel,5min later een van die 3 per willen betalen,doen aan de deur het bekende teken mat duim en wijsvinger.Een dame die op het terras zat met haar vriend(?) komt binnen en ontvangt.Ze blijft nog wat rommelen achter de bar en uiteindelijk (na 8minuten)komt ze vragen of ik wat wil.Bestel een Palmke en leg 2¤ op tafel.Palm komt op tafel 2¤ weg,dame gaat terug op terras zitten.....Bestel nog een Palmke en vraag nu hoeveel moet ik u a.u.b? 2¤ !! Das me toch wat veel,zien ze daar misschien gepensionerde niet graag komen?Van mij zullen ze in elk geval geen last meer hebben.
Inhoud syndiceren