Recente reacties

 • @ Lies : Kunt ge ons daar een fotootje van bezorgen ?

  gimycko
 • @ G.L. :

  Blijft de bibliotheek in Hombeek bestaan of moet den bompa aan zijn kleinkinderen een iPad geven met duizenden Dinosaurus-app's ?

  gimycko
 • Gim, ge zit er volgens mij helemaal naast. Vanaf hun eerste stapjes kijken kinderen naar datgene wat " de markt " hun rijkelijk voorschoteld via alle mogelijke reklame kanalen en dat zijn bewegende beelden op TV, computer, laptop, cinema en wat nog allemaal meer. Boeken lezen en schaken zitten in de lift naar beneden. Daar waar de klappen vallen beste Gim en dat is volgens mij onomkeerbaar met alle gevolgen vandien voor de bibliotheek en de schaakclub. Dus moet er goed worden nagedacht waarin we in de toekomst ons subsidies nog steken. Het is niet " durftevragen " maar " durftedenken ".

  G.L.
 • Vele vragen allemaal, laten we proberen om er op te antwoorden. We denken dat er meestal gewoon een gegids ritje zal inzitten, zonder meer. Maar toeristen willen tegenwoordig vaak meer  ... vandaar. Taxiritjes doen we niet, want we zijn geen taxi uiteraard. :-) De eerste toeristen waren alvast heel erg positief.

  Het koppel van de elektrische hulpmotor is me niet bekend. De zijkanten kunnen niet worden afgesloten maar dat is denk ik ook niet nodig. De zijwind heeft bvb niet zo erg veel invloed op het rijgegedrag. Draaien doe je natuurlijk niet tegen de topsnelheid van ca 18km/h

  De batterij (1,536 Wh) kan een behoorlijk eind mee, snel omwisselen zit er niet in, want het omwisselen van de batterij is een hele ingreep.

  Onze ambitie is in eerste instantie vooral binnen de zone 30 van de ring te blijven, maar je mag gerust zijn G.L. we kunnen wel tussen de paaltjes door.

   

  peter
 • En Mon, is dat ding ook geschikt voor bewoners van Nekkerspoel, Nieuwendijk en Pasbrug? Of moet ge dat daar op uwe rug onder de bruggen dragen ?

  G.L.
 • Waar is de tijd van wetten tegen koppelverkoop? Moeten gidsen absoluut 'aperitiefarrangementen' hebben bij fietsen en torentraplopen? Even dacht ik een riksjaparcours uit te stippelen om calorieën te helpen verbranden, maar die blijken in kWh uitgedrukt. Hoeveel Nm koppel verkoopt zo een ding?

  Eerlijk, dit is een tof initiatief. Ook als echte stadstaxi te overwegen, maar dan wordt die laatste vraag meer dan een boutade. We hebben enkele steile straatjes waar klanten kunnen wonen. Kan een bijna lege batterij snel omgewisseld worden om de voertuigen (mits genoeg bestuurders) maximaal te blijven inzetten, of hoe langdurig/ver gaat een oplading praktisch mee en wat is de laadduur? Zijn geregelde medische en/of technische controles vereist zoals voor gewone taxi's?

  Heeft een gidsfiets zeer snel te bevestigen (doorzichtige) bachen voor de zijkanten aan boord? Tot welke zijwindsnelheden kan met of zonder bachen veilig (traag) omgedraaid worden naargelang de hellingsgraad, met een enkele hmm, gewichtige passagier aan de lage zijde? Liefst niet in toeristisch bedrijf proefondervindelijk uit te vissen.

  Mon
 • Eric,

  In de tweede helft van de 16de eeuw kwamen inderdaad parochieregisters voor. Dat het gedeeltelijk ook al vanaf het Eerste Concilie van Trente verplicht was, wist ik niet. Zou het die eerste jaren niet slechts bij een principiële beslissing gebleven zijn? Ook na het Tweede, zoals je zelf een beetje toegaf, werden die nog niet overal bijgehouden en anders meestal zeer slecht. Hoe zou de nauwgezetheid sinds het Derde verifieerbaar geworden zijn? Kon de 'controle' beperkt zijn tot 'Er bestaan registers' en anders zelden of nooit tot afzetting of overplaatsing leiden? Vanaf het Eeuwig Edict van 1611 schijnt het iets meer veralgemeend en verbeterd te zijn, maar nog niet voorbeeldig.

  Kardinaal is ook nu nog geen hiërarchische titel. Ik vermeldde de (op 18-jarige leeftijd ontvangen) eretitel slechts kort, om G.L. duidelijk te maken dat landvoogd Albrecht overduidelijk een vooraanstaand katholiek was. Dat maakt het voor hedendaagse mensen begrijpelijker, dat de burgerlijke administratieve plicht opgelegd werd aan pastoors. In zekere zin werden die aldus een soort ambtenaren. Toch werd die rol amper beter dan eertijds vervuld (zie bvb. Nele Bracke). Dat bleef zo ook onder de Oostenrijkers, tot Maria-Theresia bij Edict van 1778 hun zakken ervoor vulde (art. XIX) en desnoods boete aanrekende (art. XXI).

  Mijn 'gegoede' sloeg in de link nadrukkelijk niet op parochieregisters, maar op de oudere soorten documenten. Daarbij dacht ik o.m. aan de lijsten der poorters (burgers) in de steden. Daartoe kwam niet iedereen in aanmerking want slechts wie met genoeg kapitaal in een stad kwam wonen, werd officieel ingeschreven. Dat gold zelfs voor een poorter uit een andere stad en er bestond bij mijn weten geen systeem voor uitwisseling van gegevens tussen de steden. De inwijkelingen hadden dikwijls nog geen geboortebewijzen en men verliet zich dan op hun mondelinge aangifte. De adel hield natuurlijk vanouds haar afstamming goed bij. Voor er in de parochie een register was, noemde een lijst de boerenjongens en -meisjes die aangetrokken waren als huis- of kloosterpersoneel in de stad? Bleven die hier van de eerste tot de laatste vrijgezel en kinderloos of wat is daarover genoteerd?

  De kern van mijn uitleg was, dat Alva geen parochieregisters in brand stak. Daarover zijn we het toch eens, dus beiden oneens met die (in deze rubriek herhaalde) bewering van G.L. In de gisteren gelinkte recente rubriek had ik iets meer ingegaan op de praktische onvolkomenheden die o.m. tot verschillende spellingen en andere afwijkingen aanleiding gegeven hebben.

  Voor de oude registers, waar ze bestonden en in hun staat, blijven we wel dankbaar. Dat het in en bij Mechelen nogal meeviel, zal wel iets met ons zowel wereldlijk als kerkelijk statuut en bijgevolg close toezicht te maken gehad hebben. :)

   

  Plunderingen door onbetaalde muiters kwamen in die tijden voor. Ook werd 'muiten' een excuus voor oogluikend toegestane plunderingen om soldij te compenseren. Maar Alva en zoon lieten hun on- of onderbetaalde soldaten in de Nederlanden er geregeld lustig op los plunderen. Nog niet in Bergen, maar daarna was de Spaanse Furie van Mechelen helemaal geen muiterij maar een gerichte strafexpeditie en niet hun laatste zware oorlogsmisdaad. Zonder hen waren vier jaar later Maastricht en Antwerpen wel muiterijen.

  Mon
 • Ik durftevragen :

  Wat is het bibliotheek-doelpubliek bij jonge kinderen ?  Tussen 6 en 12 zijn deze heel nieuwsgierig naar kennis en coole plaatjes : Taalboekjes, fotoboeken van dinosauriërs en planeten, avonturenliteratuur en natuurlijk stripverhalen.  Als ze wat ouder zijn laten ze dat alles wat achterwege totdat ze, eens ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt, opnieuw naar de boeken grijpen of opnieuw een bibliotheek bezoek.

  Maar wat is ook hip bij vele jonge kinderen tussen 6 en 12 ?  Schaken !

  HLN : Schaken bij kinderen steeds populairder

  Nu zijn er wel schaakclubs in het Mechelse, waaronder o.a. de TSM Schaakclub, maar die zullen vermoedelijk hun vaste dagen en uren hebben.

  Dus, waarom geen schaakborden plaatsen in de nieuwe Mechelse bibliotheek ?  Dat kost geen geld.

  De klein mannen kunnen dan 24 / 7 langs komen om eens te kijken of ze tegen iemand onbekend een matchke kunnen spelen.  En zijn ze het na één of twee spelletjes beu, dan kunnen ze nog altijd wegduiken in de leeszaal met een goed boek of stripverhaal.

  Schaken tussen de boeken door, als het ware.

  gimycko
 • @ Eric : Blij om hier ne kenner te hebben.

  En de Mechelaren, bij wie hebben die allemaal gevochten ?  Want als één van de 17 Verenigde Provinciën zullen zij ook wel eens buiten de Heerlyckheit hebben gekeken om te zien wat daar allemaal te "verdienen" viel.  Zaten deze Mechelaars misschien ook in de (huurlingen)legers van Brabant of in de legers van Vlaanderen ?

  ;-)

  gimycko
 • Yes Sir ;-)))

  G.L.
 • @ Wel Gimycko,

  Het was destijds 16de-17de eeuw een normale zaak om bendes/soldaten in te huren om voor een bepaalde veldheer het slagveld op te gaan.

  De huurlingen in Spaanse dienst, tijdens de 80 jarige oorlog, stonden wel onder bevel van Spaanse officieren.

  Nationale legers had men niet, en de militaire macht van de machthebbers was meestal te klein en onvoldoende uitgerust om grote confrontaties aan te gaan.

  Die huurlingtroepen vochten voor diegene die eerst was en of meer betaalde dan zijn tegenstander, of een goed vooruitzicht gaf op buit via plundering.

  Ook Schotten en Duitsers vochten voor veldheren tegen betaling (bv voor Willem van Oranje Nassau Dillenburg)

  Deze troepen zwierven door het toenmalig Europa van slagveld naar slagveld.

  Het plunderen in onze regio's, waar deze troepen voor gevreesd werden, was voornamelijk te wijten aan het niet tijdig of niet  uitbetalen van de soldij.

  Zo is de hierboven aangehaalde Spaanse furie te Antwerpen en te Mechelen, ondermeer mede veroorzaakt door dit feit, waardoor de huurlingen gingen muiten met het gekende gevolg

  Eric

 • @ Mon

  voor Alva's tijd in onze contreien, werd reeds  tijdens het eerste concilie van Trente 1545- 1547, de verplichting aan de parochiepriesters opgelegd een register van huwelijk aan te leggen ( om oa inteelt te vermijden bv neef / nicht) de doopregister was wenselijk vnl om te weten hoeveel zieltjes onder de 7 jaar er in de dorpen enz waren.

  Tijdens het tweede concilie van Trente 1551-1552 werd de verplichting opnieuw bevestigd en deze maal werd ook het overlijdens register er aan toegevoegd.

  Het derde concilie van Trente 1562-1563 voegde de verplichtg eraan toe dat de Aartspriester van het bisdom jaarlijks een visitatie moest verrichten bij de lokale geestelijken, zeg maar controle op de boeken.

  En Mon, iedereen werd genoteerd in de parochieregisters, niet alleen de begoeden.

  Zo vind ik een mijner voorvaders in het dorp Leest terug in de overlijdensregister van 1593, en hij was maar een gewone cossaert.

  Dit alles moest geschieden met onmiddellijke ingang, maar sommige dorpspastoors hadden tientallen jaren later hun zaakjes nog niet op orde, vandaar de controlemaatregel.

  In de meeste steden was de registratie, door de gedurende bevolkingsaangroei, reeds veel vroeger, zelfs voor het concile.

  Zo vindt men in het Mechels stadsarchief reeds parochieregisters vanaf 1519

  Met alle respect Mon, maar het zeer katholieke echtpaar waar u naar verwijst had totaal niks te maken met de invoering van de parochieregisters,mogelijk hebben ze bijkomende richtregelen verstrekt  ivm de toepassing, 

  en kardinaal is/was trouwens een kerkelijke eretitel waar destijds  geen geestelijke priesteropleiding voor nodig was (cfr o.a. de Borgia's ). 

   

  Eric
 • Eric, met die stelling over de inteelt zit u heel juist. Dat liet zich vaak blijken door gepaard gaande dodelijke ziektes bij kinderen. Het was vaak de oorzaak dat er tien of twaalf kinderen gekocht werden waarvan er zes of zeven stierven. Er waren destijds ook geen medische hulpmiddelen om de sterfte te bekampen.

  G.L.
 • @ G.L.

  ik beschik over de copies van de parochieregisters van Hombeek

  -dopen 1591-1797 (invoering burgerlijke stand onder Franse bezetting)

  -huwelijken 1592-1797 (invoering  B.S. onder Franse bezetting )

  en niet alles is verloren gegaan onder Spanjaarden hoor, er is meer definitief verloren gegaan van parochieregisters tijdens de periode van de Boerenkrijg 1798, voornamelijk in Klein-Brabant en de Kempen.

  Eén van de daders van het opfakkelen was ondermeer onze Emmanuel Benedictus Rollier, die daarmee trachtte te verhinderen dat de Franse bezetter aan de lijsten van "conscripts" kon komen via de doopregisters.

  Eric
 • Is deze Roger Van Kerckhoven een ver familielid van de Mechelaar Willem Frans Van Kerckhoven ?

  gimycko
 • :-D

  gimycko
 • @ G.L. :

  Laat ons iets weten als de Fietsgids ôôt Mechele-Stad Oembeik Deurrep aandoet.

  Goed ?

  ;-)

  gimycko
 • Hoera !  Iemand uit Meldert ontdekt ook de kracht van muurbloemekes !

  HLN - Afwasmiddel uit klimop

  gimycko
 • @Gimycko; Zorroën is dat het Spaanse equivalent van het werkwoord vossen?

  Jokke oep zeun blokke
 • Ik ken iemand die nen oave pjèrremeule weg doe. Da staat oek nog tien en tander oep. De pjèkkes meschien ?

  G.L.
Inhoud syndiceren