Recente reacties

 • Hierbij de gevraagde burgemeester:

  peter
 • Dank u heren ! 'k ben weeral wat wijzer geworden in mijn oude dag.

  Roger Kokken
 • Inderdaad Jos, da's er "boenk op". De volgende afbeelding dateert van 1917.

  Weet er iemand van wanneer de benaming Rode-Kruisplein dateert?

  Nu nog

  • de rest van de namen vinden: een 19eE architect en een 19eE burgemeester.
  • waar(op) vinden we deze afbeelding?

  Ter info: AVH (= allicht August Van Haesendonck), maar dat is NIET de architect die we zoeken!

  peter
 • @ Jos Nys

  Jos je klopt me in een millimeterspurtje. Ik denk ook dat die plaats de meest logische is. En zekerals Peter de boel cryptisch heeft zitten omschrijven. Maar defaitistisch als ik ingesteld ben zal het weer wel ergens anders zijn!

  Een veel minder groot kenner van deze stad

  jef van ransbeeck
 • "Het heeft misschien iets te maken met "de haven" achter de oude zwemdok. Daar is een kaai, zo ongeveer aan het oude douanedepot. Er is een link Dessain/bouwen zwemdok, maar ook bouwen keerdok/haven.

  Er was ooit een plan voor een zeehaven, niet via de Dijle, maar via de Leuvensevaart. Maar daar had Dessain niets mee te maken."

  Van een groot Mechelen kenner.

   

  Nys Jos
 • Peter, ge hebt u laten leiden door "weiden als wiegende zeeën" zeker? De beestjes worden "geweid" maar soms ook "gewijd", dat laatste dan met Sint-Hubertus...oei oei ik krijg al bijna de ziekte van Some jef Human Lauwers...

  aNoniem 7
 • De Frans Broersstraat was een naamloze aardeweg tot die iets na het midden der jaren 1960 Sint-Lambertus- of Sint-Lambrechtsstraat gedoopt werd. Al na enkele jaren kreeg ze de burgemeestersnaam. [Buiten mij als bron en zonder gericht zoeken in archieven, zal men de oorspronkelijke naam in die tamelijk korte maar toch recentere periode niet tegenkomen, meen ik.] Al die schilders moesten toen nog lang op de aanleg van hun straat wachten.

  Iemand zette aan tot diep nadenken en ik kan er ook niet aan doen dat ik wat traag ben om alles op een rijtje te zetten. Wees geduldig of lees vooral niet verder.

  Karel Dessain is in september 1944 gestorven, dus was een nog voor WO II naar hem genoemde kaai een eerbetoon bij leven. Een bescheiden man zou moeilijk een straat naar zichzelf kunnen laten noemen hebben, maar Dessain was van 1909 tot 1941 burgemeester (even door zijn broer waargenomen tijdens WO I, en Karel opnieuw na de Bevrijding maar de dag erop stierf hij). Hij werd in 1922 geridderd omwille van verdiensten in WO I. Dateerde de Karel Dessainkaai dan uit 1918-1922? Dat kan kloppen gezien de riddertitel niet in de straatnaam voorkwam. De vraag lijkt me dan te zijn: Welke kade kreeg haar huidige naam zeker na 1918, mogelijk rond 1922, iets waarschijnlijker pas [kort?] na de ondergang van zijn schepencollege in 1924 toen een kaai + een titel wat teveel van het goede kan geleken hebben.... Of juist later, toen een Ridder Dessainlaan meer klasse voorspiegelde dan een industriële kaai?.

  De Haver- en Zoutwerf ('Quai' in de Franse straatnamen) kregen hun namen al veel eerder, om nog maar van de Tichelrij te zwijgen. De Vismarkt en de Lange Schipstraat (met een klein stukje kade) zijn ook niet piep. Dijle... volgens mij ook niet. De Winketkaai... Wanneer werd de aardenwal een kade? Dat zal geweest zijn toen reeds onder Dessain de Keerdok werd aangelegd als sluitstuk van de waterrevolutie van Sus Broers. Die oever heette in 1901 nog de Dreef of zo: in het Frans 'la Drève'.

  Bedoelde Peter met "naast" in feite 'daarenboven', op hetzelfde tijdstip doch geografisch elders? De Slachthuisvest ofte Guido Gezellelaan was hooguit voor een klein stukje een kade. Tinel en zwartzusters hadden al eerder hun vest. De Buitenwaartsche Zwartzustersvest werd naar 't schijnt al in 1899 Frans Halsvest. De Keldermansvest had nog niet het huidige hoge muurtje maar misschien wel het lage dat ik er nog geweten heb en er was allicht nooit een bedrijfskade. Is die naar de hele architectenfamilie genoemd? Dan raken we nog niet dichter dan de 16e eeuw - en de huidige naam zou uit 1898 dateren, in elk geval rond de tijd van de Frans Halsvest.

  Bedoelde Peter met "naast" dan toch er fysiek nevens? Dan lijkt de Winketkaai uitgesloten tenzij men om een zeer duistere reden die straatlengte in etappes zou genaamd hebben (zoals tot aan, resp. voorbij de Spreeuwenhuisstraat) ofwel indien men de Keerdokkade aan de ten tijde van de vermoede naamgeving nieuwe zwemdok een naam wou geven... Tiens, welke architect zou die getekend gehad hebben? Zijn plannen dateerden al van 1897 en eind de 19e eeuw was in de Polderstraat al de brouwerij-mouterij Versailles neergepoot naar het ontwerp van die Van Haesendonck.

  Feit:
   De Frans Broersstraat, die reikt tot de Sporthal gelegen aan de Polderstraat maar tegenwoordig met officieel adres Winketkaai 39 en 'Winketkaai' toegevoegd aan de naam, is naar een burgemeester genoemd.
  Zwak punt: Peter stelde dat er 'naast' die Dessainkaai een straat naar een andere burgemeester genoemd 'was' en dat vroeg tijdtip (en het vergangen karakter) geldt niet voor de Frans Broersstraat. De naam Olivetenvest was 19e-eeuws en dus ouder dan de kaaien; ik vind geen spoor van bestaan van enige periode tussen de namen Slachthuisvest en (vanaf 1933) Guido Gezellelaan; de oude naam van de Polderstraat was Pissestraat en ik vernam nooit dat een van de overige drie, rond of na die tijd bebouwde, straten nabij de Winketkaai een voorlopige naam naar een burgemeester zou gehad hebben (ze verwijzen elk naar een voorafgaand lokaal gegeven).

  Hypothese:
   Vermoedelijk in de jaren rond 1920, aan de toen recente Keerdok met aan één kant een kaaimuur tot de toenmalige brug aan het eermalige Winket, en elk op een zeer toepasselijke locatie,
   - werd de 'Dreef' een Karel Dessainkaai (de voleinder de pluimen opstrijkend want Sus Broers van een op dat moment verkeerde partij geweest zijnde) en later Winketkaai;
   - werd aan overzijde de kade van bij het sas tot langsheen de pas opgetrokken (nu Oude) Zwemdok naar zijn architect een (August) Van Haesendonckkaai 'met ckk' en later (indien niet naamloos) een onderdeel van het Rode Kruisplein.

  Ook voor een Van Haesendonckkaai vond ik nog geen Internetspoor. Het is me trouwens niet duidelijk waarom men een 'andere-burgemeesterstraat' en de Van Haesendonckkaai van die namen zou beroofd hebben.

  SomeHuman
 • Hierbij dan toch iets gevonden op het internet, dus er is nog hoop voor de mensheid, Roger.

  Ik moet toegeven dat Some er erg dicht bij is. Alleen dateert de benaming van de Karel Dessain Kaai, van voor de periode die hij aangeeft. Ze bestond volgens mijn bronnen reeds in 1917, en ze moet er gekomen zijn na 1904??

  Het gaat hem dus over twee kaainamen en een straatnaam, die zich in een directe omgeving van elkaar bevinden. De naam van de straat is naar een andere Mechelse oud-burgemeester genoemd. Van die straat zijn wel sporen te vinden op het internet trouwens, maar wie kan ze vinden?

  Er is trouwens al ooit een MechelenBlogt item aan gewijd geweest (gemaakt door gimycko), zonder dat iemand deze straatnamen opmerkte. :-) Want elke voorkant heeft ook een achterkant natuurlijk!!

  Tip: De andere burgemeester die we zoeken is een liberaal burgemeester, en heeft zoals BS ook heel wat jaren burgemeesterschap op de teller.

  (het wordt hoe langer hoe verbazender trouwens)

  peter
 • Mark, ik vrees dat de Dessainkaai steeds een misterie zal blijven. Ik ken Mechelen behoorlijk goed maar ik heb er nog nooit van gehoord of gelezen.

  Roger Kokken
 • Wel, vermits de reacties stilgevallen zijn: hier het antwoord dat iedereen me stuurde:

  We zien hier een deel van het vroegere Sint-Pietersgodshuis in de Gerechtstraat.

    

  Roger Kokken
 • Wat een ongeloofelijk boeiende zoektocht zeg !!! Zelf zou ik het niet weten en ook alweer veel opgestoken uit reacties hier van zij die toch al een en ander weten van de Mechelse Geschiedenis !!

  Benieuwd naar wat de uitkomst zal blijken...

  markec
 • Tièns, Frans Broers was dan wel een burgemeester, maar de straten in de buurt lijken me allemaal genoemd naar kunstenaars(Ost, Wynants, ,Blickx, De Troyer...)

  Jan Smets
 • toch niet de winketkaai? in de buurt is daar de frans broersstraat maar wie was dan die 19de euwse archtitect dan en "was" genoemd naar denk denk denk, hier mag het hardop

  malenie
 • Het leuke is dat op heel internet geen enkele link te vinden is :-) (lacht in het vuistje)

  Of toch?

  In welk periode zou men dit gedaan hebben? Luc geeft een aanzet, maar hij is te laat. De benaming dateert van vroeger dan WO II.

  Het is ook geen herbenoeming, maar een 'voor'-benoeming. De kaai heet nu anders. :-) 

  Naast de Karel Dessain Kaai, was er ook een kaai genoemd naar een 19e eeuwse architect, en een straat naar een andere burgemeester vernoemd. :-)

  Allez, nu jullie weer...

   

  peter
 • Ik weet het niet. Ik ga ervanuit dat toen straten en pleinen hernoemd werden om de verdiensten van de ene of de andere postuum te ' vereeuwigen '. Volgens die redenering zou de poging tot herbenaming van na WOII dateren. Omdat zo duidelijk over een ' kaai ' gesproken wordt zou het een bestaande aanlegplaats voor schepen moeten geweest zijn. 

  Misschien wou iemand na een lange hete kroegentocht op de Vismarkt de Haverwerf hernoemen?

  Luc
 • Klinkt plausibel Geert...

  Jan Smets
 • Neen Jan, de afleidingsdijle met de sluizen is er gekomen onder burgemeester Frans Broers.  Vandaar de benaming "de sluizen van Sus".

  Roger Kokken
 • 1 van de kinderen stuurde dit door met de mededeling, precies in onze tuin gefotografeerd !

  Deze ligt aan het 1e veld van Sporting Club Mechelen. De foto is vanuit die richting getrokken, maar nog meer naar de spoorweg toe.

  Nu bestaan de Leemputten nog op kaart, langs de gracht van het domein van Coloma en de terreinen van Sporting.

  Voor de aanleg van Jubellaan en Colomalaan stonden hier huizen en die sloten aan op de Oratorenstraat met een kiezelweg die doorliep naar het spoor met Stenenmolenstraat en Half Galg aan de spoorwegtunnel.

  Wellicht kwam het geschut via de Brusselsesteenweg door de tunnel naar de plaats van de foto, de huizen van de Leemputten lagen zo georiënteerd en dan kan het beeld daar zijn genomen. De fotograaf met de rug naar de spoorweg.

  Geert Buelens
 • Some, de krak bij uitstek voor dat " onder de boten duiken " was in de jaren vijftig den dikke Mille. Het was een Mechelse beroepsmilitair die deze discipline perfect onder de knieen had. Ik geloof dat hij longen van een olifant had want aan de canoclub zwom hij onder water de vaart over van den ene kant naar den andere. En de vaart was daar nog een beetje breder dan in den Hanzewijken hoek zeune.

  G.L.
 • Ik kan niets terugvinden van die Karel Dessainkaai...  Zou het misschien een  tijdelijke benaming geweest zijn van een stuk vest aan de afleidingsdijle, genoemd naar burgemeester Dessain.  Is de afleidingsdijle er niet gekomen tijdens zijn mandaat?   Loutere gok hoor...

  Jan Smets
Inhoud syndiceren