Recente reacties

 • (G)een winketbrug over dijle

  laten we stemmen!

   

  marcanne
 • Zou wel kunnen Peter, iedereen gooit zoiets niet weg hé.-)

  G.L.
 • Roger, iedereen heeft niet het geluk om in Schiplaken te wonen hé. Een beetje beter koop zal het zeker zijn.-)

  G.L.
 • De verhalen gaan dat deze brug is afgebroken en naar het buitenland (Amerika?) is verscheept?
  Heeft er daar iemand informatie over, of is dat een Indianenverhaal?

  peter
 • Onze stem deze 5e oktober van 10 tot 16.30 uur op het stadhuis (in de gotische Keldermansvleugel) gaat om opnieuw en dan nog steeds:

  - "het grootste skeletuurwerk ter wereld" (juister: de vier wijzerplaten van dit volledig opengewerkt type, want het uurwerkmechanisme is al aanwezig en in werking)

  - "het grootste kerktorenuurwerk ter wereld" (waarvoor de wijzerplaatdiameter de maatstaf is)

  SomeHuman
 • @janarthurleo & iedere democraat:

  Louter stadsbewoners omdat de beslissing over het Vlaams geld al genomen is, zonder referendum. Vlaanderen eiste daarbij dat de Stad haar 12% ophoest; zo niet, dan besteed Vlaanderen haar middelen anders (en allicht elders) en dat is haar goed recht. De facto dwong Vlaanderen de Mechelse gemeenteraad om binnen een niet al te groot tijdsbestek een beslissing ter zake te nemen. Maar de Mechelse politici durfden hun verantwoordelijkheid niet zelfstandig opnemen in de gemeenteraad. Zij namen dus de beslissing om te gaan beslissen wat bij nader onderzoek of na advies het beste zal blijken. Het staat een gemeenteraad vrij om de aard van dat onderzoek te bepalen en om haar adviseurs te kiezen. Volgens onze gemeenteraad zouden 8.000 mensen (niet noodzakelijk inwoners maar wel meer dan 10% van het aantal stadsinwoners) die een petitie voor de uurwijzerplaten steunden, betekenen dat er genoeg mensen geïnteresseerd zijn (teveel om foert tegen Vlaanderen te zeggen of stilletjes de tijd te laten verstrijken). In dat geval achtte de gemeenteraad de geïnteresseerde inwoners, inzake kiesgerechtigden en 16- en 17-jarigen (waarvan de meesten kiezers zullen worden) die de moeite nemen vrijwillig te gaan stemmen, in deze aangelegenheid de bij uitstek te raadplegen experts.

  Bij een petitie viel te verwachten dat gedurende zeer geruime tijd her en der maar vooral in het toeristische centrum met de Toren in volle zicht, mensen op straat aangeklampt zouden worden. Indien dan niet-Mechelaars gediskwalificeerd zouden gebleken zijn, zou dat nogal onbeleefd overgekomen zijn bij de aangesproken toeristen (die men veelal op het zicht niet uit inwoners kan herkennen). Het blijft echter toch evident dat een gemeente haar finale beslissingen niet afhankelijk maakt van de opinie of de wil van niet-inwoners en dus voor de bepaling van de uitslag bij referendum louter inwoners inspraak verleent. Stel je voor dat een populaire BV de Antwerpenaren zou oproepen om ons eens een flinke loer te draaien... Dat was ook een zeer goede reden om bij de meer open petitie geen 'NEE' aan te bieden: Toen ging het er om interesse te meten, niet om al een beslissing te bepalen (en een massa Antwerpse NEEs zou quasi alle Mechelaars JA hebben doen willen).

  Dit is m.i. de rechtvaardiging om alleen inwoners vanaf 16 jaar op zondag 5 oktober van 10 tot 16.30 uur toe te laten tot de stemming op het Stadhuis.
  Het betekent niet dat ik die wijze van besluitvorming goedkeur, wel dat ze principieel toelaatbaar is en binnen haar genre verstandig ten uitvoer gelegd werd. Mijn interesse is groot genoeg om te gaan JA stemmen, maar ik had liever gehad dat onze burgervaderen (m/v) die meest redelijke beslissing zelf zouden genomen hebben en wil zeker niet voor elk thema dat me aangaat moeten komen opdraven. Als die dames en heren het lef hebben zich te laten betalen, moeten ze ook hun job durven doen. Ik zal hen de rekening wel presenteren als ik later nog een keer ga stemmen - ongeacht of we dan de wijzerplaten zien hangen. Ik raad zowel JA- als NEE-stemmers hetzelfde aan en hoop dat wie op 5 oktober iets beters te doen heeft, bij de minder vrijwillige stemming uit principe het ongenoegen over de methodiek ook zal laten blijken.

  P.S.: Als ik even aan politieke manipulatie mag doen: Het eisen van een petitie vooraleer een uurwijzerplaat zelfs maar overwogen ging worden, wijst erop dat het stadsbestuur heimelijk hoopte dat de PRO-beweging onvoldoende volk ging kunnen mobiliseren en het bestuur dus het hele uurwijzerverhaal ondanks mondelinge steunbetuigingen had mogen overboord gooien, de handen flink in onschuld schrobbend. Aan wie dit stadsbestuur niet overmatig genegen is en de torenuurwijzerplaten niet echt heel vreselijk zou vinden: Ga eens lekker JA stemmen. Wedden dat men ons die petitie- en referendumtoer dan nooit meer zal lappen?

  SomeHuman
 • ID voor een volgende volksraadpleging : Herstel van de Provincie !

  Een simpele Yea of Nay volstaat.

  gimycko
 • Proficiat G..L. !  Ik sta telkens in opperste verrukking wanneer ik vaststel hoe jij je van de kunst hebt meester gemaakt om bij elk blog zo'n uitermate interessante en terzake doende commentaren te posten..  Men moet al heel ver in het verleden duiken om je evenknie te kunnen vinden.  Gewoonweg groots !!

  Roger Kokken
 • @ Jan uit Mechelen :

  Zolang ze elkaar maar niet met tomaten gaan bekogelen, want voor je het weet zitten we hier dan met een Tomatina (mirror) !

  ;-)

  gimycko
 • Dus, hierom gaat het echt.

  SomeHuman
 • G.L. en SH hebben elkaar gevonden !  Daar bloeit iets mooi...

  jan uit mechelen
 • Some, nog één keer ondanks uw kort geheugen. Gernout en Mauspi, al vergeten dat slagveld in Ieper waar al die mensen hun spaarcenten verspeelden. En nu de Arco affaire waar onze gieren via allerhande truc's een ontsnappingsroute zoeken. Ge moet dat maar eens gaan vertellen tegen al die gedupeerden maar pas op dat ze u niet lynchen zoals in Irak. En al het andere is lulkoek Some.

  G.L.
 • "Geeeeeuw", "gezaag", "geef die kleine zijnen tutter es", "kinderlijk gelul", "Communisme", "Tsjevenstreken"...  Ken je nog woorden voor met enige kennis van zaken gedane onbetwistbare vaststellingen? En je weet al langer dat ik de Operatie Gutt beter ken dan jij, G.L.

  Je strategie om na elke bijdrage over het onderwerp, die meteen naar de achtergrond te duwen door onzin te komen verkopen welke er niets mee te maken heeft...  kan jou evenmin tot eer strekken. Dus, hierom gaat het echt.

  SomeHuman
 • Some, en de rente op spaarboekjes die op 0 staat telt ge niet mee. Ooit van GUT gehoord beste Some. Ga maar gerust naast Luc zitten met jullie Tsjevenstreken.

  G.L.
 • Het is een puur kapitalistisch financieel systeem dat die situatie bewerkstelligde en in stand houdt, G.L. Of dat asociaal zou zijn is verre van evident maar Luc stelt gewoon die lage intrestlasten vast en gaat dus niet fout door de bocht - jij vloog er wel grandioos uit.  ;-)

  SomeHuman
 • Luc, en wat dat geld betreft ga je toch vreselijk uit de bocht. Volgens uw redenering kan je nu gratis geld lenen van mensen die daar hun heel leven voor gespaard hebben. Communisme puur beste Luc. Ik zou me schamen om nog buiten te komen. 

  G.L.
 • ik tel af naar 5 oktober...

  malenie
 • Luc, dat is nogal wiedes dat een torenuurwerk op een toren thuis hoort en niet in een striptease bar. Al het andere ??? En Gim het mag ook een cartoontje van Henning zijn.

  G.L.
 • @Kevin: ik zal je in deze woordenoorlog nog wat pro-argumentjes geven:

  - Verminking van den toren? Als ik kijk naar de misseleeuwse muurschilderingen achter de later geplaatste zijaltaren in de OLV kerk en de kathedraal dan consteer ik gewoon dat bij restauratie, die muurschilderingen terug werden ' openbaar ' gemaakt en, wat belangrijk is, op de plaats waar ze altijd gestaan hebben. Zelfs het feit dat ze achter een schilderij van Rubens en Van Dijck hingen. Je kan zeggen dat dat niet mooi is maar die altaren met hun schilderijen horen daar thuis, je gaat ze niet verplaatsen of wegnemen. Vandaar dat een torenuurwerk op een toren hoort en nergens anders.

  - Er is geen geld voor? Als we alle auto 's die gekocht werden met geleend geld wegdoen, dan zou het een stuk rustiger zijn in Mechelen. Het percentage om geld te ontlenen is nooit zo laag geweest als nu en veel mensen laten hun leningen herzien zodat ze minder moeten betalen en er geld vrijkomt voor nieuwe investeringen. Er is dus wel geld voor.

  - Wijzerplaten zijn niet meer nodig? Bioskopen waren niet meer nodig na de opkomst van de tv, papier was niet meer nodig na de opkomst van de pc, polshorloges waren niet meer nodig na de opkomst van de gsm, vinylplaten waren niet meer nodig na de opkomst van de cd ... enzovoort. Kijk gewoon rond: alles heeft zijn plaats!

  Tot zover dit reclameblok, nu terug naar onze politieke tribune ;-) 

  Luc
 • Ulm heeft de hoogste gerealiseerde kerktoren, welke echter (anders dan die ook zonder klok van Zierikzee met 62 van de geplande ±130 meter) niets met de St.-Romboutstoren te maken heeft, G.L. De tamelijk kleine toren van de O.L.V.-basiliek van Tongeren en dezulke van de Tiense St.-Germanuskerk dienden wel zoals onze trots als stads- en belforttoren en werden aldus door Unesco erkend, maar gelijken net als hun wijzerplaten allerminst op de onze.

  De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwetoren daarentegen is tot zijn huidige hoogte geraakt quasi gelijktijdig met de Sint-Romboutstoren, werd ook gefinancierd door de stad, werd ook de facto benut als belfort, werd op hetzelfde moment door Unesco erkend als Werelderfgoed in de categorie 'Belforten in Vlaanderen en Wallonië' (later uitgebreid tot 'Belforten in België en Frankrijk') en had toen terdege zijn wijzerplaten van exact hetzelfde type als die welke twee eeuwen lang Sint-Rombouts hadden gesierd - want het zijn verkleinde kopies (van 1865) van de onze (van 1706). In Antwerpen hoort er nu echter ook een minutenwijzer bij en werden de twee concentrische ringen waar de Romeinse cijfers op bevestigd zijn, mee verguld - bij ons zouden die zwart geweest zijn al durf ik niet te zweren dat die kleur welke minst opviel bij onze destijds door rook zwartgeblakerde toren, al van meet af aan gekozen was. Volgens mij zouden die ringen hier best mat een kleur als de nu opgekuiste steen erachter krijgen om opnieuw zomin mogelijk op te vallen: Het ging hier echt om de vergulde wijzer en cijfers.

  De smallere toren van Antwerpen heeft natuurlijk ook wijzerplaten van geringere diameter, maar wel ongeveer in eenzelfde verhouding - dus met hun respectabele 6,90 meter sinds de onze verdwenen de grootste van dat type. Ze zijn daar onmiddellijk boven de balustrade opgehangen, dus onderaan de spits; bij ons horen ze meteen onder de balustrade, die hier wel hoger van de grond is zodat de middelpunten van onze wijzerplaten zowat 10 meter hoger zaten dan de Antwerpse.

  Door de cijfergrootte in een kleinere cirkel, door de extra wijzer, en door de vergulde en zwaarder uitgevoerde ringen, oogt een Antwerpse wijzerplaat veel compacter dan een Mechelse: het lijkt meer een schijf. Precies de grote diameter houdt onze wijzerplaten veel luchtiger en minder opdringerig, wijl de positionering bovenaan de Toren de ogen naar de torentop leidt i.p.v. naar de wat onbestemde plaats op de Antwerpse toren.

  Kortom: De onze was niet alleen de grootste maar ook veel sierlijker en deed de toren meer recht. Bovendien hoort bij onze wijzerplaten het technisch verhaal van het Mechelse torenuurwerk over de vinding uit 1868 van Michiels, welke tot voorbeeld heeft gediend voor de ganse wereld (buiten Groot-Brittannië). Begin dat zonder torenbeklimming maar eens uit te leggen wijl er niet eens een uuruitlezing meer is.

  En dat van de hoogste, de grootste... daar ging het de bouwers van gotische torens wel degelijk om. Ook vandaag blijft de 2e of erger bijna beschamend, mensen blijven mensen. We hebben de zekerheid om mits een minieme inspanning de 1e te zijn en dat op een plaats waar het niemand zal ontgaan. Pogingen dit te verknoeien voelen aan als 'stadverraad'. Als men toeristen wil weghouden en in kosmopolitisch gezelschap stil in een hoekje wil kruipen, zeg dat dan, want dan valt er nog veel meer te besparen.

  SomeHuman
Inhoud syndiceren