Recente reacties

 • en nu verdwaal ik in je uitleg some human, wat wil je nu concreet zeggen?

  malenie
 • Is die mooi foto uit 1904 op ebay wel degelijk van de brouwerij "DE Leeuw" van Fam. Adriaensens uit Mechelen?

  Broechie
 • Een referendum houden!

  Alex Terieur
 • Bij deze wens ik u mede te delen dat in Oebeik mijnheer en mevrouw paaltjes nog eens joeng geworpen hebben. Deze keer zijn ze in de Boterstraat ter wereld gekomen. Er is niemand die het begrijpt maar ze zijn er. Waarschijnlijk weer ene met ne pik op de auto of dat ze in 't stadsmagazoan nog ieverans oep de zolder ne stock gevonden hebben. Hartelijk bedankt om die plastic in Oembeik te komen dumpen. Amen.

  G.L.
 • En doen alsof ik er iets van af weet, zeker?  ;-)

  Malenie vergeleek niet enkel met restauratie van schilderijen maar ook met die van gebouwen tot boten, en met archeologische sites...

  Simplistisch vergroot: Voor bewaring + een volwassen tiptop replica van de Sint-Romboutstoren (of zulks zelfs maar voor de oude beiaard enz.) is er geen geld en geen plaats - voor zijn wijzerplaten ontbrak slechts de wil. Nagenoeg de hele binnenstad zit vol belangwekkende funderingen maar we laten nog graag hier en daar een gebouw staan en bij bouwprojecten verwacht men dat er opnieuw iets bovengronds komt. Over de keuzes die men maakt voor monumentenzorg, wens ik hier niet uit te weiden.

  In een levende stad zijn archeologische opgravingen vrijwel uitsluitend noodopgravingen, die binnen een veel te kort tijdsbestek moeten redden wat er te redden valt. Dan volgt een procedure van reinigen, inventariseren en beschrijven van gevonden artefacten, maar als dat ten langen leste gedaan is vergt de bewaring nog nauwelijks bijzondere technieken. Slechts zeer zeldzame types vondsten (denk maar aan de fameuze houten kano die in zuurstofvrije watergrond uitzonderlijk geconserveerd bleef) behoeven een bijzondere nabehandeling en eventueel een vernuftige bewaartechniek. Als men die laatste kent en die het tentoonstellen zonder extra gevaar mogelijk houdt, is een replica allicht een overdreven luxe.

  De besloten hofjes zijn omwille van de eerder beschreven aspecten (uniciteit, complexiteit, onvoorspelbaarheid, ontbrekende expertise) niet anders dan experimenteel en dus niet echt optimaal restaureerbaar maar lenen zich door de geringe omvang uitstekend voor de meest pure conservering wijl replica's uitgestald worden. De kosten t.o.v. restauratie zullen in dezelfde grootteorde zijn. De bruiklener is normale bewaring verschuldigd en kan alleen replica's onbeperkt genieten. Een half millenium lang naar beste maar goedkoop vermogen verzorgde kunstwerken duur laten restaureren, voor een algemeen belang gedurende wat nog zal resteren van die 99 jaar, is kortetermijndenken of precies andersom overheidsmiddelen ontfutselen voor private verrijking. De symbiose van Politiek en Kerk kan hun vertegenwoordigers licht vallen.

  SomeHuman
 • Ook het "Gedonder aan Coloma" is erin te zien ( 1:37 tot 1:49 ) !

  gimycko
 • waarom in hemels naam verzandt hier elk item op de blog in een oeverloze zinloze discussie over niet terzake doende onderwerpen

   

  on topic aub we hadden het hier over de "besloten hofkes" weten jullie nog? 

  malenie
 • Must see... dat is niet overdreven. Ook het eerste stuk, met op 1'30" forten van Walem en Katelijne.

  SomeHuman
 • Hieronder een Must-See filmpke ( 9:27 ) van ons Mechelen in Wereldoorlog I

  Rik Wouters en Co - Wereldoorlog I

  ( Het Mechelse gedeelte begint vanaf 5:00 - Geüpload door Bart Stroobants )

  gimycko
 • Is iemand Van der Stockddt al tegengekomen op een blog waar Gerrit rondhangt? En dát ondanks gekruip op de knieën voor gevestigde autoriteiten en, overtuigd in een goede ploeg mee te lopen, dappere scheenstampen naar bloggers die bloggen op een blog. Om het hier kort te houden.

  SomeHuman
 • Ik heb me al lang geleden uitgesproken tegen administratieve boetes en het was nooit mijn soort die mensen in gaskamers stak, op een brandstapel zette, of met machettes te lijf ging - of wees waar angstige sukkelaars verstopt zaten.

  SomeHuman
 • SH is nu ook een expert in restauratie-wetenschappen. Maar ja, wat weet Jan Van der Stockt nu van kunst. De faculteit in Leuven wordt bevolkt door een stel onwetenden. Gelukkig kunnen ze terugvallen op de expertise van SH. Jongens jongens... 

  Gerrit
 • "More die politicus was bij Hendrik VIII, en die ook door hem zou terechtgesteld worden..." (mijn vetjes):
  Rik de Koppensneller had iets tegen Engelsen die in een Mechels paleis hadden ingewoond: zijn vrouw Anne die als dochter van een andere Sir Thomas door ons Magriet nog ma petite Boleyn genoemd was geweest, zijn secretaris Sir Thomas More die Utopia grotendeels in het nieuwe stadspaleis van Jeroom had geschreven...

  SomeHuman
 • En dan nog iets voor Some. Zou jij die nonnekes nog een gasboete willen aansmeren of echt in de   ...kamer willen steken ? Graag een beetje verduidelijking a.u.b. Voor mijn part mogen ze eeuwig blijven.

  G.L.
 • Alex, waarom die niet meer herkozen is geraakt moet ge in Hombeek komen vragen. Helaas word het frutkot bij de Kris nu kortelings gesloten en dat is zeker niet de schuld van G.L. Misschien wel van de mannen uit het stad met hun brede borst. Ge weet wel regeltjes van hier en regeltjes vandaar en maar betalen, standplaats hier, standplaats daar en dan die altijd durende controles van Calvo en zijn bende. Goede nacht en wel te rusten Alex.

  G.L.
 • In vergelijking met de besloten hofjes, zijn schilderijen technologisch uiterst simpele dingen, en dan nog vergt een restauratie ervan terecht een zeer gedegen studie. Het aantal soorten pigmenten, bindmiddelen en beschermlagen, veel te veel om op te noemen, is dan toch nog relatief beperkt, en elk komt dan niet alleen op meerdere plaatsen van het betreffende schilderij maar ook op tal van andere schilderijen voor. Schilders moesten trouwens niet alles hoogstpersoonlijk zelf bedenken. Die luxe aan repetitiviteit heeft men helemaal niet met de besloten hofjes. De materialen en wijzen van aanbrengen zijn bovendien ontstellend minder bestudeerd dan die van schilderijen, en het zijn soms de meest grillige en onverwachte: Alles uit de omgeving van de vervaardigster kwam van pas. Als eertijdse modelspoorwegmaquettebouwer weet ik dat dit heel ver gaat en hoogst origineel kan zijn.

  Schilderijen zijn chemische producten die sterk onderhevig zijn aan allerhande verouderingsinvloeden, die niet makkelijk te stoppen zijn en ook binnen de lagen nog lang verder kunnen gaan. Bij de besloten hofjes zijn de geschilderde aspecten van ondergeschikt belang en de vele andere materiaalsoorten, in de mate dat ze bewaard bleven, zijn niet of nauwelijks gevoelig aan eventuele reeds ingezette reacties. Behandeling dringt zich dan ook veel minder op: Die kan men gewoon beperken tot bijvoorbeeld de gepolychromeerde beeldjes.

  Dat betekent dat de wenselijkheid tot restauratie van een schilderij totaal onvergelijkbaar is met de onvoorstelbaar complexe unieke en persoonlijk originele werkjes waarin niemand vandaag een zo grote kennis vergaarde, laat staan ervaring mee kan hebben. De informatie die uit schilderstechnologie kan gehaald worden, is voor de meeste periodes (met restauraties) reeds zeer welbekend, en heeft zelden betrekking op iets buiten de schilderkunst - of het werd in de historische tijd uitgebreid beschreven. Specialisten denken altijd dat ze iets weten, terecht, maar ze hebben te allen tijde zichzelf overschat en dan nog altijd minder erg dan blijkt uit het vertrouwen dat opdrachtgevers hen schonken. Latere technologie en kennis achterhaalt hen - geen schande maar wel in rekening te nemen.

  Qua veilige bewaring en finaal behoud als stadsbezit, bieden replica's enorme voordelen.

  SomeHuman
 • Er à l'intérieur of à l'extérieur niets van kennen en vooral geen enkel uitgelegd detail kunnen weerleggen of aanvullen, is zeker geen kunst.
  Dat telkens komen meedelen, draagt ook nergens toe bij.

  SomeHuman
 • Wat ook moeilijk zal zijn - na de restauratie van de kleuren - is het aanbrengen van de bescherming (laagje lak of vernis).  Bij schilderijen gebeurt dat, geloof ik, met een fijn borsteltje.  Maar voor die Besloten Hofjes zult ge wel een state-of-the-art airbrushpistool nodig hebben, me dunkt.

  gimycko
 • Doen alsof ge overal iets van kent is ook een kunst :-)

  Alex Terieur
 • Eeuwen lang gebruikten (Mechelse) kunstschilders lakken en vernis om hun afbeeldingen en kleuren te bewaren tegen licht en lucht en de (zo goed als ontzichtbare) stof en rook dat langs alle kerk-en museumkieren binnendrong.  Hierdoor werden hun oorspronkelijke kleuren een beetje fletser maar waren de afbeeldingen veilig voor een pak eeuwen.

  Tegenwoordig worden bijv. ook kunstfoto's achter UV-werend glas gestoken om ze niet flets te laten worden.

  Maar in het baanbrekende werk van ons Willemien beweert zij dat naast al de bovengenoemde indringers ook zeezout inwerkt op schilderijen, standbeelden en kleurpigmenten.

  Misschien kan zij adviseren i.v.m. de noodzakelijke lakken of vernis om, na de restauratie, alles te beveiligen voor de volgende eeuwen.

  gimycko
Inhoud syndiceren