Recente reacties

 • En opnieuw krijgt Gimycko gelijk want, na mijn wekelijkse toer richting Match, was het weer van dattum : Nu geen Cara-slurper of Viool-verprutser, maar een zwaar ongeschoren bedelaar, zittend op de grond, met een platgedrukte schoendoos voor hem voor die enkele toegeworpen centen.

  Doet me een beetje denken aan de Jaren 80 in de Nieuwstraat in BXL waar de bedelmafia gehandicapten met ghettoblasters de winkelstraten instuurde of, eind Jaren 90, die agressieve bedelaars op de parkings van de toenmalige GB en Delhaize in Mechelen-Noord die aandrongen voor die ene winkelkar-munt.

  En omdat de bedelmafia de zwakke punten van de shoppers goed kent, zetten ze morgen een moeder met kind naast dat (altijd overvolle) afvalbakje in het Stoofstraatje, pal naast de eetzaal van het Novotel.

  gimycko
 • Gimycko, je vertelseltje over de 'Lügenpresse' is de gekende propaganda om hier en daar zeer selectief "ware feiten" te sprokkelen en die dan te mogen presenteren met de bedoeling verkeerdelijk de indruk te wekken dat die uitgezochte uitzonderingen juist de regel zijn of dat een wat geregelder praktijk door alle leden van een minderheidsgroep zou toegepast worden.

  Het was opmerkelijk dat in een bepaalde naar eigen bewering 'waarheid' brengende pers, bijvoorbeeld telkens een allochtoon iets miskuiste, zijn nationaliteit of herkomst er uitdrukkelijk bij stond of uit de voornaam bleek, maar van autochtone criminelen slechts nietszeggende initialen verschenen of de misdadige activiteiten niet eens vermeld werden.

  De aanpassing van de deontologische code verbiedt niet om feiten publiek te maken, maar slechts om een vertekend beeld te creëren door de wijze waarop feiten belicht worden of door de keuze van de gepubliceerde dan wel doodgezwegen feiten.

  Gauw-gauw nieuws uitbrengen zonder even na te denken, laat staan dieper te spitten en degelijk te duiden, zou al vlug discriminerende vooroordelen doen ontstaan en voortdurend versterken. Uit pure luiaardij of onbekwaamheid, kiest men er dan wel eens voor om die terecht nodige omzichtigheid angstvallig te vervangen door gemakshalve het probleem uit de weg te gaan. Maar dat is zeker niet wat de code voorschrijft. Ernstige journalistiek kan nog steeds, maar is ook in heel andere opzichten van langsom zeldzaam geworden. In de pers die de 'Lügenpresse' beschimpt, was die zeldzaamheid echter al vanouds duidelijk en ik kreeg niet de indruk dat ze nu superieur zou geworden zijn. En vooral niet dat ze er een objectievere agenda zou op na houden.

  Mon
 • Nu Mechelen boomt en ons Blauwbartje ijvert voor een inwonersaantal van 100K, trekt Mechelen ook minder koosjere figuren aan.

  SRC-studenten riskeerden een GAS-boete omdat ze boterhammetjes aten op de trappen van de Sint-Pieterskerk.  Maar er wordt niet opgetreden tegen die figuren die het nodig achten om achteloos een halve-liter-Cara-pils-blik ôôt de Match achterover te kappen en-plein-public en oep-de-Haverwerf.

  Mijn idee was dat zoiets verboten was.  En dit niet enkel in het Land van Mechelen.

  Tevens wordt die Haverwerf al een tijdje "opgevrolijkt" door een olijkerd die geen noot muziek kan spelen.  Wanneer komen die examens voor een gedegen licentie ?

  gimycko
 • Das rap oepgereumd zeune. En ne gastspreker es er oek al. Die lawoatmakker oot het Europees parlement van pasede woensdag. Da weurd wee giere. -). En mee 'n hapje en een natje zen de Vlamingen al kontent.

  G.L.
 • @ G.L. :

  Ik hoorde zonet van ons moeder dat de kermis nog altijd oep de Groete Mèt staat.  Dus zal er morgen niet te veel vaandel-of vendelzwaaien of vuurwerk zijn, peins ik !

  Tegen 21 juli zal alles wel weg zijn.

  ;-)

  Kermis 2015 - Foto Gimycko

  gimycko
 • Gim, sssst. Grote Markt 18.

  G.L.
 • Ons aller G.L. heeft het hier geregeld over de Lügenpresse.  Mijn eerste idee was dat hij bedoelde dat alle gazetten liegen.  Doch de waarheid hierover is lichtjes anders en heel interessant :

  De Code van Bordeaux bestaat uit het zorgvuldig omspringen met onderzoek en publicatie om de waarheid geen schade te doen.

  En dan, in 1986, werd het volgende extra punt toegevoegd : De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sekse, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.

  On-Ge-Loof-Lijk. Een hele lijst die gaat over eerbied voor de waarheid en dan één (!) artikel die zegt dat die hele waarheid overboord mag als het lullig uitpakt op het discriminatievlak.  In 1986 ontstond alzo de Lügenpresse.

  Een hbo-scholier journalistiek mailde Geenstijl met de vraag hoe het bij Geenstijl zit met Journalistieke Ethiek - LOL - want dé reden van het succes van Geenstijl is juist het ontbreken van zoiets als Journalistieke Ethiek, die in Nederland altijd neerkomt op zoveel mogelijk niet vertellen, verdraaien en achterhouden en dat dan ‘genuanceerd verslag doen van de feiten’ noemen.

  Ook wij van TPO doen niet aan Ethische Richtlijnen voor Journalistiek of Codes van Bordeaux.  GeenStijl-reaguurder Omanders legt nog even haarfijn uit waarom niet : Omdat het per definitie de waarheid geweld aandoet !

  gimycko
 • Luc, het nut is ook mij niet overduidelijk, maar het is wel Gimycko die deze rubriek startte om precies dat te doen wat G.L. doet. In elk geval liever hier dan in minder geëigende rubrieken.

  Mon
 • Lowie, wij lezen ook gazetten hé, ben jij soms de nieuwe belleman?

  Luc
 • Aandacht, aandacht , zaterdag 11  Juli Vlaamse Feestdag, ook in ons Mechelen.

  G.L.
 • Spierballen rollen op het schoon verdiep. Wat kunnen de stenen uit den Bruul daar nu aan doen ?

  G.L.
 • Een zetelend schepen bevoegdheden ontnemen, is nooit een interne partijaangelegenheid, Filip.

  N-VA Mechelen: "Door zijn deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij liet Wim Jorissen ons geen andere keuze dan hem zijn bevoegdheden te ontnemen"
  Door de al dan niet terechte kwalificatie als 'deloyaal gedrag ten opzichte van coalitiepartners', erkent N-VA dat er ook gerommel binnen het stadsbestuur was. En nog explicieter:
  "De recente spanningen binnen het schepencollege waren de spreekwoordelijke druppel."

  Als hier niet alle info gegeven is, komt dit allicht doordat N-VA in de pers uitermate vage informatie gaf, zonder ook maar een hint over welke waters en eventueel ook straatstenen de emmer vol maakten, of over welke specifieke druppel hem deed overlopen. Blijkbaar alleen voor ingewijden. Zo wil N-VA het houden en de coalitiepartners zie ik niet springen om dit te duiden. Zoiets ontsteekt al mijn alarmknipperlichten.

  Gazet van Antwerpen: "De jongste maanden circuleerde in de wandelgangen van het stadhuis het bericht dat Wim Jorissen niet van plan was het bestuursakkoord na te leven."
  Een bericht dat in wandelgangen zou gecirculeerd hebben, is alvast geen daad van de betrokkene die afgestraft mag worden. Dat lijkt mij eerder een heimelijke campagne om iemand in diskrediet te brengen. Maar Filip zal me wel even corrigeren door te stellen hoe hij erbij komt, die vermeende weigering eind dit jaar het schepenpostje af te geven, een "feit" te noemen.

  Ik wil zelfs niet kijken op de door Filip vermelde commerciële site voor spionage bij en stalking van jan & alleman. Ik wandel te weinig in 't stadhuis rond. Mét hem vind ik het dus spijtig dat hier niet meer info staat. Noch in wat ik wél gauw even op het internet las. In tegenstelling tot gebruikelijk politiek gekibbel, rechtvaardigt de mysterieuze vaagheid zonder twijfel dat Jan Smets dit op het blog plaatste, ook al maakt Luc zich daar wat ongerust over.

  Mon
 • Heeft dit misschien te maken met het feit dat hij op het einde van het jaar geen schepen meer is en dat hij zijn postje niet wil afgeven zoals afgesproken bij het begin van de legislatuur?

  Wel spijtig dat sommige politici dit al direct op fb gebruiken als zogezegd weer ruzie binnen het bestuur terwijl het hier gaat over een interne aangelegenheid van de N-VA waar de andere partijen binnen de meerderheid niets mee te maken hebben.

  Wel spijtig dat hier dan niet alle info meegegeven is.

  Filip
 • Jan, ik ben ' wel mee ' en het is niet direct ' schrik voor reacties ' dat me tegenhoudt maar het oeverloos gezever over de ' randjes ' van het onderwerp dat me .... tegenhoudt om dieper in het onderwerp te gaan;-)

   

  Luc
 • wie niet in het rijtje loopt...spijtig, maar een eigen mening hebben is altijd gevaarlijk...

  malenie
 • Ik denk dat het afgebroken is...

  (foto: Jan Smets)

  Jan Smets
 • update met uittreksels uit een reactie van Wim Jorissen aan de pers toegevoegd aan het artikel.

  Jan Smets
 • ROA is ondertussen belangrijk genoeg om er een huis rond te bouwen.

  MediaMarkt heeft goud achter de gevel? Of is het afgebroken?

  peter
 • Ik begrijp heus wel wat je bedoelt Luc  ;-)  Maar het is nu eenmaal Mechels nieuws, net zoals cultuur, diversiteit, mobiliteit, muziek, levensverhalen, geschiedenis...  Als we uit schrik voor reacties bepaalde onderwerpen gaan mijden, dan zijn we pas verkeerd bezig.  Dan moeten we heel wat thema's schrappen...  

  Maar... ik heb respect voor jouw bezorgdheid.

  Jan Smets
 • Euhh Jan, zitten we hier op den blog te wachten op nieuwtjes van dit kaliber? Ik ken enkele bloggers die hier graag hun speeltuin gaan van maken.

  Luc
Inhoud syndiceren