Recente reacties

 • (wie maakte er een post uit de naam van Mille?)

  Alexandra Jacquet
 • Danjewel Jan voor het mooie verslag, tot ergens in ons bruisende Mechelen, Alexandra

   

   

  Alexandra Jacquet
 • @G.L.:

  Waar kwam op 01/07/2014 je slotzin 'Some en kom nu niet af van " Wir haben es nicht gewust(sic) "' vandaan?

  Koen Anciaux heb ik zeer zeker nimmer verdedigd, in tegenstelling tot destijds Karel De Gucht toen die onder vuur lag wegens zijn nogal recht-toe-recht-aan uitlatingen. Hun partij kon nog niet op mijn stem rekenen en ik heb nooit aangegeven dat zulks het geval zou zijn.

  Over gore of groene stroom blijf ik onverminderd voorstander van kernenergie, bij vooralsnog gebrek aan zowel betrouwbaar als ecologisch beter, en nog redelijk betaalbaar. Het opstoken van niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen is op zich schandalig als iets anders kan, en het ongunstig effect op de warmtehuishouding van de planeet is zeer groot. Dat laatste geldt ook voor verbranding van landbouwproducten, die bovendien op grote schaal toegepast de voedselprijzen buiten bereik van een deel van de wereldbevolking jaagt. In onze contreien zijn de hoogteverschillen te gering voor voldoende sterke waterkrachtcentrales. Golfslag is nog nergens productief. Windenergie is vooral lucht want het is hier wat dichter bevolkt dan in Jutland - "not in my backyard" zou bij ons letterlijk te nemen zijn. Op termijn kan de zon (een kernfusiereactor op tamelijk veilige afstand) wel interessanter zijn, maar met de internationaal weggevallen overheidssteun van zonnepanelen, zijn de aandelen van hun noodgedwongen minder producerende fabrikanten flink gezakt. Op korte termijn had slechts aangezwengelde massaproductie de prijs naar omlaag kunnen halen. Louter privaat duurt het nu veel te lang om de volle kostprijs terug te winnen en er is niet eens garantie dat men de geplaatste panelen niet zou gaan belasten. De eventueel in het netwerk gestuurde kleinschalige elektriciteitsproductie wordt nu al aan de arme leverancier aangerekend en dat had men ons compleet anders wijsgemaakt. Gelukkig had ik, mede door los ervan staande omstandigheden maar ook om even die kat uit de boom te kijken, lang genoeg geaarzeld om panelen te plaatsen. Niks "nicht gewußt", integendeel: "goo gɘwεεtɘ".

  Je aangehaalde frase was trouwens nooit een excuus uit een hoek in een van de door mij overweegbare richtingen.

  SomeHuman
 • vandaag de carolus zoektocht gedaan met een vriendin, bijna even moeilijk als de ra ra ra's

  onderweg veel ra ra ra's tegengekomendie al opgelost werden

  malenie
 • Je geloofd het haast niet maar het staat vandaag in alle gazetten. De prijzen voor electriciteit en water zullen in de nabije toekomst met plus minus 30% stijgen. De gezinnen en de gepensioneerden zullen er met rasse schreden op achteruit gaan. Naar gratis bussen en bussen uberhaupt zullen we kunnen fluiten. Voor dit alles hebben we voor 25 mei gewaarschuwd. Helaas met of zonder NVA zullen we de kelk van de armoede tot op de bodem moeten ledigen. Willen of niet.

  Nu kan je natuurlijk weer vertellen dat hij met iets afkomt dat in zijn kraam past maar het is verdomme de waarheid mijnheer uit den Hansewijken hoek.

  G.L.
 • Ja Jef, eigen schuld, dikken bult !!!

  Roger Kokken
 • @ Roger

  En dan te zeggen dat ik laatst, toen je me aanbood om die even te proeven, geweigerd heb om die godendrank te aanvaarden omdat ik met de wagen was.

  Ik had er een zilveren keel kunnen aan overhouden. Een nieuwe Vlaamse zangster zou het levenslicht hebben kunnen zien. Dom toch van mijnentwege! Nu zal ik zelf naar de brouwerijwinkel moeten om een fles en prachtig bijhorend glas aan te schaffen, want geef toe, ze hebben naast een met zilver gehonoreerde single malt ook één van de mooiste flessen en degustatieglazen op de markt gezet. "Het Anker" is goed bezig. Proficiat mensen!

  jef van ransbeeck
 • Along with a 100% Customer happiness Guarantee presented to every purchaser Astoria Locksmith Corporation have worked to develop a standing for excellence with locks and doors service and solution supply. Nyc locksmith Astoria Broadway New-York one day Locksmith Service Company ensures the security and safety of our buyers in their homes, businesses along with automobiles by giving 24/7 Crisis Locksmith Solutions, upgrading locking systems, in addition to providing the essential things like Transponder major duplication, missing car key Replacing, automotive vehicle key locksmith, residential Florida locksmith, Motorcycle important Locksmith, industrial Locksmith, lock change, household lockout, car lockout, automotive lost car essential locksmith, Street motorcycle Locksmith, brand new Ignition crucial, lost vehicle key alternative, New Combustion Switch, urgent situation 24 hours doorway repair, roll up door and also gate restoration, rolling security gate maintenance, storefront entrance doors and gates restore 24/7, going gate repair as well as the all typical locksmith service in the Astoria NYC.
  locksmith astoria ny
 • Een grote opkomst deze keer en veeeel te gemakkelijk.

  JAN SMETS
  LUC CROONEN
  GIMYCKO
  (welcome back)
  JAN NECKERS
  JEF VAN RANSBEECK
  EDDY LUYTEN
  SOME HUMAN
  NELLY
  JOKKE OEP Z'N...
  THOMAS HUBER
  JOS NYS
  VLADIMIR
  CARL PEETERS
  YVONNE KOLENBOER
  FILIP WELLENS
  IENE VAN DE BEURGHT
  MALENIE
  LOUIS GOOVAERTS
  ERIC VW
  EVELINE DE HAES
  MARCANNE

    waren de Mechelenkenners van dienst.  

      

  Roger Kokken
 • Inmiddels nog een juist antwoord gekregen van

  IENE VAN DE BEURGHT
  MALENIE
  LOUIS GOOVAERTS
  ERIC VW
  EVELINE DE HAES
  MARCANNE

  Roger Kokken
 • Hoofdingenieur van Bruggen en Wegen A. Weyts stond niet alleen in voor het Keerdok. Hij ondertekende al op 19 oktober 1908 het plan voor het saneringsproject van de Stad Mechelen op de Rechterdijleoever: een Mechels grondplan met de vlieten en riolen, de (toen net gegraven) Afleidingsdijle en (nog uit te voeren) Keerdok doch niet de sluizen (allicht een nationale bevoegdheid), zoals die daarna volbracht zijn. Het plan werd voor de burgemeester & schepenen getekend als 'E De Cocq' en opnieuw om als bijlage te dienen in 1913 als 'C. DESSAIN'.

  Sus Broers heeft dan wel langer dan Sjaorel Dessain op 'een straat' moeten wachten, ik ben toch blij dat ze veeeeeeeeel langer is dan hem op 13 maart 1916 slechts verwaardigd leek en hij ze nu voor hem alleen heeft, die Frans Broersstraat - in feite ook een laan, al is Sus van 't Sas nooit geridderd. ;-)

  SomeHuman
 • De gedenkplaat belicht trouwens ook overvloedig de grote bescheidenheid die het BREIN steeds sierde.

  Een andere gedenkplaat hangt in de OLV straat waar het BREIN ook 2 jaar school liep en er 1e van de klas was in het 6e studiejaar.

  Meerdere gedenkplaten hangen tevens in de omgeving van Pitzemburg waar het BREIN als primus inter pares in 1962 afstudeerde.

  Het brein van het BREIN groeide echter zooo snel dat zijn hersenpan op de duur gewoon te klein werd zodat reeds op prille leeftijd Janarthurleo's enorme hersenvolume alle hoofdhaar uit de schedel had geduwd.

   

  Roger Kokken
 • waarom wordt er nergens vermeld dat op vijftig meter van die woning een groot gedenkbord hangt met de woorden: "Hier studeerde in de tijd dat dit gebouw nog een school was HET BREIN; ook gekend als de enige originele zuil onder de rarararubriek van mechelen blogt.

  janarthurleo
 • Er zit nog een slokje in mijn fles (50 cl is nu ook weer niet zo heel veel...)

  Roger Kokken
 • Roger. Pas aub eens de categorie van dit blogitem aan!

  Die spatie in wat die laatste ra zou  moeten voorstellen mag weg!

  Als ge lang genoeg voor uw aquarium zit, merkt ge zo iets, he G.L.

  Jokke oep zeun blokke
 • SAM = Stadsarchief Mechelen.

  peter
 • Verdorie, wat een interessant plan !!! Nog nooit ergens gezien !  Waar is dat te vinden?

  Roger Kokken
 • Dat vind ik ook G.L.  Voor iedereen is er wel érgens wat.   Zo bestaan er ook aangepaste medicatie en gespecialiseerde huizen waar onbaatzuchtig vriendelijk personeel in witte kielen lieden (bvb uit Hombeek) verzorgt,  die constant nietszeggende onzin op het internet gooien.

  Roger Kokken
 • het was te hopen. Alle grote steden gaan met hun randparkings ondergronds!Maar de kritikasters zijn weer niet content, natuurlijk!

   

   

  Joske Indigne
 • En het is opgelost !!

  Marc Debatty stuurde het inplantingsplan voor den dok en de bijhorende verkaveling door A. Van Haesendonck (bron = SAM). En daarop zie je heel wat andere straatnamen.

  Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

  En hierbij de volledige lijst op het implantingsplan:

   

  Het lijkt me dus dat alle burgemeesters werden vereeuwigd vanaf 1855. Een ingenieur en een architect. Is het duidelijk dat de plannen nooit als dusdanig zijn uitgevoerd? Op de verbouwingsplannen van 1953 staat Guido Gezellelaan als adres voor het zwembad.

  peter
Inhoud syndiceren