Recente reacties

 • Op hierbovenstaande panoramische plattegrond uit het midden van de 16e eeuw ziet men juist naast het gebouwtje met de rondboog (of allicht onze dichtgemetste niet bijster spitse spitsboog) doch iets dichter naar de Lange Schipstraat toe, een (door perspectief scheve) rechthoek die omgeven was door het domein dat later het kloosterdomein werd. Deventer bakende geen plantsoenen of zo af op zijn plan en ik vermoed dus dat hij dat rechthoekje precies aangaf omdat die het bij de kapel horende kerkhof was, dat bijna 250 jaar later als 'Kerkhof der Domestieken' beschreven werd.

  SomeHuman
 • En deze keer ( morgen dus ) zijn het niet de eerste de besten die op bezoek komen. Uit Antwerpen speciaal voor u Filip De Winter en ons allerliefste Anke Van der Meersch. Allen daarheen dus.

  G.L.
 • SomeHuman vroeg me onderstaand kaartje bij zijn commentaar hierboven te posten.

  Luc
 • De plaatsen op Izegem zijn beperkt dus houden we de geïnteresseerden op de hoogte van de wedstrijd Izegem-KRCM.

  Bertrand
 • @Luc:

  Vermits Deventer de grote Sint-Maartenskapel met aanpalend kleiner bouwsel reeds in de jaren 1550-1565 tekende, en volgens mij dat kleine wel degelijk 'ons' kapelletje is, dateert dat zeker van voor de Norbertinessen (1592).

  Ook op de tekening die je op 09/03/2014 - 09:43 toonde, staat de 'Capel' nr. 36, inzake in de verste hoek rechts van het 'prieeltje'. Daaruit blijkt dan dat nr. 36 pal aan een pad stond, wellicht de Schaalstraat. Dat gold of geldt niet voor 'ons' kapelletje, dat niet minder dan 2,5 x haar lengte verwijderd is van de straat. De hierboven getekende verbreding voorbij nr. 25 kan dan wel volgebouwd geraakt zijn zodat de straat er tot aan de IJzerleen versmalde tot de breedte die bij nr. 25 te zien is. Maar ook dan kwam nr. 36 op niet eens de helft van de afstand tot de straat, t.o.v. dewelke we nu terugvinden bij 'ons' kapelletje. Ik vermoed dat dit laatste buiten het getekende domein Leliëndaal valt, net naast nr. 34 'Kerkhof der Domestieken'. Als de afstand in de Schaalstraat van IJzerleen tot het kruisend vlietje N is, tekende Deventer wat ik meen 'ons' kapelletje te zijn, op slechts 0,3 N van de IJzerenleen en 0,7 N van de vliet. Dat lijkt me ook buiten het domein Leliëndaal.

  Wie waren overigens die "Domestieken"? Was het een ouder kerkhof van een of andere orde die aldus bekend zou geweest zijn of gewoon voor de buurtbewoners, of een 'recent' (na 1592) speciaal voor het huispersoneel [= domestieken] van het kloostercomplex Leliëndaal, of voor al haar overleden bewoners? Een kerkhof hoorde destijds bij een... kerk. Dit plekje ligt ver van de kloosterkerk bij de Bruul. De ligging lijkt erop te wijzen dat het (van de IJzerleen gezien) vlak achter de Sint-Maartenskapel (en Deventers kleiner gebouw met hoge rondboog of als 'ons' kapelletje nauwelijks spitse en dan wellicht vrij vroeggotische spitsboog) lag en benut kan geweest zijn zolang die grote kapel of kapellekerk nog belangrijk was. Het lot van de Sint-Maartenskapel, verkoop en [pas na enkele decennia] afbraak en vervanging door private burgerlijke bouwsels, was in de Franse tijd niet uitzonderlijk. Een allicht minstens sinds de 14e eeuw bijhorend kerkhof zou echter geen enkele potentiële nieuwe eigenaar (een handelaar of andere begoede burger) zelfs gratis als onroerend goed gewild hebben. Het zou dan wel bij het kloosterdomein kunnen gevoegd zijn, dus pas kort voor die Germinal VII (1799). Net daarvoor (1784) hadden de Oostenrijkers verboden te begraven in de binnenstad, maar tot dan zullen overledenen uit het klooster (misschien niet de nonnen maar wel het huispersoneel) op dit aanpalende kerkhof terecht gekomen zijn en kennissen en waarschijnlijk zelfs enige broers en zussen van de laatst begravenen leefden nog.

  SomeHuman
 • De werkzaamheden zijn achter de rug...

  Mocht er iets niet naar believen werken dan mag je dat hier laten weten.

  florisla
 • @ Luc,

  In de Franse republikeinse kalender duurde een jaar van 22 september tot 21 september van het volgende jaar.

  Jaar 7 ging dus van 22 september 1798 tot 21 september 1799.

  Vermits er wordt geschreven germinal jaar 7, en germinal in de lente viel, bedoelt men hier wellicht maart/april  van 1799..

  Roger Kokken
 • Eerlijk gezged: ik ben niet zo'n fervent tv-kijker.
  Gisteravond zag ik toevallig "The voice".
  Dunja heeft idd klasse! Een enorme présence op het podium.
  Als ze me leest: Proficiat Dunja !

  Leyander
 • Slechte timing hoor, daar Racing wellicht voor de titel gaat spelen op Izegem. Ik had graag komen luisteren maar de wedstrijd gaat voor.

   

  Mille
 • Gisteren "The Voice" gevolgd. Wat een klasse Dunja!

  Nys Jos
 • Je vindt altijd dat wat je niet zoekt! Onderstaand fragment van een grondplan bewijst dat we wel degelijk met een ' Capel ' te maken hebben.

  In dit ' Plan van het gewesene clooster van Leliendaal, gesupprimeert in 't jaar 6, en gemeten in de maand germinaal 7 jaar (?) ' zie je een koterij nummer 36 met in de legende ( tweede foto ) de benaming ' Capel '.

  Voor mij is dit raadsel opgelost maar het blijft een beetje gissen waarom die nonnen zo nodig een klein kot-kapelletje nodig hadden, als schuilplaats tegen de regen? Het kan natuurlijk zijn dat het kapelletje er al stond toen de Norbertinessen in 1592 deze eigendommen kochtten.

  ( Historische Stedenatlas van België, Mechelen II, pag XII - XIII ) )

   

  Luc
 • Allen welkom!

  Bertrand
 • Sinds wij eventjes opnieuw de Nederlanden waren, heet ons cavalcadeschip ook wel het Schip van 's Lands Welvaren, naar een van de twee gelijknamige zeewaardiger vaartuigen van een wereldberoemde rederij. Maar ik wist niet dat de Vereenigde Oostindische Compagnie in onze Guldenstraat was. Ook voor die centrumlocatie ware het vrij zinnig dubbel- of vrijzinnige afkortingen één keertje voluit te ontmoeten.  ;-)

  SomeHuman
 • Alvast op zaterdagen tussen 10 uur en 14 uur, en tijdens de activiteiten.  Men heeft een website.

  Jan Smets
 • @ Jan, mag en kan je zomaar binnenstappen in het VOC? Zo bvb. als je naar de kapper bent geweest en/of net in de stad bent? 

  malenie
 • De tijd vliegt... een jaar of 15 geleden zat ze bij mijn jongste dochter in de klas, en kijk es aan... Veel sukses, meid!

  Wieland Volkaert
 • Luc, ikke ni, ikke ni, ikke ni.

  G.L.
 • Malenie heeft dankzij al dat zweet ook de top bereikt!! Wie nog?

  Luc
 • zweet zweet zweet

  malenie
 • Ronny Van horenbeeck is mee in de hall of fame gestapt met negen juiste antwoorden!

  Op paasdag verklap ik de oplossingen dus jullie hebben nog enkele dagen de tijd.

  Luc
Inhoud syndiceren