Recente reacties

 • Besloten Hofke anno 2017. Proficiat! Geweldig knap werkstuk.

   

  malenie
 • het is bijna keus, als er ergens een komma scheef staat, zal het wel reacties regenen.

  Of we moesten een Hollander eens een verhaaltje laten beginnen over een lugubere vondst bij graafwerken waarin ondermeer Gekke Griet mee figureerde

    "De volgende ochtend werd ze terug wakker en naast een houten been had ze nu ook een houten kop"

  http://www.mechelenblogt.be/2008/10/lugubere-vondst-bij-werken

  Zo iets kan men niet op Facebook realiseren,  nu laat men daar de ene foto na de andere  passeren om er reacties op te plaatsen in de stijl van "waarom is dat allemaal afgebroken, vroeger was het toch veel mooeier"

   

  Jokke oep zeun blokke
 • In Schiplaken is er ook een vlokje gevallen.

  Roger Kokken
  Wit
 • De ander kant van het stad buiten de muren:

  malenie
  Wit
 • Oef!

  malenie
 • Uiteraard Malenie!  Wie zou er op jou nu kunnen kwaad zijn :-)

  Roger Kokken
 • Laat ons blij zijn dat Jan nog zulke reportages op MBlogt schrijft. Het zou anders maar stillekes zijn hier.

   

  paulT
 • Proficiat Kevin!  Boeiend boekje.  Ik ben er hier al met plezier aan begonnen.  Aanrader!

  Jan Smets
 • Niets mag je tegenhouden om te schrijven, nietwaar Roger?  Niemand wordt hier belet.  En je mag natuurlijk ook eerlijk jouw mening weergeven in plaats van die van anderen door te geven.  Boeit het je niet?  Ook goed.  Je kan dan ook Mechelenblogt links laten liggen.  Mij niet gelaten.  Gelukkig krijg ik heel regelmatig positieve en opbouwende reacties.  Voor iedereen goed doen kan niemand.  Ik probeer maar. 

  De beste stuurlui staan aan wal.  Wanneer volgt jouw ongetwijfeld hoogst boeiend artikel?

  Jan Smets
 • Wat was de oorspronkelijke opzet van MB? Ik ben maar ergens halverwege aangehaakt. In het begin had ik de indruk dat vooral de kennis omtrent onze stad primeerde. Een soortement gidsbeurt op schriftelijke wijze. Ieder droeg naar best vermogen zijn steentje bij.Mysteries en andere vragen werden opgelost. Oude foto's werden becommentarieert. Dat is nu in Mechelen Mapt een beetje samengevat me dunkt.

  Iedereen mag schrijven zogezegd, maar als er dan eens iemand een verslagje hors concours neerpent wordt hij afgeschoten. Laat het dan maar, hé zeg.

  Iedereen mag schrijven, bon, kom op zou ik zeggen. Dan is het hier niet meer de speeltuin van Jan. Alléén,- let wel-: komma, door wat Jan schrijft, komt een mens zo nog eens iets te weten over wat er in de stad gebeurt. 

  En ja, sommige mensen kunnen een stukje zagen en anderen kunnen een stukje drammen, maar hebben soms ook gelijk...

  Geen commentaar meer, zeg je. Uiteraard, een mens durft zijn mond niet meer open doen op gevaar af afgebekt te worden door de trollen. Verstandige mensen laten het dan voor wat het is. 

  Ik heb net nog met veel interesse het verslag gelezen over de opening van de ijspiste.

  Daarvoor of daarna de boekvoorstelling van het boek van Kevin,familienaam ontsnapt me even, sorry, maar Kevin zelf is een niet onverdienstelijk blogger volgens mij.

  Mark Van Mullem is altijd heel enthosiast over muziek, ook al is het niet echt mijn genre, ieder zijn meug, toch lees ik met belangstelling zijn verslagen. Zo leer ik nog iets bij. 

  Opnieuw mijn vraag: Wat is de oorspronkelijke opzet van Mechelen Blogt?

  Verslag doen van wat er leeft in de stad?

  Het verre en nabije verleden bespreken vanuit menselijk en/of historisch standpunt?

  Het bouwkundig erfgoed in de kijker zetten?

  Een verhaal over Mechelaars, oude en jonge, bekende en onbekende?

  Wie kan mij een gefundeerd duidelijk antwoord geven?

  In elk geval en ten persoonlijke titel door Mechelen Blogt heb ik mijn stad nog beter leren kennen, heb ik menig aangenaam zondag namiddagje doorgewandeld, genoten van de verslagen van wat ik niet zelf kon meemaken, door gelijk welke omstandigheid.

  Voor mijn part mag het best verder gaan.

  Even goede vrienden, Roger? 

  malenie
 • Ik probeer hier in enkele woorden de reacties samen te vatten die me de laatste weken werden toegstuurd betreffende Mechelen Blogt.

  "Sinds MB in feite Jan S blogt geworden is, waar elke stap die hij ergens zet uitgebreid wordt uitgesmeerd, is mijn interesse weg."

  "MB is de speeltuin van J. S geworden"...

  "Hebt gij soms ook heimwee naar den tijd van den Blog ? Alles is nu larie en apekool".

  Er waren er meer, maar ze komen allen op hetzelfde neer.

  Nu, gelet op de zogoed als nihil zijnde commentaren op de blogs, denk ik dat de interesse inderdaad verdwenen .

  Jammer, want in den beginne was het leuk en de desintresse is m.i. begonnen na de overloze commentaren van éne en het nietzeggend dagelijks geleuter van een andere.

  Roger Kokken
 • Rudi Van Poele
 • Rudi Van Poele
 • Dat Chris naast een voortreffelijk percussionist ook nog een begenadigd schilder is mag blijken uit onderstaande werken

  fotos R. Kokken

   

  Chris, ik hef het glas op je verjaardag en wens je nog veel creatieve jaren!

  Schol!!

   

  Roger Kokken
 • Ik herinner me zoiets als "de geschiedenis van de bidet". De tentoonstelling zal wel anders geheten hebben, maar het was toen toch de moeite. Ik meen trouwens te weten dat er ergens een koppel in de wolken was met een volledige oranje badkamer stijl jaren 70 voor een spreekwoordelijke  appel en een ei aangeschaft...Dat was toen toch ook iets bijzonders die tentoonstelling. Guido De Coninck is een creatieve geest. 

   

  malenie
 • Neen Eric, ik heb niet het minste idee.  Misschien omdat het gebouw tijdens de oorlogsjaren gebouwd werd en men geen kogels wou binnen krijgen???

  Roger Kokken
 • dag Roger,

  enig idee waarom die vensters en deur toegemetseld werden ?

  gtjs

  Eric

  Eric
 • De gelijkenis tussen een stuk gevel van het oude zwemdok en de "Spaanse gevel" van het stadhuis is werkelijk frappant.

  Foto's R. Kokken

  Roger Kokken
 • Roger Verhaert is mij in 1955 bij ons thuis nog komen inschrijven om naar de 1e middelbare van de RMS te gaan.

  In de 1e en 2e middelbare kregen we van hem biologie en in de 2e werd hij ook onze klastitularis nadat er onder de leerlingen protest gerezen was dat  "de Zjang"  (Jan Smets) dat zou worden. 

  M. Verhaert was ontegenzeggenlijk iemand die zijn vak verstond, maar hij werd zeker niet tot de populairste regenten van de RMS gerekend.

  Wat ik me nog levendig herinner was de dissectie van de haring in de klas voor biologie en natuurkunde.  Iedereen diende een haring mee te brengen en nadat het dier tijdens de biologieles grondig gefileerd was dienden we het terug mee te nemen.  Wat er in resulteerde dat er zowat twintig verhakselde haringen in de papierkorf aan het bord van onze feitelijke klas belandden.  De "Zjang", een eerder onaangenaam type die we het volgend lesuur hadden om ons de taal van Molière bij te brengen, kon de visgeur die het ganse lesuur uit die papierbak opsteeg echter weinig appreciëren :-)

  De "Zjang"

   

  Roger Kokken
 • Ik verneem het overlijden van Roger Verhaert, mijn vroegere leraar natuurwetenschappen.

  Ik herinner me nog hoe hij zich bij het begin van het schooljaar aan de klas voorstelde:

  "Ik ben Roger Verhaert, en ik heb tenminste mijn naam niet gestolen want ik ben verhaard".

  Terwijl wreef hij over zijn kale knikker.

   

  sleeckxj
Inhoud syndiceren