Recente reacties

 • @Roger Kokken: In de vierentwintig jaar die ik ooit dagdagelijks fietste, ben ik "slechts" twee keer als fietser bij een soort aanrijding betrokken (en zonder letsel een paar keer op spekglad ijs onderuit gegaan op het Rodekruisplein, in de Polderstraat en in de Bleekstraat, en eens in de Huidevettersstraat in een put over mijn stuur gevlogen): een melkboer die met twee bakken voor zijn buik en gezicht van achter zijn [toen nog toegelaten] links geparkeerde lichte vrachtwagen de Sint-Jansstraat kwam opgestapt en me domweg omver duwde (niet gekwetst of misschien een vergeten schrammetje), en eens tegen de voor mijn neus openzwaaiende bestuurdersportière van een leverende beenhouwer in de De Deckerstraat (drie weken mankend verlet).

  Ik heb er geen foto van, maar ik ben nooit zo fotogeniek geweest.

  En ook in de jaren stillekens heb ik wat houten balken van de Kraanbrug licht blauwgrijs geschilderd, toen het hengsel van een 5 liter verfpot aan mijn stuur afknapte en me tot op het vast wegdek ten val bracht (kapotte mouw van similileren jas).

  SomeHuman
 • Inderdaad Malenie, aan je eigen tempo. Ik heb daar niet het minste probleem mee als dat niet iedereen de ganse tijd tot hetzelfde tempo dwingt. Jij mag je niet laten opjagen maar ook niet hinderlijk in het midden van de rijbaan rijden als die breed genoeg is om gepasseerd te worden; met het wiel een halve meter naast de rechterrand of -goot is voldoende om goed in evenwicht te kunnen blijven rijden en kleine oneffenheden te kunnen omzeilen. Een tweewieler passeren mag de bestuurder van een motorvoertuig nu al uitsluitend mits er minstens een meter tussen de wagen of moto en (het linkerhandvat aan het stuur van) de tweewieler blijft. Dat laat de tweewieler toe normaal rechtdoor te rijden waarbij toch wat omheen putjes en dergelijke heen gezwenkt wordt (maar natuurlijk geen grote plotse uitwijkmanoeuvres) en ook de tamelijk kleine stuurbewegingen als evenwichtcorrectie die vooral bij lage snelheid nodig is. Een inhaalverbod brengt niet meer veiligheid mee, dan naleving van die (nog maar sinds enkele jaren) bestaande algemene regel [die in de echt smalle straatdelen op hetzelfde neerkomt maar wel toelaat te passeren waar het even breder is]. Allicht zijn er nog veel chauffeurs die dat weer niet weten en van de 'slimmeren' zijn er die het niet zien naleven en dat dan zelf ook nalaten. Men mag daar voor mijn part wel strenger op toekijken. Lees: de vele overtreders beboeten en de Hoogstraat is er zeker een goede plaats voor, maar dan ook de vele fietsers die zich van de wegcode niets aantrekken en zichzelf en anderen in gevaar brengen. Slachtoffers van ongevallen zijn ook dikwijls net de mensen die niet in de fout gingen, maar aangereden worden door een bestuurder die tot gevaarlijker en soms onwettige manoeuvres overging ten gevolge van de ernstige fout en/of veelal onwettig abnormaal hinderlijk gedrag [zoals net waar het even breder wordt flink in het midden fietsen] van een (in de opvolging) niet bij het ongeval betrokken persoon.

  SomeHuman
 • 't Is blijkbaar niet aan iedereen gegeven om hoffelijk te zijn in het verkeer...  Ik kan er van meespreken want ik heb ooit 3 Vespa's gehad en drie moto's.  Ik ben zowat met alles tegen de grond gegaan en in 80% van de gevallen was dat de schuld van een automobilist.: weg afsnijden, geen voorrang verlenen... enfin, het klassieke plaatje.

  Aan het motorijden stelde ik (om het vege lijf toch nog enkele jaren te behouden) in 1999 een eind toen ik op 1 km van mijn woonst een auto voorbij reed die langzaam mee stond aan te schuiven omdat de brug van Hever dicht was.  Net toen ik hem aan 't voorbijrijden was besloot hij op dat moment een sluipweg te nemen en draaide plots linksaf.  Ik kon een aanrijding onmogelijk nog vermijden..
  Gelukkig reed ik maar 60 maar het leverde me wel een gebroken pols op (al had het natuurlijk veel erger gekund.  Desalniettemin, mijn zware moto was nog goed voor onderdelen en de Peugeot 306 van die slimme was perte totale want zijn deur zat voorbij zijn stuur..

  Als ik met de auto rijd en in mijn spiegel een moto zie naderen, wijk ik zo recdhts mogelijk uit om hem te laten passeren, waarna hij mij bedankt door zijn rechterbeen uit te steken.

  Moeilijk is het dus niet om hoffelijk te zijn. 

  Twee dagen na het ongeval :-)

  Roger Kokken
 • Bedankt G.L., dat was gewoontegetrouw weer zeer interessant en uitermate verhelderend..

  Roger Kokken
 • heu ik behoor ook tot de niet koersende fietsers: mijn gemiddelde snelheid overschrijdt de 15km per uur niet met de fiets, ik ben blij dta ik nog mag en kan fietsen ook al is het op mijn eigen tempo mag het aub?

  en ja mobiliteit is toch een belangrijk gegeven

  we proberen hoffelijk te bliven en water in onze wijn te doen Jef, maar het mag wel wijn blijven zeker? 

  malenie
 • Ik ben, zoals de meeste niet-katholieke Battelaars, een kind van de Spreeuwen, niet van de Ark. Maar ik ben niet fanatiek, dat biertje wil ik zeker wel eens proeven...Een hoppig blondje, dat klinkt goed voor iemand die van trippel, Orval en de speciale Triple Hop serie van den Duvel houdt...

  Wieland Volkaert
 • Toch wel merkwaardig hoe mobiliteit de gemoederen zo hard kan beroeren...  ;-)  Eén ding valt me toch telkens op: hoe mensen vaak vergeten dat ze soms zowel voetganger, fietser als automobilist zijn...

  Jan Smets
 • @Roger Kokken

  Awel de Jef.

   

  G.L.
 • Amaai !

  Vandaag veel prozastukjes van "Some" kunnen lezen

  Iene van de Beurght
 • @ E10 en jef van ransbeeck: Ik hoor dan niet bij die 85% want ik kan me niet meer herinneren wanneer ik nog eens in de binnenstad per auto reed zonder hetzij mijn moeder te voeren hetzij haar boodschappen te brengen. Of toch: om mijn echtgenote op te pikken nadat ze te voet boodschappen wezen doen was, een paar keer naar een parking om administratieve plichten te kunnen vervullen, en vorig jaar eens voor een avondlijke vergadering op de Grote Markt. Want Jefs conclusie aangaande wegblijven uit al te gevaarlijke (en stresserende) verkeersituaties, paste ik indien mogelijk al lang toe. Waarom andere wagenbestuurders (behalve leveranciers en net ter plaatse wonenden) nog in de binnenstad komen, weet ik niet. Ik heb het nog niet gevraagd. Misschien eens een enquete aan de Korenmarkt, Katelijnestraat, Merodestraat, Veemarkt, Berthoudersplein en Fonteinbrug?

  SomeHuman
 • @jef van ransbeeck: In de huidige Hoogstraat en overal in de binnenstad is inderdaad constant "verhoogde waakzaamheid", zoals concentratie genoemd wordt, onmisbaar. Maar het is voor een menselijk wezen niet mogelijk die staat van "verhoogde" waakzaamheid zeer lang vol te houden. Wanneer het dan ogenschijnlijk even erg kalm blijkt, zoals wanneer men bijna stapvoets achter fietsers blijft rijden, komt de menselijke geest vanzelf in een staat van verlaagde waakzaamheid, willen of niet. En daarin schuilt nu net het gevaar. Men moet door de infrastructuur indien mogelijk wel zorgen voor zulke psychologische rustpunten tijdens het rijden, opdat waar nodig de verhoogde waakzaamheid meteen zou kunnen beschikbaar zijn. Dus uitsluitend waar er geen vals gevoel van relatieve veiligheid is, en dat laatste is er juist wel als men erg abnormaal traag rijdt in omgevingen als de Hoogstraat. Men mag daar niet die gevaarlijke rust teweeg brengen. Dat heeft niets met individuele mogelijkheden, maar alles met algemeen menselijke psychologie te maken; aan onze herseninfrastructuur kan ons stadsbestuur geen sikkepit veranderen. Dat toch willen is wishful thinking en wetmatig opleggen kan (buiten ook naar de toekomst toe zinloze inning van boetes) geen enkel praktisch resultaat geven omdat het onze evolutionaire technische mogelijkheden overstijgt: Ruimtelijke ordening is slechts mogelijk buiten onze hersenpan; daarbinnen blijft het zoals bij de holbewoners.

  SomeHuman
 • :-)

  peter
 • @Peter i.v.m.je opmerking van 12:54: 'Nimby' omdat je onder andere wel een nutteloos waterloopje (pardon: vijvertje) wou en daarnaast een lange smalle rijbaan. En je nu de ontstane problemen wil verdoezelen en het toeristisch commercieel belangrijk uitzicht laat voorgaan op de functies van de stad voor haar inwoners. Dat je aanvaardt ook zelf die prijs te betalen, ligt voor de hand vanuit jouw kosten/baten-analyse.

  Overigens denk ik dat er wel iets meer rijbaan had kunnen overblijven met waar nodig een 1 meter smallere vliet die toch even aantrekkelijk geweest zou zijn. Een van de rijbaan gescheiden tweerichtingsfietspad zou vooral gezien de enige kruising en het gering aantal voetgangersoversteekplaatsen tot over de vliet, van bij de A.B.-straat tot aan het nieuw autobruggetje bij het Conservatorium zeer wel mogelijk en zinvol geweest zijn. De fietsers zouden dan ook niet langsheen geparkeerde wagens gemoeten hebben, welk nu onveiliger is wegens eventueel opengaande portières en wegens slecht zicht op klein grut dat opeens tussen geparkeerde voertuigen kan uitkomen.

  SomeHuman
 • @  SomeHuman

  Men rijdt ook erg onveilig als men aanhoudend veel trager rijdt dan zichtbaar mogelijk: men kan dan onmogelijk geconcentreerd blijven en raakt verstrooid, zodat een uiteindelijk toch opdoemend gevaar niet eens opgemerkt wordt. Met alle gevolgen vandien.

  Als je als automobilist tussen de Brusselpoort en de Korenmarkt ongecocentreerd en verstrooid raakt, blijf dan ZEKER! uit straten zoals de Hoogstraat of bij uitbreiding uit de ganse binnenstad. Er rijden door die straten in een studentenstad tamelijk wat fietsers rond, en ja ... die hoeven zich ook te gedragen ten opzichte van andere weggebruikers! Daar ik enkel de stad doorkruis met mijn fiets tracht ik steeds, inzoverre de automoboilisten me het leven niet zuur maken, op een menselijke manier met die medegebruikers op goede voet te blijven. Tenslotte laat men een pluimgewicht ook niet boksen tegen Mike Tyson in zijn hoogdagen.

  En nog een kleine tip:

  DOE ALLEMAAL EENS WAT WATER IN JULLIE WIJN. Dan houdt dit gezemel vanzelf op.

  ;-))

  jef van ransbeeck
 • ik vind de fietsstraat een goede zaak.

  Voor minder mobiele mensen moet er zeker voldoende ruimte en mogelijkheden zijn.

  Maar ik heb de indruk dat 85 % van het autoverkeer niet over minder mobiele mensen gaat. Dus die 85 % moet beseffen (en ik ben ook autogebruker) dat de stad veel leefbaarder, aangenamer en veiliger is met autoluw verkeer.

  Bovendien we moeten ook aan de fietsende (goede zaak voor milieu en gezondheid) schoolgaande jeugd denken. Dit gebruiken ook de Hoogstraat. 

  En ivm de breedte, moeten de voetpaden dan smaller? of moeten de parkeerplaatsen afgeschaft worden? Een ideale situatie bestaat in dit geval helaas niet.

   

  E10
 • @Peter i.v.m. je opmerking van 13:03: Nonsens: Ik rij er geregeld aan 30 in 't uur door wijl er geen kat op de rijweg is op slechts een zeer kort afstandje na. Met een inhaalverbod hangt men er elke keer over het ganse traject achter, en dat scheelt meer dan het paar seconden dat ik nu vrijwel moeiteloos geduld oefen. Men rijdt ook erg onveilig als men aanhoudend veel trager rijdt dan zichtbaar mogelijk: men kan dan onmogelijk geconcentreerd blijven en raakt verstrooid, zodat een uiteindelijk toch opdoemend gevaar niet eens opgemerkt wordt. Met alle gevolgen vandien. En dan is het weer die dwaze automobilist die in de vreselijke fout is. Automobilisten zijn geen computers en wie toch dit soort eisen aan hen stelt, is de echte verantwoordelijke voor zulke waanzinnige ongevallen.

  Ter info: Ik sta al heel erg lang op het allergoedkoopste trapje van mijn verzekering met maximale bonusgarantie van niet-prijsverhoging in geval ik toch eens een ongeval zou veroorzaken. Maar mede door die klaarblijkelijke bekwaamheid en verkeersinzicht, weet ik ook dat het risico ernstig is toegenomen dat ik op die bonusgarantie ga moeten terugvallen. En alleen al dat besef en hoe dat bij het rijden inwerkt op mijn gemoed, kan ook mijn gezondheid en op de duur levensverwachting niet ten goede komen.

  SomeHuman
 • @Peter: Ze moeten dan eerst nog wel iemand bereid vinden die hen nog door de stad wil voeren. Hoogstraat? Zeg nu toch ook eens "Korenmarkt". Het gaat erom dat de onnodige en onzinnige vertraging serieus op iemands zenuwen werkt, van zodra 1 fietser/fietster onverschillig stapvoets rijdt, of een oudere fietser die gewoon niet rapper kan of durft. De reglementering schrijft nu al een tussenafstand van 1 meter voor om te mogen inhalen, maar legt de fietser wel op rechts te rijden. Waarom zou dat niet volstaan, Peter?

  SomeHuman
 • @Malenie: Met "na een paar keer in de goot gereden te zijn door dikke suv's en bmw's" kan ik je wel volgen. Alle auto's werden de laatste twintig jaar steeds langer en breder, zelfs binnen dezelfde klasse. Daarenboven rijdt men nu steeds meer met wagens uit een "hogere" categorie, hoewel daar geen zinnige behoefte toe is. Dat verhoogt het gevaar door hun omvang in de stad en door hun grotere massa erbuiten. Ook de parkeerproblemen zijn daardoor erger. Het wordt tijd dat men criteria als omvang en gewicht van wagens alsook aantal wagens uitzet tegenover het aantal bewoners en eventuele hulp aan derden (die dan zelf hun eigen recht afstaan en verdelen naar de desgevallend meerdere hulpbieders toe), met sterk exponentieel toenemende financiële belastbaarbaarheid naarmate de reële behoeften overschreden worden.

  In sommige straten, zoals de A.B.-straat en Melaan (ah ja, Peter) kan de mobiliteit boven een bepaalde omvang beperkt worden (inrijverbod of inhaalverbod). Vele parkeerplaatsen waar een grotere wagenomvang tot gevolg heeft dat er voor minder wagens een plaats beschikbaar is, worden dan boven een bepaalde omvang verboden behoudens vignet dat slechts toegekend wordt aan wie aantoonde (zie hoger) dat een dergelijke wagen de reële behoeften moet voldoen.

  SomeHuman
 • Veel reacties over het verschil tussen auto's en fietsen. In feite maakt het allemaal niets uit want in Mechelen rij je toch tussen een kluwen van wegenwerken op zoek naar een weg om je bestemming te bereiken en snelheid kan je daar al zeker niet maken. Als ik in de stad moet zijn, en niet om te werken, ga ik gewoon te voet.

  michael
 • ...en voor mindermobiele mensen toch misschien eens denken aan "zeteltriporteurkes" met spurtieve stadswachten als bestuurder?

  Denherman
Inhoud syndiceren