wonen

Gevaarlijke situatie in Mechelen

met categorie:  


Aan : burgemeester@mechelen.be
Kopie : ombudsman@mechelen.be

Mevrouw, Mijnheer,

Deze namiddag kreeg ik mijn zuster op bezoek en ze hoorde mij vertellen dat ik U geregeld aanschrijf ivm ideeen of problemen in de stad Mechelen. Toen vertelde ze me dat er in de stad een verontruste situatie zich voordoet die wel eens een dodelijke afloop zou kunnen kennen.

Ze vertelde me dat wanneer ze s morgens haar kinderen naar school brengt, ze getuige is van een gevaarlijke verkeersituatie. Tussen 7h45 en 8h15 verzamelen een heleboel scholieren met fiets zich ter hoogte van de Mgr Van Nuffelenstraat en de Ring. Daar steken ze en masse de ring over (Er zijn daar verkeerslichten) en rijden gezamelijk door de Korte Heistraat. Eens aangekomen aan de Adegemstraat steken ze die blindelings over en rijden verder de Keerbergstraat in richting Scheppers en TSM.

Autos, die van de Ring de Adegemstraat inrijden, hebben meestal te laat in het oog dat er fietsers vanuit de Korte Heistraat komen. Op dit "kruispunt" is het zicht, van wat er van rechts komt, nihil. Een aanrijding met zware gevolgen hangt, volgens mijn zuster, zeker in de lucht.

Is het niet mogelijk om tijdens bovengenoemde uren stadswachten of mensen, die het verkeer kunnen regelen, op dat kruispunt te laten postvatten ? Dit initiatief kan de Stad Mechelen toch niet zoveel kosten en is Good Publicity voor Mechelen als Kinderveilige Stad.

Het is maar een idee. U doet ermee wat u wil...

mvg

gimycko

De Zeeridder ...

met categorie:  
Zeeridder
Als ik door de Befferstraat wandel, dan valt mijn oog steeds weer op het relatief 'nieuwe' gebouw van de stad waar o.a. de bouwdienst en monumentenzorg zijn gehuisvest. Over de architectuur van deze 'Zeeridder' kan worden gediscussieerd, maar ik vind dit zeer geslaagd !

Maar wat ik dan opmerk is de schade aan het gebouw die zeker al meer dan een jaar geleden moet zijn aangericht ... De mooie blauwe bakstenen zijn aangereden door een vrachtwagen ? Of door een auto ? Ik weet het niet ...

Maar wat ik wel weet is dat hier langs dagen, maanden, jaren, stadsarchitecten, schepenen en burgemeesters zijn gepasseerd die waken over ons erfgoed. Die nadenken over wat er moet bewaard worden en wat niet.

Ik heb al vaak de kriebels gevoeld om dit met een penseeltje bij te schilderen, maar blijkbaar vindt niemand het de moeite om ook maar iets te ondernemen ... Wie doet mee ?

Toekomst voor de OLVstraat

met categorie:  
De Antwerpse projectontwikkelaar Mopro heeft een doortastende ingreep voor ogen voor de site aan de Lieve Heerstraat in Mechelen. De ruimte tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat 46, Ziekeliedenstraat 29 en Lieve Heerstraat wil ze graag omtoveren tot een wooncomplex met een twintigtal appartementen.
(Bron GVA)

De nieuwe parkeermeters zijn aan het werk

met categorie:  
Toen ik zonet even buitenkwam viel mij ineens op dat er aan de vaartkant weinig auto', in vergelijking tot vorige week geparkeerd stonden.De vaartkant heeft er sinds vandaag nieuwe parkeermeters staan en de gevolgen zijn dan ook zichtbaar ...Voor diegenen die het verschil niet merken, vroeger was het bijna onbegonnen werk om hier een plaatsje te vinden ... ik onthou mij dan ook verder van commentaar, dat laat ik aan jullie over.


Wonen aan water

met categorie:  
In Knack van 9 augustus j.l., verscheen een boeiend artikel over 'Wonen aan water - duurbetaalde oases', van de hand van Frans Geys.
In het artikel wordt ook Mechelen belicht.
Daarom 'knip' ik er graag enkele passages uit:


(foto: Jan Smets - achterkant lange Schipstraat)'Steeds meer Vlaamse steden hebben een innige relatie met de waterlopen en kanalen die hen doorkruisen.
Aan oude loskades verschijnen luxeappartementen, en overwelfde grachten en
vlieten blinken weer in de zon.'

OVAM-gebouwen in stadshanden

met categorie:  
Ovam

Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken heeft de Vlaamse Regering afgelopen donderdag ingestemd met de vraag van de gemeenteraad van Mechelen om het vroegere OVAM- gebouw en -parking aan de stad Mechelen te verkopen.

Vandalisme

met categorie:  
Via deze blog wil ik melding doen van vandalisme aan ons stoeptuintje. Ik weet het: het is geen halsmisdaad en al bij al een kleinigheid, maar toch.

Wij wonen op de Koningin Astridlaan nabij de Brusselpoort in Mechelen. Een drukke ringweg rond de stad, waar vooral oude herenhuizen het decor uitmaken. Om de stoep wat op te fleuren hadden we enkele jaren geleden een stoeptuintje aangelegd, een initiatief dat de stad Mechelen trouwens stimuleert. Aanvankelijk hadden wij er een klimrozelaar geplant, die al gauw mooie bloemen droeg. Maar al even gauw merkten wij dat sommig 'passanten' het leuk vonden om de rozen af te trekken, zodat er van de bloeiende rozelaar na verloop van tijd niets meer overschoot dan een kale doornstruik zonder bloemen! En de lage buxusplantjes die het 'tuintje' omzoomden, vergingen door plassende honden. Met de moed der wanhoop probeerde mijn echtgenote om elk jaar opnieuw rozen te laten bloeien op onze stoep, die telkens weer aan plukgrage handen ten prooi vielen.

Vorig jaar was mijn echtgenote het beu; ze groef de rozelaar - of wat er van overbleef - uit, verwijderde de ros geworden buxusrestanten en zette deze lente een simpel boompje in de plaats. Bestand tegen honden én tegen bloemenplukkers, dachten wij. Het felgroene boompje floreerde en zorgde voor een aangename toets in de straat.

Tot vanochtend, toen we vaststelden dat het boompje door 'vandalen' gewoon is kapot gebroken. Blijkbaar zijn er mensen in Mechelen die allergisch zijn aan stoeptuintjes. Ik vrees dat ik stilaan allergisch aan het worden ben aan deze tuinvandalen. God verhoede dat ik een verzuurde burger word.

Wat moet je hier tegen doen? Geen stoeptuinjes meer aanleggen, zodat de straat een grijze woestijn wordt? Of ondanks alles toch weer naar een plantenzaak rijden, plantgoed kopen en het jonge groen met zorg omringen, zodat er weer een fleurig accent opgroeit in onze straat?

Maar voor hoelang...?

Buurtpark in Minderbroedersklooster

met categorie:  
In het voormalige Minderbroedersklooster in Mechelen zal men de tuin herinrichten als buurtpark'. De desbetreffende plannen van het stadsbestuur werden de afgelopen dagen aan de buurtbewoners voorgelegd. Het klooster in de Karmelietenstraat werd reeds omgebouwd tot een woonproject. Aansluitend hierop zal men nu de ommuurde tuin openstellen voor het publiek. De Dijlestad voorziet voor dit project ruim 200.000 euro, dat men zal gebruiken voor onder andere zitbanken en een speelweide voor kinderen. (Gepubliceerd op zaterdag 04 maart 2006: Radio reflex)

Wordt Mechelen Noord op 19 februari in twee gesplitst?

met categorie:  
Omdat het wel heel belangrijk is zet ik deze post opnieuw in de kijker op vraag van Freddy de Coördinator van de stuurgroep.

Het is bijna zover binnen kort gaan ruim 15.000 bewoners van de wijk Mechelen Noord naar de stembus. Zoals we van Freddy al vernamen werden de drie scenario's ondertussen herleid tot twee scenario's waarvan een met harde stops.
Bij scenario één blijft doorgaand verkeer mogelijk maar het zou wel bemoeilijkt worden door verkeersremmende en verkeersvertragende maatregelen.
Scenario twee is wel heel drastisch, hierbij zou het doorgaand verkeer in de Caputsteenstraat en de Kleine Nieuwendijk totaal onmogelijk worden gemaakt door plaatsing van paaltjes onder de spoorwegbruggen! Jawel!
In verschillende straten wordt dan éénrichtingsverkeer ingevoerd zoals in de Sint Rumoldusstraat, Sint Gommarusstraat, Populierendreef, Bakelaarstraat, Oude Sint Gommarusstraat e.a.

'Weg van Mechelen'

met categorie:  
Voor de trouwe Mechelenblogtbezoekers is 'onze Louis Wyckmans' géén onbekende meer.
Hij verliet in 1955 de Dijlestad om zich te vestigen in de Verenigde Staten. En het is reeds 25 jaar geleden dat hij Mechelen bezocht...
Een hele poos dus. Sinds kort herontdekte hij zijn geboortestad, en hij was meteen weer 'weg van Mechelen'...

En zo is er ook het nichtje van onze bloggende nonkel Maes: ladiegolf...
Enne... een 'Meel', die Mechelen ruilde voor Bangkok...

Regelmatig mail ik met Willy Verboomen, nu wonende in de States -
en met vriendin Marina, die momenteel woont in de schaduw van de Akropolis...

En er zijn de buurmeisjes Hylke en Evi, die respectievelijk een jaar in Sydney en Nieuw-Zeeland verblijven....

En er is Els, ook een meisje uit mijn eigenste Stenenmolenstraat die een klein jaartje in Slowakije woont en werkt...

Missen zij Mechelen?
Hoe stellen ze het in hun nieuwe of tijdelijke heimat?
Ik laat er graag twee aan het woord.
Els Buelens bijt de spits af:

Mechelen Noord half februari al naar stembus

met categorie:  
Stadsbestuur houdt referendum over mobiliteit
MECHELEN - De wijk Mechelen Noord krijgt een referendum op zondag 19 februari. De bewoners klagen al lang van verkeersoverlast en het gebrek aan parkeerplaatsen. Tijdens het referendum kunnen bewoners punten geven aan drie verschillende scenario's die de mobiliteit in hun wijk moeten verbeteren.

De zowat 5.000 bewoners uit de wijk Mechelen Noord krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus voor het referendum op zondag 19 februari. Daags voordien is er nog een grote informatievergadering gepland waarbij de inhoud van de drie mogelijke scenario's wordt toegelicht. Op zondag geven de stemmers dan 1, 2 of 3 punten aan een scenario naar keuze.

Bomen sterven staande op Astridlaan

met categorie:  
Als bewoner van de Koningin Astridlaan wil ik graag het probleem aankaarten van de bomen op deze ringlaan. Deze week moesten de brandweer en politie weeral uitrukken om vallende takken op te ruimen van één van de bomen op de Koningin Astridlaan (extra muros). Daartoe moest de parallelweg een tijd worden afgesloten voor het verkeer. Daarna kwamen de stadsdiensten de boom in kwestie verder snoeien en vellen om gelijkaardige gevaarlijke toestanden in de toekomst te vermijden.

In de loop van de maanden september/oktober zijn er nog 2 andere bomen gesneuveld. Toen kwamen de omgevallen bomen op geparkeerde wagens terecht, tot tweemaal toe op enkele weken tijd. Ik kijk sindsdien elke ochtend met een bang hart of mijn wagen deze keer niet onder een afgevallen tak staat. Hierover publiceerde ik trouwens al eens een bericht op deze site.

Dat zijn op een periode van nog geen vier maanden zeker 3 bomen die omwaaien, omvallen, afbreken; minstens 3, want ik heb alleen zicht op dat gedeelte van de Astridlaan waar ikzelf woon, nl. het stuk extra muros. Het is duidelijk dat er iets aan de hand is met de bomen op de laan. Zijn ze ziek? Of te oud?

Ik heb alleszins geen zin om te wachten tot er een vierde boom omwaait en heb schepen Jowan Lamon, bevoegd voor de groendienst, en zijn collega Leo Stevens van openbare werken per mail een vraag gesteld hierover; beiden repliceerden snel.

Schepen Jowan Lamon laat me weten dat er onderzoek is gedaan naar de Catalpa's op de Astridlaan. Daaruit zou blijken dat deze bomen niet echt geschikt zijn voor deze plaats en dat er nog een tiental bomen op zeer korte termijn moeten gekapt worden. Deskundigen in deze materie volgen dit continu op.

Ik mag hopen dat er nieuwe, ditmaal wel geschikte aanplantingen in de plaats zullen komen van de gerooide exemplaren.

Tentoonstelling 25 Jaar Architectuur in Mechelen en omstreken

met categorie:  Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van AMO (Architecten van Mechelen en Omstreken) werd door de vereniging het initiatief genomen om aan de hand van een fototentoonstelling een overzicht te geven van 25 jaar architectuur in Mechelen en omstreken.

Mechelen komt stilaan in kerstsfeer

met categorie:  
Daarnet wandelde ik over de Mechelse Grote Markt en zag dat een hoogtewerker in de weer was met het plaatsen van een grote spar. Het kerststalletje staat er ook al bij.
Ik zag ook dat men al bezig was de kerstverlichting erin te hangen.

In de Bruul hangt de feestverlichting er ook al merkte ik op.

Het heeft wel iets die versieringen, ik hoop alleen dat men wacht om deze aan te steken tot de Sint is geweest.

Waar is men ook al volop bezig met het voorbereiden van de feestdagen?

Vlaams geld voor Mechels bouwproject

met categorie:  
De Vlaamse overheid heeft voor 21,3 miljoen euro aan subsidies vastgelegd voor 10 stadsvernieuwingsprojecten.

De voorwaarde voor selectie was dat de projecten de kwaliteit van de leefomgeving moesten verhogen door stadskankers weg te werken. Alleen projecten die een opmerkelijke verandering in een buurt of wijk kunnen bewerkstelligen, kwamen in aanmerking. Het moesten totaalprojecten zijn die verschillende functies omvatten: wonen, winkelen, recreëren, werken, de herinrichting van het publieke domein, het creëren van groene ruimten. Een bijkomende vereiste was dat deze ontwikkeling in een nauwe samenwerking moet gebeuren met privé-ontwikkelaars. De inbreng van private ontwikkelaars moet minstens 30% bedragen.

Mechelen: herwaardering site Euroshopping en omgeving (investering: 30,6 miljoen euro, subsidie: 1,3 miljoen euro). Het gaat om één bouwblok, dat evenwel een storende kankerplek in de historische binnenstad vormt. De vernieuwing mikt op kwaliteitsvol wonen met een variatie van woningtypes (rijtjeshuizen, stadsappartementen), en op een al even kwaliteitsvolle buitenruimte.
Inhoud syndiceren