Winketbrug

Winketbrug: 1970-1974 (2)

met categorie:  

Voor het verplaatsen van de leidingen der vergunningshouders en wegens de omvang van deze werken,werd de bouw van de brug een eerste maal geschorst van 30 april 1970 tot 10 maart 1971,dit om de vergunninghouders toe te laten hun gas-,water-,elektriciteit-en telefoonleidingen te verplaatsen.Alle vergunninghouders diende de bestaande zinkers in de Dijle op te breken en te vervangen door nieuwe zinkersDe werken aan de brug zelf konden door de aannemer slechts aangevat worden nna voltooiing van de werken der vergunninghouders.De bestaande leidingen lagen ter plaatse van de funderingen van de ni

Winketbrug: 1970-1974

met categorie:  

Nogwat gevonden tussen mijn oudere paperrassen,maar ik wilde jullie dit toch niet onthouuden: Brief van het Ministerie van Openbare Werken!(dienstvoor Public Relations)

STAND DER WERKEN AAN DE WINKETBRUG TE MECHELEN.

De bouuw van de nieuwe overbrugging van de Dijle in rijkswegN°1 te Mechelen die deel uitmaakt van de herinrichtingswerken van rijksweg N°1 Antwerpen-Mechelen-Brussel waarvan het aantal rijstroken op 2x2 zal worden gebracht,heeft reeds heel wat moeilijkheden opgeleverd voor het Mechels verkeer.

Inhoud syndiceren