verhaal

De waarheid over Opsinjoorke

met categorie:  

We hadden het hier al een keer over in 2007,  Maar allicht kennen we het verhaal van Opsinjoorke, onze Mechelse smijtpop, die meegaat in praalstoeten.

De Mechelse praalstoeten lokten steeds ontzagelijk veel volk naar de gewezen hoofdstad der Nederlanden. Zij gaven dikwijls aanleiding tot allerlei voorvalletjes waarvan een der meest kenschetsende zich voordeed op 4 juli 1775. Toen de ommegang gekomen was in de St-Katelijnestraat, geraakte "OPSINJOORKE" buiten bereik van het doek en kwam tussen de menigte terecht. Een der toeschouwers, een zekere Jacobus de Leeuw, woonachtig te Antwerpen in de Wolstraat, stak zijn armen uit om de pop af te weren, doch werd er van beschuldigd de "SOTSCOP" te willen roven. De Mechelaars ranselden de dader duchtig af, werd te Mechelen gevangen gehouden, wist echter te ontsnappen en keerde naar de scheldestad terug "van den hoofde tot den voet bebloet".

Op 29 augustus daaropvolgend, richtte Jacobus de Leeuw een protestbrief tot het Mechels magistraat.

Een brief dus, is deze bewaard gebleven ? Even checken bij het Stadsarchief, en bevragen aldaar. Wat blijkt ?

 

Inhoud syndiceren