station mobiliteit

Plannen stationsomgeving... 1949

met categorie:  

(foto: stadsarchief)

Je moet al op een andere planeet wonen als je niet weet dat Mechelen duchtig in de ondergrond woelt in de stationsomgeving.  Méér zelfs: het wordt algemeen omschreven als dé bouwwerf van de eeuw.  De eerste spadesteek werd reeds een paar jaar geleden gegeven, en de grootse werken gaan nog wel een aantal jaren door.  Er komt dan ook héél wat bij kijken.  Het gaat immers niet alleen om een nieuw station - het vierde op rij - maar ook om de hele buurt.  De toenemende mobilteit van de Mechelaar in de 21ste eeuw noodzaakten tot een heel vernieuwende en grootse aanpak.  Het is niks nieuws onder de zon.  Midden vorige eeuw werd al ervaren dat die mobilteit serieuze problemen zouden opleveren als men niet dringend iets ging doen aan de infrastructuur...  Reeds in 1949 tekende ene  Maxime Wijnants, bovenstaand plan voor de stadsomgeving.  Deze Brusselar was aangesteld als stadsurbanist...

 

Inhoud syndiceren