politiek

afscheid van een schepen...

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Tot het allerlaatste moment had men het voor hem geheim kunnen houden...Enkel zijn echtgenote Hilde Van Haesendonck was op de hoogte van wat er te gebeuren stond.  Er was vandaag wel één en ander gepland, maar dat de dag zou eindigen met een absolute apotheose in de stadsschouwburg - 'tempel van de Mechelse cultuur', had de nu bijna afscheid nemende cultuurschepen Frank Nobels, niet kunnen dromen.  Een mooi gevulde schouwburg ontving met een warm applaus de verbaasde schepen, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.  Ze waren er allemaal: de vrienden, de collega's uit de politieke wereld..., maar vooral velen uit wat men pleegt te noemen: het culturele middenveld.  Frank Nobels is twintig jaar schepen geweest van cultuur, en dat is wat hij zelf een godsgeschenk noemt.  Twintig jaar is lang niet niks.  Het werd dan ook een mooie terugblik vol artistieke toetsen en oprechte dankwoorden, voor een schepen die zo lang het gezicht was van cultuur, en met veel overgave, soms koppig, maar vooral met kennis van zake en grote minzaamheid de beleidslijnen heeft uitgezet, en door velen werd gewaardeerd...  Schepen Nobels was dan ook niet weinig ontroerd door deze blijken van appreciatie...

 

Het stille debat: Lamot privatiseren of niet?

met categorie:  

Op websites en blogs van verschillende politieke jongerenverenigingen (vooral uit liberale hoek) worden verschillende oplossingen voorgesteld met betrekking tot de toekomst van de Lamot. "Heu wat?" zult u allicht zeggen, want het leek er toch op dat de Lamot juist uitstekend draaide, waarvan getuige dit artikel?

Carl Devos analyseert post-electorale situatie bij Marnixring Gaston Feremans

Maandag 23 juni ontvangt Marnixring Gaston Feremans politicoloog Carl Devos bij Salons Van Dijck tijdens haar open ledenvergadering. Tijdens de lezing  'Als het stof is gaan liggen' analyseert De Vos de politieke situatie nà de verkiezingen van 25 mei.

Behalve een analyse maken van de voorbije verkiezingen en de uitslag, poogt De Vos ook vooruit te blikken op de nog te vormen regering(en).

Gevlagd !

met categorie:  

(Foto Karel Somers)

Nieuwe bezems

met categorie:  

Nieuwe poltici aan de macht, nieuwe bezems, en die vegen goed.

Bijvoorbeeld, de nieuwe schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V).

In Mechelen valt er altijd wel iets te beleven

met categorie:  

Schepen Ali Salmi die al van zich liet spreken door de Mechelse vrouwen/meisjes een schuldgevoel aan te praten voor hun vestimentair gedrag waarbij ze van hem zelf de schuld krijgen wanneer  "jongeren" hen lastig vallen of beledigen, blijkt volgens sommige bronnen ook niet zo'n heilig boontje te zijn.

 

In Story:...

"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen"

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

In een bomvolle raadzaal, gevuld met familie, vrienden, pers en andere belangstellenden legden vanavond de raadsleden van de nieuwe gemeenteraad plechtig de eed af.  Dat gebeurde met de nodige sympathie vanuit het publiek - Het applaus was niet uit de lucht.  Sommige raadsleden zaten lichtelijk nerveus in het gestoelte, omdat het voor hen allemaal zo nieuw was...  Bij anderen was het alsof dit alles al jaren hun natuurlijke biotoop was...  En toch: het hééft toch iets speciaal en haast 'feestelijk'.  In het prachtige decorum van ons stadhuis de eed mogen afleggen als afgevaardigde van de bevolking geeft toch een apart gevoel, en legt toch een stuk verantwoordelijkheid op de politieke schouders.  Morgen begint het werk pas écht.  Maar vanavond werd de start gegeven van zes jaar politiek werk.  Met de onvermijdelijke fotosessies en een drankje in de kolommenzaal werd geklonken op de nieuwe start...

Nieuwe jobinvulling voor Frie Niesten en Loïc Verstraeten

met categorie:  

   

(foto's: Jan Smets)

In januari start de nieuw verkozen gemeenteraad.  Onlangs werd het door de brede coalitie het nieuwe beleidsplan voorgesteld.  Maar er wijzigt hier en daar nog wat.  Zo is er nog een stoelendans op een paar niveaus...  De stadslijst heeft een andere jobinvulling voor twee van haar mensen...

Nieuwe coalitie stelt bestuursakkoord voor

met categorie:  

(foto: Jan Smets)

Op één na is de volledige ploeg aanwezig in het Oud Conservatorium waar het nieuwe bestuursakkoord wordt voorgesteld.  Maar even moet men toch naar buiten voor het groepsportret.  Dat hoort zo.  "Niet bij het monument van de oudstrijders hé...", lacht Bart Somers.  Maar mijn suggestie om te poseren bij 'Huiselijke Zorgen' lijkt nog minder OK.   Nee: deze ploeg wil niet gebukt gaan onder 'zorgen' en doemdenken, maar resoluut samen werken aan een beter Mechelen.  Zo stelt men het en daar wil men voor gaan, en met vereende krachten heeft dit toch wel atypische gezelschap zijn schouders gezet onder een beleidsplan.

Nieuwe coalitie is een feit

met categorie:  
  • Bart Somers wordt burgemeester,
  • Zijn stadslijst mag ook nog vier schepenen en de OCMW-voorzitter leveren met de liberalen Koen Anciaux en Greet Geypen, Marina De Bie (Groen) en Frank Nobels (m+). Die laatste wordt na enkele jaren opgevolgd door een groene schepen.
  • Voor NVA zijn er de komende zes jaar 3,5 mandaten. Die worden zeker ingevuld door Marc Hendrickx en Bart De Nijn, en wellicht ook Katleen Den Roover.

secretarissen Stad en OCMW overhandigen Memorandum aan nieuwe stadsploeg

met categorie:  

(foto: Jan Smets  -  OCMW-secretaris Jan Bal en stadssecretaris Erik Laga overhandigen Bart Somers het Memorandum...)

Het was het eerste 'publieke' treffen van de politieke tenoren sinds de verkiezingen van zondag.  Sinds de stembusgang de kaarten heeft herschud, en burgemeester en verkozenen in conclaaf samenzitten om een nieuw schepencollege samen te stellen, zagen we hen nog niet in zo'n grote getale bij mekaar.  Deze namiddag overhandigden de stadsdiensten en OCMW hun beleidsaanbevelingen aan de 'verkozenen des volks' - netjes gebundeld in een lijvig dossier.  Burgemeester Somers mocht het na de toespraken van OCMW-secretaris Jan Balen stadssecretaris Erik Laga in ontvangst nemen...

Strubbe 'verlaat feest op het hoogtepunt'

met categorie:  

  

            (foto: Jan Smets)

Een beetje (erg) verrassend las ik zopas op Twitter dat Kristl Strubbe de politiek vaarwel zegt!  En dit amper enkele dagen na de verkiezingen waar ze op Open Stadslijst opkwam, en waarbij ze zelfs 1184 voorkeurstemmen haalde...  Hier zullen menige wenkbrauwen bij gefronst worden.  Want dit is (voor de buitenwereld althans) toch wel onverwacht en verbazingwekkend nieuws...

11 +5 +( 16 -6 -2 ) > 43/2

met categorie:  


“11 +5 +( 16 -6 -2 ) > 43/2” is een kleine wiskundige formule, en de afgelopen 24u hebben in Mechelen een paar mensen zoals –ik noem lukraak een paar namen- Kristof C, Björn S of Marina D B en misschien nog een paar anderen deze berekening minstens een paar keer uitgevoerd, misschien kregen ze tijdens het uitvoeren zelfs een keer dat raar kriebelend gevoel vanbinnen, u kent dat wel, die kleine rilling die onmiddellijk gevolgd wordt door het besef dat er iets fameus misgelopen is. Zoals op het moment dat je de deur dichtslaat met de sleutel aan de binnenkant.

Avond van winnaars en verliezers...

met categorie:  

 

  

(foto's: Jan Smets)

De teerling is geworpen.  De Mechelaar heeft beslist.  Deze blog wil niet de pretentie hebben o het actueelste en accuraatste nieuws te brengen.  Dit 'blogje' beweegt zich immers in de marge van het grote gebeuren.  Laat het Grote Nieuws maar voor de kranten en het TV-scherm...  Peter bracht in vorige post de cijfers, en ik breng een aantal sfeerbeelden van vanavond.  Ik registreerde wat ik zag.  In het 'zenuwcentrum' van het stadhuis waar de pers verzameld was, en op de trefpunten van de partijen...  De nervositeit, de cameraploegen en persmensen, de grote tenoren...  De feestvreugde en de ontgoocheling.  Cijferen, klinken en drinken, feliciteren en evalueren, gokken en pronostikeren...  Frustraties, dure eden, harde woorden, de lach en de traan..., boosheid, blijdschap, vermoeidheid...  Het waren de emoties van vanavond...  Het begin van een lange nacht.  En morgen?  dan valt er te praten...

De keuze van de kiezer

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

We zitten in de laatste rechte baan voor de stembus.  En of we dat geweten hebben. Nog nooit zijn zoveel nieuws-en duidingsprogramma's losgelaten op de argeloze kijker (of lijkt dit alleen maar zo?).  De strijd om het stadhuis is  verworden tot avondvullend ontspanningsprogramma.   Nooit leken we zo goed voorgelicht en voorbereid om ons naar het stemlokaal te begeven?  In de Sinjorenstad woedt een titanenstrijd.  Blijft Leuven het Tobbackbastion, en handhaaft Termont zich in zijn Gent?  Koffiedik kijken.  Ook in Mechelen lijkt de wedren naar het stadhuis spannender dan ooit.  Maakt Bart Somers met zijn uitgebreide ploeg kans op een derde termijn?  Of lust de Maneblusser eerder pap van NVA?  Of..., gaat Caroline Gennez lopen met de vette kluif?  Wie kan het hoofd boven water houden, en wie krijgt de gevreesde pandoering...

Inhoud syndiceren