politiek

"Talent komt na doorzettingsvermogen"... De Vaganée-broers Frank en Guido

(foto's: Jan Smets)

Het heeft méér met doorzettingsvermogen te maken dan met talent.  Met hard werken. Héél hard werken.  En ondernemingszin.  Dat is eigen aan onze familie: initiatief nemen en de zaken durven aanpakken.  Er voor gaan!  Talent wordt zo opgeklopt ...

Frank vertelt het zonder valse bescheidenheid.  Hij méént het.  Frank Vaganée mag dan een uiterst begaafd jazzmuzikant zijn, saxofonist, fluitist en artistiek leider bij het Brussels Jazz Orchestra én met een palmares om 'U' tegen te zeggen: hij blijft er nuchter bij.  Hij blijft de Mechelse volksjongen.  Zijn één jaar jongere broer Guido beaamt de uitspraak van Frank.  Ook hij heeft dat muzikale in zich, maar de laatste jaren kwam hij vooral in het nieuws als burgemeester van Bonheiden-Rijmenam...

Het heeft ook veel te maken met organisatorisch talent. En anderzijds moet je je grenzen kennen.  Wat je niet kan moet je kunnen doorgeven aan anderen.  Je moet talenten opsporen bij mensen en ze kansen geven. Je moet je medewerkers kunnen laten scoren.  Je moet weten wanneer je moet spreken of zwijgen en weten wanneer je moet doorduwen. Misschien zijn wij wel psychologen op alle niveau's...  De ploeg moet je op één lijn houden.

En dat doen en deden ze, de beide broers.  Elk op hun terrein.  Frank als bezieler van Het Brussels Jazz Orchestra en Guido de voorbije zes jaar als burgervader.  Ondanks het feit dat hij de meeste voorkeurstemmen wist binnen te rijven, moet hij nu de sjerp doorgeven.  Zo gaat dat wel vaker in het politieke spel.  Dat was even slikken, maar Guido is niet de man die bij de pakken blijft zitten.  Hij geeft zichzelf nu de ruimte en tijd om nieuwe dingen aan te pakken.

Ik zit lekker doorgezakt met de Vaganée-broers in de zetels van SAVA, waar we urenlang praten over hun jeugdjaren en werken.  In heel dat verhaal belanden we op onwaarschijnlijk veel plaatsen in en rond Mechelen.  "Ons vader was immers een 'Bohemer' "lachen ze...

 

'Een goede burgemeester moet luisteren naar de mensen'

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Hij heeft er duidelijk zin in.  Ontspannen achteruitgezakt in de zetel, non-comformistisch in z'n pull, vaak monkellachend... Urenlang hebben we gepraat.  Of beter: is hij aan het woord geweest - een wervelend relaas van feiten, data, personen...  Jos Vanroy is dan ook een levend archief van een Mechelse politieke periode die voor hem begon in 1971 als schepen, en eindigde in 1994.  In die lange tijd was hij één van dé tenoren van de Mechelse politiek.  Tweemaal heeft hij het mandaat van burgemeester waargenomen in een tijdperk dat socialisten en  CVP de lakens uitdeelden.  Deze twee partijen speelden jarenlang haasje-over in deze stad.  Vanroy volgde de socialist Désiré van Daele op in 1977, werd na een eerste termijn gewipt door Jef Ramaekers, en gaf in 1994 de sjerp door aan Geert Bervoets . 

In januari wordt onze voormalige 'Eerste Burger' 80 jaar, en hij blikt terug op een boeiende loopbaan. 

 

Oud-burgemeester Joris: "Ik heb een mooi leven gehad...'"

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Ik heb een mooi leven gehad.  Ik kijk er heel tevreden op terug.  Meer kon ik er niet uithalen.  Ik ben geboren in een eenvoudig arbeidersgezin, en door hard werken, en met enorm veel inspanningen heb ik me opgewerkt, en kon ik m'n droom realiseren.  Ik had twee liefdes: het onderwijs en de politiek, en daarin kon ik me waarmaken.  Ik ben nu bijna 95, en dan weet je realistisch gezien dat het einde nadert.  Maar dat moet je aanvaarden.  Oud mogen worden is goed, en het is alleen confronterend soms...

Vanuit het raam kijkt hij uit op het groen van de Rijmenamse bossen.  Zeven jaar woont hij nu al in rust-en verzorgingstehuis Zonneweelde.  Zelf is hij nog heel lucide en ook zijn fysiek wil nog best mee.  Hij zou nog zelfstandig kunnen wonen op een Mechels appartement.  Maar doordat zijn echtgenote minder mobiel werd, besloot hij samen met haar naar hier te verhuizen.  Vorig jaar is zijn vrouw overleden.  Hun zeventigste huwelijksverjaardag hebben ze hier nog samen in intieme kring kunnen vieren.  Nu blijft hij alleen achter: Georges Joris -jarenlang schepen van onderwijs en oud-burgemeester van Mechelen tussen 1986 en 1989.  Heel zijn leven was hij militant van de Socialistische partij.  Al meer dan 70 jaar heeft hij er een lidkaart van. Maar als burgemeester wou hij burgervader zijn van alle Mechelaars...   

 

Schepen Wim Jorissen opzij geschoven...

met categorie:  

   

(foto's: Jan Smets)

Het rommelt op het Mechelse stadhuis.  Het nieuws dat schepen van economie Wim Jorissen door zijn partij N-VA opzij werd geschoven is heet van de naald, maar het nieuws gaat nu al rond als een lopend vuurtje.  Jorissen hult zich voorlopig in stilzwijgen, maar volgens het officiële bericht dat het kabinet van de N-VA heeft verspreid, had de partij geen andere keuze dan zijn bevoegdheden te ontnemen, en dit door 'zijn deloyaal gedrag ten opzichte van zijn fractiegenoten, de coalitiepartners én de partij'.  De beslissing werd genomen in overleg met de nationale partijtop.  Dit werd voorgelegd aan de coalitiepartners, en vanmorgen viel het verdict.   Normaal zou schepen Jorissen nog tot eind van dit jaar zijn ambt uitgeoefend hebben, waarna volgens afspraak, CD&V-er Hamid Riffi hem zou opvolgen voor de bevoegdheden Preventie en ICT.  Het is een publiek geheim dat er al langer spanningen waren tussen Wim Jorissen en zijn partij...  Partijgenote Katleen Den Roover zal nu tijdelijk de taken van haar voormalige collega opvolgen.  Het kan dat Jorissen nog schepen blijft tot op het einde van zijn mandaat - weliswaar zonder bevoegdheden...

 

afscheid van een schepen...

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Tot het allerlaatste moment had men het voor hem geheim kunnen houden...Enkel zijn echtgenote Hilde Van Haesendonck was op de hoogte van wat er te gebeuren stond.  Er was vandaag wel één en ander gepland, maar dat de dag zou eindigen met een absolute apotheose in de stadsschouwburg - 'tempel van de Mechelse cultuur', had de nu bijna afscheid nemende cultuurschepen Frank Nobels, niet kunnen dromen.  Een mooi gevulde schouwburg ontving met een warm applaus de verbaasde schepen, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.  Ze waren er allemaal: de vrienden, de collega's uit de politieke wereld..., maar vooral velen uit wat men pleegt te noemen: het culturele middenveld.  Frank Nobels is twintig jaar schepen geweest van cultuur, en dat is wat hij zelf een godsgeschenk noemt.  Twintig jaar is lang niet niks.  Het werd dan ook een mooie terugblik vol artistieke toetsen en oprechte dankwoorden, voor een schepen die zo lang het gezicht was van cultuur, en met veel overgave, soms koppig, maar vooral met kennis van zake en grote minzaamheid de beleidslijnen heeft uitgezet, en door velen werd gewaardeerd...  Schepen Nobels was dan ook niet weinig ontroerd door deze blijken van appreciatie...

 

Het stille debat: Lamot privatiseren of niet?

met categorie:  

Op websites en blogs van verschillende politieke jongerenverenigingen (vooral uit liberale hoek) worden verschillende oplossingen voorgesteld met betrekking tot de toekomst van de Lamot. "Heu wat?" zult u allicht zeggen, want het leek er toch op dat de Lamot juist uitstekend draaide, waarvan getuige dit artikel?

Carl Devos analyseert post-electorale situatie bij Marnixring Gaston Feremans

Maandag 23 juni ontvangt Marnixring Gaston Feremans politicoloog Carl Devos bij Salons Van Dijck tijdens haar open ledenvergadering. Tijdens de lezing  'Als het stof is gaan liggen' analyseert De Vos de politieke situatie nà de verkiezingen van 25 mei.

Behalve een analyse maken van de voorbije verkiezingen en de uitslag, poogt De Vos ook vooruit te blikken op de nog te vormen regering(en).

Gevlagd !

met categorie:  

(Foto Karel Somers)

Nieuwe bezems

met categorie:  

Nieuwe poltici aan de macht, nieuwe bezems, en die vegen goed.

Bijvoorbeeld, de nieuwe schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V).

In Mechelen valt er altijd wel iets te beleven

met categorie:  

Schepen Ali Salmi die al van zich liet spreken door de Mechelse vrouwen/meisjes een schuldgevoel aan te praten voor hun vestimentair gedrag waarbij ze van hem zelf de schuld krijgen wanneer  "jongeren" hen lastig vallen of beledigen, blijkt volgens sommige bronnen ook niet zo'n heilig boontje te zijn.

 

In Story:...

"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen"

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

In een bomvolle raadzaal, gevuld met familie, vrienden, pers en andere belangstellenden legden vanavond de raadsleden van de nieuwe gemeenteraad plechtig de eed af.  Dat gebeurde met de nodige sympathie vanuit het publiek - Het applaus was niet uit de lucht.  Sommige raadsleden zaten lichtelijk nerveus in het gestoelte, omdat het voor hen allemaal zo nieuw was...  Bij anderen was het alsof dit alles al jaren hun natuurlijke biotoop was...  En toch: het hééft toch iets speciaal en haast 'feestelijk'.  In het prachtige decorum van ons stadhuis de eed mogen afleggen als afgevaardigde van de bevolking geeft toch een apart gevoel, en legt toch een stuk verantwoordelijkheid op de politieke schouders.  Morgen begint het werk pas écht.  Maar vanavond werd de start gegeven van zes jaar politiek werk.  Met de onvermijdelijke fotosessies en een drankje in de kolommenzaal werd geklonken op de nieuwe start...

Nieuwe jobinvulling voor Frie Niesten en Loïc Verstraeten

met categorie:  

   

(foto's: Jan Smets)

In januari start de nieuw verkozen gemeenteraad.  Onlangs werd het door de brede coalitie het nieuwe beleidsplan voorgesteld.  Maar er wijzigt hier en daar nog wat.  Zo is er nog een stoelendans op een paar niveaus...  De stadslijst heeft een andere jobinvulling voor twee van haar mensen...

Nieuwe coalitie stelt bestuursakkoord voor

met categorie:  

(foto: Jan Smets)

Op één na is de volledige ploeg aanwezig in het Oud Conservatorium waar het nieuwe bestuursakkoord wordt voorgesteld.  Maar even moet men toch naar buiten voor het groepsportret.  Dat hoort zo.  "Niet bij het monument van de oudstrijders hé...", lacht Bart Somers.  Maar mijn suggestie om te poseren bij 'Huiselijke Zorgen' lijkt nog minder OK.   Nee: deze ploeg wil niet gebukt gaan onder 'zorgen' en doemdenken, maar resoluut samen werken aan een beter Mechelen.  Zo stelt men het en daar wil men voor gaan, en met vereende krachten heeft dit toch wel atypische gezelschap zijn schouders gezet onder een beleidsplan.

Nieuwe coalitie is een feit

met categorie:  
  • Bart Somers wordt burgemeester,
  • Zijn stadslijst mag ook nog vier schepenen en de OCMW-voorzitter leveren met de liberalen Koen Anciaux en Greet Geypen, Marina De Bie (Groen) en Frank Nobels (m+). Die laatste wordt na enkele jaren opgevolgd door een groene schepen.
  • Voor NVA zijn er de komende zes jaar 3,5 mandaten. Die worden zeker ingevuld door Marc Hendrickx en Bart De Nijn, en wellicht ook Katleen Den Roover.

secretarissen Stad en OCMW overhandigen Memorandum aan nieuwe stadsploeg

met categorie:  

(foto: Jan Smets  -  OCMW-secretaris Jan Bal en stadssecretaris Erik Laga overhandigen Bart Somers het Memorandum...)

Het was het eerste 'publieke' treffen van de politieke tenoren sinds de verkiezingen van zondag.  Sinds de stembusgang de kaarten heeft herschud, en burgemeester en verkozenen in conclaaf samenzitten om een nieuw schepencollege samen te stellen, zagen we hen nog niet in zo'n grote getale bij mekaar.  Deze namiddag overhandigden de stadsdiensten en OCMW hun beleidsaanbevelingen aan de 'verkozenen des volks' - netjes gebundeld in een lijvig dossier.  Burgemeester Somers mocht het na de toespraken van OCMW-secretaris Jan Balen stadssecretaris Erik Laga in ontvangst nemen...

Inhoud syndiceren