OCMW

Armoede in Mechelen

met categorie:  

(bron GVA)

In tien jaar tijd is het aantal gezinnen in Mechelen met zware schulden verviervoudigd: van 68 tot 268. Dat blijkt uit cijfers van het OCMW. Niet alleen tegenslagen zoals werkloosheid of ziekte zijn oorzaken, maar ook overbesteding aan luxe.
(...)

Van 1998 tot 2007 zag het Mechelse OCMW het aantal dossiers voor schuldbemiddeling fors stijgen. Een eenduidige verklaring is daar niet voor. Je job verliezen of ziek worden, spelen natuurlijk in belangrijke mate mee.

(...)

OCMW

met categorie:  OCMW – Lange Schipstraat – Foto Gimycko

Sommige mensen kunnen moeilijk geld beheren

Inhoud syndiceren