Het Kunstuur

We zullen doorgaan...

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Terwijl in de Heilige Geestkapel in de Minderbroedersgang op een erg beklijvende wijze Jonas Van Geel en Jelle Cleymans de onsterfelijke klassieker van Ramses Shaffy - 'we zullen doorgaan' ten gehore brachten, speelde de beiaard van onze Sint-Romboutstoren hetzelfde lied.  Weinig liederen die zo bij deze bizarre tijden passen als deze ontroerende hymne.  Als geen ander geeft het ons tegelijkertijd vertroosting en moed.  Bart Somers die de spraakmakende expo 'Het Kunstuur' heropende drukte het zo uit:

Dit is het oudste gebouw van Mechelen.  Hier werd gezorgd voor de armsten van onze stad.  Hier vonden ze vertroosting.  Ook kunst kan nu voor troost zorgen...

Vandaag mocht de originele en reeds door velen bezochte expo weer opengesteld worden voor het publiek.  En dit op volkomen corona-veilige manier.  Hiervoor wordt een tijdsslot ingesteld én dient er gereserveerd worden, benadrukt Hans Bourlon die samen met zijn broer Joost iniatiefnemer is van 'Het Kunstuur'

 

Sjarabang laat zich inspireren door Het Kunstuur

 

(foto's: Jan Smets)

De wel heel bijzondere en originele tentoonstelling 'Het Kunstuur' die op 30 december werd opgesteld in de knappe historische Heilige Geestkapel aan de Minderbroedersgang mag nu al een succes genoemd worden.  Joost Bourlon, die samen met zijn broer Hans, initiatiefnemer is van 'Het Kunstuur' vertelt me trots dat nu al zo'n 7000 bezoekers de expo die nog loopt tot en met 30 september, hebben bezocht.  En dat kan beslist tellen!  50 % van de bezoekers komt van buiten Mechelen. Op een laagdrempelige manier worden we hier geloodst langs 32 Belgische topwerken uit de periode 1887-1938.  Wat het extra boeiend maakt is het feit dat een trits bekende Vlamingen in projectie vertellen over hun band met het kunstwerk of de maker er van.  Samen met de unieke belichting én aangepaste muziek maakt dit een bezoek aan de tentoonstelling tot een topervaring.  Een heel aparte en betoverende beleving.  Ik kan er van getuigen!

Leuk is ook dat enkele kunstenaars van vzw Sjarabang - een organisatie die Het Kunstuur tot goed doel heeft uitgekozen en die het volgraag steunt, de kans hebben gekregen om hun werken, geïnspireerd op de tentoongestelde schilderijen, te laten zien aan het publiek.  Vandaag stelden ze fier hun interpretaties van de bekende kunstwerken voor.  Deze werken krijgen beurtelings een ereplaatsje op de expo.  Terecht.  Er zijn pareltjes bij!

 

Inhoud syndiceren