historisch

Ketters


(Een Ketterproces in Mechelen – C. Van Rode – 1965)

Dit boekje kwam ik onlangs tegen op het Internet.

Een interessant gegeven waar weinigen, onder ons, de geschiedenis van kennen.  Ik ken deze geschiedenis ook niet.

Maar misschien zijn er bloggers, die zich in deze geschiedenis wel hebben verdiept en ons meer kunnen vertellen.  Hebben er brandstapels gestaan op de Grote Markt ?

Haar naam was Mayken

Gek toch dat deze stad die zichzelf een paar jaar geleden aan vrouwenhanden toevertrouwde, deze dame met klasse géén straatnaam gunde. 

Toch is ze een vrouw uit één stuk; een sterke persoonlijkheid, met artistieke en zakelijke talenten - een Mechelse met pit: Mayken Verhulst, telg en tegelijk stammoeder van een schildersgeslacht.

Géén portret is van haar gemaakt; géén werk is van haar bewaard - en toch dient haar naam in hoofdletters gebeiteld!

Kaart

met categorie:  

We smijten er nog eens een kaartje tegenaan. Deze keer is het eentje van Cloppenburg uit 1632.

Een familie met tomeloze ambitie

(foto: Jan Smets)

Met grote trots omklemt Margareta het document dat haar voor eeuwig tot topdiplomate in de geschiedenisboeken zal brengen: De Damesvrede is een trofee die haar bevestigt in haar rol van grote staatsvrouw.  Eén jaar voor haar dood verzilvert Margrietje hier haar politieke leven. 

Karel V zond in 1529 zijn tante naar Kamerijk, om onderhandelingen te voeren voor een vrede met Frankrijk.  De tegenspeelster op het politieke schaakbord was de Franse Koningin-moeder: Louise Van Savoye (ooit samen opgevoed met de kleine Margreet, én bovendien 'n vroegere schoonzus van haar....).  Het wordt een bloedstollend treffen met stevig en sluw onderhandelen - een bikkelharde psychologische strijd tussen twee stevige tantes...

Chillen-II

met categorie:  

Nu we hier, met zijn allen, toch aan het chillen zijn, voor onze PC of Mac, nog maar eens een foto, met een niet direct gekend gegeven.

Op dit ogenblik wordt deze prent aangeboden :

Chillen

met categorie:  

Dit is GEEN RARARA ! Gelieve dus NIET te mailen, faxen, telefoneren, GSM’en, brieven op te sturen of postduiven de lucht in te jagen!

Enkele dagen geleden werd deze prent aangeboden :

Euh...Victor Scheppers?

De naam 'Scheppers' kent élke Mechelaar - al was het alleen maar door de onderwijsinstelling op de Melaan die zijn naam draagt...  Maar wie was hij eigenlijk, deze Victor Jan Baptist Corneel Scheppers?  want buiten zijn naam is veel over wie hij was of deed, in de nevelen van de tijd verdwenen...

 

(foto's: Jan Smets -  door May Claerhout vervaardigde terracotta in de grafkapel))

Mechelen in het Prinsdom Luik.

met categorie:  

Kan iemand van de bloggers helpen? Ik zou graag weten tot welk jaar Mechelen behoorde tot het Prinsbisdom Luik?? Die mij kan helpen --kreigd ne Carolus. :)D

Winketbrug: 1970-1974 (2)

met categorie:  

Voor het verplaatsen van de leidingen der vergunningshouders en wegens de omvang van deze werken,werd de bouw van de brug een eerste maal geschorst van 30 april 1970 tot 10 maart 1971,dit om de vergunninghouders toe te laten hun gas-,water-,elektriciteit-en telefoonleidingen te verplaatsen.Alle vergunninghouders diende de bestaande zinkers in de Dijle op te breken en te vervangen door nieuwe zinkersDe werken aan de brug zelf konden door de aannemer slechts aangevat worden nna voltooiing van de werken der vergunninghouders.De bestaande leidingen lagen ter plaatse van de funderingen van de ni

Schapengang ?

Ik was een beetje aan het zoeken naar oude Mechelse foto's op Beeldbank Mechelen (een schitterende website trouwens), toen ik stuitte op een stadsplan van 1936.

En ik zag daar een mij onbekend straatje opstaan in stippelijn.

Winketbrug: 1970-1974

met categorie:  

Nogwat gevonden tussen mijn oudere paperrassen,maar ik wilde jullie dit toch niet onthouuden: Brief van het Ministerie van Openbare Werken!(dienstvoor Public Relations)

STAND DER WERKEN AAN DE WINKETBRUG TE MECHELEN.

De bouuw van de nieuwe overbrugging van de Dijle in rijkswegN°1 te Mechelen die deel uitmaakt van de herinrichtingswerken van rijksweg N°1 Antwerpen-Mechelen-Brussel waarvan het aantal rijstroken op 2x2 zal worden gebracht,heeft reeds heel wat moeilijkheden opgeleverd voor het Mechels verkeer.

Dijle vóór 1900

 

Zondag op e-bay gezien: deze unieke dia - op glasplaat - van de Dijle aan beide zijden gezien vanop de Hoogbrug. Blijkbaar zit er in het Verenigd Koninkrijk een verzamelaar van dergelijke dia op glas die er ook héél véél geld voor neertelt.... (meer dan $ 200,00 !!)

 

Rekonstruktie van het vertrek van de eerste rit van de inhuldigingstrein van 5 mei 1835.

met categorie:  

1912 - Zondag voormiddag, 13 september, hadden in het vormingstation, de kinematografische opname plaats van de herkonstruktie van het vertrek en de rit van de inhuldigingstrein van 5 mei 1835.
De film 1.700 m lang, is nu in het bezit van M.A. Lorand, uit Purley Severey, in Engeland.
Van dit gebeuren schreef een dagbladreporter:
“… Er werd terecht gedacht dat belangrijke zaken en geschiedkundige feiten, als de inhuldiging van de eerste treinreis, dienden vereeuwigd of voor het nageslacht bewaard te worden.

Mechelen Station...Zo was het vroeger. En zo wordt het in de toekomst...

Filip de Handzame ...

(foto:Peter Meuris)

Hoewel woorden me te kort schieten, moet ik jullie toch laten weten wat er gebeurde met de Amerikaanse historische romanschrijfster die Mechelen (en ons) kwam bezoeken in de voetsporen van Filips de Schone. Ze werkt momenteel aan een boek over Filips II (de zoon van Karel V), maar de volgende hoofdfiguur wordt Filips de Schone (de vader van Karel V), vandaar haar bezoek aan Spanje, Brugge, Gent, en .... onze schone stede !!

Inhoud syndiceren