Mei 2009

Over de drempel van het Groot-Seminarie

(foto: Jan Smets)

In de 'visionaire ontploffing' van dromen, expo's, evenementen en andere randactiviteiten, zouden we haast kunnen vergeten waarom dit cultuurevenement is opgezet... ;-)

Maar de aanleiding van het festival  'Stadsvisioenen' is wel degelijk een belangrijk historisch Mechels feit: de oprichting van het Aartsbisdom Mechelen, nu 450 jaar geleden.  In een bescheiden maar verzorgde en sterk verduidelijkende tentoonstelling in het Groot-Seminarie kunnen we ons verdiepen in die toch wel boeiende geschiedenis...

CARTOON!

 

Dienst Archeologie brengt Nieuwsbrief 13 uit.

Wie afgelopen zondag op onze Opensleufdag was, kon er niet naast kijken; de volgende nieuwsbrief van de dienst Archeologie Mechelen is uit!

Headliner is het archeologisch onderzoek van de site Euroshopping/Het Clarenhof. Naast de planning van de werken en de inplanting in de stad worden de voorlopige resultaten uit de doeken gedaan.

 

Water !

met categorie:  

(bron Nieuwsblad)

De Stad Mechelen heeft enkele belangrijke principeakkoorden gesloten met NV Waterwegen en Zeekanaal die Mechelen een stuk aantrekkelijker zullen maken. (...)

(Foto Peter Meuris)

Vernederd, gekraakt, de kop eraf

met categorie:  

Deze nacht, vanuit ons 'veilige' bed mocht menig Mechelaar genieten van een fluwelen tapijt van bliksemschichten.

MENSDIER - DIERMENS

met categorie:  

(Foto Rudy Gadeyne, de huisfotograaf van DE MAAN)

Over verschillende straten en pleinen in Mechelen Noord (De Plein - wijk tussen de Antwerpse- en de Liersesteenweg) zijn banners te bewonderen vanaf 25 mei.

NIEUWS van de week

met categorie:  

Een korte bloemlezing uit het nieuws van de week.

Is het compleet ? Zeker niet, maar daarvoor zijn er kranten, waar we graag naar verwijzen als bron.

KORT NIEUWS week 21/2009

Cultuurcentrum Mechelen zoekt fotografen

met categorie:  

Op Pinkstermaandag wordt het startsein gegeven van onze abonnementsverkoop. Op deze feestdag wordt je feestelijk ontvangen met koffie en koeken. De programmatoren staan die dag klaar voor een gezellige speeddate. Op deze manier hopen we het wachten wat aangenamer te maken.

Maar er is meer, we gaan dezelfde dag ook online met een splinternieuwe website. Om deze site interessant en fris te houden, hebben we jullie hulp nodig. We doen dan ook graag een oproep om foto's van onze activiteiten te bezorgen via onze Flickr-account.

En toch...was het mooi!

met categorie:  

Nee, de beker bracht Malinwa niet mee naar de Maneblussersstad.  En toch.., toch was het méér dan mooi!  De club van geel en rood die enkele jaren geleden bankroet was, en klinisch dood, staat er wéér: méér dan ooit!  Voetbal is een feest.  En Mechelen wéét te feesten...

(foto's: Jan Smets)

tip !

met categorie:  

Weet je niet wat te doen vandaag ?

Ooit al eens langs VEDEA gelopen in den BRUUL ?