Maart 2006

'componist met ruim klankregister' : Mark Van Tongele...

Lieve Margareta van Oostenrijk

Telkens als ik u tegenkom op de markt
in Mechelen begint het te beiaarden.

Meewarig kijkt u op de Nederlanden neer.
Uw roomwit nonnenkapje en zwart-
zijden gewaad houden uw hartklop stil.

Te midden van losgeslagen hoefgetrappel
met postpaarden, cabrioletten, glanzende
helmen en paraderende hellebaarden,

midden in de wandel van fezelende
raadsheren en rechters, cafépraat.

droomt u van een liefdesgedicht.

Buurtpark in Minderbroedersklooster

met categorie:  
In het voormalige Minderbroedersklooster in Mechelen zal men de tuin herinrichten als buurtpark'. De desbetreffende plannen van het stadsbestuur werden de afgelopen dagen aan de buurtbewoners voorgelegd. Het klooster in de Karmelietenstraat werd reeds omgebouwd tot een woonproject. Aansluitend hierop zal men nu de ommuurde tuin openstellen voor het publiek. De Dijlestad voorziet voor dit project ruim 200.000 euro, dat men zal gebruiken voor onder andere zitbanken en een speelweide voor kinderen. (Gepubliceerd op zaterdag 04 maart 2006: Radio reflex)

Battelse Baronnen

Baron Empain


De familie langs m'n vaderszijde heeft een aantal
generaties lang gewoond in de Mechelse wijk Battel.
Toen m'n overgrootvader aan de baronnenfamilie Empain, die toen in Battel 'resideerde', weigerde om z'n oudste zoon - mijn grootvader - te laten werken op hun domein, mochten ze met het hele gezin opkrassen uit het huisje dat ze bewoonden, én dat toebehoorde aan deze 'adelijken'.