staat eeuwenoude Sint-Maartenkapel in aan te leggen Sinte-Mettetuin?

  (foto's: Jan Smets)

Het is een klein, vervallen gebouwtje op een zielloze parking, met duidelijke trapgevel en een toegemetste gotische nis: duidelijk stokoud, maar verwaarloosd door de tijd - amper gekend en wat verloren staand   in een vergeten hoek.  Zou het een restant van de vroegere Sint-Maartenkapel zijn?  Deze morgen ontvouwden schepenen Anciaux en De Bie samen met burgemeester Somers de plannen voor de herinrichting van een groene plek in de binnenstad.  Nu is dit terrein - binnenplein van het OCMW-Sociaal Huis - dat geprangd zit tussen Bruul, Schaalstraat en Lange Schipstraat door veel te weinig Mechelaars gekend.  Hoe dit komt?   Denken de Maneblussers dat het privéterrein is?  Of is het omdat deze plek in het weekend afgesloten is?  Feit is dat de gemiddelde Mechelaar deze 'tuin' haast nooit gebruikt als doorsteek.  Nog minder zie je er mensen even verpozen of kinderen spelen... En daar moet verandering in komen, vindt het stadsbestuur.  Men wil deze tuin opwaarderen, én openbaar maken.  De heraanleg zou starten eind dit jaar, en tegen de zomer van volgend jaar zou de tuin, die men wil 'dopen' tot Sinte-Mettetuin, klaar moeten zijn...

 

Kaardenstraat

met categorie:  

Allee kampioenen, hier is een nieuw beleke.

Welke straat zien we hier?

Om het voor iedereen een beetje plezant te houden, gelieve NIET OP DIT BLOG TE ANTWOORDEN MAAR UW ANTWOORD TE STUREN AAN:    
ERKAA(apenstaart)TELENET.BE

16de eeuws madonnabeeld sluitstuk van gerenoveerd Hemelrijck

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

Sinds kort valt één van de mooiste historische huizen van de binnenstad weer te bewonderen in al zijn glorie.  Huis Hemelrijck - of 'de Sotscop' op de hoek van de OLV-straat en de Gebroeders Verhaeghenstraat is een uniek pand en tijdgenoot van huis De Zalm op de Zoutwerf.  Beiden zijn het sprekende voorbeelden van laatgotische architectuur.  Het huis bevond zich voor de grondige opknapbeurt in érg slechte staat.  Honderd jaar geleden had men het Hemelrijck al eens opgekalefaterd, maar dan volgde jarenlange verwaarlozing.  Het huis zélf is in privé-handen.  Gek genoeg is de gevel in stadsbezit - en dit sinds de laatste restauratie een eeuw geleden.  De stad heeft eindelijk haar verantwoordelijkheid genomen en het pand grondig aangepakt.  Dat past in de opwaardering van deze straat én stadsdeel, waar ook de OLV-over-de-Dijlekerk staat te stralen, en waar binnenkort het Hof van Cortenbach deel van zal uitmaken...  Al is aan dit vroegere paleis méér dan flink wat werk.  Maar goed: Het Hemelrijck is een pareltje geworden.  Vanmorgen werd het authentieke zestiende-eeuwse Mariabeeld weer in de hoeknis geplaatst.  Het is het sluitstuk van de vernieuwing van het beschermde pand...

 

Een vlag die de lading dekt

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Deze vlag dekt de lading. Dat kan je wel zeggen.  Op de nieuwe vlaggen die vanaf maandag in de winkelstraten zullen te zien zijn, zijn dé symbolen van Mechelen verenigd in één beeld: Onze Sint-Romboutstoren met de onvermijdelijke maan die er achter schijnt, én een vrolijk opgeworpen Opsinjoorke.  Mechelser kan dus niet.  De ontwerpster van de vlag poseert er fier bij.   Sarah Pelgrims die studente Interactive Multimedia Design is bij Thomas More, woont zelf in het hartje van onze stad - in de nabijheid van de OLV-straat.  Dat maakt dat zij zowat dagelijks onder 'haar' vlaggen kan wandelen.  Gisteren werd een eerste exemplaar van de in vier kleurcombinaties uitgewerkte vlag omhoog gehangen op de Schoenmarkt.  Sarah kreeg de eer om dit zélf te doen.  Hoogtevrees had ze niet vertelt ze. Ze had alleen wat kou. Maar wat let dat bij de eer die haar nu te beurt valt...

 

Mechelaars in Glasgow tijdens de Groote Oorlog

 (foto's: J.Smets)

Gisteren trof ik haar ook op de Collectiedag in het Mechelse Erfgoedcentrum in Lamot.  Hier werden familieherinneringen aan de Eerste Wereldoorlog netjes geregistreerd en ingescand, en konden degenen die het wensten uitleg krijgen van experten over de objecten, en ook tips voor bewaring.  Vele Mechelaars waren op de uitnodiging ingegaan, en de mensen van Erfgoedcel, Mechelse Musea en het Archief hadden er dus hun handen vol mee.  Tal van persoonlijke verhalen en anecdotes konden opgetekend worden.  Het zijn waarschijnlijk de laatste getuigenissen die we nog zélf hoorden van onze voorouders die toen leefden...  Zo is dat ook bij Annemie Lamon.  De dag voordien had ik haar al ontmoet voor  een boeiend gesprek over het gezin van haar grootouders én overgrootouders, die de oorlogsjaren doorbrachten over het Kanaal in het Verenigd Koninkrijk.  In tal van foto's, kaartjes en poëzie-albums tekent zich het leven af van de families Baudot en Alpaert - kanttekening in de marge van de verwoestende Wereldbrand die door Europa raasde met niets ontziende kracht.  Nooit zou het worden als voorheen.  De Groote Oorlog trok een streep onder een voltooid verleden.  Een kogel in Serajevo was de ouverture van een dramatisch schouwspel zonder weerga, dat het leven van tal van mensen overhoop haalde.  Ook in Mechelen. Met de beschieting van Sint-Romboutstoren werd de Mechelse ziel geraakt.  Hiermee was de bezetting van de Dijlestad een feit - Mechelen werd een spookstad met lege straten.  De vlucht: vrees voor de toekomst deed ontelbare Mechelaars kiezen voor een tijdelijk of vier jaar durend verblijf in veiligheid in het buitenland....

 

Cortenbachstraatje

met categorie:  

Hier zijn we dan weer.

In welke boulevard stond de fotograaf toen hij deze foto maakte ??

Om het voor iedereen een beetje plezant te houden, gelieve NIET OP DIT BLOG TE ANTWOORDEN MAAR UW ANTWOORD TE STUREN AAN:    ERKAA(apenstaart)TELENET.BE

 

(foto Regionale Beeldbank Mechelen)

 

De 'schoonste kamer' van Hieronymus

met categorie:  

(foto's: Jan Smets.  schepen Greet Geypen en Sofie Stevens van Monumentenzorg)

Het mag een wonder genoemd worden dat na de verwoesting van het Hof van Busleyden in Wereldoorlog I de 'schoonste kamer' van dit stadspaleis bewaard is gebleven.  Het renaissance-optrekje van één van de meest illustere Mechelaars ooit - Hieronymus van Busleyden, lid van de Grote Raad, humanist en stichter van het Drie-Talen college in Leuven, werd nagenoeg volledig met de grond gelijk gemaakt.  Enkel de muren bleven als trieste getuigen staan.  Daken, toren, glasramen en muurschilderingen op de eerste verdieping werden vernield.  Alleen het mooiste vertrek van het paleis bleef gespaard in de brand.  In deze ruimte - het 'hypocaustum' genoemd, ontving de heer des huizes zijn illustere vrienden zoals Erasmus en Thomas More.  Hier werden ongetwijfeld verheven gesprekken gevoerd tussen de grote intellectuelen van die tijd...    Na het overlijden van Van Busleyden kreeg het Hof verschillende andere bestemmingen, en werden de unieke wandschilderingen die het vertrek sierden overkalkt.  Pas in 1864 werden ze herontdekt bij restauratiewerken.  Onlangs werden de schilderingen grondig geconserveerd en gereinigd.  Het is vanaf nu mogelijk om ze te bewonderen....

 

Charles Leclef 25 j. aan roer van brouwerij die vandaag verjaardag van de keizer viert

met categorie:  

   

(foto's: Jan Smets)

Het is een stevige traditie geworden op 24 februari.  Op die dag -  de geboortedag van 'onze' Keizer Karel V - die naar verluidt méér dan verlekkerd was op Mechels bier - wordt het klassebier 'de Cuvée van de Keizer' gebrouwen.  Brouwerij Het Anker doet dit nu al 16 jaar met groot succes.  Met een Open Brouwdag kan men het brouwproces bijwonen.   Zonder veel publiciteit te voeren, moest men na amper één week de inschrijvingen stopzetten.  Ongelooflijk dat op een doordeweekse maandag zowat 350 bierlliefhebbers afgezakt komen naar de Guido Gezellelaan naar een evenement waar men kan proeven, een rondleiding krijgen, een workshop bier en kaas kan bijwonen en aanschuiven aan de tafel voor een Keizerlijk menu...  Charles Leclef die aan het roer staat van Het Anker mag tevreden zijn.  Dit jaar staat de man 25 jaar aan de top van het familiebedrijf dat zich al eeuwenlang stevig heeft verankerd in de begijnhofwijk én onze stad.   25 jaar geleden nam hij de zieltogende brouwerij over en met veel durf en toekomstvisie bouwde hij langzaam maar zeker aan haar reputatie.  Op de dag van vandaag stelt de brouwerij zo'n vijftigtal mensen te werk, en behoren haar bieren tot 's werelds topklasse.  Had Charles dit durven vermoeden toen hij als 'vijfentwintigjarige jonge snaak' aan dit alles begon?

 

11122...

met categorie:  

(vlnr: Jos Roosemont, Peter Meuris, Nick Vanhaute, Barend De hont, Bart Somers en Jan Smets)

Deze voormiddag overhandigde het projectteam Romboutwordtwijzer het resultaat van de petititie voor de terugkeer van het historische torenuurwerk van Sint-Romboutstoren af aan burgemeester Bart Somers op zijn kabinet in het stadhuis.  Drie jaar werkte de groep aan het dossier, en de laatste maanden werd een haast letterlijk 'markt-onderzoek' gestart, waarbij op vijf opeenvolgende zaterdagen de mensen op Grote Markt, IJzerenleen en Schoenmarkt werd gevraagd om een 'ja-stem' te geven voor de terugkeer van de 'leuzze'.  Hierbij werd met foto's en info het project geschetst.  Ook met de Nieuwjaarsreceptie en aan het Centraal Station werden de voorbijgangers 'overvallen'.  De werkgroep die hierbij werd bijgestaan door een aantal vrijwilligers die spontaan hun hulp aanboden bij het handtekeningen ronselen, sloot gisterenavond de petitie af...  Door het stadsbestuur was vooraf gesteld om 8000 stemmen te verzamelen.  Bij het behalen van dit aantal zou ze een officieuze volksraadpleging houden....

 

Oproep Oproep

Clara en Emma zijn studentes monumentenzorg aan de universiteit van Leuven en doen onderzoek naar de socio-economische impact van erfgoed in Mechelen in het kader van het Europees onderzoeksproject 'Cultural Heritage Counts for Europe'. De focus ligt voornamelijk op de monumenten en historische gebouwen die Mechelen rijk is.

Wil jij hen helpen en wil je je stem laten horen als Mechelaar, over erfgoed in Mechelen? Vul vóór 30 maart de enquête in via https://www.surveymonkey.com/s/HFJRXF9.

'eerste' voetbalterrein Malinwa wordt volgebouwd

 (foto's: Jan Smets - Mieke Van Roy)

Grote bedrijvigheid in de Voetbalstraat.  Met flink wat lawaai werd deze morgen een aanzet gegeven tot het rooien van een terrein - nét over de deur van Mieke Van Roy.  Dat was natuurlijk géén verrassing.  De buren wisten dat dit ging gebeuren.  Jammer vinden ze het wel natuurlijk.  Een stukje groene oase moet verdwijnen voor de komst van een appartementsblok.  Op zichzelf is dit geen groot nieuws, ware het niet dat  op dit overgebleven stuk grond ooit de eerste 'heilige graszoden' van Malinwa lagen.  Hier werd Mechelse voetbalgeschiedenis geschreven.  Van 1905 tot 1911 begon hier de carrière van geel en rood.  Hier in de Hanswijkenhoek - op een lap grond, gelegen tussen Tervuursesteenweg en Leuvense vaart. Hélemaal correct is dit natuurlijk niet.  De aandachtige blogger weet immers dat de club boven het doopvont werd gehouden in 1904.  Kort speelde KV-Mechelen op twee andere terreinen.  Maar het werd pas 'serieus' op het gras van de Colomawijk...

Van Beethovenstraat

met categorie:  

Hier een weggevertje voor bloggers van boven de 80 jaar.

In welke straat bevinden wij ons ??

Om het voor iedereen een beetje plezant te houden, gelieve NIET OP DIT BLOG TE ANTWOORDEN MAAR UW ANTWOORD TE STUREN AAN:    ERKAA(apenstaart)TELENET.BE

 

Theater De Peoene verhaalt over helden: helse geschiedenis of ook toekomst?

Theater De Peoene speelt vanaf vrijdag 21 februari Gérald Sibleyras’ ‘Helden’ (Le vent des peupliers). Acteur Dirk Tuypens (Witse, Flikken, Heterdaad, Katarakt, Thuis, ...) tekent voor de regie. Helden speelt zich in het ‘tehuis’ voor oud-strijders en verhaalt over de helse geschiedenis van René, Gustave en Fernand, drie WOI-veteranen. Ze slijten hun dagen met lusteloos gekeuvel en gesakker, maar misschien wacht hen een toekomst?

Jozef Van Balberghe, boekhouder Mechelse geschiedenis en folklore 100 j. geleden geboren

  (foto's: Luc Van Balberghe)

"Wie schrijft die blijft" , zegt men wel eens.  En dat is misschien wel juist.  Toch is het zo, dat de namen van 'al wie schrijft' vaak in de vergetelheid terecht komen - hoe groot hun verdienste ook moge geweest zijn.  Natuurlijk doe de naam van Jozef Van Balberghe nog wel een belletje rinkelen bij de wat oudere Mechelaars, en bij hen, die geboeid door de geschiedenis van onze stad, veel opzoekwerk doen.  Vroeg of laat kom je dan immers in aanraking met zijn omvangrijke natatenschap.  Want Jozef heeft zijn hele leven zorgvuldig en met een onstuitbare ijver de historie én folklore van Mechelen proberen te vatten in ontelbare boekjes en artikels.  Van Balberghe was een belezen man - intelligent en gepassioneerd door geschiedenis, maar ook een autodidact die met ernst en geduld te werk ging.  Zonder deze - misschien wat oneerbiedeig uitgedrukt - 'boekhouder' van onze Mechelse geschiedenis en folklore, zou veel van dit alles voorgoed in de nevelen der tijd verdwenen zijn.  En dat is dé grootste verdienste van deze bescheiden minnaar van onze stad en zijn verleden.  Iets meer dan honderd jaar geleden werd hij in deze Dijlestad geboren - op 15 december 1913, in een Mechelen waar peis en vree nog heersten en de Groote Oorlog nog veraf leek, als kind in wat men een begoed en gerespecteerd burgergezin pleegt te noemen...

 

Mechelen wordt wijzer

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Dat Rombout weer wijzer wil worden is nu wel geweten door de meeste Maneblussers.  Maar dat is een ander verhaal.  Dat Mechelen het wijze besluit lijkt te nemen om de groeiende groep toeristen weerom op zijn oude vertrouwde en originele manier de juiste weg te wijzen, is toe te juichen. Sven Gazet bracht gisteren reeds het nieuws over de mogelijke terugkeer van de drie historische wegwijzers in Gazet van Mechelen.  Op Mechelenblogt volgde ik de voorbije jaren het verhaal van plaatsen en verdwijnen van deze fraaie blikvangers.  Daarom even deze reconstructie zodat we mogelijk wat...wijzer worden.

 

Inhoud syndiceren