We zullen doorgaan...

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Terwijl in de Heilige Geestkapel in de Minderbroedersgang op een erg beklijvende wijze Jonas Van Geel en Jelle Cleymans de onsterfelijke klassieker van Ramses Shaffy - 'we zullen doorgaan' ten gehore brachten, speelde de beiaard van onze Sint-Romboutstoren hetzelfde lied.  Weinig liederen die zo bij deze bizarre tijden passen als deze ontroerende hymne.  Als geen ander geeft het ons tegelijkertijd vertroosting en moed.  Bart Somers die de spraakmakende expo 'Het Kunstuur' heropende drukte het zo uit:

Dit is het oudste gebouw van Mechelen.  Hier werd gezorgd voor de armsten van onze stad.  Hier vonden ze vertroosting.  Ook kunst kan nu voor troost zorgen...

Vandaag mocht de originele en reeds door velen bezochte expo weer opengesteld worden voor het publiek.  En dit op volkomen corona-veilige manier.  Hiervoor wordt een tijdsslot ingesteld én dient er gereserveerd worden, benadrukt Hans Bourlon die samen met zijn broer Joost iniatiefnemer is van 'Het Kunstuur'

 

(Hans Bourlon en Bart Somers)

 

De heropening vond deze ochtend plaats onder ruime persbelangstelling.  Het lint dat al eerder werd doorgeknipt, maar deskundig weer aan mekaar werd gekleefd, mocht door Bart Somers herknipt.

Het tijdelijke museum dat gevestigd is in de Heilige Geestkapel op de hoek van Onder-den-Toren en de Minderbroedersgang, bestaat deze week net een jaar.  Niet minder dan 20 000 bezoekers werden hier reeds verwelkomd.  De expo werd door dit ruime publiek ook erg gesmaakt.  Dat is het positieve...  Jammer werd het initiatief twee keer gedwarsboomd door het virus dat ons al zo lang te parten speelt. 

Vandaag gaan niet alleen de winkels voorzichtig weer open - maar ook musea mogen weerom de deuren openzwaaien.  Maar...het moet uiteraard gebeuren met de nodige maatregelen die zorgen voor een zo veilig mogelijk bezoek.  Niemand wil immers een derde golf. 

 

 

Het team van 'het Kunstuur' is er klaar voor. 

Kunst kan vertroosting geven.  Niet weinigen zullen blij zijn dat een museumbezoek terug kan. 

Normaal gezein was de tentoonstelling gepland tot eind september 2020.  Maar deze termijn wordt nu verlengd tot eind januari.  In februari van het aanstormende jaar komt er een nieuwe tentoonstelling.  Hiervoor wordt later nog meer info verspreid.

 

 

Tot en met 18 december kunt u 'het Kunstuur' bezoeken met de mensen waarvoor u reserveert (er zijn geen andere bezoekers binnen hetzelfde tijdsslot!)

Vanaf 19 december kan de tentoonstelling met maximum zes personen per tijdsslot worden bezocht.

 

Het Kunstuur toont op een unieke manier in exact zestig minuten schilderijen van Valerius de Saedeleer, Gustave Van de Woestijne, Frits Van den Berghe, Gustave en Léon De Smet, Rik Wouters, Emile Claus, Jenny Montigny, Constant Permeke, James Ensor, Théo Van Rysselberghe, Albert Servaes, Anto Carte, Eugène Laermans, Prosper De Troyer en Oscar Verpoorten.

Bij elk werk worden persoonlijke verhalen verteld door Tom Boonen, Gert Verhulst, Goedele Liekens, Bart Somers, Pascale Naessens, Stijn Coninx, Mark Uytterhoeven, Geert Noels, Bashir Abdi, Jozef De Kesel, Hans Bourlon, Kurt De Boodt, Kathie Vierstraete en Annelieen Van Speybroeck.

Jo De Meyere leest levensverhalen van de schilders.  Fien Sabbe is gastvrouw.  Regie is in de handen van Frank van Laecke en de muziek is van de hand van Dirk Brossé.  Ontwerp en projectcoördinatie: King concept.

www.hetkunstuur.be

 

 

 

We zullen doorgaan

Met de stootkracht van de milde kracht

Om door te gaan

In een sprakeloze nacht

We zullen doorgaan

We zullen doorgaan

We zullen doorgaan

Tot we samen zijn