Mechelse armoedevereniging De Lage Drempel blaast 20 figuurlijke kaarsjes uit

Het had een groot feest moeten worden, afgelopen donderdag 19 november.  Meer dan 150 sympathisanten en vrijwilligers van armoedevereniging De Lage Drempel zouden die dag samenkomen voor een symposium rond het twintigjarig bestaan van de organisatie. Drie gerenommeerde academische sprekers zouden er samen met ervaringsdeskundigen debatteren over de Mechelse kinderarmoedeproblematiek. Corona stak helaas - zoals bij zoveel dingen dezer dagen - een stokje voor dit belangrijke en feestelijk moment. Toch ging de verjaardag van De Lage Drempel niet helemààl ongemerkt voorbij. Mechels schepen van armoedebestrijding Gabriella De Francesco kwam op een coronaproof persmoment samen met stichter van het éérste uur Bernard Defossez en voorzitter Hedwig De Saeger twintig denkbeeldige kaarsjes uitblazen op een grote verjaardagstaart.  Tegelijk werd het nieuwe logo van de organisatie onthuld én werd het nieuwe initiatief rond kinderarmoede ‘Over de drempel’ belicht.

 

 

 

Armoedevereniging De Lage Drempel werd in 2000 opgericht door Mechelaar Bernard Defossez (toen nog op de Wollemarkt, vanaf 1997 in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 43).  Het is sindsdien een veilige ‘pleisterplaats’ pal in het centrum van Mechelen waar mensen met een financiële en sociale armoedeproblematiek eventjes op adem kunnen komen. Het is – zeker buiten coronatijden- een bruisende plek van ontmoeting, vorming en vrijetijdsactiviteiten waar wekelijks een 120-tal mensen elkaar kunnen ontmoeten en daarin begeleid worden door een diverse groep vrijwilligers.  Men blijft daarbij ver weg van pure liefdadigheid.  Er wordt dus niet zozeer materiële noodhulp zoals voeding, kleding of  sanitair geboden, maar vooral ingezet op het werken mét mensen in armoede en niet enkel vóór hen.  Daarbij gaat bovendien veel aandacht naar interactie tussen mensen in armoede en vrijwilligers-niet-in-armoede. Voorzitter van De Lage Drempel Hedwig De Saeger licht verder toe:

"Van in het begin werd aansluiting gezocht bij de samenleving, bij burgers, bij scholen en het bedrijfsleven. Vrijwilligers kunnen de armoede niet oplossen, maar hun inzet is ook geen druppel op een hete plaat. Het is De Lage Drempel er vooral om te doen om de kijk van de samenleving op de armoede te veranderen en daarin ook de mensen in armoede zelf hierin een stem te geven.  Dit gebeurt door hen te betrekken bij themawerking rond domeinen als huisvesting, inkomen en mobiliteit.  Verder worden concrete acties met hen ontwikkeld.  Zo lagen we met De Lage Drempel aan de basis van het Wijkgezondheidscentrum en sociaal restaurant De Refuge, waren er projecten als Maatkracht en nu ook de Digidrempel én de Woonclub."

 

Daarnaast wordt sinds 2014 het kleinschalige gezinsbuddyproject ‘Steun op Maat’ georganiseerd en dit vanuit de nood om maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen tot twaalf jaar nauwer en ‘op maat’ te ondersteunen, via huisbezoeken, leerbegeleiding en gerichte doorverwijzing. Dit alles door vrijwilligers (waaronder ook hogeschoolstudenten van onder meer Thomas More) die regelmatig als vertrouwenspersoon langs gaan bij een gezin. Momenteel worden er zo 40 gezinnen (waarin 110 kinderen) begeleid, waarvan een 20-tal met een ondersteunende vrijwilliger. Er zijn meer dan 15 nationaliteiten vertegenwoordigd; de helft zijn éénoudergezinnen en hebben een multiproblematiek.  Het fonkelnieuwe - door Stad Mechelen gesubsidieerde – initiatief ‘Over de drempel’ gaat verder op het elan van Steun op Maat.  

 

"Naast steunrelaties willen we ook volop inzetten op groeps-en brugwerking voor (aanstaande) moeders, vaders en kinderen. Ze worden toegeleid tot de activiteiten en projecten die De Lage Drempel aanbiedt, zoals een naai-en kookatelier, digitale cursussen in de DigiDrempel.  Maar er wordt ook gerichte groepswerking aangeboden, zoals praat-en werkgroepen rond opvoeding, inkomen, huisvesting, vrije tijd, vadergroepen rond opvoeding, digitale ateliers voor kinderen en zo verder).  Uiteindelijke bedoeling is om gezinnen te versterken in het beheersen van hun dagelijkse administratie, het verbeteren van taalbegrip- en kennis, digitale geletterdheid en opvoedende aanpak en het verhogen van participatie aan cultuur en vrije tijd. Centraal staat de toegang tot een ruimer netwerk: gezinnen worden niet enkel persoonlijk begeleid door een vrijwilliger, maar ook door De Lage Drempel zelf en kunnen zo beter en gericht doorverwezen worden naar de Mechelse sociale voorzieningen. Hiervoor wordt met de steun van de Stad een halftijdse kracht aangeworven."

 

Al bij al een zoveelste mooi project van armoedevereniging De Lage Drempel, die daarmee een nieuw hoofdstukje toevoegt aan het mooie verhaal dat ze nu al twee decennia schrijft. Namens Mechelen Blogt wensen we al haar medewerkers en vrijwilligers van harte proficiat.  

Ondanks het feestje in mineur en de denkbeeldige kaarsjes: het stukje taart en bijhorend applaus hebben jullie méér dan verdiend!

 

 

Wie meer wil weten over De Lage Drempel kan een kijkje nemen op www.delagedrempel.be.  Een indrukwekkend filmpje rond 20 jaar De Lage Drempel kan je hier bekijken.

 

 

Tekst: Kevin Polfliet / Foto: De Lage Drempel vzw