Wie wordt de nieuwe eigenaar van de Heilig-Hartkerk?

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

De spreekwoordelijke kogel is (bijna) door de kerk.  Binnenkort is geweten wie de nieuwe 'eigenaar' wordt van de neoromaanse Heilig-Hartkerk in de Adegemstraat.  Er zijn twee kandidaten die in aanmerking komen om de kerk in erfpacht te hebben voor een periode van 27 jaar.  De kerkfabriek van OLV-Vrouw hoopt dat het voorontwerp dat nu bij een notaris grondig wordt bekeken tegen Allerheiligen - en dat is niet zo lang meer - klaar zal zijn.  De Heilig-Hartkerk werd in 2014 gesloten voor de katholieke vieringen van de parochie met dezelfde naam.  In datzelfde jaar werd het de thuishaven de de Russisch-orthodoxe gemeenschap van Mechelen.  Maar die bruikleen loopt nu af voor deze geloofsgemeenschap van de Heilige Theofanie.    Begin van dit jaar had ik nog een gesprek met Vader Dimitri Jatsun (foto), die de geestelijke leider is van deze gemeenschap.  Toen wist hij ook nog niet wat de toekomst zou brengen en waar de erediensten zouden kunnen doorgaan.  Gelukkig voor hem en zijn mensen is er licht aan het eind van de tunel.  Ze kunnen opgelucht ademhalen.  De orthodoxe gemeenschap kan voor het beleven van hun liturgie terecht in het diocesaan centrum in de Merodestraat.

 

 

De Heilig-Hartkerk valt onder het beheer van de kerkfabriek van de Mechelse parochie OLV-Vrouw. 

Eric Stroobants is hiervan de voorzitter en geeft wat meer info:

 

 

Tegen Allerheiligen hopen we dat de ontwerpovereenkomst die nu bij de notaris ligt klaar zal zijn.  Er zijn twee kandidaten - die elk een heel ander project voor ogen hebben - voor de erfpacht en samen met hen hebben we de voorwaarden voor een overeenkomst besproken.  Onze opmerkingen worden nu door de notaris verwerkt in een voorontwerp.  Dat ontwerp kunnen we dan voorleggen aan de kadidaten.  We hopen alleszins op een zinvolle herbestemming.  Onze kerkfabriek vroeg aan het bisdom om de kerk te ontwijden.  Tegen half november verwachten we een antwoord.  Bedoeling is dat de erfpacht zal kunnen ingaan op 1 januari van het komende jaar.  Het kerkinterieur blijft in principe behouden.  De hiernaast gelegen pastorie is in eigendom van de stad, die ze openbaar zal verkopen.

 

 

De ortodoxe gemeenschap had maar wat graag de kerk behouden voor hun liturgische vieringen, maar om financiële redenen kon men hieraan niet voldoen.  Het viel vader Dimitri uiteraard zwaar, maar toch vertelde hij dat een gemeenschap niet alleen draait om een gebouw, maar in de eerste plaats om mensen gaat. 

De Heilig-Hartkerk is één van de jongste kerken in de Mechelse binnenstad. Tot de bouw werd besloten bij het begin van vorige eeuw en in 1901 was het zover.  Ze werd gebouwd naar een ontwerp van architect Henri Meyns.  Ze werd de kerk van de in dat jaar opgerichte parochie van het Heilig-Hart.  Men vond de oprichting van een nieuwe parochie toendertijd noodzakelijk omdat de Mechelse bevolking fel was aangegroeid.  Besloten werd om ze op te richten op een perceel in de Adegemstraat in de volkse wijk Heihoek.  Dit kon dankzij een gift van ene Edouard de Cock.  Op 30 mei 1902 werd de kerk ingewijd.

 

 

Het ontwerp is neoromaans en heeft de vorm van een driebeukige kruisbasiliek.  Het interieur met rondbogen vertoont een mix van rode baksteen en grijze en witte natuursteen.  Sinds de parochie van de Heilige Theofanie ('doopsel van Jezus) hier haar intrek nam, is het kerkinterieur verrijkt met een iconostase die vader Jatsun meebracht uit zijn vroegere thuisland Oekraïne.  Ook iconen en altaartafel werden door zijn gemeenschap bijeengespaard.  Dimitri Jatsun werd in Kiev geboren maar woont sinds 1997 met zijn gezin in de Lakenmakersstraat.

 

 

De ortodoxe gemeenschap krijgt nu een nieuwe stek in het diocesaan centrum.  Dat is een hele opluchting.  De gemeenschap is het bisdom dankbaar dat ze zes jaar lang deze kerk in bruikleen kreeg.  Aanvankelijk waren de gelovigen triestig dat ze deze kerk zouden moeten verlaten.  Ook vader Jatsun diende dit verdict te verwerken.  Toch bleef hij bij een vorig gesprek hoopvol:  "Ik beschouw deze kerk als een geschenk van God.  Hij ook ons nu ons niet verlaten..."

Binnenkort weten we allemaal welke nieuwe bestemming dit kerkgebouw zal krijgen.  Ik ben benieuwd...