Bewoners mogen beslissen over 44 nieuwe straatnamen in Gandhiwijk

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

De Mahatma Gandhiwijk is een boeiend en intrigerend stukje Mechelen.  In het verleden had deze buurt - onderdeel van de Hanswijkenhoek - grenzend aan Hofstade wel eens een pejoratieve bijklank.  Waar vele mensen samenleven loopt alles niet van een leien dakje.  Doch was dit etiket niet altijd honderd procent eerlijk.  In deze wijk wonen heel veel Mechelaars van erg diverse achtergronden.  Dat geeft soms spanningen, maar kan ook een buurt verrijken.  Initiatieven als Global Fiësta geven de Gandhiwijk extra dynamiek en werken verbindend.  Ook zijn er tal van inwoners die nooit zouden willen verhuizen uit de wijk en anderen hebben er mooie jeugdherinneringen aan.

De wijk zag er natuurlijk niet altijd aantrekkelijk uit.  Dat heeft alles te maken met de nogal 'lompe' grijze woonblokken die eerder deden denken aan Oostblokarchitectuur.  Geen verwijt.  Toen ze werden neergepoot was dit nu eenmaal gangbaar.  Gelukkig kreeg deze buurt méér dan een opfrisbeurt.  Met een erg grootschalige aanpak heeft de Gandhiwijk een enorme metamorfose ondergaan.  Al meer dan tien jaar is men hier aan de slag.  En het werk is nog niet klaar.  Binnenkort krijgen 23 nieuwe paden en 21 straten een naam binnen het thema mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid.  Bijzonder is het feit dat de inwoners mee mogen beslisen over de keuze.  Hiervoor wordt een heel traject opgezet.  Leuk is ook dat ik tussen de voorgestelde 'bekende namen' ook iemand opmerk uit de buurt: Jean De Boeck uit de Abeelstraat die enkele jaren geleden overleed, en die als vrijwilliger met een veel energie zich ingezet heeft voor de wijk.  Deze sociaal bewogen man die één van de initiatiefnemers was van Gobal Fiësta, verdient het in mijn ogen dan ook erg dat hij in het rijtje van 'kanshebbers' staat...

 

(de nu verdwenen blokken waar straatkunstenaar Gijs Vanhee nog tijdelijke muurschilderingen mocht op aanbrengen...)

 

Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt Mechelen:

 

 

Woonpunt Mechelen is hier al meer dan tien jaar aan de slag en in totaal werd er meer dan honderddertig miljoen euro geïnvesteerd en werden meer dan zevenhonderd appartementen en woningen vernieuwd.  Huurders worden steeds nauw betrokken bij onze werking via bewonersvergaderingen, flatwachters, kerngroepen en de huurdersadviesraad.  Nu kunnen ze ook mee beslissen over de nieuwe straatnamen.  In het verleden beslisten de huurders om de naam van de Gandhistraat sowieso te behouden, want mensen zijn terecht trots op waar ze vandaan komen en hoe de wijk er nu uitziet.

 

(zo was het dus...)

 

Een eerste lijst van straatnamen ligt al klaar.  Vanaf vandaag kunnen de bewoners deze aanvullen.  De uiteindelijke stemming gebeurt tijdens een expo tussen 14 en 30 november.

 

De wijk oogt nu heel wat frisser dan vroeger.  Er is variatie in de bouwhoogte en het publieke domein werd speelser, moderner en groener.  Er zijn een aantal grote gemeenschappelijke binnentuinen en pleinen die ideaal zijn om er te sporten of gewoon samen te komen om zich te ontspannen.  Een centraal buurtpark is het kloppend hart van deze sociale woonwijk.  Dat was en is de visie die de stad voor ogen had bij de make-over van de wijk.

 

Patrick Princen, schepen van participatie:

 

 

Voor de nieuwe paden straten zoeken we samen met de bewoners een nieuwe naam.  Dat we zo'n belangrijke beslissing samen nemen met de Mechelaars die er wonen, is niet meer dan logisch.  We trekken letterlijk de wijk in en organiseren infosessies en workshops.  Tijdens een expo in november presenteren we de voorstellen en hakken de bewoners de knoop door.  Zij hebben het laatste woord.

 

Het algemene thema voor de keuze van straatnamen sluit aan bij de bestaande namen die voor de hoofdassen in de wijk behouden blijven: de Mahatma Gandhistraat, Ivo Cornelisstraat, Jozef Verbertstraat en Kardinaal Cardijnstraat. 

Straatnamen die passen binnen het thema van mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid, zijn bijvoorbeeld Eleanor Roosevelststraat, Nelson Mandelastraat, maar ook Vrijheidstraat en Harmoniestraat.  Personen uit de wijk die vroeger veel betekenden, tradities of wijkfeesten kunnen ook als straatnaam gekozen worden.  Denk maar aan Global Fiëstaplein...

 

(Global Fiësta)

 

De infosessies en workshops vinden plaats in Den Abeel - vandaag tussen 14 en 15 uur, maar ook op woensdag 7 oktober tussen 14 uur en 15 uur of van 19 uur tot 20 uur.  Medewerkers van de stad zullen het project toelichten en nadien met de aanwezigen nadenken over de mogelijke namen.  (de plaatsen zijn beperkt.  Inschrijven is dus verplicht.   015/ 44 665 90 of  denabeel@zbrivierenland.be

De nieuwe straatnamen zijn pas geldig als de wijk helemaal klaar is, in 2022-2023.

www.mechelen.be/gandhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorzitter met de naam Orlians zou de Orliansstraat kunnen voorstellen want typisch Mechels.  Of is die er al ?

Mechelse Orlians Seinlamp

Wat te denken van de Samuel-Paty-straat ?