Battelaars willen de kerk in het midden houden!

met categorie:  

  (foto boven: Jan Smets)

Dat de Battelaars verknocht zijn aan 'hun' kerk: dat wisten we al langer.  Of ze nu praktiserend waren of dit landelijk Sint-Jozefkerkje eerder in het hart droegen als onlosmakelijke landmark: de verbondenheid met dit bouwwerk was en is groot!  Toen de kerk eind van vorig jaar definitief de deuren sloot als gebedshuis ging dit gepaard met gemengde gevoelens.  Een tijdperk was voorgoed afgesloten.  Maar de overgrote meerderheid van de Battelaars haalde wel opgelucht adem toen bleek dat het Charles Leclef van brouwerij Het Anker was die het geld op de rooster telde om het kerkje over te kopen.  Hiermee kon men best leven.  En de plannen van Leclef stemden ook tot tevredenheid.  Leven in de brouwerij - of de kerk?  De herbestemming stemde tot tevredenheid.  En toch: toch willen de Battelaars met een hart voor dit kerkje dat in de toekomst de kerk in het midden wordt gehouden.  Men wil heel stevig benadrukken dat dit kerkgebouw gedragen blijft door de héle gemeenschap.  Daarom werd een vzw opgericht...

 

(foto: Jan Smets)

 

De kerk werd dus verkocht.  Er waren zoals de meesten wel weten, enkele kandidaten die belangstelling hadden voor dit bijzondere bouwwerk.  Maar het was uiteindelijk het bisdom dat de knoop doorhakte en koos voor een project dat haar het meest zinde en passend vond voor de plaatselijke gemeenschap.

Onder leiding van professor Herman Baert doorliep de kerkfabriek samen met enkele geëngageerde Battelaars een herbestemmingsproces.  Het is daarop dat de bisschop besloot om brouwerij Het Anker als beste kandidaat te weerhouden.

Tevredenheid alom.

Maar...

...de waakzame gemeenschap wil ook de toekomst van 'haar' kerkje veilig stellen.  Stel je maar voor dat het kerkgebouw ooit opnieuw van de hand zou gaan...: dan heeft men immers geen controle meer of het een goeie invulling zou krijgen.

 

(foto:J.Smets. C. Leclef)

 

Het is daarom dat enkele Battelaars samen met Charles Leclef rond de tafel gingen zitten om een idee uit te werken.  Men besloot om een vzw op te richten met zoveel mogelijk Battelaars, oud-iwoners, lokale handelaars, verenigingen enzovoort...  Wanneer er in de toekomst een herbestemming van de kerk zou komen, dan kan Battel toch haar stem nog laten horen.

 

Iedereen die zich verbonden voelt met Battel en het kerkje kan zich voor minstens 10 euro (mag natuurlijk ook méér zijn) lid worden van de vzw en zo haar of zijn stem verzekeren bij een eventuele latere beslissing tot herbestemming.

 

(foto: Jan Smets)

 

Steek je mee jouw duim in de lucht voor Battel-kerk?

Lees er alles over op:

www.2800battel.be/battel-kerk-vzw/

En via deze weg kan je ook jouw kandidatuur indienen.

De Battelaars zijn je er alvast dankbaar voor!

info@battelkerk.be

Morgen zullen vertegenwoordigers van de vzw Battel ook aanwezig zijn op de Battelse Winterbar.  Wie dus nog méér info wenst...