Begrafenis in de Hanswijkenhoek...

met categorie:  

Zo af en toe krijg ik wat oude Mechelse foto's toegeschoven.  Men kent immers mijn passie.  Deze wil ik jullie niet onthouden, ook al is het onderwerp nu niet bepaald 'vrolijk'.  Maar ze schetsen op weergaloze manier een voorgoed voorbij verleden.  Ze dateren beiden uit 1961 - mijn geboortejaar, en tonen een zich vormende begrafenisstoet op de Tervuursesteenweg in de Hanswijkenhoek.  Het huis waarvoor de lijkwagen staat is het hoekhuis Tervuursesteenweg- Leliestraat. Hier woonde ooit de familie Vaganée - grootouders van ondermeer de bekende muzikant Frank Vaganée en zijn broer - voormalig burgemeester van Bonheiden. Op de achtergrond torent de Sint-Jozef Colomakerk.  Pastoor Xaveer Verbruggen staat enigszins verstopt achter de kwispel van onderpastoor Forton...  Merk hoe rustig deze Tervuursesteenweg nog is.  Je kan je heden niet meer zo goed voorstellen hoe zo'n uitvaarten er toen aan toegingen.  Ze waren ook nog hoofdzakelijk kerkelijk en een stoet werd gevormd van het sterfhuis tot de kerk...

 

 

Hier heeft de rouwstoet zich in gang gezet en de priesters een man die voorop een kruis dragend, volgend, passeert de Stenenmolenstraat.  De familie en kennissen volgen al zwijgend - op weg naar de Colomakerk...

Deze foto is nog een aantal jaren ouder, en dateert uit de jaren vijftig van vorige eeuw.  Merk de auto's op...  Ook deze toont de Tervuursesteenweg en parochiepriester was toen nog pastoor Sampermans...

 

 

Herman Muyldermans - ook afkomstig van de Hanswijkenhoek - nu de zeventig al effe gepasseerd, was nog een kind toen zijn grootmoeder overleed...  Deze foto komt uit zijn archief...

 

 

Van Gwendoline Coppens komen deze twee foto's die weerom een uitvaart tonen in dezelfde wijk.  Afgestorvene woonde in één van de 'huizen van 't Syndicaat'...

 

 

Een uitvaart in de jaren vijftig die niemand van de wijk onbewogen liet was deze van Janneke Van Aken uit de Vredestraat in de jaren vijftig.  Het jongetje overleed na een tragisch ongeval: doodgebloed nadat het door een glazen deur viel.  Een gedenkboek van de plaatselijke turnkring bracht dit feit een tijd later in herinnering...

 

 

Nog wat foto's van andere begrafenissen in de Hanswijkenhoek...

Merk de rouwkapel ten huize van...

 


De laatste twee foto's uit 1962 zijn van Jan Goovaerts.  De tweede laat de Tervuursesteenweg zien in de buurt van de Muizenstraat...

 

 

Niets blijft duren.  Zeden en gewoonten veranderen.  Soms snel - soms traag en geruisloos... 

Vreemd ook hoe in het verleden vaak een fotoreportage werd gemaakt van een begrafenis.  Dit gebruik is zo goed als verdwenen.  Familie hield er vroeger blijkbaar sterk aan om ook van zulke droevige gebeurtenissen tastbare herinneringen te hebben.  Zo heb ik ook een foto-album van de begrafenis van mijn overgrootvader Fons Smets eind jaren vijftig.  Ik verlaat even de Hanswijkenhoek...  Zijn uitvaart ging door in de kapel van het OLV-gasthuis in de Keizerstraat.  In dat ziekenhuis was hij overleden.  Zo zie ik familieleden in hun rouwkledij naar de kapel stappen op het pleintje voor de kapel.  (PS: het standbeeld van Job stond nog op zijn aloude plaats - maar dit terzijde...).

 

 

Zulke plaatjes hebben voor mij een grote nostalgische als documentaire waarde... Te koesteren dus...