Boekvoorstelling "De eeuw van de Vrouw" door Alexander De Croo bij het Willemsfonds.

Burg. Bart Somers - vice-prmier Alexander De Croo -Schepen Koen Anciaux

(Alle foto's: Rudi Van Poele)

Dinsdagavond (26 februari 2019) verwelkomden Willemsfonds Mechelen en de afdelingen van Willemsfonds Antwerpen en van Vilvoorde vice-premier Alexander De Croo in de Keldermanszaal van het Mechels stadhuis voor de voorstelling van zijn nieuw boek “De eeuw van de vrouw, hoe feminisme de man bevrijdt”.

Fabienne Blavier, voorzitter van de gemeenteraad en perfecte gastvrouw, verwelkomde het ruim opgekomen publiek en schetste als inleiding het belang van "de vrouw" in de Mechelse geschiedenis.

Moderator van dienst was Bieke Purnelle, MO-journaliste en directeur van het kenniscentrum voor gender en feminisme (RoSa). Zij stelde de vice-premier verschillende pertinente vragen.

 

De vice-premier verduidelijkte o.a. dat ondanks een sterke evolutie, de verschillen tussen man en vrouw blijven, vooral wat betreft de verloning. Vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds 10 tot 15 % minder dan mannen, waar verschillende oorzaken voor zijn:

  • slechts 44 % van de vrouwen werkt voltijds, terwijl 11 % van de mannen deeltijds werkt,

  • 25 % van de leidinggevende jobs zijn in handen van vrouwen,

  • mannen en vrouwen werken niet in dezelfde sectoren, kijk maar naar de minder betaalde zorgsector.

Nochtans zijn de genderverschillen in feite helemaal niet zo groot en kan iedereen alle taken aan die zich opdringen, ook bij de taakverdeling bij de opvoeding van kinderen.

De overheid heeft hier als belangrijke werkgever een grote verantwoordelijkheid. Ook de auteur geeft aan niet zonder zonden te zijn. In het kabinet van Ontwikkelingssamenwerking zijn de drie kabinetschefs mannen en zijn eigen vrouw. Er moet dus harder gezocht worden naar de juiste persoon op de juiste plaats. Mannen zijn meer dan vrouwen geneigd om te zeggen: “Ik kan dat”. Vrouwen hebben die neiging veel minder. Het komt er dus op aan de juiste klemtonen te leggen. Indien een IT-job als zeer technisch wordt voorgesteld, zijn er bijna alleen mannelijke kandidaten. Indien het om een job gaat die de wereld moet verbeteren komen de vrouwen naar voor.

Er studeren meer vrouwen af dan mannen aan de universiteit. Toch zijn tweede derden van de professoren en 44 van de 49 decanen man. Daarbij krijgen de kinderen van 2 tot 12 jaar bijna alleen van vrouwen les.

We moeten vooral niet denken dat alle mannen zich gelukkig met de rol waarin ze geduwd worden. We gaan ervan uit dat verantwoordelijkheid onvermijdelijk gepaard gaat met een zeer grote beschikbaarheid. Dat is echter niet noodzakelijk, het kan ook anders door een beter evenwicht te zoeken.

Het hoofddoekendebat heeft teveel gewicht en is een symbooldossier. In Afrika is het geen probleem en belet het de vrouwen niet om verantwoordelijke functies op te nemen.

Sollicitatiegesprekken verlopen vaak niet correct naar de vrouw toe. Indien de kandidate bijvoorbeeld durft te vermelden dat ze wel een relatie heeft maar nog geen kinderen, heeft ze al véél minder kans op de job.

Tot slot vroeg de moderator aan de vice-premier wat in het volgende regeerakkoord volegns hem zeker zou moeten worden opgenomen. Hij somde op:

  • een paritair evenwicht,

  • verlaging van de schoolleeftijd naar drie jaar,

  • de invoering van een huwelijksquotiënt waarbij een deel van het inkomen naar de niet uit huis werkende vrouw gaat,

  • geen belastingvoordeel wanneer één van de partners ten laste is, maar enkel voor éénoudergezinnen, die veel te vaak dreigen in armoede vervallen.

Uit het publiek kwamen nog enkele vragen, waarna de boekvoorstelling werd afgesloten met een receptie.

Het boek, dat een aanrader is, is bij de Mechelse boekhandels te verkrijgen aan 19.95 euro.