Brug der Zuchten?

met categorie:  

  (foto links: Jan Smets)

De Battelbrug komt de laatste tijd wel vaker in het nieuws.  De veelgeplaagde brug over de Leuvense vaart laat het meer dan eens afweten door technische mankementen.  Ofwel reageren de slagbomen nukkig, ofwel boort zich een auto in het seinhuisje, ofwel is er wel een ander onverklaarbaar verschijnsel dat de brug noopt tot koppig werk-weigeren.  Ik heb haast medelijden met de woordvoerder van Waterwegen en Zeekanaal die mag opdraven om een verklaring af te leggen.  Want gemor en gezucht is er steeds wel te horen bij de Battelaars die handenwringend voor de defecte brug staan...

Nochtans was er in vroegere tijden af en toe ook wel wat loos met voorlopers van de huidige brug.  Dat toont bovenstaande foto uit de jaren veertig van vorige eeuw.  De fotograaf is onbekend.  Enkele Battelaars staan op hun brug te kijken naar een kapotte reling waardoor een auto is gereden... 

Het is één van de vele boeiende oude plaatjes die op het talrijk toegestroomde publiek in parochiezaal 'Ons Huis' werden afgevuurd door de gedreven werkgroep 'Battel in Beeld'.

Graag laat ik jullie meegenieten van enkele van deze nostalgische beelden die vaak kwamen uit privé-collecties en tot hiertoe weinig of nooit waren vertoond.  Ik focus me in dit artikeltje graag op ... Battelbrug...

 

 

Een heel idyllisch plaatje is het bovenstaande.  En door de hedendaagse Battelaars is het haast onherkenbaar mocht je niet op de achtergrond de contouren herkennen van het dorpse Sint-Jozefkerkje.

De foto werd in de jaren dertig van vorige eeuw geschoten vanop de Stuivenbergvaart.  Het hoekhuis - een café op de hoek van de Battelsesteenweg en de Bergestraat is al heel lang verdwenen.  Inderdaad: de straat die we nu Battelse Bergen noemen, droeg tot in 1983 de naam van Bergestraat om alle verwarring met de in het centrum gelegen Bergstraat te vermijden.  In de Bergestraat bracht ik mijn vroegste kinderjaren door...

De parochieschool ligt rechts verstopt achter de bomen, waar we nu de Arkade weten.  Links merken we een statige bomenrij langs de Zennegatvaart op.  Daarachter - maar dat zien we niet op dit beeld - lag het imposante kasteel van baron Empain.

(de foto werd Battel in Beeld bezorgd door de familie Vermeulen-Van Neck)

 

 

Een andere boeiende foto is deze: We kijken nu vanop de Auwegemvaart naar de Gentsesteenweg en de Thiebroekvaart.  Ook dit is een totaal onherkenbaar plaatje.  Er was nog geen sprake van een autostrade die Battel letterlijk in twee stukken sneed.  De huizenrij tussen Gentsesteenweg en vaart diende nog helemaal niet te verdwijnen, en nog altijd is café 't Wit Peerd op de hoek een vaste waarde.  Dat café zou dit nog lang zijn, want ik herinner het me uit mijn vroegste kinderjaren toen we vanuit de Hanswijkenhoek naar Battel bij  mijn grootouders op bezoek gingen, die wat verder op de Leestsesteenweg woonden...

't Wit Peerd...een Battels icoon uit lang vervlogen dagen...

(foto is van de bekende Mechelse fotograaf Louis Van Zeir, en hij werd bezorgd door mv. Lisette Jacobs)

 

 

We kijken nu in dezelfde richting en zien dat er een andere brug in aanbouw is.  De werken zijn nog aan de gang, want de weg is afgesloten voor het verkeer.  Of is de brug nu al in repartatie en was er toen ook al miserie?

(ook deze foto is van Louis van Zeir en werd uitgeleend door mv.Lisette Jacobs)

 

 

Bij hun terugtrekking probeerden Duitse soldaten de Battelbrug op te blazen.  De schade bleef gelukkig beperkt, maar... de knal was enorm en de luchtverplaatsing richtte heel wat schade aan...

Let ook eens op de publiciteitschilderingen op de gevel van het hoekhuis: 'Meubelen Dra'...., 'Chevalier Marin'...

(foto uitgeleend oor de familie De Vleeschouwer - Van Buggenhout)

 

 

De bovenstaande foto werd niet vertoond op 'Battel in Beeld', maar heb ikzelf nog in mijn archief.  Fotograaf onbekend...  Het toont de Battelbrug in de jaren vijftig - begin zestig?  het onlangs beschadigde seinhuis is op de voorgrond herkenbaar, en waar nu de moderne appartementen staan was toen nog de gekende zaak Teughels en zonen gevestigd...

 

Battelbrug...

niet zomaar een brug...

nu niet, en vroeger niet...