Bellemadam Myriam door stad in bloemetjes gezet!

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

In mei zal Myriam Sips haar eerste vijf jaar als Bellemadam kunnen vieren.  Want het is inderdaad al zo lang geleden dat ze de bel overnam van haar voorganger Swa De Schouwer.  Die heeft dat vele jaren met verve gedaan, in stijl, en met discipline.  Het ambt van stadsomroeper/Belleman bestond al lang niet meer als hij er mee van start ging, en het is de verdienste van Swa dat hij deze job opnieuw vorm gaf en inkleurde.  Zijn opvolg(st)er diende dus met goeie papieren tevoorschijn te komen.  Maar toen Myriam op een verregende meidag in 2014 verkozen werd, was het van meetaf duidelijk: dit 'kleine madammeke' met een 'klep groter dan haar klok' had het helemaal in zich!  Al snel werd ze de populaire Bellemadam (waag het niet om 'Belle-vrouw' te zeggen! én blijf van haar bel af!).  Mechelen drukt haar aan het hart, en nu doet de stad dit ook officieel.  Terecht!  Bellemadam blijft uiteraard puur vrijwilligerswerk.  Myriam doet het dan ook uit oprechte liefde voor de stad.  Maar het stadsbestuur besliste nu unaniem om de edele job van stadsomroeper meer glans te geven en op te waarderen.  "Het blijft natuurlijk  maar een symbolisch presentje wat we haar willen schenken en ook wordt het géén officiële functie, maar we willen dit ambt wél weer in het organigram van onze stad opnemen!  Myriam Sips zetten we graag in de bloemetjes om het parcours dat ze tot dusver aflegde en voor de manier waarop zij deze folklore in ere houdt!"  Dit vertelt burgemeester Bart Somers in zijn openingswoordje wanneer hij het babbelen van Myriam al lachend even wil onderbreken met de opmerking "of het stoort als hij ook iets zegt..."  De Kolommenzaal van ons stadhuis kende al formelere plechtigheden...

 

 

 

Swa De Schouwer heeft de job van Belleman jaren vervuld.  En goed.  Met Myriam is er een waardige opvolger gekomen.  Méchelser dan haar kan je ze niet vinden.  Ze is extravert en heeft een klep groter dan haar bel. Bovendien ziet héél Mechelen haar graag.  Ze heeft haar sporen meer dan verdiend in het theater en...een politieke carrière heeft ze gemist.  Ze doet alles met veel enthousiasme... Enne (lacht) ze heeft een pak in de juiste kleur...

 

 

Waarop Myriam repliceert dat ze alle kleurtjes al gedragen heeft.  Over de kleur van haar ondergoed wil ze zwijgen...

Burgemeester Somers herinnert zich de voorbije optocht van het Gildenjuweel waarop Myriam statig en in het juiste ritme een Nederlandse schutterskring in mars voorop ging.  Ze deed dit met verve, exact met de juiste pasjes.  En... eigenlijk maakte ze deze mannen in stijl belachelijk, zonder dat deze het beseften (lacht weer).

 

(met schepen Koen Anciaux)

 

Myriam krijgt een mooie ruiker overhandigd van onze burgemeester, en ook schepen Koen Anciaux mocht haar met een paar smakkerds geluk wensen.  Hij kent Myriam al jaren!  Lang was hij haar 'baas', want - zo vertelt Myriam:" ik en mijn zus Sonja hebben samen zowat 80 jaar op het COO, later OCMW en nu Sociaal Huis gewerkt"...

Naast de bloemen mag 'Sipske' ook nog 500 Euro aan Mechelenbons ontvangen.  En dat is een fijne tegemoetkoming voor iemand die haar taak gratis en voor niets met zoveel enthousiasme uitoefent.

 

(met schepenen Bart De Nijn (leeftijdsgenoot en evenals zij afkomstig van Battel) en Stefaan Deleus. 

 

Myriam bedankt hierna burgemeester en schepenen voor deze fijne attentie.  En ze doet dit in het zuiverste Nederlands.  Myriam is niet alléén thuis in het Mèchelse dialect.  In een grijs verleden volgde ze dictie, voordracht en toneel.

 

Waarom ik het doe?  Ik ben er nu bijna vijf jaar geleden ingerold.  Ik ging op pensioen, en ik dacht: ik stel me kandidaat voor de opvolging van Swa.  Klinkt het niet, dan botst het maar... Op die 11de mei toen het stortregende ben ik verkozen.  Die dag waren zowat alle Bellemannen van ons land aanwezig in Mechelen.  Mensen geire zien: dat heb ik van thuis uit meegekregen.  Ik kan misschien moeilijk zwijgen, maar ik kan luisteren als het moet.  Ik heb ook een tijdlang gewerkt in de palliatieve zorgen.  en daar moet je dat zeker kunnen.  Wat in vertrouwen tegen mij wordt gezegd blijft ook vertrouwelijk.  Enne: respect!  Dat is heel belangrijk! Ook voor de diversiteit in deze stad.

 

Swa heeft haar alles geleerd, zegt ze.  "Enfin: mijne Michel nog ietsje meer", flapt ze er uit.  Echtgenoot Michel blijft liever in de schaduw.  Hij staat volop achter Myriam als Bellemadam, maar hij hoeft niet mee 'het podium' op. 

 

Deze erkenning en herkenning doet me deugd!  Ik wil graag mijn dankwoord uitspreken voor dit vertrouwen.  Ik weet niet meer wat ik nog allemaal moet vertellen...  Deze nacht heb ik lang liggen denken wat ik vanavond zou zeggen.  Maar ik hou het hierop: ik zie ze allemaal graag: de Mecheleirs en de nieuwe Mecheleirs.  Ik heb dit talent meegekregen.  En dan moet je dat ook benutten...

 

Myriam: flapuit met het (grote!) hart op de tong - schat van een vrouw: we zien je ook geire!  Zonder jou zou onze stad er véél kleurlozer uitzien.

Daarna mag ik Myriam en Swa nog nét voor de gemeenteraad aanvangt fotograferen in het gestoelte in de raadzaal.  Swa hoort er gewoon bij op het plaatje!  Absoluut.  Zonder Swa was er nu ook geen Myriam.  Omdat hij deze folklore van stadsomroeper terug in ere herstelde, is deze traditie nieuw leven ingeblazen.