Klokken klinken uit beiaardpaviljoen

Het nieuwe Beiaard Paviljoen in de Sinte-Mettetuin werd vrijdag plechtig ingehuldigd. Het was directeur van de Beiaardschool Koen Cosaert, die gastsprekers Bart Somers, Koen Anciaux en Björn Siffer uitnodigde voor een toespraak naar het publiek toe. In 2014 roemde UNESCO onze beiaardcultuur reeds als 'Best Saveguarding Practice'. Onze stad beschikt vandaag over één mobiele beiaard en vijf historische exemplaren.

Beiaardpaviljoen te Mechelen

Als het om beiaardkunst gaat, heeft Mechelen de plicht om out of the box te gaan, om de eerste te zijn. Zo is het altijd geweest. Wij zijn de hoofdstad van de beiaardkunst, maar ook peter van het grootste instrument ter wereld. We moeten eer betuigen aan ons erfgoed, onze geschiedenis, maar innoverend zijn. Met deze innovatie houdt Mechelen de beiaard vitaal en hip, binnen het bereik van nieuwe generaties. Die twee dingen gaan goed samen, en moeten we blijven doen. Anders worden we een openlucht museum en dat willen we zeker niet. Daarmee volgt de stad een trend die ook in de private entertainmentsector speelt.” zegt burgemeester Bart Somers. (Open Vld)

Na de speech nam de burgervader, samen met Chris Backx en voornoemde schepenen, de schaar ter de hand om het ‘lint’ door te knippen. Chris Backx (N-VA) was bij de bouw van het paviljoen schepen van Openbare Werken. Daaropvolgend galmden en klonken enkele streepjes muziek door de Sinte-Mettetuin.

Beiaardklokken en stemmen klinken door de stadstuin

Stadsbeiaardier Eddy Mariën en Koen Cosaert (directeur Beiaardschool) brachten samen een muziekstuk vanop de mobiele beiaard. Met Playful Syncopes geschreven door Geert D’hollander. werd de spits afgebeten, afsluitend met een tweede nummer ‘Sorry, no time!’..Geert is een oud leraar uit de beiaardschool, vandaag titularis van de Bok Tower Gardens in Florida (VS).


De mobiele beiaard krijgt hiermee onderdak in de Sinte-Mettetuin, en zorgt voor een primeur in de wereld van de beiaard. De leerlingen van de Internationale Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn, kunnen nu in dit mooie kader oefenen.

Het is mijn beleidsambitie om cultuur dichter bij de mensen te brengen. Dankzij dit paviljoen, het einde van een lang proces, komt de beiaard nu dichter bij het publiek. Hij staat in een openbaar park, maar is ook mobiel en kan dus ook naar de dorpen en wijken gebracht worden. Jaren geleden hebben de mensen van Toren en Beiaard al voor een kamer beiaard geopperd.”, zegt Björn Siffer als schepen van Cultuur.

De Mechelse cultuurschepen vult hierbij nog aan dat er regelmatig kleine, grote of concerten op aanvraag zullen plaatsvinden in de tuin. “Inderdaad, en het zal ook zo zijn dat de stadsgidsen nu ook na hun tocht door de stad, hier zullen kunnen eindigen met een concert op aanvraag” besluit Björn Siffer (Groen).

Tussen de speeches door werd tijd gemaakt voor muzikale intermezzo’s. De Canadese Elisa Tersigni, studente aan de Mechelse Beiaardschool  en beiaardier Tom Van Peer in duet met zangeres Dina Verheyden sloten het muzikaal gedeelte van de inhuldiging af.

Kijken door glazen deuren naar de beiaard

Sinds september 2017 stelden voorbijgangers zich steeds de vraag wat men hier aan het bouwen was. Nu vrijdag is het raadsel opgelost, en heeft de Sinte-Mettetuin er een nieuwe publiekstrekker bij. Door de grote glazen openklapbare deuren is het paviljoen transparant. Hierdoor is de beiaard als instrument vanuit de tuin zichtbaar. De akoestiek in binnenin is uitstekend door het gebruik van houten binnenbekleding en gordijnen.

Aannemer Coordinat-ed-bvba en ontwerpbureau Stramien cvba, hebben het paviljoen praktisch ingericht. Het paviljoen kan zowel vooraan als achteraan volledig geopend worden. Dit is nodig daar het een mobiele beiaard is, en regelmatig zal verplaatst worden.

Sociale belevenis in de Sinte Mettetuin

Het beiaard paviljoen wordt nu al de kleine muziekkiosk genoemd, en zal vanaf nu regelmatig bezocht worden door toeschouwers in de tuin. De Sinte-Mettetuin, eigenlijk de groene plek van het Sociaal Huis is intussen een gekende rustpauze in de binnenstad.

Inderdaad, hij wordt al goed benut door mensen die een rustpunt zoeken in de stad. Met de komst van het beiaard paviljoen krijgt onze tuin nog een extra dynamiek en dat leidt weer tot sociale cohesie. We brengen de beiaard dichter bij de bezoekers van onze Sinte-Mette tuin en laten hen op een laagdrempelige manier kennis maken met het instrument” zegt Koen Anciaux als voorzitter van Sociaal Huis Mechelen.

Lions Club Mechelen Dodoens schenkt opbrengst van beiaardconcert

Lions Club Mechelen Dodoens organiseerde in september vorig jaar een uniek beiaardconcert in het Cultuurcentrum Mechelen ten voordele van de Mechelse Beiaardschool. Deze afdeling van Lions Club vierde in 2017 zijn 40ste verjaardag. Tijdens het tweede deel van de inhuldiging werd door de club de opbrengst van het beiaardconcert, 2.300 euro, en 30 tekeningen van Jef Van Grieken, voorstellend de ingangspoort van de Beiaardschool aan de Bruul, geschonken aan burgemeester Bart Somers, als voorzitter van de inrichtende macht.

Ook armoedeorganisatie Sint-Vincentius Noord, één van de belangrijkste sociale werken van de club, mocht 10 reproducties in ontvangst nemen.“Het is nu aan ons vrijwilligers van Sint-Vincentius Noord om deze mooie reproducties ten gelde te maken in het belang van de minderbedeelden te Mechelen. Ondanks de ondersteuning van de stad, bedrijven, serviceclubs en mensen die ons een warm hart toedragen, is het voor ons een jaar opnieuw zoeken naar financiën.“ aldus een tevreden Decoster Lieve (voorzitter)

Sint-Vincentius Noord zet zich intussen al 16 jaar ten volle in voor de minderbedeelden. Volgende week zegt Lieve gaan ze alweer voedselpakketten leveren bij 105 gezinnen met samen 124 kinderen.

Beiaardconcerten een rustpunt na het winkelen

"Onze club heeft ondertussen de smaak te pakken “ zegt Lions Club MD. “Als ik jullie mag vragen om jullie agenda erbij te nemen. Noteer alvast 10 februari 2019, dan organiseren wij een volgend beiaardconcert.” besluit Lions Club. De organisatie schenkt jaarlijks gemiddeld 10.000 € aan sociale en culturele organisaties.

Al onze parken zijn afgestemd op hun functie in relatie tot de buurt waar ze zich bevinden. Tijdens Maanrock bleek eens te meer wat de meerwaarde van de Sinte Mettetuin in het midden van de winkeldriehoek kan zijn: een groene oase van rust in het centrum van de stad. Het inrichten van het beiaard paviljoen sluit hier perfect bij aan en versterkt de functie van rustpunt nog meer. Zeker een meerwaarde wat mij betreft”, aldus Marina De Bie, schepen van Natuur- en Groenontwikkeling.

De bouwkost bedroeg 154.742,58€ incl. btw. Het drie ton zware instrument van 162 000 EURO werd in 2016 al feestelijk ingehuldigd. Mechelaars, beiaard liefhebbers, verenigingen en bedrijven hebben de aanschaf van het instrument voor 122 000 EURO mee gefinancierd via een crowdfundactie.

Dit beiaardpaviljoen geeft onze stad ongetwijfeld een meerwaarde, die zowel door de Mechelaars als door de duizenden toeristen die onze stad bezoeken zal gesmaakt worden. Muzikaal werd de inhuldiging afgesloten door Eddy Mariën en Koen Cosaert, vierhandig op de kamerbeiaard met 'Caroussel', een muzieknummer van Geert D'hollander uit 1965.

Tekst en foto’s Verschueren Eddy voor Mechelen op zijn Best