Sinte-Mette zong uit volle borst

Naar aloude traditie trokken vandaag 11 november, de kinderen in het Mechelse reeds vroeg in de ochtend, de straat op om van deur tot deur hun Sinte-Mette lied te zingen. In ruil kregen de kinderen dan snoepjes of wat geld.

Sinte-mettefeest te Mechelen

Ook tal van buurten in onze stad organiseerden Sinte-Mette rondgangen of buurtfeesten voor groot en klein. Ook het stadsbestuur draagt reeds vele jaren zijn steentje bij om deze cultuur in ere te houden. Kinderstad plaatste de kinderen in de namiddag in de schijnwerpers in het Cultuurcentrum voor het grote Sinte-Mettefeest.

Vanaf 13.30 werden de kinderen verwacht, en verwelkomd door Stadsartiest Yannis en onze mascotte Rommy Rombouts. Alle kinderen die het wensten en het aan durfden konden, na zich verkleed en geschminkt te hebben, hun zangtalent tonen op het grote podium, en daar na inschrijving, mooie prijzen mee winnen. Een groot deel van de kleuters en peuters, sommigen al wat ouder hadden zich kleurrijk uitgedost in Sinte-Mette gewaad. Wie geen gepaste Sinte-Mette kleding bij zich had kon dat lenen tot na het feest.

De Sinte-Metteliedjes, thuis of in school aangeleerd, galmden door de zaal. De ene zong al wat harder dan de andere, sommigen zongen solo, al dan niet bijgestaan door mama, papa of de grootouders, anderen zongen dan weer in groep. Na hun zangnummer werden de deelnemers aan het podium ontvangen door de jury en de Bellemadam, die hen een kleine attentie aanboden.

Uiteraard waren er ook kindjes die zich liever niet op het podium begaven. Deze mochten zich ten volle laten gaan in tal van speelhoekjes die de mensen van Kinderstad hadden opgebouwd. Sommigen bouwden ware blokken kastelen, anderen deden het met leuke spelletjes, of liepen langs twee ballonnen kunstenaars, die al mogelijke figuren creëerden voor de starende kinderoogjes. Hier en daar liepen wat traantjes over de kinderwangen, maar dat werd snel opgelost door de aanwezige begeleiders, die op zoek gingen naar mama of papa.

Dorstige en hongerige kinderbuikjes konden zich tegoed doen aan lekkere gezonde frisdrankjes, en pannenkoeken.

Een jury van experten, luisterde en keek, en gaf punten op hun zangtalent, maar ook op de best verklede kinderen. De beste zangers mochten uit handen van Koen Anciaux en Rommy, hun prijs in ontvangst nemen.

Het slotfeest, dat netjes aan elkaar gepraat werd door Rudi De Mets,  werd traditioneel afgesloten met voor een laatste keer het Sinte-Mettelied, in bijzijn van het Sinte-Mettegenootschap, waarna iedereen voldaan naar huis trok.

Tekst en foto's Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)
Alle foto's kan je hier bekijken

Kinderen zingen Sinte-Mette in het Cultuurcentrum