De parels van de Guldenstraat: Het huis “De Borght” – Huis Van Hoof

Sinds kort wordt onze geliefde stad Mechelen verblijd met een nieuwe horecazaak in het huis “De Borght” Guldenstraat 9. Deze ontbijt-, lunch- en loungebar wordt uitgebaat door Mieke Van Hoof, samen met haar dochters Stéphanie Van Rompaey en Yent’l Keymolen. Zij hebben het geheel mooi uitgebouwd met respect voor het rijke verleden van het pand en bieden een zeer eigen assortiment lekkers aan. Tegelijk is het huis een winkel van wijnen én het volledige assortiment van brouwerij “Het Anker”, inclusief de whisky. Hierdoor kan je nog een leuk cadeautje kopen tot 21.00 uur. Goed om weten.

De geschiedenis van het huis is natuurlijk ook interessant...

 

De Guldenstraat, een der oudste straten van Mechelen, heeft een zeer lange en bewogen geschiedenis en telt heel wat markante woningen. Dit is niet verwonderlijk, daar ooit op deze plaats twee oude Romeinse heirwegen kruisten die na de Romeinse tijd nog eeuwenlang de enige berijdware wegen bleven. De eerste ging van Bavais, via de huidige Hoogstraat – Guldenstraat - de doorwaadbare plaats aan de Hoogbrug en IJzerenleen, naar de Romeinse haven in Rumst. Ter hoogte van onze Margaretha was een aftakking naar het Hof van Befferen en Putte. Een tweede weg kwam via Tienen langs de huidige Leuvensesteenweg naar Mechelen en volgde verder de Onze-Lieve-Vrouwestraat richting Adegemstraat en de N16.

Het is op deze kruising dat zich de eerste woonkern vormde, met later een burcht of 'Borght'. Dit eigendom was van de zeer grote familie Coudenbergh, wiens naam in de loop der eeuwen heel wat veranderingen in de schrijfwijze heeft ondergaan, zoals Couderborgh of Van Cauwenbergh. Het voormalige paleis Koudenberg te Brussel is naar deze familie genoemd, maar dus ook het Mechelse voormalige paleis “Couderborg”, een 13e-eeuwse stenen burcht die in de Guldenstraat stond. Er zijn nog restanten van de muur terug te vinden in de muren van ondermeer het huis “Den Inghel” of Schermershuis, waar het VOC gehuisvest is. Het huis “De Boodschap” heeft nog een kern van het poortgebouw van deze burcht. Ook de benaming van het huis “De Borght”, woning nummer 9, is hierop terug te voeren.

De bloemenzaak die er tot voor kort gevestigd was en verhuisd is naar het prachtige pand in de Stassartstraat 11, gebruikt de handelsnaam “De Borght” daar verder. Het originele pand in de Guldenstraat heet nu 'Huis Van Hoof', naar de huidige zaakvoerster Mieke.

Feit is dat de woning, die nu eigendom is van de familie Van Hoof, een lange geschiedenis heeft gekend en een eervolle vermelding in het Mechelse verleden verdient.

Wie meer gegevens rond de familie Koudenburg wenst te weten, kan deze website raadplegen:

www.koudenburg.com.

Zoals normaal in deze omgeving staat het huidige gebouw op een kelder die vermoedelijk is gebouwd in de 13e-14e eeuw en zeer goed bewaard is gebleven. Ik kreeg van de uitbaters de gelegenheid enkele foto’s te maken.

Volgens “Bouwen door de eeuwen heen” is het huis “Borght” een diephuis, dubbelhuistype van drie traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (leien en kunstleien). Rijkversierde lijstgevel, onder een driehoekig fronton, in overgangsstijl régence-rococo uit de 18e eeuw. Parement van blauwe hardsteen.

De eerste verdieping is in volle verbouwing, maar laat toch reeds de mogelijkheden zien. Aan de straatzijde zal een ruime verbruikszaal komen met zicht op de Guldenstraat.

De ware schat moet echter nog helemaal worden blootgelegd. De achterste kamer is zonder meer een 18e-eeuws juweeltje met een redelijk goed bewaard beschilderd plafond. Ik vermoed dat het geheel na de broodnodige restauratie meer dan de moeite waard zal zijn!

 

 

Mooi artikel, Rudy. 

Geweldige kelder !! En de rest trouwens ook.  Ik had nooit durven vermoeden dat er achter die gevel nog zoveel luxe schuil gaat.