Mercado smaakt naar meer!

met categorie:  

  

    

(foto's: Jan Smets)

Het werd een ware overrompeling!  Dat het een succes zou worden kon reeds op voorhand worden voorspeld.  Maar dit overtrof alle verwachtingen.  De hele dag was het op de koppen lopen in de voormalige Vleeshal, waar bij wijze van proef 'uitgetest' werd hoe een Mechelse Mercado kon ingevuld worden.  En deze Mercado werd gesmaakt!  De reacties waren over het algemeen heel enthousiast!  Deze overdekte culinaire markt in dit prachtige negentiende-eeuwse gebouw veroverde de harten van de bezoekers.  Velen hebben vandaag dan ook de wens geuit dat dit gebeuren een permanent karakter zou krijgen.  Hoe en aan welke frequentie dit zou kunnen plaatsvinden is voer voor deskundige 'marktonderzoekers' en de 'centen' is weer een andere niet te onderschatten kwestie.  Maar dat onze stad deze historische markthal niet uit handen mag laten gaan en dat het een openbaar karakter zou moeten krijgen in de toekomst...: daar is men het unaniem over eens.

 

 

 

Mechelenblogt lanceerde het idee voor een markthal reeds in januari 2015.  Je kan het artikel hier nog eens nalezen:

www.mechelenblogt.be/2015/01/euh-markthal-misschien

Deze wensdroom werd spoedig opgepikt door spa.a Mechelen.  Zij werkte het idee verder uit en enkele maanden geleden werd het iniatief voorgesteld op de zaterdagse markt. 

45 standhouders vulden vandaag de hal in de Huidevettersstraat.  Een flink aantal waren ontgoocheld dat ze niet konden deelnemen, wat toch bewijst dat er een ruime belangstelling voor was.  Maar ja: voor deze eerste editie kon enkel het gelijkvloers  gebruikt worden en niet de gaanderijen op de bovenverdiepingen.  Het zou beslist heel leuk zijn mochten die later ook in het concept opgenomen worden.  Maar dat is voorlopig dagdromerij.

Vanaf 10 uur was het een komen en gaan in de Mercado.  Velen ontdekten dat deze markt écht niet zo ver verwijderd is dan men vaak lijkt te denken.  Met de mooi heraangelegde Botermarkt krijgt men een prachtige wandelboulevard tot de hal.  Deze buurt herleeft: Clarenhof, Virixhotel, loften en appartementen in aanbouw in de onmiddellijke buurt, de Rik Wouterstuin, het Notarishuis... Deze wijk krijgt karakter en de Vleeshal ligt perfect op de verbinding tussen Veemarkt en Botermarkt.  Dat werd vandaag ontdekt en bewezen.

Een versmarkt, eet-en drankstandjes en vele heerlijke en eerlijke producten...  Het was er allemaal.  De tijd lijkt rijp voor een culinaire markt als deze.  Dit zie je niet alleen in het buitenland, maar ook hier in ons eigen landje.

Verbazing en verwondering alom voor deze oude Vleeshal die velen nog nooit met eigen ogen aanschouwden.  De Vleeshal is immers reeds gesloten bij het begin van de jaren zestig.  Sommigen kenden het nog als 'stempellokaal'...  Maar nadien verloor de hal haar openbare karakter.

Nu 'kreeg' Mechelen ze even terug.  Het gebouw staat te koop....  Zou het écht kunnen dat ze in de nabije toekomst een vaste waarde wordt voor de shoppende Maneblussers?

Ik koester alvast de hoop.  En dat doen er velen met mij... 

Vandaag smaakt naar meer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik na mijn huwelijk in 1964 tijdelijk in de Rik Woutersstraat woonde, ben ik er verschillende keren vlees gaan kopen.  Het gebouw bood toen een koude en ongezellige aanblik.

foto van 1958 van de Regionale beeldbank Mechelen

Zelfde herinnering: koud en het rook er zo raar, vond ik als kind. naar het schijnt werden er heel lekkere pensen verkocht, die tante B. er dan ging halen en ik mocht mee. Alles te voet nog in die tijd.