Soevereiniteit

met categorie:  

' Luc gaat er weer licht over . Het gaat over onze grenzen en onze souvereniteit beste man. Al het andere is larie en apekool. Wir schaffen dass nicht Angela.'

 

Speciaal voor G.L. open ik hier een topic over Lowie zijn vrees voor het verlies van zijn souvereniteit. l Voor de goede orde quote ik hier de niet-onfeilbare-maar-geliefde-wikipedia met een definitie van het begrip soevereiniteit:

Soevereiniteit is het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder dat verantwoording is verschuldigd aan een ander orgaan.Legitimatie van dit gezag kan vanuit verschillende gezichtspunten benaderd worden, zoals volkssoevereiniteit of godssoevereiniteit. Het model van de Westfaalse soevereiniteit is de basis geweest bij het proces van staatsvorming in een groot deel van de moderne wereld. Het begrip komt waarschijnlijk van het Latijnsesuperanus of suprema potestas.

In moderne staten is al het recht doorgaans terug te voeren op de grondwet of constitutie. Door middel van het soevereiniteitsbegrip wordt aangegeven waarom de grondwet geldt. In het geval van volkssoevereiniteit is dat bijvoorbeeld zo omdat het volk geacht wordt zichzelf die constitutie te hebben gegeven. In het geval van vorstensoevereiniteit wordt de vorst geacht de constitutie te hebben gegeven.

 

In het internationaal recht is soevereiniteit een belangrijk concept, omdat het gaat om het respect voor elkaars grenzen en het recht om gezag uit te oefenen binnen de grenzen van een nationale staat, het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat een andere staat niet het recht heeft zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden en zich onthoudt van agressie tegen de soevereine staat. Soevereiniteit betekent ook dat een soevereine staat geen enkel gezag over een andere soevereine staat uit kan oefenen.

 

Mocht iemand zich geroepen voelen om over dit onderwerp verder te debatteren, feel free!