Nieuwe toekomst voor de Colomakerk

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Op een druk bijgewoonde infoavond werden in zaal 't Kranske aan de Tervuursesteenweg door 'de stad' de plannen ontvouwd van de verdere en definitieve restauratiewerken aan de Sint-Jozef-Colomakerk.  Zoals geweten is het sinds de plotse sluiting van de  neogotische kerk in 2000 vaak een processie van Echternach geweest - een lijdensweg van jaren...  Maar nu is er dan eindelijk licht aan het einde van de tunnel.  En dat wordt méér dan tijd.  Zo zal de kerk in 2017 terug in gebruik kunnen genomen worden.  Dat is de stellige belofte van schepen van Monumentenzorg Greet Geypen die ook in de buurt woont.    Daarna zal ze toch nog even terug de deuren sluiten.  Dit om de verdere restauratie van het interieur mogelijk te maken.  Hiervoor moet men de restauratiepremie afwachten.  Die zou in de loop van 2019 worden toegekend.  Maar goed: de hoogstnoodzakelijke restauratiewerken zullen in 2017 worden afgerond, en dan kan er terug - zij het dan tijdelijk - gebruik gemaakt worden van de kerk.

 

 

De laatste jaren werd er al fors geïnvesteerd in de wijk Hanswijkenhoek.  Het is schepen Geypen die op een drafje nog eens alle werkzaamheden van de voorbije tijd uit de doeken doet.

De Gandhiwijk aan het einde van de Tervuursesteenweg kent op dit moment de grootste metamorfose uit haar geschiedenis. De ruim 3000 woningen die Woonpunt er bezit worden nu gerenoveerd.  En dat was dringend nodig.  Ook kreeg de buurt een nieuw dienstencentrum (den Abeel).  Een kinder-en tienerwerking kreeg een nieuwe stek. 

Het zwembad in de Leliestraat werd ook grondig aangepakt en vlak hiernaast werd een natuurspeelplein ingericht.  Ook op het Esdoornplein werd een speelpleintje ingericht.

De Tervuursesteenweg werd en wordt volledig vernieuwd.  Tot hiertoe is reeds twee derde van deze straat in orde gebracht.  Ook de Abeelstraat, Lorkstraat, Matigheidstraat en Leliestraat werden opgesmukt, en een aantal andere straten zoals Voetbalstraat en Esdoornplein staan op de wachtlijst.

Colomaplein en Kerkplein kregen de voorbije jaren ook een grondige opfrisbeurt.

 

(Colomaplein 2011)

 

(kerkplein 20 mei 2012, met ondermeer schepenen Greet Geypen en Frank Nobels, Alexander Vandersmissen van Woonpunt, burgemeester Bart Somers, oud-pastoor Paul Van Steen, huidig pastoor Stefaan Callebaut en Jan Van Gils voorzitter Parochieploeg...)

 

Schepen Greet Geypen kondigt ook nog de geplande trajectcontrole op de Tervuursesteenweg aan én het park dat zal worden aangelegd aan de Colomalaan.  Het 'Colomabos' rondom de school zal mee worden geïntegreerd in deze groenzone.

Het klinkt als een goed-nieuwsshow...   De wijk wordt ernstig opgewaardeerd.

 

 

En dan de Colomakerk...

 

(kerk voor de restauratie een aanvang nam...)

 

Het is een verhaal van vallen en opstaan, van afbraakplannen tot bescherming en restauratie.  Vanaf 2010 zijn dan eindelijk de restauratiewerken effectief opgestart.  de restauratiefases hadden mekaar naadloos moeten opvolgen, maar dat was buiten de waard gerekend.  Het geld was 'op', en dat zorgde voor flink wat frustratie en een stillegging van de werken voor een periode van vier jaar.  Pas in 2015 werd de buitenrestauratie terug opgestart.

De stad wou zich geen tweede keer laten 'vangen' en besloot zélf de regie in handen te nemen...

 

(het terugplaatsen van bol en haan in juni 2010, met ondermeer schepen Greet Geypen, toenmalig voorzitter kerkfabriek, Fons Smets, Herman Stevens -  huidig penningmeester van de kerkfabriek, architect Beeck en Marc Debatty...)


 

Het is architect-expert van Monumentenzorg, Marc Debatty die tekst en uitleg mag geven over de werkzaamheden.

De restauratie verloopt in drie fases.  De eerste fase (daken en hoge gevels) waarvoor hoge stellingen werden gebruikt, is sinds 2011 achter de rug.  De tweede fase (lage gevels en glasramen) werden dan - zoals hierboven reeds vermeld - in 2015 opgestart.  Omstreeks augustus zullen deze werken klaar zijn.

De derde fase werd opgesplitst in de restauratie van het interieur en de herinrichting van de kerk.  De muren worden gerestaureerd, het binnenschrijnwerk wordt aangepakt en ook de stenen kruisribgewelven en het beschilderd houten tongewelf van het schip.  Het kostenplaatje van dit eerste gedeelte van deze derde fase bedraagt 1.176 222 Euro.

 

(voorstelling van de ondertussen afgevoerde plannen in 2012)

 

Als dit zal zijn afgewerkt, zal het kerkgebouw wind-en regendicht zijn en kan de kerk in deze tussenfase terug in gebruik worden genomen.  En dan is het dus wachten op de nieuwe restauratiepremie die in 2019 zal worden toegekend.  Even zal de kerk dan terug dicht moeten.

 

(stellingen en afbraak van de stellingen in juni 2010)

 

Restauratie kost handenvol geld en dit kan de stad alleen niet dragen.  De historische kerken in de binnenstad worden nu al in versneld tempo gerestaureerd.  Er wordt nu ook bekeken met de kerkfabrieken en het bisdom hoe de kerken in de toekomst kunnen gebruikt worden.

In de eerste plaats blijven ze de functie van gebedsruimte behouden.  Maar ze zullen ook gebruikt worden voor allerhande socio-culturele activiteiten.  Zo zullen in de Sint-Petrus en Pauluskerk ook concerten doorgaan en zal er in de Sint-Janskerk bijvoorbeeld  religieuze kunst tentoongesteld worden...

Voor de Colomakerk is de denkoefening niet anders geweest.  Ook hier wordt gestreefd naar een 'open-kerk'.  Ze zal dus eveneens kunnen gebruikt worden voor recepties, tentoonstellingen, vergaderingen, concerten...  Hiervoor is er een akkoord bereidkt met kerkfabriek en Bisdom.

De Colomakerk is bovendien de hoofdkerk van de in 2014 opgerichte Emmaüsparochie die PiusX, Sint-Jacob, Sint-Jan-Berchmans en Sint-Martinus Hombeek omvat.

Het ontwerp van de herinrichting is een lang traject geworden met veel betrokken partijen zoals stad, kerkfabriek, plaatselijke geloofsgemeenschap en bisdom.  Af en toe met zware discussies maar toch in een goeie sfeer van overleg. 

 

(de laatste activiteit in de kerk... op een achtergebleven affiche...)

 

 

Het resultaat wordt een multifunctionele kerk die het buurtleven meer dan ooit zal doen heropleven, weet schepen Geypen te vertellen.

Het kostenplaatje voor de ganse binneninrichting bedraagt 325 118 Euro en nog eens 307 218 Euro die nodig zijn voor de technieken.

Da's niet niks.  Maar als alles achter de rug zal zijn, zal de kerk die door de toenmalige erg bekend architect Careels, weer helemaal herrezen zijn in zijn vroegere glorie!

 

 

 

 

In de laatste fase zal ook de pastorietuin worden betrokken bij de restauratieplannen.  Vier bestaande kerkramen aan de noordzijde worden opengewerkt en zullen zo aansluiting geven bij deze tuin.

Dan volgen nog enkele grote uitdagingen zoals de restauratie van de binnenmuren waarbij de bepleistering wordt aangepakt, het houten tongewelf en de renovatie van de vloeren in dambordmotief.

De kerk krijgt een flexibele gebedsruimte met doorzichtige gebogen schuifwanden, zodat de ruimte kan gebruikt worden voor een publiek van 10 tot 300 personen.  In een nieuw volume in de zuidelijke zijbeuk komt een vestiaire, een onthaal, een kitchenette, sanitair en een berging.

 

(een toekomstbeeld...)

 

Het orgel zal niet meer worden gerestaureerd.  Het kostenplaatje is té hoog en het zou geen toegevoegde waarde geven.  Gerecupereerd worden wel het Sint-Jozefaltaar, de mooiste biechtstoel, de kruisweg en de doopvont met de unieke wandschildering.

 

 

De pastorie naast de kerk werd onlangs ook mooi gerestaureerd.  Het is nu dé pastorie van de Emmaüsparochie en er komt een lokaal pastoraal punt met ontvangstruimte.

 

 

De volgende vijf jaar zal Chiro Coloma gebruik maken van het gelijkvloers en de kelderverdieping.  Dit omdat de oude containerlokalen die er ondertussen ook al 25 jaar staan helemaal 'opgebruikt' zijn, én door het feit dat de Chiro een sterk groeiend ledenaantal kent.  De jongste afdelingen zullen er dus tijdelijk onderdak krijgen.

Vele realisaties, vele plannen...  Er is al veel water door de zee gevloeid, en dat zal het in de toekomst nog doen.  Maar er is eindelijk zicht op een nieuwe toekomst.  En dat is heel veel waard.  De Hanswijkenhoek ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel!

 

(Herman Stevens met het enkele jaren geleden door Cyriel Van den Ameele uitgebrachte boek over de Colomakerk.  Nu ondermeer nog verkrijgbaar bij boekhandel Salvator...)