Mechelen toonde zich weer van z'n solidaire kant!

met categorie:  
De Mechelaars toonden zich weer van hun warmste kant de voorbije feestdagen.  De intussen zesde editie van de actie Mechelen Solidair leverde in totaal zo'n 7500 euro op ten voordele van Mechelse armoedeverenigingen.
 
 
  
 
 
 

 
Mechelen Solidair ging van start in 2010.  Mechelaars Ferre Lauwerijs, Marc De Witte en Kurt Lauwens organiseerden toen voor de eerste keer een soepverkoop voor het goede doel op de Mechelse kerstmarkt.  Hun actie leverde toen 1500 euro op.  De volgende jaren groeide de organisatie en ook de opbrengst nam toe, tot een kleine 3000 euro in 2013.
 
In 2014 namen Jan Smets, Vera Carlier, Elke Eggerickx en Kevin Polfliet het roer over om met even veel enthousiasme als hun voorgangers geld in te zamelen ten voordele van de Mechelse armoedeverenigingen Sint-Vincentius Mechelen-Noord en SOS Hulpbetoon.  Mét succes, want de verkoop van soep en vers gebakken cake leverde een recordbedrag op van 5000 euro.
 
Dit jaar tekende hetzelfde team voor de organisatie, en net als in het verleden kon het daarbij rekenen op de steun van het Sociaal Huis, van de sponsors Sava, café 't Groot Licht en Nexus Consult én van een uitgebreide groep vrijwilligers. 
 
  
 
 
Een onzekere factor dit jaar was wel de beslissing van mmmMechelen Feest om de kerstmarkt te verhuizen naar de Haverwerf en deze bovendien te beperken tot één weekend, waar er in het verleden steeds twee weekends soep kon worden verkocht.
 

De door talrijke bezoekers gesmaakte organisatie van het kerstgebeuren én een door mmmMechelen Feest toegezegde gift van 3500 euro bovenop het ingezamelde totaalbedrag maakten het verloren weekend echter ruimschoots goed.  De verkoop van soep, cake en door een vrijwilligster geschonken vriendschapsbandjes, leverde op zich al een mooi bedrag op van 3937 euro.  Met de schenking van mmmMechelen Feest (3500 euro) daarbovenop bedraagt de totale opbrengst voor 2015 maar liefst 7437 euro.

 
 
Gelet op dit mooie resultaat besloten de organisatoren om behalve bij de reeds genoemde verenigingen Sint-Vincentius en SOS Hulpbetoon, ook een symbolische duit in het zakje te doen bij 'Mechelen Tegen Armoede'.  Uit sympathie voor dit recent opgestarte initiatief, waarbij een groep van 170 armen en daklozen uit onze stad een feestmaal kregen aangeboden, werden voor zo'n 600 euro hulpgoederen aangekocht voor verspreiding onder de deelnemers.  Sint-Vincentius en SOS Hulpbetoon krijgen elk 3443 euro, bedrag dat rechtstreeks ten goede zal komen aan hun werking ten bate van kansarme gezinnen in onze stad.
 

  

 

Uiteraard sterkt dit mooie resultaat de organisatoren alleen maar in hun enthousiasme om verder te doen: "De inzet van onze vele lieve vrijwilligers, de ontelbare positieve reacties én de gulheid van de Mechelaars doen enorm veel deugd.  We zeggen dan ook nu al: tot op de volgende kerstmarkt!"

 

 
  
 
Voor meer foto's, vragen of reacties kan je mailen naar mechelensolidair@gmail.com of een kijkje nemen op de Facebookpagina van Mechelen Solidair.
 
 
 
Tekst (c) Kevin Polfliet
Foto's (c) Rudi Van Poele, Jan Smets, Mark Van Mullem