Mechelen kreeg zijn nieuwe aartsbisschop

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Nog maar amper was alles van het Kerst-en Nieuwjaarsconcert in de kathedraal opgeruimd, of alles werd klaargemaakt voor de plechtige aanstelling van de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel: Jozef De Kesel.  De voormalige bisschop van Brugge volgde hiermee aartsbisschop Léonard op.  De kerk zat vol politieke en kerkelijke leiders, maar ook met talrijke gewone gelovigen.  Ook het koningspaar volgde de plechtigheid mee.  En dat bracht toch wel nét wat meer protocol en veiligheidsmaatregelen mee.  De toren was vandaag niet te bezoeken.  Voor de viering van start ging, was er nog een kort persmoment op het aartsbisschoppelijk paleis...

 

 

 

Mgr. De Kesel zei dat hij er klaar voor was.  Hij vertelde ook dat hij toch wel wat verbaasd had opgekeken dat hij door Rome werd gekozen om de afscheidnemende André Léonard op te volgen. 

Of hij een progressievere lijn zal volgen?  Mgr.De Kesel hoopt vooral dat hij zichzelf mag zijn in deze Kerk die voor veel uitdagingen staat.  Hij zal met een tikkeltje spijt in het hart het bisdom Brugge verlaten, maar...hij vindt Mechelen een mooie stad.  Hij komt dan hier ook wonen in een appartement naast het aartsbisschoppelijk paleis dat nu wordt gerestaureerd.

De Kerk zou in zijn manier van spreken en zijn meer mensen mogen aanspreken.  De nieuwe aartsbisschop wil vooral een open Kerk voor elke zoekende mens.  Niet om zieltjes te winnen.  We hoeven er als gelovigen geen extravagante dingen voor te doen.  Christenen moeten loyaal zijn en verantwoordelijkheid dragen vanuit hun inspiratie.  de Kerk moet niet enkel structureel bezig zijn, maar helemaal in de wereld staan.

En ja... hij was best wat zenuwachtig...

Voortaan zal Jozef De Kesel meer in de schijnwerpers staan.  Ook vandaag kreeg hij weer een vuurproef: eerst voor de camera's en de micro's...en nadien in een bomvolle kathedraal...

 

 

 

De plechtigheid ging van start om 15 uur, maar vanaf 13 uur stonden de eersten al klaar aan de trappen van de kathedraal om binnengelaten te worden.  De genodigden mochten met hun uitnodiging  de kerk betreden langs de zij-ingang.  Niet alleen vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten van ons land waren geïnviteerd, maar ook de magistratuur, diverse katholieke universiteiten, hogescholen, onderwijskoepels en middenveldorganisaties...

Je kon niet weinig bekenden spotten, zoals hier ook minister van staat Marc Eyskens...  In de kathedraal werden ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke, vicepremier Kris Peetes, minister van justitie Koen Geens, voorzitter van het Vlaams parlement Jan Peumans, provinciegouverneur Cathy Berckx en Carl Decaluwé opgemerkt, naast onze burgemeester Bart Somers en schepenen Hendrickx, Schroons en Backx...  Maar er waren nog wel meer hoge gasten aanwezig.

In het totaal woonden 250 genodigden de viering bij die gold als enige officiële aanstelling voor het hele aartsbisdom.  Naast de vele aanwezigen was natuurlijk ook een flinke delegatie de familie van de Kesel present.

 

 

 

 

De eucharistie werd gevierd door niet minder dan twintig bisschoppen, honderdveertig priesters en dertig diakensAlle Belgische bisschoppen waren aanwezig, samen met drie bisschoppen uit Nederland, waaronder kardinaal Wim Eijk.  De hulpbisschop uit het Franse Lille was ook op het appèl.

 

 

 

 

 

Na de begroeting van het koningspaar werd de viering geopend door mgr.André-Joseph Léonard die als afscheidnemend aartsbisschop de aanwezigen verwelkomde...

 

 

 

 

De apostolische nuntius in België, mgr.Giacinto Berloco las daarna plechtstatig in het Nederlands en het Frans de pauselijke bul voor, waarin paus Franciscus de nieuwe benoeming van mgr. De Kesel afkondigde...

 


 

 

Nadien werd letterlijk van plaats verwisseld.  Afscheidnemend aartsbisschop Léonard bood de bisschopszetel officieel aan aan zijn opvolger.  Hiermee werd Jozef De Kesel de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel.  Een warm applaus volgde...

Daarna kende de eucharistieviering zijn gewone verloop met bijbellezingen in de drie landstalen.  Mgr. De Kesel hield hierna zijn eerste homilie als aartsbisschop, waarin hij nogmaals de openheid van de Kerk vooropstelde én de oproep deed om niet onverschillig te blijven.

De gebedsintenties werden gelezen in verschillende talen waaronder het Spaans, het Italiaans en het Aramees, als weerspiegeling van de diversiteit van katholieke gemeenschappen binnen ons aartsbisdom.

 

 

 

 

Ongeveer een kwartiertje te laat op de planning was de viering afgelopen, en trad het koningspaar als eerste naar buiten, waarna het kort de aanwezigen groette om nadien Mechelen te verlaten... Burgemeester Bart Somers en gouverneur Cathy Bercx namen hier afscheid van hen.  De schemering viel...

Mechelen heeft een nieuwe aartsbisschop.  Ooit begon het met kardinaal Perrenot de Granvelle...  Morgen zal Mgr. De Kesel voorgaan in een viering in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal van Brussel waar hij de Heilige Deur zal openen in het door de paus afgekondigde Jubeljaar van de Barmhartigheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ gymko

dat is inderdaad een afbeelding van de Granvelle,

en welk verband heeft die dienaar van de Habsburgers met Jozef De kesel ????

alles lezen: Perrenot de Granvelle was dus de eerste aartsbisschop als ik goed gelezen heb in het verslag van Jan. 

@ Malenie : Inderdaad !

@ Eric

Ik denk de sleutels.-) Den ene had ze om de deuren open te doen en den andere om ze te sluiten.-)

Vooral broeder Sieg Bracke op de eerste rij is mooi: vrijmetselaar van een irreguliere loge komt de nieuwe aartsbisschop installeren. Doet me denken aan grootmeester groot-oosten Hector Steffens (prefect Atheneum) die in de 1ste "doe beter voor godsdienst" op mijn rapport schreef. Wel heeft Siggy, in tegenstelling tot nogal wat VRT-onderzeeërs, nooit een geheim maakt van zijn lidmaatschap. En hij is ook geschrokken van de vijandigheid in sommige werkplaatsen op zijn overstap van de sp.a naar de n-va.

Overigens nog een vraag aan Jan Smets. We hebben nu al zoveel fotoreportages gekregen uit de Sint-Romboutskathedraal. Kan u eens vragen aan de Mechelse loges of u ook bij hen het decor of zelfs een sessie kan fotograferen terwijl een broeder aan een bouwstuk bezig is. Iemand zei me onlangs dat de hele reutemeteut naar de Tervuurse steenweg verhuisd is waar nu alle obediënties metselen, zowel regulieren als irregulieren. Klopt het en zou dat geen interessante fotoreeks zijn ?

@ Janarthurleo :

Daar mag tegelijkertijd ook het decor van gevang-liersesteenweg en het decor van clubhuisoutlaws-battelsesteenweg bij, zeunne !

;-)

Tiens, de Steffens met zijne lange grijzen baard. Zal nu al wel in den hemel zijn zekers. Apropos, heeft soms iemand beellekes van de verdrijving uit den tempel ?