Herman Vermeulen 80: de geschiedenis van de Gidsenbond Mechelen.

                    Herman Vermeulen (alle foto's Rudi Van Poele)

Herman Vermeulen, de eeuwig jonge voorzitter van de Mechelse gidsenbond, wordt vandaag 80. Tijd voor een terugblik op het levenswerk van een veelzijdig man, veruit de oudste gids van Mechelen die nog regelmatig de meer dan 500 trappen hoge Sint-Romboutstoren overwint.

De stad Mechelen wenste in 1955 te anticiperen op de Expo 58, waarbij verwacht werd dat een groot aantal bezoekers ook onze stad zouden aandoen. Er werd dan ook uitgekeken naar een aantal kandidaten om geleide gidswandelingen te verzorgen. De gidsencursus, die doorging in de studiezaal van het Atheneum, startte in het najaar 1955 en eindigde in juni 1956 met de examens. Leuk detail is dat de mondelinge examens werden afgenomen aan de grote houten tafel die nu nog te bewonderen is in de leeszaal van het Stadsarchief.

 

 

 Marcel Kocken                   Paul de Win                      Herman Vermeulen

De organisatie van de opleiding kwam in handen van René De Roo, de toenmalige stadsarchivaris-conservator. René was gehuwd met Maria Beeck, de tante van onze bekende restauratiearchitect Karel Beeck. Hij gaf de lessen toponymie (straatnamen e.d.m.), leraar Henri Joosen van het Atheneum, geschiedenis, Antoon Verschueren van VTB , stiefvader van dr. phil. Raf De Smedt, kunstgeschiedenis, Van Gysel economische geschiedenis en Van der Stappen, nog een leraar van het Atheneum, plant- en natuurkunde. Een uitzondering was Albert Torfs, zelf leerling, die de lessen over zijn troetelkind de Sint-Romboutstoren voor zijn rekening nam.

                         Afscheid van schepen Frank Nobels

                     Verwelkoming schepen Björn Siffer                Egied Rossiau

De gidsencursus werd later nog jaren door Henri (Rik) Huyghe, directeur Toerisme & feesten, gebruikt voor de opleiding van nieuwe personeelsleden.

Herman Vermeulen zat op dat ogenblik nog als reserveofficier in het leger. Ook Marcel Kocken heeft nog lessen in legeruniform moeten bijwonen! Gelukkig voor hen was burgemeester Antoon Spinoy toen minister van defensie. Hij zorgde ervoor dat de legerdienst gevoelig werd ingekrompen, wat beide dienstplichtigen goed uitkwam.

Er was vooraf afgesproken dat slechts de eerste 20 geslaagden als stadsgids zouden worden aangesteld.  Dit waren:

Germaine Bernard-Janssens, onderwijs

Frans Cauwenbergh, onderwijs

Ferdinand Doms, bediende NMBS

Alex De Groodt, deken van de groep

Albert de Gruyter

Mitteke Gooris

Godelieve Jans, bediende

Marcel Kocken, milicien, later hoofd Cultuurdienst en Festival van Vlaanderen.

Hendrik Publie

Oscar Renard, student, later Mechels schepen

Eddy Steffens, student

Albert Torfs, electrotechnicus (o.a. klokkenwerpen), directeur dienst Toerisme.

Luc Van Aerde, architect

Annie Van Bosstraeten, bediende NMBS

Jef Van der Poel, ambtenaar NMBS

G. Van Horenbeek

R. (Rene?) Van Rompay, Europese Gemeenschap

Herman Vermeulen (op dat ogenblik: militair in Stockem/Arlon)

Frans Vermoortel, ambtenaar RVA, auteur van o.a. Memoires van een Stad.

L. (Leo?) Wuyts, die kort nadien met zijn bromfiets verongelukte

De officiële stichtingsvergadering was op 9 februari 1957 in het bovenzaaltje van het toenmalige stadsarchief (oud-schepenhuis).

Vier personen die wel de cursus hadden gevolgd maar niet als gids aangesteld, sloten wel aan bij de Gidsenbond: H. (Rik) Rombauts, ? Denekens, Alfons Geens en M. Van Antwerpen. Ook de echtgenotes of echtgenoten van een aantal erkende gidsen sloten aan. Herman Vermeulen huwde met Lucienne Homblé, een medecursiste van de gidsenopleiding.

De eerste voorzitter van de nieuwe vereniging was Alex De Groodt, ondervoorzitter: Jef Van der Poel, secretaresse: Annie Van Bosstraeten.  De naam van de schatbewaarder heb ik niet zo direct teruggevonden.

 

Tijdens de algemene vergadering van 25 mei 1957 werden schepen van Toerisme & Feesten Staf Drieghe (BSP) en stadsarchivaris René De Roo aangesteld tot erevoorzitter en erelid. Tijdens de algemene vergadering van 25 mei 1962 werden de  bestuursfuncties vervangen (gezien de kleine vereniging die ze waren) en herleid tot één functie, die van verantwoordelijke.Herman Vermeulen werd met algemeenheid van stemmen voor deze functie verkozen.

De Gidsenbond was toen nog geen VZW.  Het was een gezelligheidsclubje van vrienden onder elkaar. Het aantal leden groeide gestaag, zeker na de invoering op 19 mei 1962 van het tijdschrift Klapgat-echo, waarvan het eerste nummer verscheen op 13 september 1962.

Gidsen Annik Vleminckx Herman Vermeulen Anne-Marie Stas  Karel Verboven

Het blad werd op stencil getypt, door de stad op een oplage van 20 tot 25 exemplaren gedrukt en, zoals toen de gewoonte was, rondgedragen door de politie! Meer blauw op straat gaf dit niet, want de uniformen waren toen nog zwart…

Stadsgids Erik Vekemans Secretaris Willy Op de Beeck

De eerste 25 jaren werden alle gidsbeurten als publiciteit gratis aangeboden door de stad Mechelen. De gidsen kregen 150 frank, min 10 %, dus 135 frank, voor een namiddag uitbetaald. Dit bedrag bleef jaren ongewijzigd, maar toch werd er niet over geklaagd. De meeste gidsen hadden betere jobs en hadden het geld niet echt nodig. Daar de gidsbeurten gratis waren gebeurde het zeer veel dat er drinkgeld werd gegeven, soms meer dan de vergoeding zelf. 

De echte loopbaan van Herman was al even succesvol als die bij de gidsenbond. Hij studeerde in 1955, dus 60 jaar geleden, af aan de Normaalschool te Lier, vijftien jaar na de latere burgemeester Joris. Hij werd zelfs opgenomen in het Kabinet van de minister van onderwijs, Mechelaar Jef Ramaekers. Herman is ook een specialist op het gebied van de Vrijmetselarij, waarover hij meerdere lezingen heeft gegeven.

Een van de mooiste erkenningen kreeg hij in 2011: de Mechelsen Iemer, uit handen van Frans De Wachter, voorzitter van de Cultuurraad Mechelen. Leuk hierbij is dat deze prijs indertijd bedacht werd door niemand minder dan zijn jarenlange medestander Marcel Kocken. Mechelenblogt maakte hiervan een opname. Herman doet met zijn eigen woorden de geschiedenis van zijn gidsenbond uit de doeken. Het is een ontroerend document geworden!

U kunt het hier bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=r7fGa3_VDwU

2011: ontvangst de Mechelsen Iemer met Frans De Wachter - Frank Nobels

Een dikke proficiat, waarde vriend Herman, vanwege de gidsenbond, Mechelen Blogt en alle mensen die in de loop der jaren een of meer wandelingen hebben mogen meemaken.

Met dank aan Marcel Kocken en Luc Van Balberghe voor de waardevolle tips.

 

 

 

 

 

Herman, 

Felicitaties van Monique en mezelf. Nog vele gezonde jaren, en maak er een fijne dag van.

Proficiat Herman!  Amper een dikke maand na zijn goeie vriend Marcel Kocken, wordt ook jij  80 jaar!  Bedankt voor jouw jarenlange inzet.  Je wordt hier dan ook terecht in de bloemetjes gezet door Rudi!  Mechelse Monumenten dienen gekoesterd...

' Toevallig ' ben ik in bezit van een kopij van die eerste gidsencursus. Een bos ( 4 cm dik ) gestencilde bladeren die de sfeer van de fifties uitstralen.

Indien Herman dit leest en die cursus niet mocht bezitten dan kan hij mijn kopij ' verniet ' krijgen als blijk van waardering. 

Dikke proficiat!

Dikke proficiat Herman !

In mei werd je trouwens al gevierd als een diamanten Lierse Normalist. Op naar briljant !

Vanwege ne gouden o.c 1965.