11 juli in Mechelen

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

Onder een stralende zon vierde Mechelen vandaag zijn Vlaamse Feestdag, met een vrolijk zingende massa op de Grote Markt, een spetterend vuurwerk én een Guldensporenviering in het stadhuis waarbij beiaardier Jo Haazen uit de handen van Luc Van den Brande, de achtste Gaston Feremansprijs mocht ontvangen...

 

 

 

Het officiële programma werd gestart met een beiaardrecital ter ere van laureaat Jo Haazen, en het was zijn opvolger Eddy Mariën die de feestelijke klanken over de stad strooide.

In de Keldermanszaal was het Mark Van Mullem die de Guldensporenviering mocht inzetten, waarna oud-journalist Johan Velghe, voorzitter van het Priester Daensfonds een lans brak voor méér Vlaanderen en een sociaal Europa.

 

 

 

De Pamelse volksmuziekgroep Arjaun bracht muzikale intermezzo's, waarna Toon Pans van de Mechelse Marnixkring Jo Haazen in de bloemetjes zette als inleiding van de uitreiking van de Gaston Feremansprijs.  Deze prijs maakt deel uit van het project van de kring om de componist Feremans en zijn oeuvre te promoten.  Men wil hiermee ook de mens Feremans herdenken die uitermate getalenteerd was, maar door politieke en maatschappelijke omstandigheden én een wankele gezondheid verhinderd werd om op het voorplan te treden?  De Gaston Feremansprijs is een tweejaarlijkse prijs die in 2001 in het leven werd geroepen door Jan Feremans, de zoon van Gaston, en bezieler van het Gaston Feremansfonds, en door Ward Steffens, toenmalige voorzitter van het Mechelse Guldensporenkomitee.

 

De prijs wordt uitgereikt door de Marnixkring en toegekend aan een verdienstelijke persoon uit de sociale, culturele, politieke of wetenschappelijke wereld.

 

De laureaat moet een aanzienelijke verdienste hebben in het kader van het verspreiden van de Nederlandse taal of cultuur of voor de uitstraling van Vlaanderen op cultureel, sociaal, politiek of wetenschappelijk vlak, en de laureaat heeft voor zijn of haar verdienste (nog) niet voldoende waardering gekregen.

Daarom leek Jo Haazen de geknipte kandidaat, want hoewel Haazen al tal van internationale prijzen mocht ontvangen was hij volgens de vereniging nog steeds geen 'Sant in eigen land'...

Het is voormalig minister-president Luc Van den Brande die de prijs mocht overhandigen...

(de Guldensporenviering kwam tot stand met de hulp van het college van burgemeester en scehpenen, meerdere privépersonen, Bloemen Louis, het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, de Marnixkring, VVB Mechelen, vtbKultuur Mechelen, het Vlaamse Kruis, het Mechelse Davidsfonds en Vl@s Mechelen)

 

 

 

 

 

 

 

Wat later barste dan het volksfeest los op de Grote Markt.  Het was Wim Leys die het vuur aan de lont bracht en het stilaan volstromende marktplein op temperatuur bracht, waarna een enthousiast koor van Weynishofmonitoren de massa tot meezingen uitnodigde.  En dat lukte perfect.

Van 'de purperen hei', tot Edith Piaf, van Laura Lynn tot 'Mia' ...  het kon allemaal.

En besloten werd met een reuze-polonaise...

De sfeer zat er in.  De Zomer is van Mechelen.  Ook op deze Vlaamse Feestdag!

En als apotheose werd het vuurwerk ontstoken.  Vanop het dak van Lamot schoot ik deze laatste plaatjes...

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Ost

Gim, heeft Alfred ook een beeld gemaakt van den Farizeer ? Graag hier ook neerpoten als het effe kan.