65-jarige filmclub Mecina wil van én voor iedereen zijn!

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

De bekende Mechelse filmclub Mecina bestaat 65 jaar.  Dat is best een respectabele leeftijd.  De club heeft zich gedurende die tijd stevig verankerd in het culturele landschap van onze stad, en met recht en rede mag ze fier zijn op deze prestatie.  Mecina schreef geschiedenis op pellicule, en de film is nog lang niet uitgespeeld.  Integendeel.  Mecina is géén 'fossiele' club.  Trots op het verleden, richt ze zich op de toekomst.  Huidig voorzitter Guido De Coninck zegt met nadruk dat Mecina een club wil zijn van én voor iedereen.  De verjonging is ook ingezet.  Terwijl ik een praatje maak met Guido over het 'feestprogramma', komt Pita Saïd 'binnenwaaien'.  Hij is zo'n jaartje lid van de club, en zegt veel geleerd te hebben bij Mecina (ondermeer bij het maken van de film 'Niet zijn thuis'). Noem het een gelukkige kruisbestuiving.  Traditie, jong talent, creativiteit...: het zijn ingrediënten voor een geslaagde mix.  Op zondag19 oktober wordt de 'verjaardagstaart' aangesneden in Lamot.  Het programma dat op de formule van 'matinee' is geschoeid, belooft een uniek gebeuren te zijn.  Tussen 14 uur en 18 uur kan élke Mechelaar terecht in Mechelen-Centraal voor een uiterst boeiend programma.  Niet alleen de amateurfilmer is welkom.  Wie interesse heeft in (oud)  filmmateriaal over deze stad zal niet op zijn honger blijven zitten.  19 oktober is nog redelijk ver af.  Maar door deze vroege aankondiging kan je de datum nu dus al verankeren in de agenda!

 

 

Guido De Coninck is een bezige bij en een oprecht fiere Mechelaar, met een ruime belangstelling.  Of het zich nu inzet voor het Handelcomité Vadderik, Mecina of de Mechelse vereniging voor stadsarcheologie: hij weet van aanpakken, en met dit talent weet hij ook anderen te enthousiasmeren.  Hij nam de voorzittershamer van Mecina over van René Van Vaerenbergh.

 

Zondag 19 oktober moet een mooi moment worden voor de club, en al wie maar enigszins geboeid is in filmmateriaal van Mechelen.  We bieden een gevarieerd programma - een matinee - tussen 14 uur en 18 uur.  De cathering wordt verzorgd door Novotel, en KBC sponsort ondermeer het programmaboekje.  In Mechelen-Centraal in Lamot willen we hiermee zoveel mogelijk Mechelaars bereiken.  Niet alleen de klassieke filmamateurs, maar ook anderen.  Zo zullen bijvoorbeeld de Maneblussers die geboeid zijn in archeologie beslist aan hun trekken komen.  We gaan immers ook filmpjes vertonen over de archeologische opgravngen op de Grote Markt of Veemarkt...  Maar er is uiteraard veel méér te zien.  Al de filmpjes van vroeger en nu gaan over onze stad.  Er zit écht uniek materiaal tussen.  De oude (nog stomme) zwart-wit filmpjes in dubbel 8 hebben we omgezet.   We tonen op groot scherm een compilatie van al dat boeiende filmmateriaal.  Wie de filmpjes integraal wil bekijken kan dan terecht in...een 'peep-show' in Mechelen -Centraal.  Alle filmmateriaal is gemaakt door onze leden.  Naast dit alles wordt in Lamot ook een kleine expositie opgezet van projectoren, die ik in de loop van de tijd heb verzameld. 

 

De club telt op dit moment zo'n zestigtal leden, waarvan er 15 à 20 actief zijn.  Hun  lokaal is te vinden op de Liersesteenweg 387 (waar vroeger 'Nimrod' was), en nog nét binnen de Mechelse stadsgrenzen. 

 

                            

 

Dit is het oude logo van de club.  Guido toont me al in primeur het nieuwe logo dat binnenkort wordt gelanceerd... 

Mecina werd opgericht in mei 1949 door Louis Van Belleghem die de eerste voorzitter werd, Gaston De Lafonteyne en Frans Van Camp.  Na WOII begon de smalfilmerij populair te worden.  Filmcamera's waren nog geen gemeengoed voor Jan en alleman, maar toch doken ze hoe langer hoe meer op.  Zo groeide ook in onze stad de noodzaak om al deze filmers te groeperen in een vereniging.  Op iniatief van FACINEB (Federatie der Amateur Cineasten van België) werd op 21 april van 1949 een eerste contactvergadering belegd.  De voorzitter van de Mechelse Fotokring, dhr.Donnez was bij diegenen die toen samenzaten.  Hij zag het wel zitten om een 'filmclub in wording'  te integreren in zijn Fotokring.  Gaston De Lanfonteyne en Louis Van Belleghem zagen dat niet dadelijk zitten, en wilden een nieuwe filmamateurkring opstarten.  Zo gebeurde het ook.  Op 27 mei werd de club boven de doopvont gehouden.  15 leden telde de club toen in september 1949 een aanvraag werd gedaan bij Facineb, voor aanstluiting onder de naam 'Mechelse Smalfilmclub'...

 

   

 

Dit zijn dus de stichters van Mecina...

Louis  Van Belleghem (uiterst links) was voorzitter van mei 1949 tot februari 1956.  Hij zette de filmculub door zijn gedrevenheid en met zijn neus voor technische nieuwigheden stevig op de sporen.  Hij overleed in 1962. 

Daarnaast zie je Gaston De Lafonteyne, die secretaris werd, en na het vertrek van Louis voorzitter was tot in 1981.  Gaston stierf in 1981.  Gaston De Lafonteyne was topingenieur bij het toenmalige NIR - de voorloper van de VRT.  In die hoedanigheid was hij dicht betrokken bij het tot stand komen van het zenderpark en de televisie in ons land.  Gaston was een filmamateur in hart en nieren en had van bij de beginfase al héél erg goed begrepen dat beeldcultuur hoe langer hoe belangrijker ging worden.  Zijn kennis en beroepservaring zijn onmisbaar gebleken.

Frans Van Camp (rechts) was secretaris vanaf het eerste uur tot 1956. Hij overleed in 1978.  Heel punctueel heeft hij het secretariaat waargenomen gedurende die eerste jaren...

 

  

 

Iedereen opnoemen die een steentje heeft bijgedragen tot het succes van de club, zou ons te ver leiden.  Toch nog even deze twee leden vermelden:  Het zijn Louis Kocken (li) - de broer van de bekende Marcel Kocken, en Oswald Muyldermans (re). 

Louis wist van aanpakken en drukte zijn stempel op de ontwikkeling van de club die een sterkt aangroei van leden kende door zijn inzet.  Hij gaf Mecina nog meer dynamiek.  De innemende Louis Kocken was van 1952 betrokken bij de club als bestuurslid en werd voorzitter van 1981 tot januari 1993.  Twee jaar later zou hij overlijden.  Hij werd opgevolgd door Oswald die voorzitter-secretaris werd...

 

(bij het 20-jarig bestaan van de club...)

(nog een foto uit de oude doos: 1965, bij de jaarlijkse Rally)

 

Een eerste onderkomen vond het pas opgestarte Mecina in café Den Beer.  In 1950 werd verhuisd naar een achterbouw van de woning op de Korenmarkt van notaris Lejeune, die lid was geworden van de club.  Jammer genoeg maar voor 17 maanden, omdat de notaris terug over de ruimte wide beschikken.  Ontgoocheling.  Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij.  Pierre Schockaert stelde Begijnenstraat 24 voor als nieuw clublokaal.  Het leegstaande verkrotte pand diende wel flink onder handen te worden genomen.  Brouwer Van Breedam van Het Anker schoot hierbij ter hulp.  In 1961 kreeg het lokaal terug een face-lift.  Tot 1986 werd er gehuisd in de begijnenstraat totdat het ACV de lokalen wist te verwerven.  Mecina-lid Jan Maes kreeg het voor mekaar dat de club voortaan terecht kon in de vroegere turnzaal van de parochieschool in de Hamerstraat....

In 1981 deed de video intrede bij Mecina.  Dit ging niet zonder slag of stoot.  De weerstand tegen deze 'nieuwigheid' was bij een aantal vrij groot...  De grootste evolutie in al die jaren is wellicht het geluid geweest.

In Mecina deelden in die 65 jaar de leden hun kennis, en dit in grote vriendschap en met onderlinge solidariteit en hulpvaardigheid.  Misschien is dit alles wel het grote succes geweest van de Mechelse club.

 

 

Wie meer wil weten over de huidige werking van de club, moet zeker maar eens een kijkje nemen op FACEBOOK.  Mecina Mechelen heeft er haar stekje gevonden.  Binnenkort kan je er ook alles lezen over het programma van 19 oktober!

www.facebook.com/#!/mecina.mechelen?fref=ts

 

 

(ontvangst op het stadhuis in 1999 door schepen Frank Nobels, bij het 50-jarig bestaan van de club...)

 

 

 

 

De foto van de jaarlijkse rally dateert niet van '65 maar van ''55 of '56.  Dat jaar ging de rally naar het Zoerselhof te Zoersel.

Ik weet het... want ik ben er toen in de vijver gevallen.  's Avonds is heel de kliek nog paling in 't groen gaan eten in "De Draaiboom" te Lier.

Hieronder nog een foto die genomen werd t.g.v. het 20 jarig bestaan.

Van links naar rechts: Corneel Kokken (mijn vader) die gedurende 2 decennia penningmeester was, Gaston De Lafonteyne, voorzitter en Frans van Camp, secretaris.. 

Zou de bezitter van de groepsfoto (bij het 20-jarig bestaan van de club...) me hiervan een kopie kunnen bezorgen aub? :  erkaa(apenstaart)telenet.be
waarvoor dank.

Mijn ouders staan er namelijk nog op (net achter Joske Van Vaerenberg uiterst links vooraan).
En de opmerkzame blogger zal op die foto aan de rechterkant zeker de toen nog jonge Jacky Maes herkend hebben.  Helaas zijn de meerderheid, zoniet alle Mecina-leden op de foto inmiddels helaas geschiedenis...

De Lafonteyne was meer dan een topingenieur bij het NIR. Na de eerste splitsing van 1960 werden er drie instituten gecreëerd: de BRT, de RTB en de BRT-RTB Gemeenschappelijke Diensten. Dat derde instituut had twee directeurs-generaal op het niveau van Pol van den Bussche  (DG BRT). De Lafonteyne werd de DG van de Technische Diensten. "De Lange" zoals zijn bijnaam was, had een bijzondere eigenschap. In tegenstelling tot "den Bussche" of diens opvolger "de Cas" at hij iedere middag in de mess. Hij zocht dan zorgvuldig een tafeltje uit waar wat technici zaten; zij het niet een tafeltje waar hij een van zijn ingenieurs-directeur zag maar eentje waar de mensen zaten die het echte werk deden. Hij sprak met hen over alles en nog wat en natuurlijk ook over het werk; niet over de mensen maar wel over de technische problemen waarmee ze worstelden. Na al die jaren kende hij iedereen en zodra er een probleem was bij een radio- of tv-uitzending belde hij bij voorkeur naar de zendoverste, chef-technicus, labotechnicus enz. Daarna vroeg hij uitleg aan de verantwoordelijke ingenieur-directeur van Zenders en Straalverbindingen, Exploitatie of Technische Installaties. Zij kenden ook zijn gewoontes en wisten dat hij meestal al met de basis gebeld had zodat zij hem geen blaasjes durfden wijsmaken zoals altijd gebeurt bij administraties waarbij de top strikt de hiërarchie respecteert en er niet aan denkt de basis te raadplegen.