Na 32 jaar geeft Jef Heylen Speelgoedmuseum nieuwe toekomst

met categorie:  

(foto's: Jan Smets  -  Jef Heylen en zijn echtgenote Frieda)

32 jaar lang heeft hij met een enorm enthousiasme en met heel veel doorzettingsvermogen het Speelgoedmuseum - 'zijn geesteskind' geleid.  Hij heeft een droom kunnen waarmaken.  Aanvankelijk leken er weinigen in te geloven, en leek zo'n museum opzetten onrealistisch.  Maar Jef Heylen heeft het toch maar gedaan.  Het Speelgoedmuseum is niet meer weg te denken als toeristische troef van onze stad.  Méér: het is een topper met internationale uitstraling én het grootste Speelgoedmseum van Europa.  Jef en zijn ploeg hebben het museum steeds in privéhanden gehouden.  Die zelfstandigheid behouden vond hij belangrijk - ook al kon men steeds rekenen op de steun en de sympathie van de overheid.  Op zijn zeventigste geeft Jef Heylen de scepter door aan zijn opvolgster, An Brusselmans.  Bij haar weet hij 'zijn' museum in goeie handen.  Samen met Jef neemt ook zijn echtgenote, Frieda De Smedt, afscheid.  Achter elke sterke man staat een sterke vrouw.  Ook Frieda heeft zich al die jaren enorm ingezet voor het Speelgoedmuseum.  Gisterenavond werd het duo gehuldigd in de Keldermanszaal van ons stadhuis. Het was de terechte eer die ze verdienden.  Slechts kort voordien waren ze van deze huldiging op de hoogte gebracht.  Beiden waren dankbaar en verheugd dat zovele medewerkers, vrienden en andere actoren uit het Mechelse culturele landschap waren opgedaagd voor dit 'eresaluut'...

 

     

 

Het begon allemaal in 1980.  Jef Heylen was toen één van de drijvende krachten van het Folklorefestival van Mechelen, een in die tijd toch wel succesrijk gebeuren.  Dat Folklorefestival werd voor de eerste keer georganiseerd in 1972, en Jef heeft er zich steeds met veel bezieling voor ingezet.  In 1980 werd er een kleine expositie opgezet in de rand van dit Festival.  In de Koolstraat stelde men 'Spel en speelgoed door de eeuwen heen' ten toon.  Aanleiding was het 150 jarig bestaan van België.  Het werd een onverhoopt succes, en toen begon het idee te rijpen om hier een blijvend karakter aan te geven.  Na wat zoekwerk kon men terecht in de leegstaande en verwaarloosde NOVA-toren op Nekkerspoel.  Jef Heylen en zijn ploeg kon deze locatie huren van de stad. Zo werd op 23 april 1982 gestart met wat op dat moment nog 'Centrum voor Volkskunde' als titel kreeg.  Er was flink was scepsis bij een aantal mensen.  Maar toch ging Jef er voor.  Met een budget van 300 000 Belgische Franken werd gestart.  Het Speelgoedmuseum was geboren.  Met tomeloze inzet werd aan de weg getimmerd, en bouwde men in al die jaren het museum uit tot wat het nu geworden is - met vallen en opstaan - maar steeds met de blik gericht op de toekomst.  Het legde Jef en zijn ploeg géén windeieren.  Het Speelgoedmuseum is een toeristische trekpleister geworden met internationale uitstraling.  Bovendien bezorgde het Mechelen het sterke label van 'Kinderstad'.  En dat is niet niks!  De voormalige beeldmonteur bij de nieuwsdienst van de BRT, die in 2000 op vervroegd pensioen ging, en zich sindsdien voltijds bezig kon houden met zijn museum, mag tevreden terugblikken op de realisatie van z'n droom.

 

                   

 

Bart Stroobants, die voorzitter is van de raad van bestuur van het Speelgoedmuseum, mocht de spits afbijten.  In zijn openingswoord had hij lovende woorden voor de man die nu de fakkel doorgeeft aan de jongere generatie.  Terecht betrok hij in zijn dank ook Frieda.  "Achter elke goeie museumman, staat een sterke vrouw!"   Bart vertelde dat Jef dag in dag uit bezig was met zijn museum.  Want zo'n museum is nooit 'af'.  Het is een creatief iets, het groeit...  Het begon allemaal met een wild plan, een idee, een droom...; door velen onrealistisch genoemd.  Maar dit wilde plan werd waargemaakt.  Jef slaagde in zijn opzet, geholpen door het enthousiasme en de bezieling van een ploeg vrijwilligers.   Hij heeft ze geleid als een sterke trainer van een voetbalploeg.  Jef en Frieda zijn 'altijd bezig' geweest.  32 jaar hebben ze het volgehouden.  En dat wil wat zeggen. "1000 maal dank voor deze belangloze inzet!"  

Jef en Frieda hebben het engagement aangegaan.  In goede en kwade dagen hebben zij doorgezet - gelukkig waren er méér goede dagen dan andere...  De opvolging staat nu klaar.  Er zijn perspectieven voor de toekomst.  An Brusselmans, de opvolgster van Jef, werd alle enkele jaren opgeleid en is er klaar voor.  De droom gaat verder.  Het museum wordt verder gedragen door vele mensen.  De raad van bestuur zal hen steeds met raad en daad bijstaan, verzekerde Bart Stroobants.  "Eigenlijk is het geen afscheid vandaag, maar eerder een overgangsritus..."

 

  

 

An Brusselmans mocht daarna het woord nemen.  Op 1 mei neemt zij het roer over.  De afgelopen drie jaar draaide zij al mee in het museum.  An studeerde restauratie en behaalde een masterdiploma Cultuurmanagement.  Ze begon haar loopbaan in het SMAK, en stond ook even in het onderwijs. 

An voelt zich alsof ze klaar staat in het station (dat van Nekkerspoel...), klaar voor vertrek.  In haar rugzak zitten een aantal dingen die Jef haar meegaf...  Met die beeldspraak doorspekte ze haar mooie betoog.  In de rugzak steekt een dosis gezond verstand om beslissingen te kunnen nemen - beslissingen die ook met het hart moeten genomen worden... De technische bijstand die ook in de rugzak steekt, zal haar steeds doen herinneren aan de woorden van Jef : "er ne goeie klop op geven!"  Verder zit er ook een rekenmachientje in - want de rekeningen moeten steeds kloppen  In het minitieus bijhouden van de rekeningen was Frieda erg sterk. .  Belangrijk is ook het spiegeltje: het moet haar steeds doen denken aan de visie van het museum: "speelgoed is de spiegel van de grote wereld."  In de rugzak zit ook een schaar: om af en toe te kunnen knippen in het overbodige: "Minder tetteren, meer werken!" drukte Jef Heylen het soms plastisch uit.  Bij de meegegeven attributen zitten ook een vleugje moed en een warme trui en een zaklamp, om spaarzaam te kunnen zijn waar nodig.  Ook wat camouflagekledij werd er in gestopt: om op jacht te kunnen gaan.  Op jacht naar sponsors... De wereldkaart moet helpen om het museumin over de hele aardbol te promoten.  Belangrijk is ook de grote dosis arbeidsvreugde. 

An drukte het zo uit : "als we van dit alles nog maar een fractie overhouden, heeft het museum eeuwigheid!"  De nieuwe directeur bedankte voor de goede zorgen, en beloofde dezelfde koers te zullen varen.  Dezelfde koers, met een andere kapitein!

 

 

                   

 

Marc Folens is de voorzitter van de Belgische speelgoedfederatie.  In zijn woordje noemde hij Jef de "sympathiekste en vriendelijkste bedelaar!"   Hij dankte Jef voor zijn inzet om van dit speelgoedmuseum te maken tot wat het nu is: het grootste van Europa.  De federatie heeft jarenlang goed kunnen samenwerken met het museum.  Daarom wilde Marc Folens gisterenavond Jef erelid maken van de Belgische speelgoedfederatie.  En dat is een hele eer.  Het is de allereerste keer dat een niet-lid deze titel krijgt...

 

 

Natuurlijk kon schepen van Cultuur Frank Nobels niet ontbreken in het rijtje van 'eer-betuigers'.  Hij vond het een bijzondere dag voor het Mechelse cultuurlandschap.  De scepter van het speelgoedmuseum wordt doorgegeven aan een jongere generatie.  Jef en Frieda zullen het nu ongetwijfeld wat kalmer aan kunnen doen na 32 jaar te zorgen voor hun geesteskind.  Ze hebben die hele tijd het kindje verzorgd, verschoond, pleisters geplakt, nieuwe kleren gekocht, zwachtels op wonden gelegd...  Maar de fragiele boreling is een kind geworden dat op eigen benen kan staan.  (en aan speelgoed zal het nooit te kort hebben...)

Met veel doorzettingsvermogen geleid, heeft dit museum een internationale uitstraling gekregen. "We zijn fier dat we zo'n musuem in onze stad hebben!".   Schepen Nobels vertelde dat hij altijd met veel plezier heeft samengewerkt met Jef, en benadrukte de goeie band tussen museum en stadsbestuur.  Hij wil dit in de toekomst ook zo houden.  Frank Nobels zag in al die jaren als schepen velen komen en gaan in het Mechels cultuurlandschap.  Jef en Frieda waren echter een constante.

Wellicht is een niet gemakkelijk om een kind los te laten.  Nobels zei hen te bewonderen  voor hun inzet en gedrevenheid om dit dit museum tot speerpunt te maken van Mechelen Kinderstad.  De toekomst is veilig gesteld.  "Dit is een dag van verandering, niet van afscheid."  Nobels had het wel moeilijk om Jef en Frieda te zien als mensen die nu zouden uitslapen, met de hond gaan wandelen, in een zetel zitten en naar soaps gaan kijken....  Maar het zal zeker wel een ander leven worden. 

Met 'een dikke merci' besloot de schepen, en overhandigde Jef en Frieda het geschenk van de stad: een prachtige ets van de bekende Mechelse kunstenaar Jef Van Grieken, waarover het echtpaar oprecht opgetogen was!

 

                           

 

Jef mocht besluiten.  De viering deed hem enorm veel plezier - al had hij weinig tijd gehad om een woordje voor te bereiden.  Toch vond hij het belangrijk om te zeggen dat hij blij was dat speelgoed eindelijk aux sérieux wordt genomen.  Het is niet meer louter een gebruiksvoorwerp, maar waardevol erfgoed.

Jef Heylen vertelde dat hij vijf burgemeesters heeft versleten, al is die vijfde nog aan de slag.  Steeds heeft hij enorme steun van de stad mogen ondervinden.  Zeker in moeilijke tijden. Maar ook het museum gaf veel terug aan de stad - zoals ondermeer de creatie van de Speeldag.

Voor Jef is de opening van het museum een hoogtepunt geweest.  In het begin werden hij en zijn ploeg niet ernstig genomen.  Stel je voor: een museum met een cafetaria en enkel voorwerpen in bruikleen!   Maar die aanvankelijke scepsis is omgeslagen naar waardering.  Een ander hoogtepunt is 'Europa Ludens' bij de tienjarige viering van het museum.  118 000 bezoekers vereerden toen het museum met een visite  De erkenning van het buitenland met grootse tentoonstellingen tot China toe, was een opsteker van formaat, evenals de titel van Culturele Ambassadeur in 1995.  Ook de tentoonstelling over Koninklijk Speelgoed en het bezoek van de koningin, is een mooie en blijvende herinnering.

 

  

 

Jef noemt zijn opvolgster iemand naar zijn hart, die de ziel van het museum verder zal dragen.  Hij bedankte ook zijn ongeloofelijke ploeg die zo multifunctioneel is en het museum in het hart draagt.  De toekomst is verzekerd!  "Ik heb het An niet altijd gemakkelijk gemaakt in haar opleiding.  Geef deze nieuwe ploeg tijd en kansen.  An zal de ziel verderzetten in haar eigen stijl - geen naäperij.  Dat is goed.  Ik geef met plezier de voorzittershamer die ik 32 jaar geleden kreeg, aan haar door!"

En dat deed hij dan ook - met een warme knuffel. 

Het komt heus goed met het Speelgoedmuseum.  Veel succes An!

 

Jef en Frieda: bedankt voor alles!  Je hebt onze stad een héél mooi geschenk gegeven!  Het ga jullie goed!

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat! - Ik ben een bewonderaar van in den beginne...

 

In de Sporthal bij de sluizen aan de Bethaniënpolder werd vroeger (allicht jaren '80) jaarlijks een internationaal evenement folkloredansen ingericht. Was dit het begin van het in de tekst vermelde Folklorefestival? Ik lees "In de Koolstraat stelde men 'Spel en speelgoed door de eeuwen heen'...". Dat is er niet ver af, was dat in dezelfde jaren? Nooit geweten.

Dat Folklorefestival had inderdaad plaats in die Sporthal  Winketkaai - De naam 'Folklorefestival' werd nadien gewijzigd in 'Dansemuze'.  Er werd als decor steeds een hoekje van Mechelen nagebouwd...(voordat het werd georganiseerd in die sporthal was het elders.  Vergis ik me als ik denk dat het in de Nekkerhal was?)

Het waren inderdaad de decorbouwers van het Folklorefestival die het goede voorbeeld gaven aan die van Studio 100!

en ene daarvan woont naast mij

@Jan Smets:

Ik weet het niet precies, maar dacht dat het Folklorefestival al vrij vroeg in de jaren 1980 doorging in de Sporthal aan de Polderstraat. Die straatnaam gold toen, want als vanouds ook voor de (naast de parking gelegen) huizenrij in het verlengde van de ruim 100 meter van de hal verwijderde Winketkaai. Vermits men daar de straatnaam en huisnummering behield, kan men de recente benaming 'Sporthal Winketkaai' [met recent adres Winketkaai nr. 39] slechts rechtvaardigen door de hele parking als haar private voorhof te beschouwen. Natuurlijk is het geheel wel stadseigendom maar toch... Ik heb nog het café geweten op de 'kop' van wat parking werd en "de Koa" tot aan de Frans Broersstraat voelt aan alsof men heel de Biest ineens Veemarkt zou noemen.  8-(

Nu ja, de Nekkerhal werd pas rond 1983 gebouwd en als mijn voormelde [onbetrouwbare] tijdsinschatting zou kloppen, kan daar geen Folklorefestival geweest zijn eerder dan in de Sporthal, en zeker niet dikwijls. Ik hoorde wel dat het festival "na Bonnaoje" zou verhuisd zijn, maar misschien bedoelde men eigenlijk naar de Nekker (toen die naam voor het aan Bonheiden grenzend broek nog zonder recreatieinfrastuctuur en die Nekkerhal ondanks de commotie errond, vanuit de buurt Sporthal nog niet zo goed bekend waren). Dus, was de Nekkerhal het oord van het Folklorefestival voor of na de Sporthal? Of nooit?

Maar er kan wel een andere locatie nog voor de Sporthal [en zonder twijfel nog voor de Nekkerhal] geweest zijn, want Dansemuze (bij welke naam ook) ging blijkbaar door al van 1972, en tot 1992. Het eerste jaartal komt me onwaarschijnlijk vroeg voor als locatie voor de Sporthal. Ook dit laatste erg laat maar ik weet niet hoe dikwijls het festival er nog doorging nadat het mij was opgevallen; het was nu eenmaal niet echt mijn jaarlijkse grote dag - want belangwekkend in het licht van vorige paragraaf, staat in het gelinkt artikel dat Dansemuze opgeheven werd omdat o.m. de volksdansgroep De Krekels uit Bonheiden een eigen festival inrichtten.

Ja, m'n geheugen kan me in de steek laten.  Maar misschien weten andere bloggers het wel beter?  Het Folklorefestival ging echter wel enkele edities elders door voordat het verhuisde naar de Winketkaai.  Zou het dan misschien niet de oude groentenmarkt op de Zandpoortvest kunnen geweest zijn?  Wat Bonheiden betreft: nu gaat daar nog altijd een Folklorefestival door, maar het is niet de 'vervanging' of 'voortzetting' van het Mechelse.  Ze bestonden - dacht ik toch - ook een tijdje gewoon naast mekaar...

Dat het folklorefestival en de krekels naast elkaar hebben bestaan daar ben ik bijna 100% zeker van, trouwens de data van optreden lagen steeds ongeveer een week uit mekaar dacht ik

ooit is mijn moeder nog gastgezin geweest voor de krekels' gasten een aantal maori's uit nieuw-zeeland en wie nog allemaal...

ik vraag het bij gelegenheid aan de buurman

Het folklorefestival is begonnen in de sporthal aan de winketkaai. In de beginjaren steeds met een folkloremarkt op de parking achter de sporthal waar later die nieuwbouwwijk gekomen is.

De vrijdag werd er een optocht georganiseerd met alle deelnemende landen vergezeld van reuzen van de ommeganf. Het viergebroederspaard werd toen ook door medewerkers gerestaureerd.

Zaterdag en zondag waren er telkens twee voorstellingen. Op zondagmorgen was er dan ook een folkoremis in de OLVrouwekerk.

Het decor in de sporthal wer elk jaar groter en grootser. Maandenlang wer der gewerkt aan volledig op schaal uitgewerkte Mechelse gebouwen, zo zagen we de Brusselpoort, het postgebouw, het stadhuis ea uitgewerkt in isomo en in de originele kleur gezet.

Na vele jaren heeft men folklore vervangen door dansemuze (dansen en muziek)

Toen de nieuwe groentehal (nu Nekkerhal) toch maar steeds leeg stond te zijn nam men eventjes deze hal in gebruik. Het jaar nadien verhuisden ze een laatste keer en brachten de laatste jaren in de sporthal van de Nekker.

Jef Heylen was o.m. een van de bezielers van het folkorefestival

Prima info, pol van hoof!

Ik herinnerde me vooral die folkloremarkt bij de parking aan het eind van de Frans Broersstraat. Verrassend is, wat je over de Ommegangsfiguren stelt: Ik meen ze slechts uit de jaarlijkse Bloemenstoet en uit de Cavalcades te kennen. Ik heb die allicht nooit in de Bethaniënpolder zien aankomen, rondgaan of vertrekken. Ik veronderstel dat ze daartoe wandelend uit hun gewone schuilplaats kwamen en daarin terugkeerden. Weet je iets meer over het parcours, hoe uitgebreid bijvoorbeeld? Wellicht bleven de grote wagens (Goliath, Prediking van Rumoldus, Schip van Oorlog) en rederijkersvoertuigen thuis. Gingen alle (toen maar) vijf de gedragen reuzen mee en waren naast het Ros Beiaard ook de overige erbij (de Kemeltjes, de Paardjes, het Rad der Fortuin, Opsinjoorke)?

Buurman vertelde over de restauratie van het ros beiaard. Ze hebben daar veel plezier gemaakt meen ik me te herinneren. De dagen voor 15 augustus was hij niet veel thuis, dan was het hoogspanning.

En het decor in de Nekkerhal was het oude station!

En er werd een podium gebouwd in de hal!

Ik kreeg volgende mail van Jef Heylen:

 

"Eerst en vooral mijn hartelijke dank voor het prachtige artikel en foto's in Mechelenblogt over de viering van mijn 'afscheid' van het Speelgoedmuseum.  Ik ben niet zo bedreven in het antwoorden via blogs enz.  daarom even deze mail naar u.

Ik zie dat er heel wat vragen zijn rond het Folklorefestival.  Aaangezien ik de mede-oprichter ben van het Folklorefestival en toen instond voor het praktisch en technisch gedeelte, geef ik graag de juiste toedracht en juiste data en plaatsen van het Festival.

Gestart in 1973 in de Sporthal aan de Winketkaai.  Tot en met 1984 bleef het Fokorefestival plaatsvinden ind e Sporthal aan de Winketkaai.  Maar in 1983 werd de naam gewijzigd in Dansemuze.  In 1985 verhuisde het Festival naar de huidige Nekkerhal (noemde toen nog nieuwe groentehal).  In 1986 verhuisde Dansemuze naar Sportpark De Nekker waar het tot het laatste bleef.  Er was effectief (als de weersomstandigheden het toelieten) een stoet met de deelnemende groepen en de 5 Mechelse reuzen (vader, moeder, Janneke, Mieke en Klaaske) op vrijdagavond.  Meestal vertrok de stoet op de Grote Markt, om via Bruul, Vijfhoek, OLV-straat, Korenmarkt, Adegemstraat, Olivetenvest, Winketkaai om dan aan te komen aan de sporthal aldaar.  De allereerste jaren was er allen een optocht van de OLV-straat naar de Winketkaati, van de deelnemende groepen, en op zondagvoormiddag na de Folkloremis in OLV-over-de-Dijle.

In 1980 werd door het Folklorefestival het initiatief genomen om het Viergebroederspaard vanonder het stof te halen en grondig te restaureren, en dus te redden van een mogelijke ondergang.

Het was de bedoeling dat op vrijdag 29 augustus 1980 het totaal gerestaureerde paard zijn intrede zou doen in de stad.  Maar op die avond regende het en werd het prachtig gerestaureerde 'Viergebroederspaard' voorgesteld in het decor van het Festival in de Sprothal Winketkaai.  Het decor was toen de binnenkoer van het stadhuis.

Het gerestaureerde 'Viergeroederspaard' is dan begin september 1980 de eerste maal in Mechelen rondgegaan tijdens de toenmalige Bloemenstaat.  De vier gebroeders die op het paard zaten waren de gebroeders Windels van de IJzerenleen.

Het was ook in 1980 dat de tentoonstelling 'Spel en speelgoed door de eeuwen heen' plaats vond in het lokaal van het Folklorefestival in de Koolstraat.  Uit deze tentoonstelling is het Speelgoedmuseum gegroeid.

Vanaf 1982 was ik niet meer betrokken bij de organisatie van het Folklorefestival omdat ik toen met het Speelgoedmuseum begonnen ben.

Hopelijk zijn alle vraagtekens nu opgelost.

Beste groeten en nogmaals dank voor de fijne reportage.

Jef Heylen en Frieda De Smedt.

 

 

Bedankt Jef voor deze verduidelijking!

Bedankt Jef Heylen voor al het mooie dat je de drie voorbije decennia aan de Nekkerspoel verwezenlijkt hebt !

Absoluut, en aan de Sporthal! Ook om de gaatjes te vullen in mijn curiositeit naar wat ik bleek gemist te hebben. 't Speelgoedmuseum is een van de weinige realisaties te Mechelen die ik ondanks mijn gewone vrij kritische ingesteldheid, enthousiast wist te appreciëren. Het viel me op dat het geen louter door omhooggevallen 'erkende experts' georchestreerd geheel vormde, maar ziel of juister en rijker, zielen, had. Daarvoor wordt zelden ruimte gelaten. Jef en Frieda, jullie waren me onbekend, maar bedankt.

@Jan Smets: Als Jef Heylen echt vertelde dat hij 'vijf burgemeesters heeft versleten, al is die vijfde nog aan de slag', ging Jef wel op rust maar kwam er nog geen sleet op zijn speelsheid. Van iemand die het museum zo lang kon beheersen, zou ik zelfs verwachten dat zijn toon normaal en zijn expressie onopvallend serieus bleef.

Om enkele gaatjes te vullen in het visuele geheugen, hierbij enkele foto 's die ik plukte uit het programmaboekje van het ' 10 de internationale folklorefestival 1973 - 1982 '.

Ik wil ook nog opmerken dat je de zinsnede ' Ik heb 5 burgemeesters versleten ', letterlijk mag nemen. Er is geen enkele burgemeester geweest die geen grijze haren kreeg door de vasthoudendheid van Jef Heylen. ;-)

De toegevoegde zin houdt in dat we nog dik vier jaar zitten met ene die zich nu al moeizaam voortsleept. Hij zal 't graag horen, Luc.
Het zicht van op de dijk toont links achter de folkloremarkt van wellicht het laatste door Jef Heylen georganiseerde festival ('81, want programmaboekje 1982), de reeds tot volle hoogte gegroeide bomen van de Frans Broersstraat. Die lange toen kaarsrecht afgeboorde brede asfaltbaan was nog als (bij de naam Sint-Lambrechts- ofwel Sint-Lambertusstraat) rond 1966 aangelegd.

Aan de historiek van het Folklorefestival kan ik nog wel iets toevoegen.  

De Mechelse koren (en meer in het bijzonder de Mechelse Liedertafel en het OLV-koor) werkten ook mee aan het festival.  Een gewelfige belevenis.

Ook de mis op zondagmorgen om 10 uur in de OLV- o/d Dijlekerk was een uitzonderlijke belevenis.  De meeste buitenlandse groepen namen deel aan de dienst door muziek en zang.  Daarna nooit meer zoiets indrukwekkends gezien.

Ook de folkloremarkt was baanbrekend en ongezien in onze stad.  

Ik weet ook nog dat Jef op een bepaald moment de idee kreetg om een Kerstmarkt in te richten in de stad.  Dat liep toen mis op onbegrip van het stadsbestuur. Om maar te zeggen dat Jef een nooit eindigende bron van ideeën en initiatieven was.

Nog  een woord over de decors die opgebouwd werden.  Spijtig dat we daarvan geen foto's te zien krijgen op deze blog want die decors waren overweldigend en natuurgetrouw nagebouwd. Misschien toch nog vermelden dat het aantal uren die hieraan besteed werden niet te vatten is. Steeds weer was er de drijvende werkkracht en het koppig doorzettingsvermogen van Jef om zijn vrijwilligers aan te sporen en aan de gang te houden.  En steeds, in alle omstandigheden en volkomen loyaal was daar Frieda die haar man steunde en ook praktische hulp gaf.  

Om al deze zaken - en nog veel meer - willen wij Jef en Frieda feliciteren en danken.  Zij hebben - zonder veel omhaal - heel wat stenen verlegd en niet altijd door met de stroom mee te gaan maar  eerder door er tegenin te gaan, koppig, vol overtuiging en doelbewust.  

Van harte bravo en proficiat.