De mensen maken de stad

  (foto's: Jan Smets

boven:  Gerardo Salinas en Tine De Pourcq van de Interactieve campagne, en projectcoördinator Sarah Kaerts)

Dit jaar wordt niet alleen WO I herdacht - ook al lijkt het daar soms wel op.  Nee: ook 50 jaar diversiteit wordt binnenkort in de schijnwerpers gezet.  50 jaar geleden verschenen immers de eerste Marokkanen in Mechelen, en sinsdien is onze stad diverser dan ooit.  Dit feit wil Mechelen in de kijker plaatsen onder de inspirerende titel: 'de mensen maken de stad'.  Heel binnenkort wordt het startschot gegeven van deze campagne die met een groot slotfeest op 21 september haar orgelpunt zal krijgen.  En met dit evenement zal het hopelijk 'allemaal' niet stoppen.  21 september mag géén eendagsvlieg worden.  Al de inzet, al het samendenken en samen praten en doen moet meegenomen worden naar de toekomst.  Niet het event op zichzelf is het doel - wél het proces om hier naartoe te werken.  Alle Mechelaars samen - van welke origine ook - schrijven samen het verhaal van deze stad.  Ieders verhaal is uniek en bijzonder.  Dat is mooi, en dat is verrijkend.  Alle Mechelaars samen geven vorm aan deze stad.  Mechelen telt 128 nationaliteiten.  Ze maken allemaal deel uit van de stad.  Zonder al deze mensen blijft ze louter decor.  Bewust is gekozen om niet enkel te focussen op de Turks - Marokkaanse migratie, maar het project open te trekken naar alle Maneblussers.  Da's beslist een goeie keuze.  Vanmorgen werd het project voorgesteld...

 

In het recente verleden werd om de drie jaar een cultureel evenement op poten gezet in Mechelen.  Er is nog niet zo lang geleden besloten om dit  voortaan om de vijf jaar te doen.  Toch wil men elk jaar een ander thema in de kijker zetten.  2014 wordt het jaar van de herdenking van 50 jaar diversiteit.  De mensen achter de campagne zijn al een poosje aan de slag met de voorbereidingen, en vertellen enthousiast over de dingen die tot hiertoe zijn bereikt en waar men naar toe wil.  'Men': dat zijn wél 'wij' allemaal.  Participatie van élke Mechelaar is belangrijk.  Projectcoördinator Sarah Kaerts:

 

                      

 

Elke Mechelaar moet aan bod komen.  Niet alléén de mensen met een migratie-achtergrond.  Géén éénmalig massa-evenement maar een traject met verschillende highlights beogen wij.  Hiervoor willen we samenwerken met andere partners.  We spraken hiervoor al heel wat mensen aan uit de culturele, economische en vrijetijdsector, enz...  Het moet immers 'stadsbreed' zijn.  Duurzaamheid is hierin  ook belangrijk.  Het moet een hartverwarmend project worden onder de titel 'de mensen maken de stad'.  Deze slogan is de rode draad door alle diverse activiteiten.

 

Het startschot van de campagne wordt binnenkort gegeven.  Op 27 april wordt het leuke en opvallende 'FACE-IT' aan de stad voorgesteld.  Het is een monumentale installatie aan het postgebouw dat het portret toont van 128 Mechelaars.  128?  Dit getal staat symbool voor het aantal landen waar de Mechelaars van vandaag hun roots hebben.  Eén ding hebben ze gemeen: hun toekomst ligt hier.  In Mechelen.  Fotograaf Kurt De Ruyter heeft op 350 vierkante meter hun foto geplaatst.  Op de foto's staan Mechelaars met heel verschillende identiteiten.  En dan merk je ook dat een identiteit heel gemengd kan zijn.  Men kan immers Marokkaan zijn, maar ook Berber, of Islamiet...  Of Turks zijn, met een Assyrische of Ottomaanse achtergrond.  Enzovoort... Benieuwd?  Kruis dan 27 april zeker aan in jouw agenda.  Binnenkort meer details hierover...

 

Het was erg leuk om te zien hoe mensen enthousiast reageerden op de vraag om hen te portretteren.  Misschien wel eerst met de bedenking: 'waarom IK?'.  Het was hartverwarmend.  Mensen wilden ook hun 'verhaal' doen.  Het zijn vaak mooie verhalen - ontroerend, emotioneel...  Waarom zijn mensen ooit naar Mechelen afgezakt?  Verrassend ook.  Zo zijn er zes zusters Norbertinessen... Komend uit verschillende hoeken uit Vlaanderen zijn ze hier ook eens neergestreken.... 

 

Uit die 128 mensen werden vijf mensen gekozen: Sabrina, Junior, José, Salma en Fitim...  Je zal ze later nog wel ontmoeten ind e loop van het project.  Stadsartiest Gijs Vanhee werd gevraagd om hun portretten te transformeren tot een 'andere versie' van henzelf.  Deze 'interpretaties' hebben geleid tot het campagnebeeld.  Met deze vijf diverse Mechelaars gaan we een jaar lang aan de slag...

 

 

Met deze vijf hoofdrolspelers werd een promotiefilmpje gemaakt.  Maar er zijn natuurlijk méér Mechelaars die de stad maken.  Vandaar dat er een warme oproep wordt gedaan aan alle Maneblussers om mee te bouwen aan een 'mini-Mechelen' op 21 september.  Elke Mechelaar krijgt binnenkort een kartonnen figuur in de bus dat hij zelf creatief kan 'aankleden', met potloden, stiften, collage's, teksten...  Je kan dit doen op tal van evenementen, zoals de Langste Veggietafel, de Speeldag, op OtterTrotter...  Scholen, verenigingen,kunstenaars, organisaties: allen zullen ze uitgedaagd worden om aan de slag te gaan. 

 

 

Op 21 september, tijdens UIT zonder uitlaat, kan dit alles uitgebouwd worden tot één groot bouwwerk: een mini-Mechelen!

 

Je kan alles op de voet volgen via Facebook.  Dit medium wil een forum zijn voor iedereen:

www.demensenmakendestad.be

www.facebook.com/demensenmakendestad

 

Een stad zonder inwoners heeft géén betekenis.  Iedereen creërt deze stad en geeft er gezicht aan.  Met deze campagne wordt inspiratie gegeven rond het stilstaan bij de identiteit.  "Wie ben ik?"  "Welke plekken bezoek ik in deze stad?"  "Welke impacht heb ik op deze stad?"    Iedereen is anders - élk individu.  Maar samen maken we er iets collectief van. 

 

Tine De Pourcq:

 

Er zijn verschillende manieren mogelijk om Mechelaars iets te laten doen.  Iedereen kan meewerken, in workshops, gesprekken...  Met deze kartonnen figuren kan elk aan de slag.  Men kan een collage maken, er een favoriete gedicht op plaatsen, een recept uit de wereldkeuken opschrijven, een zelfportret maken...De figuurtjes passen in mekaar: mooie symboliek voor het feit dat we allen samen dit Mechelen 'maken'.  Op 21 september zal ons interventieteam dit alles ondersteunen en meewerken om de  installatie op te bouwen.  Het wordt een basisstructuur met grote figuren waarop de kleine figuren kunnen geplaatst worden.  21 september moet het hoogtepunt worden van de campagne.  Dit is de uitdaging.  We willen dat er heel wat wisselwerking onstaat, dat mensen mekaar ontmoeten...

 

Vandaag werd het project  in grote lijnen voorgesteld.  Het is de smaakmaker voor méér.  Maar 'Mensen maken de stad' belooft een mooie viering te worden van 50 jaar diversiteit.  Veel zal afhangen van de inzet van ons allemaal.  Het is een uitdaging en een kans tot ontmoeting.  Grijpen we die kans?  Groeit zo het besef dat we allen samen de geschiedenis van Mechelen schrijven?