wijk-en dorpsraden lijken (voorlopig) gered

      

(foto's: Jan Smets  -  Marina Mariën, Katleen Den Roover en Kevin Polfliet)

Op z'n zachtst gezegd kan het wel gesteld worden dat het de laatste drie maand flink rommelde tussen het stadsbestuur en de Mechelse wijk-en dorpsraden.  En dat had alles te maken met de geplande hervormingen die men wou doorvoeren.  In november kondigde het stadsbestuur aan dat er in de herschikking geen plaats meer weggelegd zou zijn voor de ruim tien jaar geleden opgerichte raden.   Het reglement van deze raden werd volledig geschrapt. Bovendien zou de financiële ondersteuning vervallen.  Wat in de plaats werd gesteld kon niet rekenen op de goedkeuring van de wijk-en dorpsraden.  Maar...gisterenavond werd dan toch een gezamenlijk akkoord bereikt.  "Het is jammer dat we al die maanden in een crisissfeer hebben moeten wachten op dit resultaat.  Toch zijn we nu tevreden dat we tot een bevredigend akkoord zijn gekomen.  Wat hélemaal positief is, is het feit dat we met al de dorps-en wijkraden veel hebben samengezeten de voorbije tijd.  Zo hebben we mekaar beter leren kennen, en zijn er betere dwarsverbindingen ontstaan.  Die solidariteit was deuggdoend.  We willen deze onderlinge samenwerking zeker meenemen naar de toekomst!" zegt Kevin Polfliet van de Wijkraad Centrum.

Natuurlijk is elk akkoord een compromis, maar de wijk-en dorpsraden kunnen met dit compomis leven.

 

Dat we de lopende besparingen bij de stad zouden voelen, hadden we wel verwacht.  Maar door het eenzijdig schrappen van het reglement verviel echter ons volledige werkkader, waardoor we dreigden te evolueren naar een vrijblijvende praatgroep zonder enige slagkracht...

 

...zegt Marina Mariën, gespreksleidster van de Wijkraad Centrum. 

 

Gelukkig zijn er nu nieuwe, formele afspreken.  Met burgemeester Bart Somers en schepen van Wijk-en Dorpszaken Katleen Den Roover werd er overeenstemming bereikt over een nieuwe samenwerking, waarin de wederzijdse engagementen werden vastgelegd.   Belangrijke punten in die overeenkomst zijn onder meer de belofte van de stad om de raden als een prioritaire partner te betrekken bij het wijkgebonden participatiebeleid en het voornemen van de raden om meer aandacht te besteden aan de gedragenheid van hun adviezen bij bewoners.

 

Het wegvallen van de vaste subsidies (die 1000 euro bedroeg per jaar voor elke raad) en van de administratieve ondersteuning blijft wel behouden.  Wel kunnen nog projectgebonden subsidies worden aangevraagd.  Dit is eigenlijk de voornaamste wijziging tegen vroeger.  Maar daar kunnen we wel mee leven. De Wijkraad zal zich in de toekomst meer ontplooien als adviesraad.  Festiviteiten, straatfeesten en dergelijke zullen eerder een taak worden voor de buurtcomité's.  Alleen in de dorpen zal dit wellicht moeilijker worden.  Daar zijn geen buurtcomité's actief.  We hebben met al de raden de voorbije maanden vaak rond de tafel gezeten. Onze solidariteit  en samenhorigheid is gegroeid.  We hopen ook dat we ook met de mensen van Leest de zaak kunnen herbekijken.  Die dorpsraad had zichzelf onlangs ontbonden, maar we nemen met hen nog contact op.  In Walem is opnieuw een kleine kern aan de slag gegaan.  We zijn blij met de engagementsverklaring van het stadsbestuur...

 

...stelt Kevin Polfliet.

 

Zo verandert er uiteindelijk  bij dat financiële luik niet zo heel erg veel aan de vroegere situatie.  Nieuw zijn de gebiedsregisseurs en de intentie om de ambtenarij te onlasten van veel administratie.  Maar ook daar valt een mouw aan te passen, zegt gespreksleider van de Wijkraad Nekkerspoel, Emiel Neuckens...

 

We begrijpen dat het stadsbestuur moet bezuinigen en dat we daartoe ons steentje moeten bijdragen. Voor de verslaggeving kunnen we uiteindelijk zelf zorgen, terwijl we voor de organisatie van wijkgebonden activiteiten nog altijd kunnen terugvallen op het nieuwe reglement inzake bewonersinitiatieven...

 

Het is de bedoeling om de hernieuwde samenwerking na één jaar te evalueren.  De Mechelse wijk-en dorpsraden zijn dus voorlopig gered.  En daar zijn deze blij mee.  De stad heeft volgens hen oren gehad voor hun verzuchtingen...

 

 

 

 

 

Doet mij denken aan het verhaal van de dode mus.