'Bij elke vermakelijkheid waren zij van de feest'

met categorie:  

  (foto's: Jan Smets)

Ik kwam heel onlangs in het bezit van de gedenkboeken van de Hanswijkcavalcade van 1938, 1913 én 1888!  Het maakte me zo blij als een klein kind.  Gek is het dat in mijn verzameling nu alleen die van 1963 ontbreekt - de op twee na recentste Cavalcade.  Daar ben ik nog naarstig naar op zoek.  Maar goed.  Wie zoekt zal ooit wel eens vinden zeker?  Trouwens: beeldmateriaal van deze Cavalcade van 50 jaar geleden lijkt moeilijker te vinden dan van de vorige, oudere uitgaven. (of ligt dit aan mij?).  De gedenkboek van 1888 bevat nog géén foto's, maar wel steendrukken, waarvan hierboven eentje is toegevoegd.  Toen ik het boek van 1913 opensloeg, dwarrelde daar een klein, sterk vergeeld krantenknipsel uit...

 

Dat zijn zo van die leuke vondsten!  Waarschijnlijk was dit artikeltje in de Gazet van Mechelen een aflevering in een reeks met verklarende uitleg over de Ommegang.  Het is best aardig om lezen.  Nu straks de Ommegang weer door de straten zal trekken, kan het een smaakmaker zijn om in de sfeer te komen. 

Lees je mee?

 

 

 

en hier zie je nog eens de steendruk uit het gedenkboek van 1888 in wat groter formaat:

 

 

 

De 'kleine peerdekens' vorige week.  Men heeft dus deze keer niet 'besloten om die wissen beestjes op stal te laten omdat zij veelal de oorzaak zijn dat de optochten vertraging ondergaan, en dat hunne wellicht onkundige ruiters, wanorde tussen de toeschouwers brengen'...  Een gelukkige keuze lijkt me!   ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag geen cavalcade voor mij.

Wat spijtig toch: de onwetendheid en verkeerde berichtgevingen van mond tot mond.

Gisteren met iemad gesproken die beweerde dat vandaag alleen de ommegang uitging en verleden week alleen de religieuze processie.

Nog iemand anders er moeten attent op maken dat het niet de processie was maar de cavalcade;

Het jong volk is helemaal niet echt op de hoogte.

Iets om mee te nemen volgende keer binnen 25 jaar.

Inderdaad de cavalcade van 1963 is karig gedocumenteerd. Was er een gedenkboek?

Waarom hebben ze die thuis dan niet gekocht? Zelfs foto's zijn er niet genomen toen.

Terwijl er van 1938 een gedenkboek is/was en twee heel mooie "statieportretten" van de zusjes, ons moeder en haar zus.

Gelukzak met je geschenken Jan! 

Melanie, in 1963 werd er idd een gedenkboek uitgegeven.(wel hoofdzakelijk met z/w foto's en slechts 4 pagina's met kleurenfoto's)

In tegenstelling tot de postkaartenreeks die in 1913 werd uitgegeven, missen de foto's in dit gedenkboek alle pracht en praal en was (wat mij betreft) de toenmalige fotograaf van dienst niet van het niveau van Jan Smets of Emmapatsie.

ja, ik heb al minstens evenveel zo niet meer van de foto's op flickr genoten dan van de optocht zelf iedere fotograaf met zijn eigen kijk op het gebeuren, de commetaar van emmapatsie is soms koddig

Heb gisteren het boek 1963 zien liggen bij Garcia (inde winkel)

 

Paul

Gisteren is er na de optocht een van de vrolijke peerdekens aan het arsenaal in de Dijle gesprongen, waarschijnlijk om af te koelen :)

 

 

 

Wat in 1963 wel werd uitgegeven was een lijvig programmaboekje getiteld, "  10° Hanswijk Cavalcade 1963 ". De stoet was toen opgedeeld in vier delen, te weten : 1 Opening, 2 Historisch - decoratieve inleiding, 3 Bijbels - Mariaal gedeelte en 4 het Historisch sluitstuk. De stoet is in 1963 trouwens drie keer door de stad getrokken op 25 augustus, 1 en 8 september, telkens over een ander parcour. Ik zou zeggen, we boeren precies een beetje achteruit.

Boeiende spelling, het Rad van Avondturen. Echt iets om 'savonds naar te turen...

@ GL: in verhouding tot het aandeel van de katholieke gelovigen binnen de Mechelse bevolking?

Het zou me niet verwondere moest dat aandeel gedurende de laaste kwxarteeuw ook met een derde gedaald zijn.

@Wieland

                  Hoe zou dat nu komen ? Een doordenkertje.

Ik neem aan dat het om een combinatie gaat van enerzijds autochtone mensen die niet meer geloven, en anderzijds de komst van mensen die anders geloven: moslims, Afrikaanse evangelicals, ...

Dan zullen we eens in onze archieven duiken of we zo een lijvig programmaboekje hebben liggen, ik meen me te herinneren dat onze oudste die toen heeft helpen aan de man/vrouw brengen.

Ons dochter wist te vertellen dat ze nog altijd de steenjes door haar turnsloefen voelt komen die ze toen aan had.

Toen was processie nog boete doen me dunkt...

Op een van de foto's van dit jaar staat een mevrouw in middeleeuwse klederdracht met een mùooie lederen handtas uit de 21ste eeuw tijdens de optocht....Altijd op alles voorzien zijn!

Inderdaad, de kwaliteit van de kleurfoto"s was niet denderend. Vergeet niet wat een evolutie er in 50 jaar is gebeurd in druk en fotografie.Toen was het niet eenvoudig om een torentje uit te wissen, dit moest toen gebeuren in een fotogravure waar van elke foto vier cliche's moesten worden gemaakt. Nu is alles digitaal en veel sneller. Denk maar is aan het afdrukken van uw eigen foto's.

Kwestie van deelnemers, vergeet ook niet dat er in dat jaar (63) velen werden gerecruteerd uit het soldatenbestand dat hier in Mechelen gekazerneerd lag.

en verplicht uit de scholen en de jeugdbeweging

wie nog een jubileumboek van 1963 wil kan dit na de Mis van 11 uur aankopen in de Hanswijkbasiliek.

In 1963 volgde de Ommegang dan weer niet op de Cavalcade. Enkele ommegangdelen trokken wel de avond voor elke cavalcaderondgang door een andere stadswijk.

@Jeroom van de Grote Raad: Ik herinner me bij daglicht op de Koningin Astridlaan de reuzen, het Viergebroederspaard en het Rad van Avontuur gezien te hebben. Dat was zeker bij een meer uitzonderlijke gelegenheid dan een bloemenstoet, ik meen meteen na de Cavalcade 1963. Misschien haal ik iets door mekaar... maar wat voor andere bijzonder stoet zou er tussen ten ruimste 1961 en 1964 kunnen geweest zijn? Is er een controleerbare bron voor die avondommegangen? Wel "zie" ik in gedachten de Reus op kop in de verte ('k zou zeggen minstens 130 m) aankomen, dus na een 'gat' volgend op de Cavalcade, ofwel op kop - of toch apart in de nog heldere vooravond voor of na een namiddagcavalcade. Dat laatste zou ik echter allicht nog wel geweten hebben - ik herinner me wel enig afwachten tot 'eindelijk' de Reus gezien werd maar helemaal geen terugkeer naar de locatie of geheel abnormale wachttijd.

In 1963 was ik een knaapje van 6 jaar, maar eerlijk gezegd, de vage herinneringen aan "toen" komen overeen met wat SomeHuman schrijft. Ik stond toen met familie ook op de Kon Astridlaan - mijn grootouders woonden in de Dageraadstraat, toen nog in het stuk dat nu Mgr Van Nuffelstraat heet... Een paar minuten wachten na de cavalcade dus - of was het toch na een bloemenstoet in dezelfde periode? Doordat we op dezelfde plaats gingen kijken kan het best zijn dat ik de herinneringen door elkaar haal...

 

Na de bloemenstoet zaliger gedachtenis ging een deel van de Ommegang mee als afsluiter,

oa. het rad van avontuur, de slede en natuurlijk Opsinjoorke. De rederijkerwagens niet, want die zaten nog onder de duivenstront en dus niet toonbaar:-)

Ik heb de reuzen, rad van avontuur, paardjes en kemeltjes in de jaren 50 verschillende keren gezien en ik meen me te herinneren dat dat meestal met de bloemenstoet was.

Ik heb nog ergens een 8mm rolletje over de cavalcade 1963.

@ferdinand develter

In 1963 was dat nog geen Super 8  (vanaf 1965). Weet je of iemand nog een 8 mm projector heeft of is die film ook projecteerbaar op een Super 8 projector? Zo heb ik er nog een. Ik zou voorstellen de film af te draaien en het geprojecteerd beeld met een hedendaagse digitale camera op te nemen. Op het Internet zocht ik geruime tijd naar beelden of foto's van de Cavalcade 1963 en de oogst was bijzonder mager (op een filmmontage van verscheidene Cavalcades na, zie Filmlinks in artikel Cavalcade op Mechelen Mapt).

ik heb nog zo een 8 mm projector

Ik heb nog een dubbel 8 en een super 8 projector :-)

@r Nick Vanhaute: ja, de berijders van die paardjes kunnnen nogal eens bijna van dorst omkomen, zo was er eentje in de editie van 1963 na 21:00 hr nog te bespeuren aan de toog van den Barcelone in de Leopldstraat!

Het paard werd bereden door de heer S. w. apotheker uit de K...straat alhier.

Zondag in de Merodestraat tegenover de Berg van Barmhartigheid reikte een toeschouwer die het klappen van de zweep klaarblijkelijk kende, bier aan fluks aanhoppende paardjes die de traditie meteen hooghielden ondanks de wat anachronistische blikjes. Is 'de dorstigen laven' een zaligheid of doet het gewoon deugd? ;-)

Hopelijk zien we een reactie van ferdinand develter over de 8 mm opnamen van 1963.