Beiaard wordt steeds populairder

  

(foto's: Jan Smets. rechts: Koen Cosaert)

Zaterdag werd weerom 'de Beiaarddag' georganiseerd.  Dit evenement is eigenlijk een tweeluik dat bestaat uit de tradionele Lentedag én de vierde editie van het Internationaal beiaardfestival voor de jeugd.  Het biedt zowel aan studenten van onze Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn als aan jonge beiaardiers die uit verschillende landen komen, de kans om op te treden voor een breed publiek.  Dit jaar werden in Mechelen studenten uit de beiaardklassen van muziekacademies uit Ath, Deinze en Lier welkom geheten.  Beiaard dan toch hoe langer hoe populairder aan het worden?  Ik vraag het aan de directeur van onze Beiaardschool Koen Cosaert...

 

 

Wat je hier ziet staan aan de Heilige Geestkapel is de nieuwe mobiele beiaard van de Nederlandse klokkengieterij Royal Eijsbouts.  Dit is het prototype van het instrument dat onze school wil aankopen met het project 'Mobiele beiaard Jef Denyn'.  Het is héél belangrijk met de beiaard 'onder de mensen te komen'.  Normaal hoort een beiaard hoog in een toren.  En vaak geldt: wat ongezien is, is onbemind.  Met dit evenement willen we jonge mensen de kans geven om het instrument beter te leren kennen.  Het is de eerste try out met dit model van mobiele beiaard. De sponsoractie loopt vlot.  We moeten zowat 200 000 euro zien te verzamelen voor de aankoop.  Tegen de zomer van 2014 willen we dat verwezenlijkt zien. Dan gaat immers het Wereldcongres van Beiaard door in de steden Antwerpen, Brugge én Mechelen.  In Mechelen organiseren we in dit verband de Fabiolawedstrijd. Dit zal plaatsvinden in het laatste weekend van juni van dat jaar.  Wat origineel is aan dit instument is dat het helemaal uit mekaar kan gehaald worden. Hij hoeft dus niet steeds op een camion te staan, maar kan zo in de concertzaal.  We zien een nieuwe ontwikkeling in de beiaardkunst.  Beiaard slaat steeds beter aan bij een breed publiek.  De populariteit groeit.  Hierbij verwijs ik graag naar het beiaardconcert van Daan op onze Mechelse beiaard.  Stel je voor: zo kwam beiaardmuziek op Studio Brussel!

 

 

(lesgeefster Elena Sadina en stadsbeiaardier Eddy Mariën)

 

(beiaardier Marc Cnops en Luc Michiels van Torenuurwerken Michiels)

 

Tijdens het concert in het Cultuurcentrum werd 's namiddags een delegatie uit Ierland verwelkomd.  Adrian Gebruers, beiaardier van de kathedraal van Cobh, schonk een waardevol manuscript uit de verzameling van zijn vader Staf Gebruers aan onze beiaardschool. Het betrof een muziekmanuscript van de vroegere stadsbeiaardier Adolf Denyn, de vader van Jef Denyn.  Het manuscript zal bewaard wordenin de rijke collectie van de school.  Ook werd de nieuwe CD voorgesteld van de kinderklas van onze Mechelse beiaardschool.  Deze opname met beiaardmuziek door kinderen is een wereldprimeur, en kwam er met de medewerking van de beiaardier van Dordrecht, Boudewijn Zwart, en de ouders van de kinderen.

 

(Erik Vekemans, voorzitter van De Koninklijke vereniging voor Toren en Beiaard, Jef Denyn, en Jean Aerts, voorzitter van de Mechelse Geburenkringen)

 

 

 

Het was een prachtige beiaarddag ! Mooie muziek, enthousiaste beiaardiers  en heel betrokken leraars én directeur ! De toekomst van de beiaard ziet er goed uit ! 

Waar kunnen we "vooraf" weten welke muziek er gespeeld wordt op de beiaard van de kathedraal?

Kan iemand mij hierbij helpen?

 

Voor "gewone" bespelingen zul je bij de beiaardiers zelf te rade moeten gaan.

Voor de reeks zomerconcerten (op St Rombouts wekelijks op maandag van juni tot september, op zaterdag op OLV over de Dijle) wordt er een programmaboekje gemaakt. Dat is dan te koop op de luisterplaats, en op In en Uit in Mechelen.

Hier (vermoedelijk) Jan Donnes met zijn "mobiele" beiaard.

De beiaardier op de foto is Kamiel Lefèvere. Een Mechelaar die na zijn studies bij Denyn naar de USA trok. Hij bespeelde er meer dan 30 jaar de Rockefellerbeiaard van de Riverside Church in New York. Op de foto bespeelt hij wellicht dit instrument, dat hier nog in de gieterij van Gillet & Johnston te Croydon (GB) staat opgesteld.