Maan-werf...

met categorie:  

    

(foto links: Jan Smets - andere: persdienst stad)

Terwijl de geplande besparingsmaatregelen die de stad gisteren aankondigde hét gespreksonderwerp van de dag zijn, gaat het leven in de Dijlestad toch gewoon door.  Zo start vandaag een werf op, op het plein van het Cultuurcentrum aan de Minderbroedersgang...  Deze investering was reeds langer beslist.  De renovatie van Figurentheater  De Maan neemt een aanvang.  Het theater is tijdelijk verkast naar het koor van de 'Minderbroederskerk'.  Een stukje  befaamd cultuurpatrimonium van onze stad zal binnen twee jaar  een compleet vernieuwd kader krijgen.  De gebouwen zijn sterk verouderd, en voldoen niet meer aan de normen van hedendaagse theater en (brand)veiligheid...   Enkele gesimuleerde beelden geven een idee hoe het er in de toekomst zal uitzien...

 

 

De gebouwen van het Figurentheater, dat nu huist in de historische Heilige Geestkapel en het aanpalende Heilige Geesthuis worden volledig gerestaureerd.  Nieuwe, moderne volumes worden hieraan 'vastgeklikt'.  Het ziet er allemaal best fraai uit, en het Cultuurcentrum zal met deze architecturale aanpassing gebruiksvriendelijker worden en nog meer uitstraling krijgen.  Natuurlijk hangt hier een stevig prijskaartje aan vast.  Voor deze grondige renovatie dient 3,2 miljoen euro te worden opgehoest...

 

 

Overdag zal het bijgebouwde volume er ongeveer zo uit zien...  Het opvallende koperen omhulsel verwijst naar een maanlandschap...  En de volgende impressie probeert je een beeld te geven van het uitzicht in de avonduren:

 

 

De renovatie is tweeledig. Ten eerste worden dus Kapel en Heilige Geesthuis gerestaureerd.  Deze komen terug ter beschikking van de stad.  Dan volgt een nieuwbouwgedeelte.  Ter hoogte van de huidige directeurswoning (hoekhuis) komt een cultuurcafé.  Op het 'beeldenplein' is er mogelijkheid tot inrichten van een terras.  Boven dit cultuurcafé komt een kleine theaterzaal met een capaciteit voor ongeveer 75 toeschouwers.

 

Er wordt een nieuwe hoofdingang gebouwd tussen het monument en de contrasterende nieuwbouw.

 

Bovenop de expostieruimte De Garage komt er dan een grote zaal, waar zo'n 200 mensen kunnen plaatsnemen.  Dit wordt ook een nieuwbouw.

 

 

Drie architectenbureaus werkten aan dit project: Karel Beeck, Oostpool en Import.export Architectuur.

 

 

Het wordt door deze werken weer even op de tanden bijten voor de vele bezoekers van de site.  Maar toch zou de hinder eerder beperkt blijven, beloven de verantwoordelijken.  Gedurende de eerste twee maanden zullen er wel vele transporten op en af rijden wegens de afbraakwerken.  De werfinrichting zal zich voor het grootste gedeelte op het Beeldenplein bevinden...

 

(foto: Jan Smets)

De Heilige Geestkapel en de aanpalende gebouwen waar de Maan jarenlang zijn stek had, waren eeuwenlang de 'zetel' van de Mechelse armenzorg.  Tijdens het acien régime behoorden ze toe aan de heilige Geesttafel van Sint-Rombout, de voorloper van het huidige OCMW.  Met de Franse Revoutie werd de instelling opgeheven en kwamen de panden in handen van het 'Bureau de Bienfaisance', die de taken zo'n beetje overnam. In de kapel werd de wekelijkse uitdeling aan de armen gehouden, en deed ze ook dienst als zondagsschool. 

De gotische kapel is éénbeukig en dateert waarschijnlijk van einde 13de eeuw.  In 1909 restaureerde architect Edmond Peel het hele gebouw ingrijpend, met hier en daar een 'aanpassing' zoals de spitsvormige venstertjes aan de zijkant die er oorspronkelijk niet waren.  Vroeger werd de Minderbroedersgang afgesoten met een poort, die begin 19de eeuw werd afgebroken. 

 

(foto: Jan Smets)

Het interieur van de kapel werd later dus volledig toneelscène.  Hier en daar zijn nog restanten van de oorspronkelijke inrichting, zoals consoles, dakgebinte...

 Het er naast gelegen Heilige Geesthuis werden vroege de goederen van de Heilige Geesttafel, die werden uitgedeeld aan de armen, opgeslagen.    Wat nu te zien is, is het grondige resultaat van een grondige verbouwing in 1675 én een al even grondige renovatie in 1909.  Het is moeilijk te achterhalen hoe het er vroeger uitzag. 

In 1968 werd het gebouw ingericht tot poppentheater.  In dit pand kwamen publieksruimte en burelen...

 

(foto's: Jan Smets)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is de geschiedenis van de Heilige Geestkapel verweven met de Depôt de Mendicité à Malines, gelegen in het voormalige Dominicanenklooster ?

Deze week verscheen het boek "Landlopers" van Toon Horsten over de landloperskoloniën in Wortel, Merksplas en Hoogstraten.  Hierin werd vermeld dat Mechelen aan het begin stond van deze "probleembehandeling". 

Er is weinig tot niets te vinden op het WWW, behalve een PDFje van de Erfgoeddag onder de titel "Armoede en bedelarij, een verborgen geschiedenis" (zie blz 4 onder de titel van "Scheiding van Kerk en Staat").

Een cafetaria met een zomers teraske zal een grote meerwaarde zijn voor het cultuurplein. 

 

 

Voor de allereerste keer wens ik eens te reageren op deze fijne blog.

Wat een afschuwelijk "gedrocht" gaan ze daar nu zetten?

Is het de bedoeling dat dit plein nog lelijker gaat worden dan het al was?

Is hier een rondvraag gedaan aan de Mechelaar ? 

Ik begrijp wel dat er moderne gebouwen in het stadsbeeld komen,

maar moet dit nu echt overal?

Het zicht op onze toren is dan helemaal om zeep. Misschien kunnen ze nog wat glas- en staalpartijen boven, onder en naast de toren plaatsen? Nog wat cubussen, staal en glas op elke hoek van de straat?

Sorry.. moest ik eventjes kwijt!

 

 

Welkom op de Blog, MK.

:-)

Dank u gimycko !

Normaal gezien ben ik niet zo "pessimistisch" hoor .. ;-)

@ MK : Oef.  Gelukkig maar !

;-)

Hoe moet het dan met de luisterplaats van de maandagavond beiaardconcerten?  Het is toch geweten dat luisteren naar de beiaard en het geroezemoes van een terras absoluut niet samengaan.  Denk maar aan Antwerpen waar de beiaardconcerten zijn afgeschaft o.m. omwillen van het lawaai op de terasjes van de Groenplaats e.a.

Mechelen heeft hier een uniek stukje erfgoed in de hand dat we fanatiek moeten verdedigen. 

 

Even reageren wat de beiaardconcerten betreft! Als ondervoorzitter kan ik Urbain zeggen dat we wel degelijk op de hoogte zijn van de geplande werken en dat wij en uiteraard de beiaardschool goede contacten hebben met de aannemer en de stad. Of die cafetaria nu zo veel geluid zal produceren zullen we moeten,afwachten, maar Urbain toch bedankt om dat te duiden. 

Wat nu betreft het uitzicht, MK, met dank voor je opmerkingen, toch denk ik dat we best afwachten wat het  wordt. Ik denk dat dit nogal gaat meevallen. Zover ik de situatie daar ken vandaag en ik kom daar toch geregeld tijdens wandelingen en beiaardconcerten, denk ik dat het nieuwe gebouw niet veel zal veranderen aan het gezicht op de toren. Ook vandaag staat er een gebouw met verdieping voor en volgens de foto zal het nieuwe nauwelijks hoger zijn, dus geen probleem denk ik.

op herbezette gezicht geeft ditngebouw toch een beter gevoel aan dit vandaag inderdaad treurige plein.

let's wait and see.

 

Ik vind het een tof idee om er een cultuurcafé te maken.

Dat geeft toch wat meer 'sjwoeng' aan het hele cultuurplein dat er nu doods bij ligt.

Ik hoop dat het koper zich toch enigziens wat gaat kunnen 'inburgeren' bij de rest van het plein. Ik denk persoonlijk dat een houten constructie veel mooier is en meer in de smaak zou vallen. 

Maar ik ben blij met de uitbreiding en kijk vol nieuwsgierigheid uit naar het resultaat :)

Tot over 2 jaar DE MAAN !! 

 

Groot gelijk heb je beste MK ! Dit plan is aartslelijk, ontbreekt inzicht, toont een totaal gebrek aan inspiratie, een voeling, aan harmonie. Het houdt maar niet op. 'Cultuurplein' he? Bah!

waarschijnlijk zeiden ze dat ook van de gebouwen die nu beschermde monumenten zijn, toen die gebouwd werden.... Je kan nu eenmaal niet voor iedereen goed doen, smaken verschillen. En waarom mag het niet modern? We leven tenslotte in de 21e eeuw, niet meer in de 17e, 18e eeuw.

 

Allez, nog maar eens een paar afschuwelijke blokken op elkaar zetten en klaar is kees.Hoe zal de stad er uitzien binnen pakweg 10 jaar? Een blokkendoos - zie de "schitterende" architectuur van het Clarenhof, het Dossin Museum (vol symboliek, ja, maar weer een strakke blok) , dat gedrocht aan de winketkaai enz. Trendy is het wel, maar "trendy" wordt heel snel "uncool"... En dan maar weer afbreken zeker? Het is niet alsof er geen goede voorbeelden zijn van prachtige, respectvolle restauraties in de binnenstad. En ja, met "trendy" binneninrichting..

@ Shelsea : De schoonheid zit vanbinnen.

;-)