26/02/2013 : Tweede zitting Mechelse gemeenteraad is als abstracte kunst...

Stipt om 19.45u werd de poort van de gemeenteraadszaal geopend en konden de belangstellenden waaronder ondergetekende op zoek naar een huishoudelijk reglement en de agenda van de zitting.

Het huishoudelijk reglement zag ik over het hoofd, een agenda ligt er voor het grijpen alsook een kopij van een brief waarin melding gemaakt wordt van vier toegevoegde agendapunten, een bundeltje van tien individuele vragen en een stapeltje papier met hierop de vermelding van een inhoud die dan het actualiteitsdebat heet...

Stipt om 20.00u werd voor een talrijk opgekomen publiek door Burgemeester Bart de vergadering geopend en verwees Bart naar ‘de vraag’ die door Karel G werd gesteld of nog zou moeten worden gesteld aangezien de ganse sp.a fractie te laat ter zitting verscheen…

Als eerste ‘item’ kwam inderdaad de vreemdelingentaks ter sprake en werd door Burgemeester Bart het standpunt dat door onze stad zal worden aangehouden deskundig en glashelder toegelicht. Geen woord te veel, geen komma te weinig. Bart kan het..

Nadat uiteindelijk ook de sp.a fractie ter zitting was gearriveerd en zich er ook comfortabel had geïnstalleerd, werd er door Karel G en Burgemeester Bart nog wat gebakkeleid aangaande het afgesproken aanvangsuur van de zitting en werd er omstreeks 20.35u zowaar tot een hoofdelijke stemming besloten…

Sommigen zeiden “neen”, anderen zeiden “ja”, “voor” of  “tegen”.  Of mompelden iets wat werkelijk niemand kon verstaan… In ieder geval, er werd een hoofdelijke stemming gehouden en dit zou wel eens een eerste aanzet tot een trendbreuk ten opzichte van de vorige legislatuur kunnen betekenen. Een legislatuur waarin de zitting van de gemeenteraad al te vaak tot uiterst beschamende taferelen heeft geleid.

  

Stemmen doen gemeenteraadsleden over agendapunten en het moet dus het door Frank C ‘toegevoegde agendapunt 48/1’ zijn geweest dat als eerste aan bod kwam en ook werd verworpen. Waarschijnlijk louter toevallig had Karel G een vraag gesteld die een beetje aansloot bij het door Frank toegevoegde agendapunt en hierdoor werden beide zowaar een stukje actualiteit…

Na deze stemming werd er nog over het al dan niet inzetten van taxidiensten en taxicheques voor het bezoeken van het kerkhof of het ziekenhuis geredetwist en kwam ook nog het Museum Kazerne Dossin ter sprake. Vanuit de oppositie enerzijds had Frank C voor het Vlaams Belang en vanuit de meerderheid anderzijds had ‘Fabienne B & Tom K’ desbetreffend een zeer verdienstelijk ‘toegevoegd agendapunt’ geformuleerd doch tot een stemming hierover kwam het niet.

Nadat dan vervolgens de agenda in sneltreinvaart werd afgehaspeld –en integraal goedgekeurd- kwamen de vragen die nog niet in het actualiteitsdebat aan bod waren gekomen één voor één aan bod en dropen de tot dan ook nog luttele aanwezigen ook één voor één af...

Tine VdB stelde nog wel op de haar kenmerkende wijze enkele uiterst directe vragen aangaande water in de kelders van de huizen van de Galgenberg maar ditmaal dan zonder de dramatische beelden die een aflevering van “Stressvakanties” wel biedt…

Farid B had het over een verkeerssituatie en illustreerde dit met een zeer waarschijnlijk zeer intrigerende foto die het publiek weliswaar niet te zien kreeg…

Omstreeks 23u besloten Patrick P en Liesbet DK dan uiteindelijk de gemeenteraadszitting, voor een minimaal publiek, met een quasi dezelfde vraag betreffende fietsenstallingen waarop het gewenste antwoord nog voor de gemeenteraad begonnen was al in de pers was verschenen…

 

Zou een zitting van de Mechelse gemeenteraad niet boeiender kunnen verlopen?

Aangezien den blog blijkbaar toch massaal gelezen wordt door nogal wat gemeenteraadsleden is dit misschien wel het geschikte medium om onze gemeenteraadsleden voortaan van nog meer goede en realiseerbare ideeën te voorzien.

Wie weet wordt jullie eerste voorstel tot ‘toegevoegd agendapunt’ en voorzien van een bijpassende vraag dan al wel meteen opgepikt door iemand uit de meerderheid en door iemand uit de oppositie en wordt jullie voorstel misschien daardoor ook al meteen goedgekeurd ? 

Het proberen waard.

 

 

 

 

 

Erg handig, zo'n steno (Karel G - Frank C - Fabienne B - Tom K - Tine VdB - Farid B - Patrick P - Liesbet DK - e.a.) !  En duidelijk !

Of is het #SMS-taal ?

;-)

Nu is het enkel nog uitkijken naar MarkT's eerste toegevoegd agendapunt.

Ik vind dat zelf-interview lollig.

Zou een zitting van de Mechelse gemeenteraad niet boeiender kunnen verlopen?

Gratis cake met een glas melk. Low-budget van den Aldi (besparingen). Die hebben daar goei merchandise.

Dolle.

Pret.

Henning back in town ?-) Moet toch kunnen. Het geschreven verslag van de Mark en een cartoontje erbij van wie anders dan onzen Henning.-)