Vlaams-Assyrisch Huis wordt zondag officieel geopend in Generaal De Ceuninckstraat

  (foto's: Jan Smets)

Het is bijtend koud als ik vanavond het gloednieuwe Vlaams-Asyrisch Huis in de Generaal De Ceuninckstraat binnenstap.  Maar ik krijg gastvrij een kop koffie aangeboden.  Melikan Kucam  heet me welkom.  Zijn familie was de eerste die hier, vanuit het bergdorp Hassana in onze stad neerstreek - in 1983.  Zijn verhaal en de geschiedenis van zijn volk werden opgetekend in het boek 'Mechelen aan de Tigris' van August Thiry.  Ondertussen zijn we vele jaren verder.  De Assyrische gemeenschap in onze stad telt ondertussen  zo'n 3000 mensen, en is na de Marokkaanse de grootste van Mechelen.  Zondag wordt hun Vlaams-Assyrisch Huis officieel geopend... 

Melikan roept de acht bestuursleden van het nieuwe huis bij mekaar voor de foto, waarvoor ze trots poseren. Het zijn buiten Kucam Melikan die voorzitter is, ondervoorzitter Somay Musi, Sagman Nisan (vervangend ondervoorzitter), secretaris Dilen Sipan en Salut Matlup (vervangend secretaris), penningmeester Eke Nazmi en Kulan Sahin (vervangend penningmeester).  De groep wordt aangevuld met de huisbewaarders Akbas Binyamin en Begtas Sabri.  Deze twee laatsten zorgen voor het praktisch organiseren van vergaderingen en activiteiten, het bijhouden van de sleutels van de lokalen van de vereniging, het onderhoud, verluchting en herstelling.

 

                                     (Melikan Kucam)

 

Deze negen personen zijn uit onze gemeenschap gekozen, en ze vertegenwoordigen negen van de dertien 'stammen' van de Assyrische gemeenschap in onze stad.  Bovendien zijn van deze negen, vier ook nog 'stamhoofd'.  Zo is één van hen 'baas' over zeventig families.  Zij zijn een soort van burgemeester, die ook bemiddelen bij conflicten, en naar wie ook erg opgekeken wordt.  Vaak is het een taak die overgaat van vader op zoon...

 

                 

                 (deze man is 'stamhoofd' van zo'n zeventig Assyrische families...)

 

In het Huis is het ondertussen een komen en gaan van in het grijs of zwart geklede mensen.  Er wordt immers een gebedsdienst gehouden voor een negentigjarige man die morgen zal begraven worden.  De dienst wordt geleid door een paar priesters, waaronder de zoon van de overledene, die in Zweden pastoor is van een Assyrische gemeenschap...

 

(drie bestuursleden van het Huis, met tussen hen in de Assyrische priester, zoon van de overledene...)

 

Hiervoor is dit nieuwe huis dus ook bijzonder geschikt.  Hier kunnen in een grotere ruimte dan in de woning van deze familie op Nekkerspoel, de vrienden en familieleden komen condoleren. 

 

Het huis in de Generaal De Ceuninckstraat was vroeger een café, en dan een biowinkel.  Nog later kwam het in Assyrische handen.  De mensen van de gemeenschap hebben eigenhandig de verbouwing uitgevoerd.  Toevallig is het Huis ook gelegen in de straat waar al langer de Marokkaanse moskee Al Buracq gevestigd is.  Melikan benadrukt dat er respectvol met mekaar wordt omgegaan.

 

   

 

Drieduizend Assyriërs wonen hier nu in Mechelen.  Dit zijn zowat achthonderd families.  Da's een verdubbeling van de vierhonderd gezinnen die in Hassana woonden zo'n dertig jaar terug. Mechelen heeft de grootste concentratie van Assyriërs binnen zijn stadsgrenzen.  In de Mechelse noordrand woont het grootste gedeelte van onze gemeenschap.  Daarom ook zijn we zo blij dat de ligging van het Huis zo uitstekend is. Bovendien is het dicht bij het kerkhof.  In tegenstelling met de Islamitische gemeenschap worden onze mensen hier Christelijk ter plaatse begraven.  Onze gemeenschap heeft twee priesters en we houden onze erediensten in de Sint-Petrus-en Pauluskerk en in de Katelijnekerk...

 

De Assyrische gemeenschap werd in hun thuisland gediscrimineerd op grond van hun etnische en godsdienstige achtergond. Van de vier miljoen Assyriërs over heel de wereld verblijft er nog slecht een derde in hun thuislanden Turkije, Irak, Syrië en Libanon.  De meerderheid van de ongeveer 300 000 Assyriërs leeft in Zweden, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland en Frankrijk.  Een klein deel kwam naar ons land.  Zij proberen zich goed in te burgeren in onze stad, en wensen als gemeenschap een postief beeld uit te stralen.  Zij willen de bevolking tonen dat een integratie in de plaatselijke samenleving mogelijk is, en dat dit tot positieve ontwikkelingen kan leiden.  De meeste Assyrische Mechelaars komen uit bergdorpen waaronder Hassana en Herbul, en leefden vooral van weefkunst, waarin ze zeer bedreven waren.  Op zeer korte tijd is de 'achterstand' ingehaald, en vinden velen van hen succesvol de weg in deze huidige hoogontwikkelde maatschappij.

 

Het Vlaams-Assyrische Huis stelt zich tot doel, met uitsluitsel van elk winstoogmerk, het bevorderen van de maatschappelijke participatie van de Assyrisch Christelijke gemeenschap in onze stad, met het oog op het onderhouden van contacten met hun oorspronkelijke cultuur en het bevorderen van contacten met andere Mechelse verenigingen en gemeenschappen.  Anderzijds wil men deze lokalen ter beschikking stellen aan de leden. 

 

                          

 

Tot de concrete activiteiten behoren ondermeer het inrichten van ontmoetingsmomenten naar aanleiding van een religieus of cultureel feest, een gemeenschapsvergadering of begrafenis (koffietafel, rouwadres, herdenkingsplaats).  Ook wil men er info verschaffen aan scholen, verenigingen, bezoekers en overheid over de Assyrische gemeenschap.  Een derde aspect is het opzetten van allerhande culturele, sportieve en educatieve activiteiten om de integratie te bevorderen.  De wil tot integratie is zeer groot bij deze gemeenschap.  Als laatste doel wil men ook hulp bieden aan mensen in verband met het zoeken naar een job, de inschrijving van de kinderen in scholen, administratieve verplichtingen, enz...

 

Om 16u30 wordt ons Huis officieel geopend.  Burgemeester Bart Somers zal aanwezig zijn, maar ook schepen van diversiteit en integratie Marc Hendrickx.  Ook zullen we schrijver August Thirry welkom kunnen heten, en waarschijnlijk komen ook de bisschop en minister-president Kris Peeters langs.  Het zal een feestelijk gebeuren worden met muziek en met een buffet...

 

Vlaams-Assyrisch Huis Mechelen - Gen.De Ceuninckstraat 79. 

melikan.kucam@telenet.be   

 

 

 

 

 

 

 

Ze hadden nu toch wel één of  andere excuus-truus bij de fotosessies kunnen uitnodigen ;-)

Aha, maar die meneer Kacam stond toch op de NVA-lijst en haalde bijna 700 stemmekes. Nie genoeg om schepen te worden......voor hem. Veranderen , durven en niet doen is dat. Of in mensentaal: luister naar mijn NVA-woorden en kijk niet naar mijn daden???

@Abegoa

Die waren in de keuken aan 't buffet bezig;-)

We hebben ondertussen een nieuwe Assyrische (protestantse) Predikant (priester). Lees maar de volgende links:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/assyrische_gemeente_in_mechele...

http://denbrugsenprotestant.info/assyrische-gemeente-in-mechelen/

www.etf.edu/docman/nieuwsbrief/nieuwsbrief-juli-2012/download

 

Er is een ander Assyrische vzw Beth-Hessana die al eerder is opgestart, zie volgende link

http://salmiali.wordpress.com/2012/07/19/mechelen-ondersteunt-assyrische...

 

Het gaat goed met dat volk é

Een van die 'huisbewaarders' is gewoon een regelrechte gangster, heeft hier jaren aan een stuk onze buurt geterroriseerd, mijn maag keert als ik zijn foto hierboven zie prijken.

De dag dat hij verhuisd is hebben we hier met een paar buren gewoon een fles champagne opengedaan van pure blijdschap dat hij weg was.

Triestig dat zo'n figuren hier voorgesteld worden als voorbeeldige burgers.

Foei.

Daarom is het ook goed om eerst alle klokken te laten luiden. Maar ja, we kennen het systeem van den blog ondertussen al wel een beetje. Ik zit echter met één vraag. Waarom gaan die niet terug naar huis.

el-dinges: prachtig taalgebruik hoor.........werkelijk niet te evenaren!

Allee, ze meuge merge iest nog allemaa een zjat eite soep mee spekskes kome pruve oep de groete mêt. Jammer veu het taalgebruik Marc 1.

wie bent gij en over praat gij 

bu insanlarin yaptigi bir tarihtir gun gelir bu dokuz  kisinin adlari tarihe yazilacaktir   tabiki bunu cekemeyenler  sacma sacma  kunusurlar  tabiki normaldir normalida sudirki bu kisiler bu miletin hakini yedirmediler ama ben sahsen ve ailem adina sunu diye bilirimki cok mutluyuz  ve size sonuna kader guvenir destek veriyoruz cunku her kunustugunuz lafin arkasinda kaldiniz cunku dogruluk yoldasiniz allah sizinle olsun .he sunuda soyleyim bazilari cikip sacma sacma size takismiyan laflar ediyor onlari adam yerine koyupta aldirmayin cunku onlarin yaralari var onlara papuc birakmadiniz helal sizlere bu dokuz  kisi  devam devam devam devam .

@burger, kunt ge dat efkes in morse zetten? Dan kunnen we dat misschien lezen:-)

@ eddy luyten deze mensen aan het doen zijn is een datum dag datum geschreven in de namen van deze negen mensen, jaloers op deze stomme stomme kunusurlar natuurlijk, natuurlijk, dit is normaal normalida sudirki deze persoon presentatie namens Milete hakini yedirmediler kan zeggen dat ik maar persoonlijk ben ik erg blij en mijn familie, en wij steunen u vertrouwen op het lot, omdat het einde van elk kunustugunuz nauwkeurigheid, want we hadden de achterkant verhaal op de weg Allah zij met u. takismiyan stomme domme opmerkingen om eruit te komen voordat hij doet wat van de presentatie, vertel hen in plaats van de man wonden koyupta negeren omdat ze heeft geen reactie pompen deze negen halal persoon die je verder blijven gaan.

Eddy vertaalt uit het Turks via een automatisch vertaling.

We weten dat de uitdaging voor Mechelen van 2020: "samen leven" wordt. Ook hier op MBLOGT blijkt dat een uitdaging te zijn. Mensen praten naast elkaar, soep met varkensvlees, niet te checken beschuldigingen, en dan een stukje in het Turks (?). 

Er is nog een hele weg af te leggen. Maar de toekomst van Mechelen is ofwel samenleven, ofwel is er geen toekomst, volgens mij, maar het staat u vrij om er een andere mening over te hebben.

In ieder geval dit item toont aan dat er nog werk aan de winkel is.

[On Topic] En dat een gemeenschap van 3000 mensen (zowat de helft van de kiezers van een middelgrote partij in Mechelen) zich organiseert in een"huis" lijkt me normaal. Het tegendeel zou vreemd  zijn.

Jammer, maar omdat hier weinigen, van welke strekking of achtergrond,dan ook, op een serene en respectvolle manier kunnen reageren, sluit ik deze post af.  Er komt hier geen enkele zinvolle reactie meer uit de bus.  Beschuldigingen, schelden, in andere talen reageren...  Ik zie me genoodzaakt om hier een punt achter te zetten.  Wie zin heeft om nog robbertjes te vechten, moet dit maar doen op de straatkasseien maar niet op Mechelenblogt!