Nieuwe Cultuurraad stelt zich voor

met categorie:  

(foto's Jan Smets)

Op 13 februari jongstleden kozen de leden van de Mechelse Cultuurraad een nieuw bestuur.  En Een paar weken na deze gebeurtenis, vonden de leden van dit bestuur  een gaatje in hun agenda om gezamelijk te poseren voor onze Mechelse Trots - want welk beter decor zou men kunnen bedenken voor deze groep cultuurminnende Maneblussers...  Hier zijn ze dan: warmpjes indeduffeld op onze Grote Markt, tussen de kramen.   Ik stel het gezelschap graag aan jullie voor...

 

 

Voorzitter Frans De Wachter volgt zichzelf op.  Hij was opnieuw kandidaat, en werd terug gekozen.  Frans mag je wel écht een actief cultuurbelever noemen.  Velen kennen hem ook als stadsgids.  Bovendien heeft hij linken met Dansstudio Marlynes.

 

   

 

En dan volgen de dames...  Links zie je Frieda Nuyens.  Zij vervult de taak van penningmeester.  Frieda is betrokken bij de toneelvereniging KTV De Dijlezonen, en neemt al jaren erg actief deel aan het culturele leven in onze stad en daarbuiten. Zij volgt zichzlf op als financiënbeheerder van de Cultuurraad.

De dame rechts is Hilde Neven, die ondervoorzitter is.  Tijdens vorige legislatuur was zij ook al bestuurslid.  Hilde is ook actief bestuurslid van de Curieuzeneuzen in Mechelen  Zuid, en ze begeleidt als districtscoördinator van 'Kom op Tegen Kanker', vrijwilligers, organisaties en verenigingen. In een vorig leven was ze stafmedewerker in het Mechels Miniatuur Theater - de voorloper van 't Arsenaal.

 

                                     

 

Nieuwkomer in het gezelschap is Mark Van Mullem, die secretaris wordt.  Hij is één van de drijvende krachten bij vtbKultuur Mechelen.  Hij beschrijft zichzelf als drukbezet en enthousiast cultuurbelever, maar wij kennen hem hier vooral als één van de medewerkers van Mechelenblogt, waar zijn bijdragen over voornamelijk muziek steeds gesmaakt worden.

 

   

 

Chris Herssens (links) is ook een nieuwkomer in het bestuur.  Maar al jaren is ze een bezige bij in het Mechels cultuurlandschap.  Chris leert anderstalige volwassenen Nederlands, en werkt als vrijwilliger bij de Erfgoedcel Mechelen.  Bovendien is ze actief bij de Mechelse tak van Actueel Denken en Leven.

Rechts zie je Nell de Potter.  Heel gedreven zet ze zich tenvolle in voor het verhogen van participatiekansen van mindervaliden.

 

   

 

De twee volgenden dan: Links staat Lien Van Gysel.  Zij vertegenwoordigt de vrouwenbeweging Femma (voorheel KAV), en hecht veel belang aan doelgroepen met beperkte kansen.

Rechts zie je Mon Schepens.  Mon is (bijna) gepensioneerd lector bij Thomas More, en komt uit het ACW als 'socio-culturele organisatie en koepelvereniging'.  Hij wil waken over de duurzame en groene aspecten van stadsontwikkeling.

 

                                     

 

Als laatste in het rijtje stel ik Frieda Mariën voor.  Zij zetelt in de de Cultuurraad als deskundige.  Als beeldhouwster creërde zij de tweejaarlijkse Cultuurprijs 'De Mechelsen Iemer'.

 

 

Herkozen voorzitter Frans De Wachter is er opnieuw klaar voor, en hij hoop van zijn bestuur hetzelfde.

 

De basis is gelegd, maar het werk is niet af.  Ik wil hieraan verder werken, samen met het gemotiveerde nieuwe besuur.  Eén van de ijkpunten wordt zeker '12 voor 13', het prioriteitenpamflet dat de cultuurraad aan de nieuwe beleidsmakers overhandigde op 9 november...

 

secretariaat Cultuurraad Mechelen:  Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen  mark.van.mullem@telenet.be       0486 36 43 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog tijd voor Markec om de nieuwste muzieksensatie uit het Mechelse hier eens in de spotlights te zetten.  Ik heb het over de metalband Hexa Mera uit Leest-lez-Malines.

Artikel

Want ook Metal is Cultuur.

:-)

En de grote vraag:

Wat doet de cultuurraad eigenlijk?

@Gym

Mja... laat die mannen uit Leest eerst nog maar wat oefenen zodat ze hun eigen partituren deftig gespeeld krijgen. Op hun demo is dat nog niet het geval. Goei poging, maar voorlopig nog geen grote cultuursubsidies waard.

Aha, het Kathedraalspook zit duidelijk in de Cultuurraad !

;-)

En om op die "Grote Vraag" een antwoord te bieden, hier een linkje uit 't Stad van A (dat evengoed geldt voor 't Stad van M).

Conclusie : Een denkclubje, dus (met koffie en koekjes).

Lijkt mij een sterk team...

Succes met deze uitdaging!

Geeft deze Cultuurraad ook raad aangaande subsidies ?

Want de uitspraak van Kathedraalspook

"...ze (Hexa Mera, dus) zijn voorlopig nog geen cultuursubsidie waard..."

doet mijn tenen krullen !

Subsidie (van Latijn ''subsidium'': ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een non-commerciële organisatie ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. "

Bron

De kultuurraad is een platform waar de Mechelse culturele verenigingen elkaar ontmoeten. 

Het is misschien nu nog meer noodzakelijk om al de initiatieven in Mechelen te coördineren  

Communicatie onderling is absoluut een goede zaak. 

Het heikele punt van de subsidies is steeds een goede bron van discuties en controversen.

Als we naar een commerciële beurs gaan betalen wij al ras 6 euro inkom en 4 euro voor de parking. 

Als het iets cultureel is verwachten de mensen dat het gratis is. 

Het organiseren van zulk een manifestatie staat of valt dan meestal met de subsidies. 

Mischien moeten we dat even her bedenken en er voor zorgen dat onze basis financiering in orde is en de subsidies van de stad beschouwen als een welkome aanmoediging.

Mijn waardering gaat vooral naar al de vrijwilligers die zich inzetten om dit allemaal mogelijk te maken helaas zijn de jongeren niet sterk vertegenwoordigd.

Het feit alleen dat deze mensen zich kandidaat gesteld hebben voor de Kultuurraad verdient een pluim van ons allen.

Laten wij allen onze schouders er onder zetten en niet zeuren maar doen!

 

Francis

 

De term "Cultuur" is natuurlijk een heel breed begrip.  En hieronder valt bijv. ook zoiets als Maanrock of de Mechelse Kinderspeeldag.

Maar die laatste twee lijken meer gedragen te worden door de hoeveelheid reclame die ge rond die evenementen ziet hangen dan door (cultuur)subsidies.

Correct me if I'm wrong

Reclame @ Maanrock

Reclame @ Kinderspeeldag

Foto's Gimycko

Zeg gym, ik had het over cultuursubsidie in het algemeen hoor, niet over de Mechelse belastingcentjes.

Bij elke verdeling van cultuursubsidies hoort een adviescomité, dat bepaalt of culturele organisaties (vb. Festival van Vlaanderen of De Maan) structureel ondersteund worden of niet. En aangezien ik redelijk wat metal in huis heb is mijn persoonlijke mening, MOEST ik in zo'n adviescomité zetelen, dat Hexa Mera eerst nog wat moet oefenen.

Maar ik gun ze alle plezier met hun hobby hoor !

Bedankt voor de opheldering, Spook !

;-)