Carnavalstoet zal Gilles ontvangen

met categorie:  

    

(foto's: Jan Smets)

In Aalst sloten de Voal Jeanetten het Carnavalgebeuren af.  En de ajuinen plengen hete tranen omdat hét evenement van het jaar weer voorbij is.  In Mechelen staat ons nog enig carnavalvertier te wachten.  Nu ben ik zelf niet gek van het hele gedoe, en de meeste Maneblussers reageren nogal lauw op carnavaltoestanden.  Toch schiet ik er graag wel wat plaatjes, en bewonder ik de ijver en het enthousiasme van de organisatoren die ondanks het feit dat deze stad niet zo'n stevige feestneus-traditie heeft, er toch in slagen om al voor de 41ste keer een stoet door de Mechelse straten te laten trekken.  Hallo voorzitter Jean Aerts?  Met hem wil ik toch even een babbeltje slaan...  Want op zondag 24 februari is het weer zo ver.

 

Ja, het zal inderdaad voor de 41ste keer zijn dat de carnavalstoet door het centrum zal trekken.  Buiten de Mechelse groepen zullen er ook heel wat carnavalisten uit onze provincie, uit Vlaams-Brabant, en zelfs uit Nederland deelnemen.  Wat heel bijzonder is dit jaar, is dat we de Gilles van Groot-Halle zullen ontvangen.  Deze mooie groep brengt op zondag 24 februari een bezoek aan onze stad.  Zij zullen bij de start van het gebeuren, om 11u44 een kaarsofferande houden in de OLV-van Hanswijkbasiliek.  Ze doen dat omdat ze een link willen leggen met de Jubelfeesten van Hanswijk.  Nadien stappen ze mee in onze stoet.  Naar goeie traditie gooie zij appelsienen uit naar het publiek...

 

De Gilles hebben een lange geschiedenis.  Zij komen van oudsher op straat op vastenavond, de dag voor Aswoensdag. Ze zijn enkel in het Belgische carnaval te zien.  Je treft ze vooral aan in Henegouwen en in Waals-en Vlaams-Brabant.  De bekendste zijn ongetwijfeld die van Binche.  Met hun typische muziek en gebel verjagen ze de boze geesten.  In Halle is de eeuwenoude Gillestraditie vermengd met de eigen Halse identiteit...

 

De stoet trekt vanaf 15u11 (!)  langs Veemarkt, Befferstraat, Grote Markt, Bruul, Vijfhoek, OLV-straat, Korenmarkt, Guldenstraat, IJzerenleen, Schoenmarkt, Grote Markt, tot in de Merodestraat...

 

 

Na de ontbinding van de stoet wordt een delegatie van de groepen ontvangen op het stadhuis, en zal er rond 18u22 een popverbranding door de Gilles, te zien  zijn op de Grote Markt.  Hierbij wordt symbolisch de winter in brand gestoken als overwinning van de lente.  Hiermee wil men aantonen dat carnaval niet enkel drinken en gek doen is, maar ook zijn tradities heeft...

 

Naar jaarlijkse gewoonte staat er op de Botermarkt van zaterdagnamiddag 23 februari tot en met woensdag 27 februari een kleine kermis opgesteld op de Botermarkt.  Op zaterdag wordt die rond 17u30 officieel geopend door ce carnavalisten . 

De carnavalstoet is een organisatie van het Mechels Karnaval Komitee met meedewerking van de stad.  Info over stoet en inschrijvingen voor de reclamestoet:

Georges Beerden (0491/46 61 58)  of bij Jean Aerts (015/20 30 58)    snoukyi@hotmail.com

 

Met de komst van de Gilles wordt het zeker een leuk evenement om te bekijken en te fotograferen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correct me if I'm wrong maar gebruiken de Gilles van Binche hun houten klompen niet om, al dansend en stampend, de Winter uit de grond te verdrijven, zodat de Lente zich kan gaan manifesteren ?

Wel, het wordt hoog tijd want de sneeuw en bijtende kou ben ik spuugzat !

(Maar dat wist U al)

:-)

Prinsengathering oep de Groete Mèt in 2009 - Foto Gimycko

Nu Vastenavond (aka Vetten Dinsdag, Fat Tuesday of Mardi Gras) op zijn einde loopt, is het straks uit met de pret !

Dan wordt het, 40 dagen lang en 24/7, vasten, vasten en nog eens vasten tot ge blauw ziet.

Een crashdieet is natuurlijk ook goed.

Bouffon

Nu Valentijn en Aswoensdag op dezelfde dag vallen wordt het moeilijk kiezen wat eerst te geven aan je geliefde : 

Eerst een zwart kruisje op zijn of haar voorhoofd en dan dat boeket rode rozen.  Of omgekeerd.

;-)

Ik meen wel te weten dat het vandaag Aswoensdag is, en morgen, 14 februari pas Valentijn...

 

Bizar, maar het klopt : Aswoensdag op Mardi Gras !

Wereldfeesten

Dus karig wezen met dat boeket morgen.

Ik wens Jean Aerts te bedanken voor het in stand houden  van een traditie in een niet zo

Carnavaleske stad

Denk er aan Onze Bloemenstoet werd met een pennetrek van de kaart geveegd

Veel succes

erik

Erik, ik vrees dat de laatste pennetrek nog niet getrokken is. Als het al bij pennetrekken blijft.

Het is inderdaad niet zo evident om in een niet zo'n carnavaleske stad als Mechelen deze traditie in ere te houden. Reeds in de 18de - 19de eeuw was er in Mechelen sprake van carnavals- en half-vasten carnavalsvieringen. Bij het uitbreken van de 1ste wereldoorlog werd door het toenmalig stadsbestuur het carnavalsvieren volledig verboden. Het heeft blijkbaar geduurd tot na de 2de wereldoorlog dat er terug carnaval gevierd werd. Het Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen heeft hierbij ook een belangrijke rol gespeeld. Zij lagen ook mee aan de basis van de verkiezing van een Prins Carnaval in 1963 en de heropleving van de carnavalsstoet in 1972. Vele van de eerste carnavalsverenigingen in onze stad vonden hun oorsprong in een geburenkring.

Zo ook mijn eigen vereniging Gilde De Knullen, die gesticht werd in de schoot van de geburenkring Lange Heergracht in 1974. De afbeelding, die Gimycko geplaats heeft van De Knullen, is een afbeelding van een schotel, die in Spanje vervaardigd werd eind jaren '70. Het is de verbeelding van het logo van onze gilde. Het is zeker een uniek stuk om te bewaren.

Wat de carnavalsstoet betreft hoop ik, naar de toekomst toe, dat we nog heel wat jaren enig leven in de brouwerij kunnen brengen met dit carnavalsgebeuren. Met dank aan de steun van de stad Mechelen waar we tot hiertoe op mogen rekenen. Het zou ons verheugen moest ook de Mechelaar meer zijn inbreng willen geven door mee op te stappen in de carnavalsstoet.

In 2012 (en vermoedelijk de jaren of decennia daarvoor ook) was de Fanfare van KV Mechelen present in de Mechelse Carnavalstoet.

Carnavalstoet 2012 - Foto Gimycko