Wie houdt woord ? U kiest ! Mobiliteit

Dit werd beloofd in 2007 over het thema mobiliteit. Wat denkt u er van ?

Dit schreef u 6 jaar geleden.

Dit is een discussieforum. Alle reacties die beginnen schelden of van het onderwerp afwijken gaan er simpelweg uit.

 

Mobiliteitsbeleid
* Het STOP-principe: waarbij de minst vervuilende en belastende mobiliteitsstromen prioriteit krijgen. Eerst stappen, dan trappen, openbaar vervoer en personenwagen.
* In de eerste helft van 2007 evalueert het stadsbestuur het mobiliteitsbeleid en stuurt het zo nodig bij.
Collectief Vervoer
* In overleg met De Lijn wordt de dienstverlening uitgebreid en verbeterd.
* Over de schoolnetten heen wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt
* Bijzondere aandacht gaat er voor de busontsluiting van de Mechelse dorpen.
* Aanvullend aan het aanbod van De Lijn wil het stadsbestuur de taximaatschappijen inschakelen om de mobiliteit te versterken.
* Het stadsbestuur stimuleert autodelen (particulier of commercieel) en car- en schoolpoolen.
NMBS
* Met de NMBS wordt werk gemaakt van het verfraaien van de twee Mechelse treinstations
Zwakke weggebruiker
* De zone 30 moet de regel zijn in alle straten en wijken waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen.
* Aan Colomabrug wordt de verkeerssituatie herbekeken, rekening houdend met de dagelijkse stroom studenten.
* Er komt een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle aan de oude Winketbrug, aan de Leuvense vaart aan het begin van de Stuivenbergbaan, en een vernieuwing van de brug aan de SITO.
* Fietsgedrag bij kinderen en jongeren wordt via acties i.s.m. scholen en politie gestimuleerd. De verkeerstuin blijft behouden en wordt gemoderniseerd.
Parkeerbeleid
* Het huidige parkeerbeleid in en rond de binnenstad wordt tijdens de eerste
helft van 2007 grondig geëvalueerd en waar nodig aangepast.
* De huidige randparkings worden uitgebreid.
* De Centerparking kan op termijn helemaal verdwijnen.
* De volgende zes jaar realiseert de stad Mechelen tien gratis kwaliteitsvolle
buurtparkings

* In overleg met De Lijn wordt de dienstverlening uitgebreid en verbeterd. Haha
* Aan Colomabrug wordt de verkeerssituatie herbekeken, rekening houdend met de dagelijkse stroom studenten. Duur en gevaarlijk plein geworden.
* Er komt een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle aan de oude Winketbrug, aan de Leuvense vaart aan het begin van de Stuivenbergbaan, en een vernieuwing van de brug aan de SITO. Niet gerealiseerd.
* De volgende zes jaar realiseert de stad Mechelen tien gratis kwaliteitsvolle
buurtparkings. Waar? Welke zijn gerealiseerd?

 

Er zijn zéker belangrijke stappen gezet.  Maar er is nog véél meer werk aan de winkel. Het thema 'mobiliteit' is dan ook erg complex., en ligt soms gevoelig.  Hier en daar is er een aanzet gegeven, maar het kan nog beter.  (ik denk hier aan het parkeerbeleid)  En De Lijn: dat verhaal kennen we.  Of dit helemaal de schuld is van het stadsbestuur, is nog maar de vraag - maar dienstverlening verbeterd??? Over dat Colomaplein ben ik dan weer wel grotendeels tevreden.  En: de stations: voor die verbetering moeten we nog wel wat geduld oefenen. 

 

@ Jan Smets, in het verhaal van De Lijn, mag het stadsbestuur zeker de schuld op zich nemen, De Lijn was niet helemaal akkoord met de veranderingen, maar het stadsbestuur heeft aangedrongen.

Om te beginnen vind ik het mobiliteitsplan in Mechelen een regelrechte schande. Het autoluwe mobiliteitsplan is fallicant voor Mechelen. In het begin heeft het veel meer filles opgeleverd in Mechelen, deze filles zijn nu sterk verminderd, maar niet omdat er aanpassingen gebeurd zijn, maar wel omdat gewoon veel mensen van buiten Mechelen nu niet meer naar Mechelen komen om te winkelen of een terrasje te doen. De handelaars merken dit zwaar dat er veel minder volk en verkoop is dan voor het autoluwe plan in werking trad. Daarnaast krijg je wel minder verkeer in de binnenstad, maar door de slechte keuze van richtingen en lussen en het verminderen van de parkeerplaatsen, moeten mensen meer rondrijden. Het komt er dus op neer dat er minder auto's rijden, maar dat die voor op dezelfde plaats te zijn veel meer moeten rondrijden, wat het principe van een autoluwe stad al volledig teniet doet.

Het STOP-principe is ook volledig geflopt. Stappen: met al die kasseien, betonnen uitsteeksels (zoals bvb op de hoek van de adegemstraat en de Korenmarkt), alle niveauverschillen (zoals op de Korenmarkt), is het niet aangenaam wandelen en al helemaal niet als je oud, moeilijk te been of mindervalide bent. Trappers: Het verschil tussen voet- en fietspad en straat is niet altijd even duidelijk (Korenmarkt). Als ze dan een fietspad maken zoals in de Hoogstraat, mag er maar in 1 richting opgereden worden. De fietsers die in de andere richting rijden moeten op een te smalle straat tussen de auto's rijden. Openbaarvervoer: Hebben ze grotendeels afgeschaft in het centrum, en daarbij zijn er veel plaatsen waar het openbaarvervoer niet meer passeert. Personenwagen: die worden bijna buitengepest, vooral voor de boetes nog te kunnen ontvangen vinden ze het een goede zaak dat deze nog langskomen. Zelfs mensen met kinderen die in de autoluwe zone wonen, krijgen geen toegang tot die zone.

De dienstverlening van De Lijn is allesbehalve uitgebreid, ik zou zelfs zeggen zwaar gekrompen. Als aanvullend middel voor De Lijn willen ze taxi gebruik stimuleren? Is dit ook niet in tegenstrijd met het autoluwe plan?

De fiets- en voetgangersbruggen waar ze van spreken, daar is ook niet veel van te merken, buiten dat deze aan de Vaartdijk al jaren met hekken is afgesloten.

De parkeer mogelijkheden worden uitgebreid? Ja, ze hebben onergrondse parkings aangelegd, die ons veel geld hebben gekost en die het parkeren nog duurder maken. Ondergrondse parkings aanleggen in het centrum vind ik dan ook weer in strijd met het autoluwe plan. Daarnaast is er totaal niet over nagedacht. Mechelen is een moeras, als je daar zo in graaft en overal veranderingen in aanbrengt, dan krijg je dat de gebouwen beginnen te scheuren (denk maar aan de Grote markt, Befferstraat, Bruul en aan de Ganzendries begin je het ook al te zien.

Op vlak van mobiliteit krijgt het stadsbestuur een 1/100, dit voor de moeite.

Colomaplein: aangelegd met dure tegels en eenkleurige textuur. Wegmarkeringen zouden niet misstaan. Als je bovendien over het plein fietst, riskeer je tegen de vlakte te gaan door die metalen afboording. Een nieuw asfaltje met smallere rijstroken en de resterende plek ingevuld met boompjes en banken had al volstaan, maar alles gaat tegenwoordig via ambitieuze architecten die duidelijk te veel in de gekrochten van hun unief gezeten hebben.

Je kunt volgens mij echt wel aan duurzame verfraaiing doen zonder die exclusiviteit.

Fietsbruggen zijn trouwens altijd een strak plan. Colomabrug en Plaisancebrug vormen een flessenhals voor pendelaars die de vaart over moeten. Ze zouden er ook een aan de Voetbalstraat moeten maken. Al was het maar dat het fiets- en voetgangerverkeer letterlijk wordt gekanaliseerd en het gemotoriseerd verkeer minder hinder ondervindt. Win win volgens mij.

1/100 is nog teveel ja, 0,0 /100

plaisanceplein een ramp ik heb het nog gezegd: onze burgervader mag van mij als straf de hele eeuwigheid op een niet geveerde fiets met vierkante banden over de kasseien rijden

In de periode 2005 - 2008 is de concessievergoeding van Vinci aan Stad Mechelen jaarlijks stelselmatig gedaald (van € 1,3M naar €700 K!). Dat wijst erop dat er een poging is gedaan om parkeren betaalbaar te houden. So far so good.

Ik heb geen cijfers ter beschikking voor de periode na 2009 maar ik vermoed dat de crisis en het wegvallen van enkele belangrijke inkomstenbronnen (zoals de Dexia saga) het zwaartepunt van het parkeerbeleid verschoven is naar (snelle) inkomsten.
 
Indicaties: Het uitbreiden van betaalzones tot ver buiten de stadswallen, prijs parkeerbonnen die gestegen zijn, bijkomende ondergrondse capaciteit in de auto-luwe binnenstad enz.
 
Maw, Vinci komt versterkt uit de crisis & voor het bestuur is het een cash-cow geworden.

Over de autoluwe stad is er al veel op toetsenborden getokkeld de laatste tijd, ik rijd niet met de auto en ben voorstander. Over twee à drie jaar moet er maar eens op basis van cijfers gekeken worden of er aantoonbaar meer faillisementen waren die gerelateerd kunnen worden aan het autoluw maken. Het gaat tenslotte over een miniem deel van de binnenstad, en er zijn genoeg voorbeelden waar het autovrij maken van straten juist gezorgd heeft voor een heropleving van de handel (denk maar aan de Diestsestraat in Leuven). In die lijn zou ik wel de verkeerssituatie in de OLV.-Straat eens grondig herbekijken, ik ben voorstander, als het mogelijk zou zijn, om die autovrij te maken. De Adegemstraat is dringend aan een opwaardering toe, het is daar levensgevaarlijk fietsen en het geheel geeft een verwaarloosde indruk.  Voor de rest: verplaatsingen een beetje degelijk plannen en vooral niet overal met de wagen naartoe willen (met voldoende mogelijkheden voor zij die niet anders kunnen).

Om verder te gaan over STOP: Mechelen doet inspanningen, maar als functioneel en recreatief fietser erger ik me idd aan de kasseien (waarom geen strookje platte klinkers langs de zijkanten van de straat?) en zoals Henning opmerkt aan allerhande soms moeilijk zichtbare verhogingen en boordjes op vernieuwde pleinen, die het fietsen niet altijd veiliger of gemakkelijker maken.

Ik mis de voorgestelde fietsbruggen, die zouden de functionele fietsers echt een hart onder de riem kunnen steken. In dat kader heb ik overigens nooit begrepen waarom men een fietsbrug ter hoogte van de Tinelsite plant. Misschien mis ik iets, maar over de afledingsdijle zijn er voldoende fietsmogelijkheden. Wat wel moet gebeuren is de kruispunten van de keldermans- en halsvest met de invalswegen veiliger maken voor fietsers en de kruispunten op de Tinellaan, al valt dat niet allemaal binnen de bevoegdheden van de stad (en ik geloof niet dat het aanleggen van een aparte fietsbrug op het vlak van verkeersveiligheid betere resultaten zal geven). Ik heb een tijdje in de buurt van de Tinelsite gewoond en nooit een gemis aan een brug over de afleidingsdijle ervaren, nu ik in de omgeving van de Battelsesteenweg woon denk ik regelmatig dat er nog een aantal "missing fietslinks" zijn om Mechelen-zuid voor fietsers beter te ontsluiten. Een fietsbrug aan de oude Winketbrug en aan het einde van de Stuyvenberglaan en minstens één nieuwe verbinding tussen de coloma- en plaisancebrug lijken me veel grotere prioriteiten voor functioneel fietsverkeer. Spijtig dat die niet gerealiseerd zijn.

Over de Lijn kunnen we denk ik kort zijn: het is natuurlijk altijd riskant in te zetten op bevoegdheden waarover de gemeentelijke zeggenschap beperkt is, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het bestuur toch niet zijn best gedaan heeft het onderste uit de kan te halen. 

Mrcabrio: ik ben het volledig eens met jou. Het stappen in Mechelen is een ramp, voor mijne man die zich met een rolwagen verplaatst is het helemaal niet te doen.

Het openbaar vervoer in het centrum beperkt zich tot de Bruul en de ijzerenleen, als er dan iets gebeurt zoals met H&M of Maanrock, is er helemaal geen openbaar vervoer meer in het centrum, heel prettig voor ouderen of mensen die slecht te been zijn. Met zijn nieuwe plannen voor de 'boulevard' van aan het station tot aan de Markt kunnen we die centrumpendel ook wel vergeten tijdens de werken.

De buschauffeurs zeggen zelf dat het stadsbestuur hier verantwoordelijk voor is want in Brugge zeiden ze 'handen af van ons stadsbussen' en daar is dat gelukt, maar Bart Somers wou de bussen uit de stad. Die zelfde chauffeur van de pendelbussen, die trouwens meer leeg dan vol rijden langs het jaagpad aan de Dijle, zei: ' men zou eens een rondvraging moeten doen onder de handelaars en de horeca in het centrum hoeveel verlies men maakt met deze regeling'.

Qua uitzicht is onze stad er dan wel op vooruitgegaan, als je tevreden bent met bloembakken en boompjes in potten i.p.v. echte bomen.

Waarom is ons stadsbestuur niet tevreden met gewone, normale aanpassingen en moeten het altijd mega projecten zijn van dure architecten, zoals ze nu ook met de nieuwe stationsomgeving gaan doen. Waarom geen gewoon nieuw modern gebouw. Maar ja, wie luistert er nu naar een gewone Mechelaar!

 

Wat het effect van de autoluwe stad op de handelaars heeft, daar is het de cijfers afwachten. Ik heb niet de indruk dat er minder mensen in de stad rondlopen, integendeel.

Er is ook het effect van de crisis, en dat voelen handelaars in alle steden.

Wat de autoluwe stad betreft, moeten ze wat geduld hebben. Sommige mensen blijven misschien weg omdat het moeilijker/duurder is om met de auto te komen. Maar in de plaats komen mensen die op hun gemak willen winkelen, zonder de hele tijd naar auto's te moeten kijken.

En die laatste groep zou wel eens wat kapitaalkrachtiger kunnen zijn als die dat wegblijven. En in die zin zullen sommige handelaars zich moeten aanpassen, als ze hun verkoop op peil willen houden.

Hopelijk is een genuanceerd en intelligent debat hier mogelijk. De fouten moeten benoemd worden, die zijn er. Maar er zijn ook heel goeie dingen gerealiseerd en sommige realisaties zijn nog té nieuw om al deftig te kunnen evalueren.

Niet vergeten dat Mechelen een van de weinige steden in Vlaanderen is waar je in en rond niet continu in de file staat...

Ik denk aan de oudere mensen die gewoon zijn op zaterdag naar de markt te komen, dat is niet zo simpel voor hen die van buiten de stadsring komen (Nekkerspoel, Antwerpse steenweg, Battel ...,) kwestie van overstappen op de veemarkt of het station. Ik heb al veel oudjes in verwarring gezien omdat ze niet weten waar ze hun bus kunnen vinden. Voor mezelf is dit niet zo erg omdat ik nog goed te been ben, alleen heb ik altijd pijn aan mijn voeten van de kasseien en neem ik nu de pendelbus tot aan station Nekkerspoel. Voor mij persoonlijk is die pendelbus dus een goede oplossing maar de mensen die in de Lakenmakersstraat wonen en de mensen die gaan wandelen met kindjes of hondjes, de fietsers en joggers langs het jaagpad die denken daar anders over.

 

 

@Erna: Het nieuwe stationsgebouw wordt betaald door de NMBS en niet door de stad.

Het nieuwe stationsgebouw wordt betaald door ons ;-)

Ik vind dat het nieuwe stationsgebouw er mag staan. Het lijkt wat op een zeef, maar het is oké. Alleen vind ik de tangent en bypass een totaal verkeerde oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Men plaatst verkeerslichten in de tunnel en even verder een rotonde met de Leuvensesteenweg... ik vraag me af welke chaos dat gaat teweeg brengen. Een snelwegtunnel met gelijkvloerse kruispunten: binnenkort allemaal in de file in de tunnel. Er zijn blijkbaar geen lessen getrokken uit de R6, A11/N49, ...

@Peter

Busontsluiting van de Mechelse dorpen????? Hebt ge dat in de Frut gelezen ? In de Mechelse dorpen achter de Zenne is er op Zondag geen busvervoer die naam waardig. En tijdens de week enkel voor die mensen die langsheen het traject Londerzeel en Willebroek wonen. Al de anderen zijn ze gewoon vergeten. Zijn geen Mechelaars. Trukken van luie Charel noem ik dat. Oh ja kortelings kunnen ze een taxi nemen. Wat een schande.