instorting Scheerstraat: de eerste beelden...

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

14u30uur

De vraag was niet langer meer 'of' de gevels gingen instorten, maar 'wanneer'.  Deze namiddag - zowat een uur geleden kwam een flink stuk van één van gevels van de leegstaande huizen in de Scheerstraat naar beneden.  Een vrouw van 42 jaar, met de fiets terugkerend van haar bank, ontsnapte ternauwernood aan erger.  Nét voordien passeerde ze de vallende gevelpartij, en kwam er met de schrik van af...

Mechelenblogt was even later - na tip - ter plaatse, en maakte volgend fotoverslag:

 

   

  

  

  

  

Komt er nu eindelijk échte 'beweging' in de zaak?

Guido De Coninck is één van de omstaanders, en reageert vrij boos.  Hij vraagt zich af hoe dit in godsnaam zo lang een schandvlek kan zijn.  Zijn ouders wonen in 'den Boer à la mode' op de andere hoek van Grote Markt en Scheerstraat.

Dit is duidelijk ook wat andere toeschouwers denken en hoofdschuddend zeggen.

Schepen Koen Anciaux doet zijn woordje aan RTV en Gazet van Mechelen, die haast even snel als Mechelenblogt op de plaats van het gebeuren zijn.  Anciaux zegt me dat het ergerlijk is - maar dat de stad hier haast machteloos tegenover staat.

Wanneer komt er een einde aan de procedureslag?  Wanneer zal deze schandvlek dan eindelijk verdwijnen.

De brandweer haalt nu de rest van de gevel naar beneden, daar die heel wankel en gevaarlijk beweegt.  De straat is afgesloten.

Vandaag zijn er gelukkig geen slachtoffers gevallen, al scheelde het geen haar... 

 

 

 

Eindelijk !! Nu nog wachten tot de rest ook instuikt.   Hopelijk zal die kanker dan worden weggesneden.....    En gelukkig kwam die fietsende madam er met de schrik van af.

Maar zoals steeds moeten er wellicht eerst ongelukken gebeuren alvorens men wakker wordt.

En nu mogen ze voor mijn part de eigenaar van die krottenhoek een ferm factuurke van de stadsdiensten presenteren.

Dat ze een derde van die factuur naar monumentenzorg sturen en een derde naar de bouwdienst.

Wegens medeplichtig.

Volledig akkoord Alex: deze toestand is grotendeels een gevolg van de misplaatste arrogantie van een zootje 'ambetantenaren'. Helaas is 'verantwoordelijkheid' een begrip dat totaal vreemd is aan de overheid en is het steeds de belastingbetaler die opdraait voor de achterlijkheid 'van overheidswege'.

Persmededeling van de stad:

De stad heeft eerder al instandhoudingswerken laten uitvoeren, maar de jarenlange verwaarlozing vereist een grondige aanpak en ook een oplossing op lange termijn. Karel Geys: “De eigenaar is reeds in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van €300.000 omwille van de leegstand en verwaarlozing, maar is in beroep gegaan. We verwachten binnen enkele maanden de uitspraak van het Hof van Beroep. Onze advocaten zijn momenteel ook de onteigeningsprocedures aan het onderzoeken, maar dit is geen evidente zaak. Dat zijn de mogelijkheden die wij op dit moment als stad hebben. Ik hoop dat de eigenaar snel zijn verantwoordelijkheid neemt”, zegt Karel Geys. De stad heeft ook al de aankoop van de panden overwogen, maar heeft hiervoor negatief advies gekregen van de Inspectie Financiën van de Vlaamse overheid aangezien de vraagprijs een pak hoger ligt dan de schattingsprijs. Ook verschillende geïnteresseerde investeerders vingen tot nu toe altijd bot bij de eigenaar.

Misschien is dit het moment om dat zogezegd 'waardevolle' dakgebinte uit dat krot te halen. Binnenkort gaat het vlietenmuseum open, kan men die verzameling oude balken naast dat stuk drijfhout leggen. Daar gaat zeker veel volk naar komen kijken. Dat ze zich in Bokrijk al maar zorgen beginnen maken :-))

Dat is een goei vraag " komt er nu eindelijk beweging in de zaak ". De stenen zijn precies toch goed gekuist. Denkt ge dat er eiken balken inzaten Alex ? 

We weten allemaal dat deze strijd tegen die stadskanker al jaren werd gestreden.

En we weten ook dat Jowan er zoveel moeite voor deed om de eigenaar op het matje te roepen (net zoals het Hof van Cortenbach).

Zovele keren waren deze panden gespreksonderwerp aan de familietafel tussen mijn broer en mijn vader (en mijn vader is reeds 11 jaar overleden).

Beiden zijn ze er nu niet meer en hebben ze dit niet moeten meemaken!

annemie

Zover heeft men het dus laten komen! Moest er misschien 'geschoven' worden om dat dossier goed te keuren? De schuld ligt hier niet bij de eigenaar, maar zoals al in een andere reactie vermeld, bij de stugheid van enkele ambtenaren. Vooraleer schepenen ronkende (verkiezings-)verklaringen afleggen, zouden ze beter eerst eens nakijken wie en hoe er werkt op de stadsdiensten.

Dit pand laten renoveren op een manier die best aanvaardbaar was, dat kon men niet toestaan. Maar wie gaf toestemming om in de gevel van de vroegere Café Belge een 'manneken pis' te plaatsen? Het staat er zoals en tang op een varken, heeft geen enkele symbolische of historische waarde en ontsiert de Grote Markt.

Spijtig dat deels door de trage paperassenmolen de eigenaar nu toch gekregen heeft waar hij al van het begin op aanstuurt: dure bouwgrond zonder dikke vinger van monumentenzorg in 't krot kunnen verkopen voor veel geld ...

Wie is eigenlijk de eigenaar van deze schandvlek?

Eigenaar is Philippe Vanhoof, maar blijkbaar zit het pand in een vennootschap. Kent er iemand de naam van de vennootschap ?

Nu is het enkel nog wachten op de blog-cartoon !

;-)

Het is hier nogal goedkoop om te gaan beweren dat die instorting de schuld is van enkele ambtenaren.

Werd het de eigenaar dan verboden om die panden te onderhouden ? Hebben ze hem verplicht om wat pannen weg te nemen en de regen en wind vrij spel te laten ? Heeft de stad ervoor gezorgd dat geen euro werd gespendeerd aan herstellingen ?

ik vermoed van niet... dit is gewoon een schandalige verwaarlozing, wellicht omdat die eigenaar 'zijn goesting' niet mocht doen (nogal logisch op die plaats).

Er valt iets te zeggen over de bouwdienst en monumentenzorg, maar die diensten de schuld geven van de verwaarlozing is er ver over.

Wat heeft dit trouwens te maken met het al dan niet toelaten van een manneke pis met vleugels als logo op een gevel ?

Er hadden doden kunnen vallen... m.i. hoort de eigenaar thuis in de Liersesteenweg 2.

Geert

@Peter, wat u hier doet is wel een gevaarlijk precedent. Met welk recht noemt u hier namen ? 

@G.L. ik denk niet dat Peter risico neemt: heel Mechelen zal die story en de naam van de eigenaar wel kennen en wie er het fijne niet van weet zal er wellicht nooit naar gevraagd hebben. Ik denk niet dat de eigenaar er een probleem mee heeft, die man voert strijd tegen de ambtenarendictatuur en verdient respect daarvoor. Wie voert voor z'n plezier rechtzaken tegen een gedegenereerde overheid? Wie stelt zich bloot aan 300.000 euro pestbelasting om te vechten voor een principe? In ex Sovjet republieken herkent men dit soort overheid en zou die man geloofd en geprezen worden.

@dixie: ben je zelf ooit te raden moeten gaan bij de bouwdienst of monumentenzorg? Er zijn er die voor minder terrorist worden!

Als ge door de Scheerstraat wandelt, zet dan maar een helm op en doe je paraplu  open :-)

@gl: Meegaan met je tijd ?

Even Googelen en de eigenaar is bekend. Het feit dat iemand eigenaar is van een pand is geen geheim.

Tja Roger, de ene straat laat al een diepere indruk na dan de andere. Misschien kan de naam veranderd worden in schoorstraat ;-)

Allez, de almacht van de ambtenaar is blijkbaar hemeltergend !

Of zitten daar, oep 't statôôs, alleen maar krakken en visionairen in urbanisatie, die neerkijken op de kleine bouwer of kleine renoveerder ?

Van deze zaak ken of weet ik niets, maar een overheid die zowel bij gebruik als eigen woonst, verhuur of leegstand van een eigendom belasting heft, blijft overal en altijd het grootste (en zelfs enige) pobleem.

Doe daarbovenop nog eens de bemoeienissen van een overheid en een bende am(betan)tenaren die het in hun zieke hoofd krijgen dat zij over alles en iedereen mogen beslissen (zoals vroeger slavendrijvers en kasteelheren eigenaar waren van hun slaven of lijfeigenen).

Besprenkel dit nog met ander gespuis dat ook hun zegje wil hebben hoe mensen hun eigendom moeten beheren, enz...

Leg dan mensen droog door via rechterlijke weg 300.000 euro te stelen, dan is het niet meer dan normaal dat een eigenaar geen zin, of zelfs de middelen meer heeft om nog iets te doen, zelfs al zou hij zelf willen of niet willen (maar dat zijn mijn zaken niet).

Inderdaad, in dit soort zaken is er maar één schuldige, de staat, stad, ambetantenarij en in het verlengde de kiezers zelf. Iedereen die vindt dat hij of zij inspraak zou moeten hebben in/over de eigendom van een ander hoort m.i. niet thuis op deze wereld (en dat bedoel ik in de meest letterlijke zin).

Utopia = een wereld zonder bemoeiallen, bewoond door enkel egoïstische mensen die daardoor in het verlengde van hun egoïsme ook niet afgunstig zijn op en niets willen (stelen) van hun medemens.

@polle: ja, ik heb ook verbouwd, dus ik weet dat het op de bouwdienst niet altijd loopt zoals zou moeten. Maar het is iets gans anders om in een persoonlijke vendetta ook meteen ons patrimonium om zeep te helpen én in een moeite zelfs een ronduit gevaarlijke situatie te creëren.

Best mogelijk dat de stad dit beter had kunnen aanpakken, maar ik ben als eigenaar nog altijd verantwoordelijk voor de staat mijn eigendom. Dit heeft niets te maken met de zgn strijd van een burger tegen de overheid, maar alles met plat eigenbelang.

De houding van de eigenaar is hier toch idioot extreem !? Je kan nu zien wat daar het gevolg van is. 

Geert

@Gim en G.L.: Die cartoon komt eraan.

De stad is hier trouwens hoofdverantwoordelijke. Jarenlang hebben ze (vld, spa, etc) de zaak aangesleept en bemoeilijkt om maar toch geen verandering te willen, met alle gevolgen vandien. Je moet er tegenwoordig iets voor over hebben om een vergunnigske te vragen. Op de duur primeert administratie boven de algemene veiligheid. Erg hè?

In feite zou het stadsbestuur voor de rechter moeten gesleept worden wegens "levensbedreigende nalatigheid met voorbedachte rade".

Wat Anciaux zegt is volgens mij een bewijs dat de stad haar eigen kot niet kan runnen. Verantwoordelijkheden doorschuiven naar een ander is gemakkelijk he.

Als rechtschapen burger heb ik de gewoonte van overledenen met rust te laten maar GROEN moet niet te hoog van de toren blazen of de doos van pandora zou kunnen opengaan. 

Het nr. 4 en het nr. 6 van de Scheerstraat worden beshreven als een stadswoning met een 17de-eeuwse kern en een gecementeerde tuitgevel.

De eigenaar is en blijft in de eerste plaats verantwoordelijk voor de staat van z'n eigendom.

De overheid kan, zoals gebeurde, wel boetes opleggen, maar als de eigenaar weigert te betalen en er een beroepsprocedureslag van maakt, dan kan ook de Stad niets anders dan de hele procedure doorlopen.

Om de schuld hiervoor bij de stedelijke diensten te leggen is te makkelijk en getuigt van weinig inzicht.

Hoe gaat het spreekwoord ook alweer: 'Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok' ?

Dat de eigenaar inderdaad maar een flinke factuur voorgeschoteld krijgt voor de interventie van alle hulpdiensten.

En zoals gewoonlijk spuit GL hier weer mist.  Wat hebben  GROEN en 'overledenen die met rust moeten gelaten worden' hier weer mee te maken?  tenzij het over Jowan Lamon gaat, die zich jaren heeft ingezet om aan deze toestand iets te veranderen?

Maar als je dan écht zoveel meer weet over dit dossier, mag je best 'de doos van pandora' opentrekken.   Want cryptische en 'meer doen vermoedende' reacties scheppen alleen meer verwarring.

Dus: laat je gaan GL.

Of Jan had het ook zo kunnen formuleren: G.L. , zou je eens dieper willen ingaan wat Groen (met of zonder uitoepteken) hiermee te maken heeft? Mij maakt dat ook een beetje nieuwsgierig.

@CartoonistHenning: Och maak je er niet druk in. G.L. komt nooit met feiten, zolang deze blog bestaat heeft hij dat nooit gedaan. :-)

Ze hadden, tegen de gevels, tenminste al zo een groen! netje kunnen hangen.  

Iets zoals in den trant van het Ziekeliedenstraatje.

Nope, onmogelijk. Je mag niet zomaar iets aanbrengen tegen de gevel van een pand, zonder de expliciete toestemming van de eigenaar.

Dus welk kleur netje je ook graag had gezien, je hebt nog altijd toestemming nodig.

Nog meer indrukwekkende foto's vandaag in de Gazet van Sven.  Een mens zou denken dat onze oosterburen ons weer te grazen hebben genomen :-)

Wat alle uitspraken over dit dossier betreft, laat ons een beetje redelijk blijven.  Dit is niet de verantwoordelijkheid van één partij.  Ambtenaren doen hun werk en volgen bepaalde regels, zij het de ene al wat strikter en meer rigide dan de andere.  Anderzijds hebben huiseigenaren hun verplichtingen, maar ook hun rechten.  En tussen die twee zit een heel ingewikkelde regelgeving die niet altijd even logisch is, maar die men zo lang ze niet verandert, wel moet volgen.  En die men moet kennen, voor men er commentaar begint op te geven...

Ge wist sowieso dat dit eraan zat te komen !  Dat kon zelfs ons moeder vertellen !

Maakt niet uit wie zijn schuld het is.  

Inderdaad Gim. Net daarom dat veiligheid zou moeten primeren boven de administratie. Eerst iets doen voor er slachtoffers vallen (gelukkig niet gebeurd) en dan kan het gezever wel achteraf komen. Dat heeft de stad dus niet gedaan (want volgens mij had een afbraak wel degelijk kunnen opgedrongen worden).

En hoe zou een afbraak afgedwongen kunnen worden, Henning ?

Waarop zou je je hiervoor baseren ?

@langenasem: ik vind het juist van weinig inzicht getuigen dat je als overheid niets doet om de veiligheid te garanderen. Moeten er dan echt bijna ongelukken gebeuren voor er ook daadwerkelijk iets aan kan gedaan worden?

Ga je bij een overslaande brand dan ook wachten met blussen totdat heel de papiermolen is doorlopen? En ja da's bijna hetzelfde: een bouwvallige woning is inderdaad een gevaar. Dan breekt nood wet (ook een uitdrukking).

Om dan ongelijk te krijgen wegens inbreuken en de eigenaar vrijuit te zien gaan ?

Je kan simpelweg niet stellen dat de stad niet alles heeft gedaan dat binnen de mogelijkheden ligt, om de simpele reden dat we het niet weten.

En dat de stad dan maar even de wet naast zich neer moet leggen, zou een heel gevaarlijk precedent zijn.

De reactie van Ron, illustreert perfect de houding van sommige eigenaars die vinden dat de hele wereld hun kan gestolen worden als zij hun zin niet krijgen. Zoals ik al elders ponneerde is de verantwoordelijkheid van de ambtenarij zeker een meespelende factor, maar met een houding zoals Ron en Vanhoof is het nog erger gesteld.

Volgende zin in zijn post, over de ambtenarij, vind ik tekenend.

Utopia = een wereld zonder bemoeiallen, bewoond door enkel egoïstische mensen die daardoor in het verlengde van hun egoïsme ook niet afgunstig zijn op en niets willen (stelen) van hun medemens.

Als je over de houding van Ron en Vanhoof eens nadenkt, dan kan je je genoeg vragen stellen over egoïsme. Bah!

@langenasem

Grappig dat je het woord "gevaarlijk" in de mond neemt.

Afbraak kan afgedwongen worden wanneer de woning zonevreemd is en er staat zonder dat er ooit bouwvergunning is afgeleverd.

In dit specifiek geval lijkt me dat erg onwaarschijnlijk.

De vergelijking met een brand en de stelling dat een bouwvallige ( volgen welke criteria? ) woning gevaarlijk zou zijn vind ik eigenlijk redelijk van de pot gerukt.

Ironisch genoeg heeft de eigenaar van de panden ooit zelf om een afbraakvergunning gevraagd, maar heeft die van de stad niet verkregen.

Langenasem kan ik wel bijtreden wanneer zij stelt dat de wet negeren een gevaarlijk precedent is. Grappig eigenlijk wanneer je bedenkt dat wanneer een overheid de wet naast zich neerlegt, dit meestal is 'voor uw veiligheid'. :-))

De kern van de zaak is dat er bijna gewonden moeten vallen voor er iets gebeurt. Daar heeft uiteindelijk de stad dus verantwoordelijkheid in. De discussie over erfgoed is toch niet meer relevant omdat het vijgen na pasen is en de proceduregeile mensen die wetten en regeltjes reciteren zijn alleen maar nuttig om aan te tonen hoe wereldvreemd men kan zijn.

Dat is inderdaad menselijke perceptie, maar ik wed dat men anders zou piepen als men eens zelf slachtoffer zou zijn. Ik ben geen wereldverbeteraar en ik sta ook aan de zijlijn te schreeuwen. Ik vind het echter vreemd dat ik de enige ben met dit standpunt, waarbij rekening wordt gehouden met veiligheid van mensen.

@Henning

Ik ben het met je eens dat de mogelijkheid hiertoe zou moeten bestaan. Maar helaas kan dit vandaag voor zover ik weet binnen het bestaand wettelijk kader niet. Een wettelijk kader dat ook niet kan gewijzigd worden door de stad.

Kan de eigenaar niet aangeklaagd worden voor poging tot ernstige mishandeling of poging tot doodslag? Hij heeft jarenlang iedere voorbijganger moedwillig in gevaar gebracht.

voor zover ik kan begrijpen, weet ik wie u bedoelt met 'de overledenen' om daarna aan te geven alsof deze persoon niet op de juiste wijze zou gehandeld hebben.  Een doos van Pandora openen is meestal een vuil potje openen.

Ik kan u met stelligheid melden dat deze persoon die u bedoelt, steeds gehandeld heeft om de stad zijn eigenheid te laten behouden, gevochten heeft om recht te behouden, zich op geen enkele wijze heeft laten beïnvloeden om plannen die niet met de historische achtergrond van deze plaats te laten winnen.

Wanneer u dus insinueert dat deze 'overledene' niet zo'n fraaie positie heeft ingenomen tegenover de eigenaar, waarvan hij meermaals eiste dat die niet alleen rechten, maar zeker ook plichten had, dat zit u ernaast. 

Denkt u nu werkelijk dat hij onder één hoedje zou gespeeld hebben met de eigenaar om dit pand te laten verkrotten tot het nu instortte?

Dan kende u die man niet!!!!!  IK KEN HEM WEL!!!!!!  Ik vind het gewoon grof dat u dan nog zegt : overledenen met rust laten... neen, maar toch even een steen werpen!

 

dankjewel Jan, dat je op deze wijze toch de verdediging van de Groen-schepen Jowan Lamon wou opnemen.

Zoals ik de schrijver van de reactie al geschreven heb, is een doos van Pandora openen, meestal een vuil potje openen.

Ik kan met alle stelligheid zeggen dat Jowan nooit op enige wijze met een eigenaar onder een hoedje zou spelen om een pand te laten verkrotten en het dan te laten instorten.

Hij heeft steeds de belangen van de stad en de huizen in hun historisch kader willen behouden.

En ja, hij heeft zelf persoonlijk ook aan stadsvernieuwing en behoud van oude huizen gedaan.  Hij had een huis - wanneer hij het aankocht in zeer slechte staat - maar met een historisch verleden.  Hij heeft het voor zover mogelijk was EIGENHANDIG en met de hulp van de architect in dezelfde straat, die ook bij de start van de dienst stadsvernieuwing betrokken was (zoals Jowan) vernieuwd MET RESPECT VOOR DE HISTORISCHE WAARDE VAN HET PAND!  

Ik vind het dus grof gebekt van de schrijver dat hij dan zegt dat hij een doos van Pandora heeft.  En met de verwijzing naar 'de overledenen' weet iedereen dat het Jowan Lamon is.

Toch 1 voordeel: nu is er wat meer licht in die trieste straat :-D

zeg eens cartoonist, waar haal jij je wijsheid eigenlijk ?

Stel: ik weiger mijn eigendom te onderhouden - start daarbovenop een procedureslag wanneer de stad als gevolg daarvan reageert en boetes oplegt.

Ik drijf dat zover dat ik weiger één euro van die boete te betalen én ook maar één euro te investeren in mijn pand, tot in de misdadige situatie dat ik het pand niet alleen verwaarloos, maar het zover drijf dat het geheel instort. M.a.w. : jarenlange bewuste verkwanseling.

In dit geval was dat blijkbaar ook de bedoeling, zodat ik niet zou verplicht kunnen worden om te investeren in behoud of renovatie.

En dan verdedig jij de mening dat de stad zomaar had moeten ingrijpen door het pand te confisceren ? Welke wet dacht je dat de stad moet gebruiken om mijn eigendom af te nemen ?

In dit geval ben ikzelf toch gewoon schuldig ? Alleen om m'n eigen grote gelijk te halen heb ik zo immers ons aller partimonium/stadsgezicht verkwanseld. Naar mijn bescheiden mening volgt de stad net een politiek om de stad te herwaarderen en de leegstand tegen te gaan.

Enfin: op heden heeft de eigenaar zijn zin gekregen - het pand is weg...

Toch bizar, voor zoiets is onteigening geen optie, maar als ze een spoorlijn willen aanleggen, of een fietspad verbreden dan is dat blijkbaar kinderspel...

Tussen droom en daad liggen nu eenmaal wetten en practische bezwaren:-)

Grapjas Eddy, nu ben je toch opzettelijk spellingsfouten aan het maken, ik heb je wel door :-)

(komt niet meer bij van het lachen...)

Uit respect voor de lezers willen we nogmaals vragen aan de mensen die hier posten om te afspraken even te lezen. Verder gaat dit (en de parallele topics) dicht.